Daily Archives: 16. 6. 2010

Věřit znamená cítit

Laitman_024Otázka, kterou jsem obdržel: Co je to „víra“ před překročením Machsomu (bariera duchovního světa)?

Moje odpověď: Než osoba překročí Machsom a vstoupí do spirituality, nemá víru. Pojetí víry v kabale je zcela odlišné od toho, co je považováno za víru v běžném životě. V kabale jsou všechny tyto pojmy definovány na úplně jiné úrovni.

Víra je vnímání Stvořitele. Pokud cítím Stvořitele, věřím v Něho. Všimněte si, jak rozdílné to je od toho, co jsem si myslel předtím. V našem běžném životě je víra něco, co nevidíme ani neznáme, ale věříme jako by ve skutečnosti opravdu existovala.

Kabala říká, že to není víra, ale pouhá fantazie. Kabala spoléhá výhradně na realistické, skutečné vnitřní pocity: Pokud cítím Stvořitele, dostanu sílu k práci proti svému egu. Jedna síla proti druhé, pozitivní proti negativní. To je to, co nazýváme „víra nad rozumem“, tedy víra nad egoismem a pocity v něm. Povznáším se nad to všechno, protože jsem schopen používat Vyšší rozum a pocity. Přesto, když je nemám, jak mohu pracovat? Na základě vyprávění někoho jiného?

To není to, co nazýváme vírou. Je to hra, kterou lidé hrají v tomto světě, protože neznají lepší způsob, jak se ujistit. K dosažení víry musíme dosáhnout odhalení. Moudrost Kabaly je odhalení Stvořitele stvořením, a to se nazývá „víra“.

Z první části každodenní lekce kabaly 11/06/2010, Shamati # 50

Dáváním získáváme víc

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Je egoistické dávání vyšší stupeň než egoistické přijímání?

Moje odpověď: „Dávání s cílem dostávat“ je pokročilejší stupeň, složitější přijímání. Je zřejmé, že můžeme získat více a s jeho pomocí způsobit větší škodu. Přesto egoistické dávání umožňuje osobě pochopit, že odevzdání je cennou kvalitou, která mu pomáhá získávat.

U přímého přijímání jsou jeho možnosti omezené, zatímco odevzdání může poskytnout více příležitostí a přínosů. Lidstvo by se vůbec nevyvinulo, kdyby lidé neotvíraly podniky, v nichž dávají ostatním tím, že prodávají své služby za účelem zisku. Lidé by se jednoduše stáhli do sebe, stejně jako zvířata, která mohou dostávat pouze egoisticky. Jen člověk se svým rozvinutým egoismem chápe, jak dávat pro svůj vlastní prospěch, tak aby měl mnohem větší výnos později.

Nicméně, kabala mluví jen o jednotě mezi námi, a z tohoto důvodu, a to i na prvním stupni egoistického přijímání, mluví o vztazích mezi přáteli, a ne o každodenním životě. Všechny tyto stupně se týkají mého spojení s ostatními dušemi a odhalení Stvořitele uvnitř tohoto spojení.

Z čtvrté části každodenní lekce kabaly 09/06/2010, článek, “Mohlo by něco negativního sestoupit z nebe?”