Kompas ukazující ke Stvořiteli

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mohu překontrolovat, že jdu správným směrem?

Odpověď: Nikdy nebudeš schopen to zjistit. Abys  to mohl zjistit, potřeboval bys vědět, kde se nalézá konečný cíl a kde se nacházíš ty. Pak bys mohl namalovat přímou čáru mezi dvěma body a rozeznat správný směr.

Ale pokud tyto dva body neznáš, tak co pak můžeš dělat? A faktem zůstává, že nikdy nezjistíš, co jsou zač!

Z toho důvodu máme skupinu, která je jedinou příležitostí posunout se směrem k cíli. Musíš se do ní začlenit a čím více jsi do ní zapojen, tím více to bude znamenat, že se pohybuješ správným směrem.

Jak si to můžeš zkontrolovat? V tu chvíli, kdy se s nimi začneš opravdu sjednocovat, uvnitř jednoty mezi vámi všemi odhalíš Stvořitele. Bude tvým svědkem, že právě nyní jdeš správným směrem, a to není výmysl!

Tento důkaz je prvním, podporujícím faktem a jen pak si můžeš být jistý, že jsi šel správným směrem. Před ním, je psáno, “Vyvinul úsilí a našel.”

Úsilí můžeme vykonávat během studií původních zdrojů ve skupině. Vše ostatní je pomocná práce.

[26941]

Ze 4. části denní lekce kabaly 18/11/2010, “Podstata a účel náboženství“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: