Tag Archives: smysl života

Když nemáte srdce

Otázka: Počet dětských uprchlíků dosáhl 42 milionů. Děti prchající před konflikty v Afghánistánu, Jemenu, na Ukrajině. Čteme tato čísla a už nás ani nešokují. 42 milionů? – 42 milionů. Děti? – Děti.

Jsou to děti, které neměly dětství, bylo jim vzato. Jsou to děti, které nevědí, co je to teplo, a možná to ani vědět nebudou. Jaký základ je do nich vložen? Co je v nich zaseto? Strach, agrese? K čemu to může vést? (Pokračování textu…)

Čeká nás hromadná sebevražda?

Generální tajemník OSN Antonio Guterres minulý týden prohlásil, že lidstvo čelí kolektivní sebevraždě. Podle deníku The Guardian Guterres řekl na shromáždění ministrů ze 40 zemí, kteří se sešli k jednání o klimatické krizi: „Polovina lidstva je ohrožena povodněmi, suchem, extrémními bouřemi a lesními požáry. Žádný národ není imunní. A přesto stále podporujeme naši závislost na fosilních palivech.“ Dodal: „Máme na výběr. Společné činy, nebo společná sebevražda. Je to v našich rukou.“

(Pokračování textu…)

Místo, kde se odhaluje Stvořitel

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022, 1. lekce

Ještě tě žádám, abys přikládal více úsilí v lásce mezi přáteli, vymýšlel způsoby, které dovolí zvýšit lásku mezi přáteli a zničit touhu po tělesném zisku v nás. Protože právě to rozsévá nenávist.
A mezi těmi, kdo poskytují potěšení Stvořiteli, nemůže existovat žádná nenávist – naopak mezi nimi vládne milosrdenství a nesmírná láska. A tyto věci jsou jednoduché.
(Ba‘al HaSulam, Dopis 11). (Pokračování textu…)

Rešimo to je nenaplněná touha

Otázka: Jaké jsou druhy Rešimot?

Odpověď: Existuje obrovské množství Rešimot, stejně, kolik je biologických informací v nás.

Poznámka: Ve skutečnosti máme necelých 30 000 genů, ale známe pouze 5 % jejich funkčních vlastností. (Pokračování textu…)

Zlá vůle spaluje zemi a způsobuje vedra

Současná vlna veder v Evropě spaluje zemi a má na svědomí lidské oběti. Podle ABC News a dalších zdrojů „jen ve Španělsku a Portugalsku zemřelo v důsledku veder více než 1 000 lidí“. K tomu se přičítají mrtví ve Francii a Itálii, a jak se vlna veder blíží k Velké Británii, přibývají další oběti. A co hůř, jsme teprve v polovině července a můžou přijít další vlny veder. Vědci se domnívají, že pokud neomezíme emise skleníkových plynů, budou vlny veder ještě větší a častější. Mohou, ale také nemusí, v každém případě, o tom, co se stane, rozhodujeme my lidé.

(Pokračování textu…)

Neustoupit ani o krok

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva  22. 7. 2022, 1. lekce

Nakonec se na jednom místě shromáždila úzce spjata skupina lidí, pod jedním vedením a hrdinsky, s nadlidským úsilím, čelí všem, kteří se proti nim postaví.

A nepochybně jsou to stateční lidé, silní duchem, tvrdohlaví a neúnavní ve svém rozhodnutí neustoupit ani o krok; a jsou to bojovníci nejvyšší úrovně, připraveni bojovat se zlým počátkem až do poslední kapky krve, a jejich jediným cílem je vyhrát v této válce pro slávu Jména Stvořitele.
(Rabaš, Dopis 8) (Pokračování textu…)

Bod v srdci je nejskrytější touha

Otázka: Jaká jsou spojení mezi Rešimot a jsou ovlivněna bodem v srdci?

Odpověď: Bod v srdci je naše ústřední, nejskrytější touha. Musíme ji spojit s touhami druhých lidí a se Stvořitelem. A pak celé stvoření přivedeme k nápravě, k jedné jediné touze, která se jmenuje „Adam“.

Celá historie lidstva je odhalování Rešimot.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 12. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300681]

Znovuotvorenie uhoľných elektrární – nenávisť nás ničí viac než znečistenie životného prostredia

Po desaťročiach snahy nájsť klimaticky priaznivé alternatívy k uhliu je Európa nútená sa k nemu opäť vrátiť po tom, čo Rusko, v odvete za európske sankcie, obmedzilo vývoz plynu. V priebehu niekoľkých týždňov roky práce prišli navnivoč.

(Pokračování textu…)

V jednom srdci, v jedné touze

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022. Lekce 1

Otázka: Jakou úroveň můžeme dosáhnout v našem spojení, v začlenění s přáteli během těchto několika dnů, které jsou nyní před námi?

Odpověď: Myslím, že potřebujeme opravdu zažít pocit, že můžeme být v jednom srdci. To je podle mě to nejdůležitější. V jednom srdci! (Pokračování textu…)

O výhodách šíření vědy kabaly

Proč nám šíření vědy kabaly během našeho pádu tolik pomáhá? Protože je ve všech Stvořitel, Božství, přijímám Vyšší sílu prostřednictvím lidí, kterým šířím.

A tím, že je posouvám ke Stvořiteli, dělám ohromně užitečnou práci, ze které se Stvořitel raduje. On si přeje, aby se k Němu přiblížil každý člověk. Svou prací proto přináším užitek všem, i sobě.

Z lekce na téma „Rozbití jako příležitost k nápravě“, 20. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300629]