Daily Archives: 10. 10. 2011

Jak si duše vybírá tělo?

Držet ruku na tepně světa

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka: Dnes se po celém světě šíří sociální protesty. Jak musí jednat naše skupiny v těchto podmínkách?

Odpověď: Naše skupiny a jednotliví zástupci musí rozdávat protestujícím materiály vysvětlující to, co se ve skutečnosti odehrává a proč se lidi probouzí. Tyto materiály musí směrovat čtenáře na naše stránky, kde jsou detailnější informace o moderních problémech a jejich řešeních.

Nepodněcujeme lidi k revoluci – naopak, chceme, aby procesy probíhaly v klidu, aby v první řadě vystoupila vnitrní práce, vnitřní změny v člověku. Ať demonstranti skandují hesla, ale poté, ať si uvědomí, že všechno zaleží na vnitřní nápravě.

Naši lidé a skupiny se musí zúčastnit demonstrací, rozdávat letáky, musí být mezi manifestujícími, aby je pocítili, aby pochopili, kdo jsou a co potřebují, dotknout se jejich přání. Je zapotřebí držet se u nich blízko – to umožní lépe připravovat materiály s naším poselstvím. Není nutné křičet jejich hesla nebo podporovat nepořádky – je třeba pouze hledat přístup k lidem a vysvětlovat jim, že nápravu se dá realizovat pouze cestou spojení mezi námi, pouze prostřednictvím vzájemné záruky.

[#56858]
Lekce z článku „Jedno přikázání“, 07.10.2011

Jom Kipur a pokání v každé duši

Dr. Michael LaitmanÚčelem celého procesu, kterým procházíme, je odhalení Stvořitele. Odhalíme ho v činech, které provádí na nás. Z toho důvodu Stvořitel vytvořil systém, zákony, podle kterých existuje a funguje, a člověka v tomto systému. 

Pak dal člověka a systém do pohybu. Člověk má naslouchat vlivu Stvořitele, tomu co se děje uvnitř něj a venku, protože to vše jsou Stvořitelovy pohyby. Jak je řečeno: „Není nikoho jiného kromě Něj.“

Pokud je člověk přesvědčen, že vše přichází od Stvořitele, začne být citlivější vůči všemu, co se děje v něm nebo kolem něj do té míry, do jaké to na něj má vliv. Tak se člověk snaží porozumět tomu, co mu chce Stvořitel zjevit.

Analyzováním všech druhů jednání: dobrých a špatných, těch, které mu jsou blízké a které jsou mu vzdálené, které vnímá jako dobro či zlo, člověk začíná tušit Stvořitelův plán ohledně něho. A když odhalí hlubokou propast mezi ním a Stvořitelem, protikladnost jejich myšlení, začne odhalovat dva protiklady, jeden vůči druhému.

Na jedné straně cítí, že chce jednat podle své vlastní povahy, ale protože už odhalil, že je lepší následovat opak, chápe, že by měl jednat jinak. Takovým způsobem v sobě objevuje zlo, zlovolné myšlenky.

Je však z toho šťastný! Vždyť čím více hříchů v sobě odhalí, čím více úsilí k jejich odhalení vykoná, tím blíže bude ke skutečné modlitbě, myšleno žádosti o jejich nápravu. Žádosti o nápravu se říká „pokání.“

Zlomyslné myšlenky ho nemusí opustit, ale měly by se „přisladit.“ To znamená, že musíme získat nový záměr na všechna naše egoistická přání, která se stanou dáváním. 

K nalezení hříchů a zločinů dojde za pomoci velkého Světla, Světla Chochma (moudrosti), které svítí na člověka a  konfrontuje ho s faktem, jak zlý a opačný je Stvořiteli. Pak, podle svého úsilí, se může přiblížit nápravě.

Všechny nápravy, stejně jako všechny naše hříchy, jsou prací Stvořitele. Nakonec, všechny hříchy a jejich náprava, všechno Světlo, které přitahuje, aby osvětlil zlo a napravil jej, Světlo spojení, je pouze kvůli tomu, aby přinesl uspokojení Stvořiteli. Dostává se k tomu, že odhalením hříchů a jejich pokáním, člověk dosahuje objetí se Stvořitelem a pak splynutí s Ním.  

[56705]
Z 1. části denní lekce kabaly 6/10/2011, Shamati #177