Daily Archives: 6. 5. 2010

Sjednoťme srdce světa

World KliOtázka, kterou jsem dostal: Světový sjezd k Zoharu začne už za dva dny v New Yorku a zřejmě již o tom vše bylo řečeno; jako třeba jak se na to připravit a co se tam stane. Mohl bys nám přesto dát nějaké poslední souhrné instrukce? 

Moje odpověď: Shrnutím je dosažení spojení mezi našimi srdci. To je jediná věc, kterou musíme napravit a musí to pro nás být nejdůležitější.

Neměli byste se starat o to, zda všechno uvidíte či uslyšíte, a zda budete všemu schopni porozumět. Nejdůležitější věc je vaše srdce: musíte se starat o to, abyste je spojili se všemi podobnými touhami lidí, kteří se účastní tohoto světového shromáždění.

Na samotném sjezdu bude přítomno přes tisíc lidí a po celém světě se k nim připojí stovky tisíc. Pokud tato srdce budou toužit po jednotě v jediné touze dosáhnout odhalení Stvořitele, dosáhnout díky své jednotě odevzdání a lásky, pak se to stane! Cíle lze dosáhnout. Může být uskutečněn a stane se to ve velmi blízké buoucnosti tak či tak.

V předchozích letech jsem o lásce a jednotě nemluvil, ale nyní jsme na prahu již téměř skutečného odhalení Stvořitele, vlastnosti odevzdání a lásky, a to v našem světě. Proto na Sjezd přicházíme s nadějí na veliký úspěch.

Ze třetí části Každodenní kabalistické lekce, 05/05/2010, „Matan Torah“