Klíma na nikoho nepočká

Pred tridsiatimi rokmi sa môj priateľ pustil do podnikania v oblasti zelenej energie a snažil sa ma do toho vtiahnuť. Spýtal som sa ho, načo, veď to nie je seriózne. Povedal mi: „Nemáš ani potuchy, koľko peňazí sa do toho nalieva. Každý sa na tom chce podieľať, politici, finančníci, podnikatelia, všetci.“ Samozrejme, mal pravdu. Nikto však nechce podporovať zelenú energiu, aby zachránil planétu, ale len preto, aby si ešte viac napchal vrecká. Deklarácie preto zostávajú v rokovacej sále, kde sa vyhlasujú, potrebné opatrenia sa ignorujú – ale klíma na nikoho nepočká: bude sa naďalej zhoršovať.

Read more

„Poprava“ z duchovního hlediska

Otázka: Co je to „poprava“?

Odpověď: Poprava znamená zabíjet příležitosti nápravy. Ale samotná poprava je také nápravou.

Otázka: To znamená, že jsem měl příležitost jít cestou nápravy, ale nemohl jsem ji využít?

Odpověď: Ať už jsi mohl nebo nemohl – na tom nezáleží, ty přerušuješ tento čin tím, že nedáváš možnost svému egoismu, aby se napravil.

Z televizního pořadu „Tajemství věčné knihy“, 27. 9. 2021

Originální článek zde.

[# 290476]

Metaverse není potřeba, postačí pilulka

Všichni jsme slyšeli, že Mark Zuckerberg buduje předpokládanou iteraci internetu zvanou Metaverse. V klipech propagujících tuto platformu ho můžeme vidět, jak se tam přesouvá žít – do svého virtuálního vesmíru. Jde mu o to, aby lidé mohli komunikovat, a dokonce se pohybovat bez ohledu na fyzickou vzdálenost mezi sebou a aby mohli cestovat mezi časy a zeměmi. Nechtěl bych být na takovém místě. To nebude místo, kde by lidé mohli být šťastní, a já proto na takovém místě být nechci.

Read more

Ani stud nám nepomůže

Poznámka: Je známo, že stud je vlastní pouze člověku. Když se říká: hořet studem, stydět se za svůj čin, stydět se za své myšlenky – mluvíme o člověku. Ale dívám se na dnešní svět a říkám si: „Kde je ten stud? Kde je ta hanba být bohatý na tomto světě, když celý svět hladoví?“

Odpověď: Lidé odstraňují ze světa vše, co je jim nepříjemné. Maximálně. A proto se přivádějí do stavu, kdy se nemají za co stydět.

Otázka: To znamená, že se neustále bojíme, že nám bude hanba, a proto ji jakoby od sebe odřízneme? Read more

„Postavit oltář“

Otázka: Co znamená „postavit oltář“?

Odpověď: Postavit oltář znamená učinit ze své nejnižší touhy, z Malchut, z kamenů („kámen“ – od slova „avana“) touhu, která je podřízena pouze vlastnosti Biny, vlastnosti nebes, vlastnosti Stvořitele. Z toho stavím oltář.

To znamená, že chci, aby se všechny moje egoistické touhy účastnily procesu pozvedání vlastnosti dávání, pozvedávání Stvořitele.

Z televizního pořadu „Tajemství věčné knihy“, 27. 9. 2021

Originální článek zde.

[# 290512]

Když už nervy nestačí

Dítě je mrzuté. Známý obrázek. Matka přemlouvá, slibuje, že hračku koupí, rozčiluje se a vyhrožuje, ale nic nepomáhá. Dítě neslyší. Matka se stydí, že její dítě neposlouchá, ale nemůže s tím nic udělat.

Pokud však dítěti řekne nějakou poznámku cizí člověk, okamžitě se ztiší. Stydí se za sebe. Protože cítí, že v očích cizího člověka nebude schopno ospravedlnit své chování. Ale jeho matka je jeho vlastní matka, se kterou se „vždy dohodne“. Read more

Hra s hladem – skutečný příběh

„Odborníci“ a experti nás neustále varují, že brzy nebude dostatek potravin, aby se lidstvo nasytilo, a nebude ani dostatek vody k pití. Vzpomínáte si na „ropní pík“, kdy nás řada „odborníků“ varovala, že brzy dojde ropa, že ceny benzínu prudce vzrostou a fronty u pump se budou táhnout na kilometry daleko? Proč se o tom teď nikdo nezmiňuje? Nikdy to nebyla pravda. Byl to užitečný příběh, který se světu vyprávěl, aby se podpořily zájmy určitých nesmírně mocných lidí a korporací, ale jakmile se tento „fakt“ stal zbytečným, zmizel z radaru.

Read more

Chanuka v člověku

Otázka: Začal jsem číst o Chanuce, o válce Makabim proti Javanim (Řekům) a nechápu, jak to spojit s tím, co se děje s naším světem?

Odpověď: Nejprve je třeba přijmout podmínku: vše, co kabala říká, říká

1) o tom, co se děje v duchovním světě,

2) o tom, co se děje uvnitř člověka.

Válka mezi Makabim a Javanim je bojem mezi silami dávání a silami přijímání v člověku, který směřuje ke spojení se Stvořitelem. Ten, kdo nestuduje kabalu, v sobě necítí ani Makabim, ani Javanim, stejně jako faraona a všechny ostatní postavy Tóry. Pouze při správném studiu kabaly vznikají v samotném člověku všechny tyto postavy.

Originální článek zde.
[# 149338]

Zahubí nás počítače?

Otázka: V Glasgow se konalo setkání světových lídrů o klimatu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres řekl: „Kopeme si vlastní hrob. Buď tento proces zastavíme, nebo krize zastaví život na planetě. Přestaňte se chovat k přírodě jako k záchodové míse.“ Boris Johnson řekl: „Musíme zneškodnit tuto bombu, zachránit lidstvo.“

Setkání skončilo. Jak to podle vás skončilo?

Odpověď: Tak, jak to začalo. Read more

Naučit se vše o sobě

Otázka: Co by měl člověk změnit, aby byl šťastný?

Odpověď: Pohled na svět, ve kterém se nachází.

Otázka: K tomu musí nějak změnit vnější podmínky?

Odpověď: Ne, v žádném případě! Otevřít knihu nebo se připojit k naší webové stránce na internetu. Odtud dostane vše.

Poznámka: Ale zní to trochu nerealisticky, že moje štěstí závisí na čtení knihy nebo poslechu kanálu. Read more