První otázky začátečníka

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je to Stvořitel?

Odpověď: Stvořitel je vyšší síla, která ovládá a uvádí do pohybu celý systém. Odhalíme Ho do míry své podobnosti tomuto integrálnímu systému. V tomto rozsahu se spojíme se Stvořitelem, nejvyšší řídící silou, a staneme se věčnými a dokonalými, jako On.

Tohoto stupně musí dříve či později, ne-li hned, dosáhnout každý člověk. Každý člověk si bude vědom tohoto společného systému a dosáhne Stvořitele. 

Otázka: Existují v duchovním světě andělé?

Odpověď: Andělé jsou síly. “Anděl” (Malach) pochází od slova Malchut, síla.

Otázka: Co jsou to Sefirot?

Odpověď: Sefirot jsou konkrétní kvality, které jsou přítomny v každé duši, ale v různých kombinacích. To určuje všechny rozdíly mezi námi. 

Otázka: Co je to “náprava?”

Odpověď: Náprava je modifikace našich vizí, našeho vnímání, která umožňuje chápat způsob, jakým je svět ve skutečnosti propojený. Příroda je globální a  ucelená. Nečlení se na oddělené části, jak jsme zvyklý ji členit na biologii, zoologii, botaniku, geografii atd.

Příroda zahrnuje vše. To je celkový obraz. Náprava spočívá v mé nově nabité schopnosti chápat vše spojené v jeden obraz, a Mě, mé Já, do něj též vstoupí společně se všemi ostatními.  To je důvod, proč celostní medicína je v naší době tak populární, neboť přistupuje k celému organismu a světu obecně jako k jednomu celku.

Otázka: Co je duše?

Odpověď: Naše duše je část věčného systému, kterého dosahujeme. Budeme zařazeni do tohoto systému přes 125 stupňů, dokud nesplyneme s celým systémem. Každý člověk musí stoupat všemi 125 stupni. 

Zbývá nám ještě 230 let (až do uplynutí 6,000 let) k dokončení naší nápravy, odhalení globálního, integrovaného světa a k tomu být do něj zcela začlenění.  Můžeme to však udělat i dříve.

Otázka: Co je to “reinkarnace?”

Odpověď: Člověk, který nedokončil nápravu svého začleňování do společného, globálního systému se musí reinkarnovat, aby pokračoval ve své nápravě, dokud se nepřestane do společného systému začleňovat jako její část, a každý z nás se „rozptýlí“ a „rozprostře“ celým systémem. V reinkarnaci do tohoto světa budeme pokračovat, dokud se tímto způsobem nenapravíme. 
[35160]
Z mé lekce v Paříži,  2/1/2011

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: