Tag Archives: smysl života

Vývoj nelze vrátit zpět

Poznámka: V současné době existuje mnoho teorií a studií, které tvrdí, že nejsme jedinou civilizací ve vesmíru a že před námi existovaly i vyspělejší civilizace.

Odpověď: Když o tom začneme přemýšlet, začneme si klást otázky: „Co bude po nás? Zase dinosauři nebo co?“ Uklidní nás naše myšlenky? (Pokračování textu…)

Co když jsme se v názorech na klima zmýlili?

Co když jsme se v otázce klimatu zmýlili? Co bychom dělali, kdybychom se dozvěděli, že aerosoly, které znečišťují ovzduší, ho také ochlazují a zmírňují skleníkový efekt? A co kdybychom se dozvěděli, že sopečné erupce, při nichž se uvolňuje CO2 a další skleníkové plyny ohřívající atmosféru, uvolňují také popel, který blokuje sluneční záření a ochlazuje vzduch více než ho zahřívá uvolněný CO2? Toto právě tvrdí nedávno publikované vědecké práce.

(Pokračování textu…)

Náhoda nebo determinismus?

Otázka: Je původ člověka výsledkem náhodných změn v přírodě nebo výsledkem evolučního procesu?

Odpověď: V přírodě se nic neděje náhodou. Pokud se setkáme s něčím neočekávaným, co jsme předtím neviděli, neměli bychom to přisuzovat náhodě. Měli bychom to přičítat naší nevědomosti, neschopnosti nějaký jev zatím pochopit. Čím více přírodu objevujeme, tím více v ní vidíme jasný deterministický způsob vývoje, nekonečné souvislosti a jejich formy. (Pokračování textu…)

O papeži Františkovi a třetí světové válce

Minulý týden byl vydán rozhovor redaktorů evropských jezuitských publikací s papežem Františkem, ve kterém označil rusko-ukrajinskou válku za začátek třetí světové války. Jako první zveřejnila rozhovor italská jezuitská publikace La Civiltà Cattolica a papež v něm prohlásil: „Svět je ve válce. Pro mě dnes byla vyhlášena třetí světová válka.“ Následně si posteskl: „Co se to děje s lidstvem, že jsme měli tři světové války během jednoho století?“

(Pokračování textu…)

Nepřísluší nám rozhodovat, kdo by měl žít

Otázka: V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se v Sovětském svazu často stávalo, že děti s vrozenými vývojovými odchylkami a retardacemi nebyly po porodu předány rodičům. Bylo jim sděleno, že dítě po narození zemřelo.

Jak se na tuto otázku dívá kabala? Měly být tyto děti ponechány rodičům? Jaký je postoj kabaly ke všemu živému? (Pokračování textu…)

Kráľovná Alžbeta a úloha monarchií

„Vyhlasujem pred vami všetkými, že celý svoj život, či už bude dlhý alebo krátky, zasvätím vašim službám.“ To boli slová záväzku vtedajšej princeznej Alžbety pred tým, ako sa stala kráľovnou. Je prvým britským monarchom, ktorý oslávil platinové jubileum svojej vlády. Tento mesiac si pripomíname sedemdesiat rokov jej služby ľudu Spojeného kráľovstva. Ľudia sa z jej príkladu môžu učiť, ako aj počas búrok stáť za svojimi slovami a ako si v neochvejnej oddanosti udržať roľu panovníčky.

(Pokračování textu…)

Nelze = nemožné

Otázka: Existuje přikázání: Nevyslovuj jméno Stvořitele nadarmo. Proč?

Odpověď: V kabale „nesmět“ rovná se „nemožné“. Nemůžete reprodukovat jméno Stvořitele, nejdříve se na Něj musíte správně naladit a stát se Mu podobným. (Pokračování textu…)

Dezinformace ve světě, který nezná pravdu

Nedlouho po oznámení, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) USA zřizuje Radu pro řízení dezinformací (DGB), oznámila Nina Jankowiczová, která měla být její hlavní představitelkou, svou rezignaci. O několik dní později Bidenova administrativa oznámila rozpuštění celé rady a upuštění od této myšlenky.

(Pokračování textu…)

Ve světě informací

Poznámka: V 60. letech minulého století v Německu upustila zaměstnankyně jedné z vědeckých laboratoří těsně uzavřenou baňku s jedem do nádoby s vodou. Na svou chybu nechtěla upozornit, a tak ji tam nechala.

O tři dny později byla baňka s jedem odstraněna, a přestože byla pevně uzavřena a jed se nemohl smíchat s vodou, laboratorní myši, které dostaly tuto vodu k pití, uhynuly. Voda se s jedem fyzicky do kontaktu nedostala, přesto absorbovala jeho destruktivní informace. (Pokračování textu…)

Jak místo zla uvidět dobro?

Otázka: Tatiana Naumová, naše pravidelná divačka, ona prostě křičí. Napsala velkými písmeny: „ŘEKNĚTE MI, JAK JE MOŽNÉ TOHLE ZLO POKRÝT LÁSKOU? JAK?!” Zdůrazňuje to písmenem „a”: „Ja-a-a-ak?” Přikládá také odkaz na hrozné záběry: vraždy, znásilnění. Děsivé záběry!

Dnes je ve světě opravdu velmi mnoho toho, co nelze jakoby pokrýt láskou. Co byste na to odpověděl? (Pokračování textu…)