Daily Archives: 10. 9. 2012

Smysl sebeodevzdání

baalsulam

Nově přeložený článek v knihovně.

219. Smysl sebeodevzdání. Baal HaSulam, „Šamati“, článek 219.

Strach nahrazující všechny strachy

Dr. Michael Laitman

Otázka: Je strach, zda můžete odevzdávat Stvořiteli založen na hmatatelném strachu nebo jej nahrazuje?

Odpověď: Strach ze Stvořitele nahrazuje všechny pozemské strachy. Hmatatelné strachy jsou jen podnětem, podmínkou ze které musíme přijít k jinému strachu.

Nemůžete být znepokojováni několika strachy. To se stává jen v našem světě z důvodu zmatení a nedorozumění. Ale jakmile se blížíte k pravdě, stane se zřejmým, že je jen jeden zdroj a jediný důvod pro všechno co se děje.

Pak nejsou vaše obavy již namířeny do různých směrů, pokud jde o peníze, čest, zdraví, různé výhody, nebo strach, že vám někdo může ublížit. Pokud opravdu směřujete ke Stvořiteli, pak máte jasnou znalost a pocit, že on je zdrojem všech věcí. Takže, čeho byste se měli obávat?

Míříte jen na Stvořitele. Všechno ostatní je vám odhaleno jen jako důvod pro různé strachy, abyste si na jejich základě uvědomili, že není nikdo jiný kromě Stvořitele. Koho jiného se můžete bát?
[87737]
Z 1. části denní lekce kabaly 09/03/12, Shamati # 38

Úkolem skupiny je odhalit Stvořitele

Dr. Michael Laitman

Hlavním a jediným úkolem skupiny, řekl bych, je zvýšit v mých očích důležitost atributu odevzdání. Mnoho článků o tom hovoří. Mám-li získat tento atribut a toužit po něm, ale nemohu to udělat sám, protože o tomto atributu nevím, pak potřebuji nějaký externí zdroj, který pro mě bude stimulem v tomto směru. To je skupina.

Takže úkolem skupiny je ve mně pozvednout atribut odevzdání, nebo velikost Stvořitele.

Abychom odhalili Stvořitele, musíme si připravit místo pro jeho odhalení. Nyní toto místo spojení mezi námi je egoistické, a tak je v něm Stvořitel skryt. To je důvod, proč je náš svět, náš stav, nazýván skrytím Stvořitele.

Abychom Ho odhalili, musíme mezi námi vytvořit atributy odevzdání, které jsou s Ním kompatibilní. Místo pro odhalení Stvořitele jsou altruistická spojení, vlastnosti dávání mezi námi. Nejprve se odhalují ve skupině, kde je můžeme rozvíjet tím, že neustále pozvedáme atribut odevzdání a jsme tak k němu přitahováni.

Původně se tento atribut nazývá Shechina, což představuje místo pro odhalení obyvatele (Shochen v hebrejštině).Kořen slova Shechina (v hebrejštině) znamená místo k bydlení (Mishkan) nebo nádobu.
[87522]
Z Charkovského kongresu „Spojením ke sjednocení“ 18/8/12, Seminář 4

Příprava na lekci 10.09.2012