Tag Archives: smysl života

Vyšší svět nelze pochopit rozumem

Před těmi světy bylo nekonečné,
V dokonalosti natolik překrásné své,
Že není síla ve stvořeních poznat dokonalost Jeho,
Vždyť nemůže stvořený rozum dosáhnout Jeho.
Vždyť nemá On místo, ni hranic ni času.

(ARI, Strom Života) (Pokračování textu…)

Sex, láska a jak je sladit?

Hledání vhodného partnera nás může přivádět k šílenství. I když někoho najdeme, euforie rychle vyprchá, protože se brzy objeví konflikty. V současnosti klesá počet sňatků a téměř polovina párů, které se vezmou, se nakonec rozvede.

(Pokračování textu…)

Společnost radosti

Společnost budoucnosti je společností, která žije podle zásady „miluj bližního svého jako sebe sama“, je to společnost radosti, úsměvů a sbližování.

Otázka: Jak se v ní člověk cítí z hlediska vnímání reality? Cítí své bližní, vnímá své místo ve společenské struktuře? (Pokračování textu…)

Proč ve společnosti narůstá násilí?

Násilí ve společnosti rok od roku narůstá. Podle nedávného průzkumu agentury Gallup jsou americké obavy z kriminality a násilí nejvyšší od roku 2016 – 53 % Američanů se jich obává „velmi“. To z ní činí jednu z největších celonárodních obav, kterou předčí pouze inflace a ekonomika. Jak můžeme postupovat, aby se zabránilo násilí v jeho počátcích a jak ho zastavit?

(Pokračování textu…)

Úzká pěšinka „mezi soutěskami“

Začalo odpočítávání třítýdenního období, které se nazývá „mezi soutěskami“, období nepřízně osudu, bolestivého průchodu úzkou štěrbinou. Tento čas se vztahuje ke zničení Chrámu. Nejde o fyzickou stavbu, která byla zničena v Jeruzalémě, ale o duchovní Chrám.

Fyzický čas je otiskem duchovního času, proto v našem světě existují symbolická data, která mají duchovní kořeny. (Pokračování textu…)

Věčná práce duše

Otázka: Co se děje s duší, když člověk spí?

Odpověď: Během spánku dochází k restartu různých částí mozku tak, že v mozku pokračuje práce, která byla v ten den vykonána. Nic jiného. (Pokračování textu…)

Strom života a Strom poznání dobra a zla

Otázka: V čem je rozdíl mezi pojmy „Strom poznání dobra a zla“ a „Strom života“? Řekl jste, že dobro a zlo je práce ve dvou liniích.

Odpověď: „Strom života“ symbolizuje naše dosažení Stvořitele. Jeho vztah k nám je v souladu s naším vztahem k Němu, to se nazývá „Stromem života“. (Pokračování textu…)

Jak ovlivní vzhled náš pocit štěstí?

Teenageři a mladí dospělí tráví příliš mnoho času na TikToku, Instagramu a dalších sociálních sítích. Záplava videí s atraktivními mladými lidmi formuje jejich názor, že i oni musí vypadat stejně.

Jejich představa o těle je utvářena a vykreslována křivkami modelek a tento příval zpráv našim dětem našeptává: „Nevypadáš dost dobře! Musíš víc zhubnout! Musíš uzvednout víc činek!“ A protože jejich tělesná image nikdy nemůže splňovat standardy stanovené sociálními sítěmi, jsou nevyhnutelně odsouzeni k frustraci a nejistotě. (Pokračování textu…)

Stvořitel je to, co se projevuje v touze

Otázka: Je řečeno: „On a Jeho jméno jsou jedno.“ Co to znamená?

Odpověď: Stvořitel a Jeho jméno jsou jedno, protože to, co vnímáme ve čtyřpísmenném jménu Stvořitele, je pro nás sám Stvořitel. (Pokračování textu…)

Globální turbulence v cestovním ruchu

Vzpomínáte si na doby, kdy cestování bylo příjemné a vzrušující? Tyto vzpomínky v posledních týdnech zpochybnil chaos na letištích po celém světě, zejména v Severní Americe a Evropě. Letní nápor cestujících, kteří od začátku pandemie toužili cestovat, byl konfrontován s rozsáhlým nedostatkem personálu v důsledku propouštění v rámci programu covid-19, což způsobilo velký tlak na letiště a letecké společnosti.

(Pokračování textu…)