Tag Archives: Purim

Chanuka – zastávka před útokem

Otázka: Chanuka symbolizuje hranici mezi pouští a Zemí Israel. Kde přesně se Chanuka nachází na duchovní cestě?

Odpověď: Chanuka je vlastnost Biny, úroveň Biny, a Země Izrael je vlastnost Keteru, když se Malchut a Keter sjednocují. Proto se Chanuka nachází v polovině cesty ke Keter, k Vyššímu stupni spojení, lásky, splynutí se Stvořitelem, odhalení Stvořitele.

(Pokračování textu…)

Koho prosit o odpuštění v Soudný den?

Otázka: Koho musím prosit o odpuštění ve svátek Jom Kipur, když se ve vědě kabala učíme, že vně mne nikdo není?

Odpověď: Odpuštění – to je odhalení mého současného stavu, který mohu napravit.

Jsou taková přání, o nichž si nejsem sto ani pomyslet, že je mohu zvládnout a prosit o nápravu. Proto je musím rozeznat a pozvedávat se postupně, krok za krokem.

(Pokračování textu…)

Preobliekanie sa na Purim

Otázka: Prečo je zvykom preobliekať sa na Purim?

Odpoveď: Purim je odhalenie našich minulých stavov, pretože každý z nás je v skutočnosti zločinec! Obliekame sa do najrôznejších postáv: ako hriešnici aj ako spravodliví – na jednej strane do Hamana a Achašveróša a na druhej strane ako Mordechaj a Esther.

(Pokračování textu…)

Historie Purimu pro současnost

Naším světem je království Achašveróša se svými 127 zeměmi. Je načase dosáhnout nápravy a Purim nás k ní přivede – do konečného napraveného stavu.

Aby bylo možné dosáhnout nápravy, je třeba nejprve zjistit, v čem spočívá naše nenapravenost. Lidé nechtějí slyšet o tom, že je třeba se sjednotit a že slovo „Žid“ (egudi) je odvozeno právě ze slova „spojení“ (ichud). Potřeba nedosahuje dále než k přestrojení se během Purimu za Mordechaje a Ester, a takto si trochu pohrát. Nikdo se však nechce hlouběji zahledět do Megilat Ester a zjistit vnitřní význam Purimu. (Pokračování textu…)