Obrazy mého Ega

Otázka: Říkáte, že informace které přicházejí do našich očí, se odrážejí na “stěně (obrazovce)” umístěné v zadní části mozku, je to tak správně?

Odpověď: Ne, není. Nic nepřichází do našich očí. Nejsou žádné oči, tak jako není žádná “zadní část mozku.”

Není nic než egoistická touha naplnit sama sebe potěšením, které mi ukazuje, že já jsem “konstruován” tímto způsobem, tedy tak, že já mám oči, hlavu, ruce a nohy.

To je způsob, jakým je moje přání dostávat potěšení pro mě vyobrazeno. Stejně tak jsou dodatečně vyobrazeny jiné objekty, které zdánlivě existují mimo mé tělo.

Otázka: Takže, znamená to, že vnímáme Stvořitele stejně, jako ukrytí? Taková je naše realita?

Odpověď: Co vidíme, nebo spíše cítíme, (my říkáme “vidíme”, protože zrak je náš nejsilnější smyslový orgán) je rozdíl mezi námi a Stvořitelem. Je to stín naší egoistické touhy vržený na Vyšší Světlo, bílou stěnu (obrazovku).

Tudíž já vidím pouze různé individuální touhy, rozdílné atributy obsažené v mé egoistické vůli přijímat. Jinými slovy, neživá příroda, rostliny, zvířata a člověk jsou čtyři stupně mé touhy cítit potěšení (Shoresh [kořen], Aleph [první], Bet [druhý], Gimel [třetí], and Dalet [čtvrtý]), jež jsou mi prezentovány v této podobě na pozadí bílého světla.

Cítím pouze svou touhu naplnit se potěšením. A co je se Světlem? Světlo je to pozadí, na kterém vidím svoji vůli přijímat (těšit se). Když se tahle touha stane stejná jako Světlo, tak už se pak více nebude Světlo přede mnou skrývat a budu moci Stvořitele plně vnímat.

V mezičase, namísto něj, vnímám pouze svou egoistickou touhu. Jinými slovy, všechno co mě obklopuje jsou části mého ega.

Z 6. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 10/11/2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: