Daily Archives: 29. 10. 2009

Jak poprosit, aby tě slyšeli?

Otázka: Dejme tomu, že jsem nashromáždil určité množství touhy po nápravě. Jak mám požádat, aby mě světlo napravilo?

  

Odpověď: Přání mluví samo za sebe. Člověk na to nemusí myslet. V tom okamžiku, kdy si to budu skutečně přát, to bude slyšeno .

  

Hlavní je pocítit skutečné přání. Dítě nemyslí na to, jak má požádat maminku. Až když vyrůstá, stává se vychytralejší a přichází k matce se o něco doprošovat.

 

Nám nepomohou žádné vychytralosti – potřebujeme křik z hloubky svého srdce, jediné přání.

V čem začíná duchovno

Je třeba nezapomínat na to, že máme vždy vztah pouze se Stvořitelem.  Před námi není nikdo jiný než On.

 

Celá neživá, rostlinná, živočišná příroda a lidé, kteří nás obklopují v tomto světě – to jsou pouhé pocity uvnitř našich přání.

 

Všechny obrazy, postupy a situace v naší touze jsou Stvořitel, přeje si před nás předstoupit ve formě těchto materiálních věcí místo toho, aby nám dal pocítit sebe samotného.

 

Jestliže člověk cítí tuto skutečnost, že všechno pochází od Stvořitele, už jenom to mu bude stačit.

 

Nezáleží na tom, jaké mám pocity, hlavní je pocit spojení se zdrojem mého pocitu, zdrojem celé reality – se Stvořitelem.

 

Pouze tohle mi neber! Nezáleží na stavech, kterými procházím.

 

Stavy, kterými procházím, mohou být v mých pocitech ty nejhorší, samé zmatky uvnitř mysli –  ale nezáleží na tom, co mám v rozumu anebo v srdci.

 

Vždyť to jsou moje egoistické smysly a nemá význam, co v nich zrovna probíhá.

 

Pro mě je důležité jen jedno: to že se neoddaluji od svého zdroje vnímání a zážitků: „je to Stvořitel!“.

 

To znamená, že člověk „leží na zemi“ a proto nikam nespadne. Vždy se trápí pouze kvůli jednomu, a nic víc nepotřebuje..

 

Toto je začátek duchovní práce. Pozvednout se nad vše materiální a stále zůstat v minimálním spojení s duchovním.