Daily Archives: 17. 8. 2010

Budujeme novou realitu!

Dr. Michael LaitmanZohar, kapitola “VaJechi (A Jákob žil),” bod 26: “A zavolal svého syna Josefa.“ Jákob se tázal svých synů a řekl jim: „Vidím na vaše děti přicházet mnoho potíží. Je nezbytné nalézt vyšší Rachamim (milosrdenství).

Vše, co je popsáno v Tóře, v Zoharu a jiných „svatých knihách“ (knihách napsaných kabalisty o pocitech z Vyššího světa, kterého dosáhli) se odehrává zcela uvnitř nás. Vně nás neexistuje nic!

Celá naše současná realita, vše, co nyní cítíme, má za cíl nám pouze pomoci probudit vnímání nové reality, anebo přesněji – zformovat ji uvnitř nás. Musíme změnit své vlastnosti, a pak zformujeme onen svět, novou realitu uvnitř nás. Neexistuje čas nebo vnější změny. Jsme probouzeni s pomocí nepříjemných stavů, abychom se změnili a uviděli jedinou pravou realitu, Svět nekonečna.

Z druhé části každodenní kabalistické lekce, 16.08.2010, Zohar