Daily Archives: 11. 2. 2012

Co to znamená spojit se se Stvořitelem?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co znamená spojit se se Stvořitelem?

Odpověď: S pomocí přátel a studia, díky obklopujícímu světlu, získám touhu pro Stvořitele, pro přání odevzdávat Mu, být v odevzdání, odpojen od sebe tak, že už déle není žádné „Já“, a jsem zcela v této vlastnosti odevzdání.  Pak odhalím, že jsem se Mu stal podobným, protože On je přání odevzdávat, ne tělo, objekt nebo bytí. 

Proto se mi Stvořitel začíná jevit více a více jako vlastnost síly odevzdání, která řídí vesmír. A pak vzrostu nad sám sebe a vystoupím ze sebe, odhalím, že jsem v podstatě síla, touha, aspirace sama o sobě. A pak ztratím pocit těla a cítím, že jsou jen dvě vzájemná přání: Jeho a moje.   

[69284]
Z 1. části denní lekce kabaly 9/2/2012, Shamati #16

Připraven odevzdávat?

Dr. Michael LaitmanČasem na duchovní cestě odhalíme lásku.  Vyjádřením lásky je odevzdání. 

Pokud objevím lásku k sobě, pak zažívám nenávist vůči ostatním. Hledám příležitost, jak potěšit sám sebe kdekoli bez ohledu na čí úkor. Beru ostatní v úvahu pouze pokud je to nezbytné. A tak zpočátku milujeme sebe a nenávidíme druhé. 

Poté začnu pracovat ve skupině, studovat, zapojím se do šíření a tím přitahují reformující světlo. Pouze ono mě mění a zlepšuje. Znovu a znovu se měním, dokud najednou nezačnu cítit úctu před vlastností odevzdání.

Pak musím tuto vlastnost přiřadit skupině přátel, protože je odhalena mezi nimi.  To už je nový stav: Tady musím pracovat proti svému egoismu. Nyní už není dostačující být vyšším světlem pouze inspirován. Ano, rád bych odevzdával a to je skvělé, přidá to energii a povznáší, ale pokud opravdu chcete tohle, snažte se to ukázat ve skupině, ve svých vztazích k přátelům.

“Ano, jsem připraven!  Už k nim mám dobrý postoj!”

“Opravdu? Uvidíme. Nejprve, jak často na ně zapomenete?”

Vskutku v každodením životě, když někoho miluji, myšlím na něj nebo něho celou dobu. Matka nikdy nezapomene na své dítě: Neustále je v jejích myšlenkách a citech. Tady malé ověření, pro vás: Kolikrát za den se staráte o skupinu přátel a jejich jednotu? Jak často se chcete cítit ve spojení s nimi, abyste odhalil reformující světlo a přání milovat?

Pamatujte, je potřeba spojit všechny části dohromady: přání milovat a skupinu.
[69299]
Ze 4. části denní lekce kabaly 9/2/2012, “Úvod ke studiu Deseti Sefirot”