Nechť světlo svítí

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Je odevzdání čin nebo touha dát?

Má odpověď: Co můžeš dát Stvořiteli, když nemá v ničem nedostatek, s výjimkou tvého postoje k němu? Nepotřebuje ani to. Jediné, co mu chybí, je to aby ses stal stejným jako on. To ho potěší. Proč? Je to proto, protože potom budeš existovat v nejpříjemnějším stavu. „Ale já nechci být v nejpohodlnějším stavu. Chci myslet jen na odevzdání! „Pokud uvažuješ o odevzdání, uvažuješ o tom, jak dosáhnout nejpříjemnějšího stavu.

Co tě motivuje je zásadní. Je-li to dávat Stvořiteli, pak dosáhneš perfektního stavu, avšak pokud budeš chtít tento stav, protože je to nejlepší a dávání Stvořiteli vypadá jako odměna? Pro co pracuješ?

Nemůžeš mít vůli odevzdávat aniž by sis to uvědomoval. Pokud máš toto přání, musíš ho naplnit. Akt odevzdání a touha odevzdání jsou stejné. V duchovním světě nejsou fyzické akce. Dosáhnout vůle dávat je celá naše práce. Opravdu, co můžeme dát Stvořiteli? Je to vůle odevzdat se Jemu.

Objevíme světlo Chochma. Ve vztahu ke komu musíme odhalit toto světlo, stvoření či Stvořiteli? Světlo Chochma vyplňuje celý systém. Pouze objevuješ sebe a své vlastní vnímání tím, že cítíš, že přijímáš, dáváš a stáváš se nekonečným. Tvoje vůle (Kli) je jediná věc, která se mění.

„Odevzdávám Stvořiteli.“ Co odevzdáváš? Opravdu předtím postrádal světlo a teď ho má? Dáváš mu svůj postoj. Tvůj postoj k němu se nazývá čin. Tvoje vůle již je činem. Avšak tato vůle musí být kompletní. Jinak, není považována za vůli.

Touha se musí vyvíjet ve všech čtyřech etapách. Poté, nepochybně, od 4. etapy, její odražené světlo dosáhne Keteru a to je odevzdání. Nicméně, kde je odevzdání v Keter? Člověk cítí, že odevzdává Stvořiteli, a to stačí. Stvořitel nemá touhy (Kelim) ani pro přijímání ani pro odevzdání. On nemá nic.

Přesto, když vnímáš, že odevzdáváš Stvořiteli, je to jeho radost, protože je v Tobě. Ty umožňuješ, aby světlo svítilo.

Z první části každodenní lekce Kabaly 28/05/2010, Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: