Daily Archives: 21. 2. 2011

První otázky začátečníka

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je to Stvořitel?

Odpověď: Stvořitel je vyšší síla, která ovládá a uvádí do pohybu celý systém. Odhalíme Ho do míry své podobnosti tomuto integrálnímu systému. V tomto rozsahu se spojíme se Stvořitelem, nejvyšší řídící silou, a staneme se věčnými a dokonalými, jako On.

Tohoto stupně musí dříve či později, ne-li hned, dosáhnout každý člověk. Každý člověk si bude vědom tohoto společného systému a dosáhne Stvořitele. 

Otázka: Existují v duchovním světě andělé?

Odpověď: Andělé jsou síly. “Anděl” (Malach) pochází od slova Malchut, síla.

Otázka: Co jsou to Sefirot?

Odpověď: Sefirot jsou konkrétní kvality, které jsou přítomny v každé duši, ale v různých kombinacích. To určuje všechny rozdíly mezi námi. 

Otázka: Co je to “náprava?”

Odpověď: Náprava je modifikace našich vizí, našeho vnímání, která umožňuje chápat způsob, jakým je svět ve skutečnosti propojený. Příroda je globální a  ucelená. Nečlení se na oddělené části, jak jsme zvyklý ji členit na biologii, zoologii, botaniku, geografii atd.

Příroda zahrnuje vše. To je celkový obraz. Náprava spočívá v mé nově nabité schopnosti chápat vše spojené v jeden obraz, a Mě, mé Já, do něj též vstoupí společně se všemi ostatními.  To je důvod, proč celostní medicína je v naší době tak populární, neboť přistupuje k celému organismu a světu obecně jako k jednomu celku.

Otázka: Co je duše?

Odpověď: Naše duše je část věčného systému, kterého dosahujeme. Budeme zařazeni do tohoto systému přes 125 stupňů, dokud nesplyneme s celým systémem. Každý člověk musí stoupat všemi 125 stupni. 

Zbývá nám ještě 230 let (až do uplynutí 6,000 let) k dokončení naší nápravy, odhalení globálního, integrovaného světa a k tomu být do něj zcela začlenění.  Můžeme to však udělat i dříve.

Otázka: Co je to “reinkarnace?”

Odpověď: Člověk, který nedokončil nápravu svého začleňování do společného, globálního systému se musí reinkarnovat, aby pokračoval ve své nápravě, dokud se nepřestane do společného systému začleňovat jako její část, a každý z nás se „rozptýlí“ a „rozprostře“ celým systémem. V reinkarnaci do tohoto světa budeme pokračovat, dokud se tímto způsobem nenapravíme. 
[35160]
Z mé lekce v Paříži,  2/1/2011

Obávejte se hrát loterii

каббалист Михаэль Лайтман

Otázka: Co je to cesta světla a cesta utrpení? Pro koho je toto utrpení – pro egoismus?

Odpověď: Samozřejmě, pocit utrpení máme ve svém přání užívat si. Ale v přání odevzdávat, je také možné pocítit utrpení. Všechno zaleží na tom, co chápeš pod pojmem utrpení.

Představ si, že jsem našel kabalu, zapojil se do skupiny, dlouho studoval. Pak jsem náhle vyhrál v loterii několik miliónů!

Тeď se můj život změnil. Co si myslíš, je to cesta světla nebo utrpení?

Mohu to pojmenovat jako cestu utrpení, protože teď mně zamotali těmito penězi a já nevím, co s nimi mám dělat. Všechny mé myšlenky byly o kabale, a teď musím myslet na peníze, vždyť je to tak velká částka: kam je investovat, aby neztratily hodnotu, a jak je rozumně použít.

Takže to je cesta utrpení. Vždyť na místo toho, abych klidně postupoval, jednoduchou a přímou cestou, mě teď poslali obchůzkou, kličkovat a ať si to přeji nebo ne, jsem nucen zabývat se materiálními věcmi, ztrácím svůj čas, a mám plnou hlavu starostí. Nemohu se z  toho dostat a to je velký problém – je to skutečné utrpení vzhledem k přání odevzdávat, duchovnímu cíli.

Аvšak ohledně přání si užívat, si musíš říct, že je to cesta světla, a že jsi dostal odměnu za svoji pravověrnost! Myslíš si, že je to požehnání, které ti je posláno ze shora.

Proto, všechno záleží na tom, na jaké váze to vážíš – z čeho ses rozhodl dostávat naplnění.

[#35690]

Lekce z článku „Svobodná volba“, 18.02.2011