Prostředí a já

train Dvě otázky, které jsem dostal o tom, jak se chovat ke svému prostředí:

Otázka: V jedné z vašich lekcí ve Spojených státech jste řekl, že lidé, připravení pro nový pohled na svět, by měli dobrovolně snížit své požadavky na jídlo, přístřešek, volný čas a vzdělání ( knowledge ) na nezbytné minimum. Co bychom měli dělat se zbytkem našeho okolí jako jsou děti, ženy a rodiče, kteří nejsou připraveni se omezit? Je dostatečné omezit sám sebe, dávajíc těm kolem mě, co si přejí a ukázat jim, že má cesta je správná pouze osobním příkladem? Mimochodem, jednal jsem tak celý svůj život a na oplátku mě všichni kolem tiše nenávidí a snaží se mě shazovat.

Moje odpověď: Pokud je hlava člověka „v oblacích,“ pak přirozeně nechce víc, než nezbytnosti. Nemusí se omezovat, protože to k němu přijde přirozeně. To je přístup toho, kdo si uvědomí, že jeho rodinou je celý svět. 

Pokud vás lidé kolem vás nenávidí a snaží se vás shodit, je to pravděpodobně proto, že se je snažíte k něčemu nutit nebo je nějak omezujete.

Otázka: Může jeden člověk přinutit druhého cítit nedostatek ( ať už duchovní či hmotný )?

Moje odpověď: Prostředí může vyvolat nebo potlačit jakoukoliv pozemskou touhu v komkoliv  ( viz. článek „Svoboda“ ). Navíc pokud má člověk bod v srdci, společnost může urychlit jeho vývin.

 

Člověk je kopií Duše

soul11 Tři otázky o duších a rovnocenosti, které jsem dostal:

Otázka: V jednom bodě jste mluvil o tom, jak během století jediná duše sestupovala do tohoto světa v různých tělech: Abrahám, Mojžíš, rabín Šimon Bar Yochaj, Ari a Baal HaSulam. Jako tomu rozumím, vy a kdokoliv, kdo překročil Machsom ( nebo je v procesu průchodu ) jsou v kontaktu s touto Duší. Splnila již svou misi?

Moje odpověď: Ne, nesplnila. My jsme částí jedné duše. Její „lehčí“ části už prošly nápravou a teď nám pomáhají ( to se v hebrejštině nazývá Zhut Avot ). Postupně, jedna po jedné, nám pomáhají provést stejnou věc, kterou udělaly ony – připojit se k jediné Adamově duši. Celé lidstvo je součástí této jediné duše, jediného stvořené tvorbyí.

Otázka: Co je „Kabalistická duše“?

Moje odpověď: Je to duše, která pobízí člověka k dosáhnutí Stvořitele. Ve skutečnosti neexistují jiné duše, protože pokud člověk dosud nemá záměr objevit Stvořitele, dotud nemá duši. Avšak tento záměr bude odhalen v budoucnosti, nebo možná v novém koloběhu života.

Nicméně dokonce i když člověk nemá tento záměr, poslouchání nebo čtení kabalistických materiálů urychlí objevení touhy po Stvořiteli a odhalení duše.

Otázka: Pokud se člověk narodí jako genetický žid, znamená to, že se vždy bude rodit jako žid?

Odpověď: Ano, stejně jako všichni ostatní. Je to proto, že náš svět je otiskem Vyššího Světa a člověk je kopií duše.

Pouze objevení Stvořitele může napravit svět

dru1 Každý druh utrpení pochází bez pochyby ze skrytí Stvořitele. Jeho odhalení bude tedy odpovědí ke krizi.

Kabala říká, že odhalení ( objevení ) Stvořitele naplňuje člověka rozkoší a pocitem věčnosti. Jak se Stvořitel odhalí člověku? Postupně, vlivem Vyššího Světla, které je přitahováno během studia Kabaly.

A nebuďte překvapeni, že jeden člověk může způsobit vzestup či sestup celého světa, protože je zde zákon, který říká: „Jednotlivé a obecné jsou si rovny.“

V našich časech je potřeba Vzájemné Garance mezi všemi lidmi světa. Ve srovnání se všemi ostatními problémy je tak globální vzdělání nejvyšší prioritou.

Jak si zvolíte správné prostředí?

michael-laitman_312 Dvě otázky, které jsem dostal, o výběru správného prostředí:

Otázka: Po přečtení článku “Svoboda” a dalších článků o prostředí, jsem  došel k závěru, že prostředí je klíčové pro lidský rozvoj a pochopení. Co mám dělat, když si nejsem jist, že jsem si vybral správné prostředí či správnou skupinu?

Moje odpověď: Pokračujte ve studiu a přemýšlejte o tom.  Nebuďte zavislý na svém vlastním názoru, ani na názoru těch okolo vás. Odpovědi by měly přijít samy od sebe, z vás samotného ( od Stvořitele ), bez jakéhokoliv vnějšího vlivu a bez toho, abyste se užíral. Čtěte Baal HaSulama a čekejte na odpověď!

Otázka ( od ženy ): Velmi ráda bych porozuměla tomu, co to znamená “vytvoř si své prostředí.” Měla bych hledat správné prostředí uvnitř kabalistické skupiny, myšleno prostředí uvnitř prostředí, založené na tom, že ti, kdo mi nedávají inspiraci a ( nepůsobí ) radost, se nepohybují po spravné cestě a je lepší se jim vyhýbat?

Moje odpověď: Pro ženu neexistuje taková věc, jako je skupina, je zde pouze prostředí. V něm se vzájemně ovlivňuje se ženami, ke kterým se cítí nejblíže. Není zavázána dělat víc, než toto.