Lekce Kabaly v Praze

22. 12. 2009 a 5. 1. 2010 se na Anglo-Americké Univerzitě v Praze, se bude v 19:00  konat přednáška Kabaly v angličtině.

Budou se probírat základní témata, promítneme si nějaká videa a zbyde prostor i na otázky. Pokud máte o studium zájem, chtěli byste vědět více, či Vás jen zajímá, o co tu vlastně jde, jste srdečně zváni.

Je to zároveň možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako vy, a s těmi, kteří již nějakou dobu Kabalu studují. Znalost angličtiny není bezpodmínečně nutná, pokud bude třeba, můžeme vám vypomoci v češtině či ruštině.

Prosíme, abyste se níže zaregistrovali. Jde jen o to, abychom věděli, kolik lidí máme očekávat, neboť kapacita sálu je omezená.

Budeme se na Vás těšit!

Registrace ZDE

Ke Stvořiteli bez opatrnosti

Otázka: Stojí za to, vracet se k minulosti a pokoušet se ji opravit?

 

Odpověď: Nyní se nacházíš v jakémsi bodu svého života. Všechno, co se stalo doteď, o tom jsi nerozhodoval. Zkrátka tě přivedli až sem, za všelijakých situacích. Co tam máš co opravovat? Vždyť jsi to nebyl ty, kdo to všechno dělal, a to buď dobré, nebo špatné.

 

Co se stalo, to se stalo. Ale od tohoto momentu a dále všechno záleží na tobě. Takže si nenadávej za minulost a nepřemýšlej o ní.

 

 

Tímto pouze zastavíš svůj postup, podobně jako biblická manželka Lota, která se ohlédla a přeměnila se v solný sloup. Hlavní je vždy postupovat, držet se aktuálního okamžiku  a v něm je zapotřebí nacházet prostředky, které mi pomohou na cestě.

 

Existuji já a prostředí, pomocí kterého zjišťuji závažnost duchovního cíle. Jak dosáhnout tohoto cíle? Pouze skrze připojení dodatečných přání k sobě, a tam ho dosáhnu. Připojit je můžu za pomocí Stvořitele, Vyšší síly.

 

Ve výsledku, já, prostředí a Stvořitel musí být spojení do jednoho bodu, v aktuálním okamžiku. To je jediné, co mám za úkol. Vše ostatní, včetně minulosti, s tím nemá nic společného.

 

Ranní lekce knihy „Šamati“, 18.12.2009

Justice: přechod na zákony Tóry

Oznámení : Ministr spravedlnosti Jákov Neeman prohlásil na fóru rabínů a náboženských soudců: „Krok za krokem izraelští občané budou následovat zákony Tóry.

Halacha bude státním zákonem, jelikož právě mezi kořeny se nachazi klíč k řešení všech otázek, které znepokojují izraelskou společnost“.

Poznámka: Ve vývoji společnosti nerozumí ministr spravedlnosti ničemu. Vnucování zákonů společnosti, která není schopna je plnit, nepřinese nic, kromě rozbití společnosti.

Pouze pochopení procesů vývoje, ne podle přání Neemana nebo ortodoxních, a objektivních, předepsaných Stvořitelem, přivede společnost k harmonii.

Náboženské tradice jsou kulturním majetkem národa a mohou být přijaty pouze dobrovolně.
Náboženství má být odděleno od státu a stát se součástí kultury národa, ale ne prostředkem násilí.

Náboženství musí bránit, ale ne utlačovat, vychovávat, ale nekázat, přitahovat milosrdenstvím, ale nebýt diktátorem, být dobrým příkladem, ale ne silou…

Jestli tradice nebudou přijaty dobrovolně, jako kultura společnosti a její historické hodnoty, ocitneme se pod vládou diktatury.

V takovém případě předpovídá Kabala hroznou budoucnost – rozpad společnosti a státu.

Bibličtí králové – mýtus nebo skutečnost?

Oznámení : Prof . (biblické archeologii) Univerzity ve Washingtonu,  Eric Cline, potvrdil, že svědectví existence krále Šalamouna a Davida se opírá o starozákonní přikázání, ale mezi vědci jsou rozpory ohledně jejich existence.

Většina  předpokládá, že mýtus o biblických králích  zůstává mýtem.

Poznámka: Před námi je krásný příklad podávání materiálu veřejných sdělovacích prostředků ve formě senzace: „… rozptýlili mýtus existence biblických králů Šalamouna a Davida“ a tady je  „autoritativní“ názor vědců.

Nevím z jakého důvodu patří pod definici  „věda“  výmysly a teorie, předpoklady bez faktů, závěry „čistého rozumu“.
Je to podobné tomu, jak filosofové prezentuji  autora knihy Zohar, Moše de Leona (11 století n.l.).

I když v průběhu tisíců let kabbalisté věděli, že knihu Zohar napsal Rašbi, a mnohokrát se to uvádí v samotné knize Zohar.

Ale kdo z filosofů ji četl?

Odhalte bod v srdci!

Otázka: Naše lekce z knihy Zohar sleduje stovky tisíc lidí po celém
světě.

Je kniha Zohar opravdu schopna, na rozdíl od jiných knih, probudit v
člověku správné přání, bez ohledu na to, má-li člověk bod v srdci nebo ne?

Odpověď: Každý člověk má bod v srdci. Může být více uzavřen nebo odhalen.

Ale pokud je úplně uzavřený, není dáno, že se v následujícím okamžiku neodhalí.

A naopak, když je v někom odhalen, není jisté, že se za chvíli neschová a kdo ví, jestli se objeví znovu.

Viděli jsme to na příkladu mnohých lidí, kteří k nám přicházeli s hořícím
bodem v srdci, ale za několik týdnů nebo měsíců všechna jejich snaha najednou zmizela, jelikož se tento člověk nedával dostatečně úsilí pro svůj vývoj.

Dali mu možnost, kterou nerealizoval, a proto bod v srdcí, přání k duchovnu zmizí.

Proto přechod od skrytého bodu v srdci k jeho rozvíjení a zpět, záleží na úsilí člověka.

Dokonce ti lidé, kteří necítí v sobě touhu k duchovnu, ale začínají
poslouchat naše lekce, ctí nebo mají zvláštní vztah k té veliké
knize, tímto urychluji svůj vývoj.

Jejich bod v srdci – zárodek duše, se rychle odhalí a dál ho budou moci vědomě rozvíjet.

Z lekce knihy Zohar, 14.12.2009

Třetina obyvatelstva země nepřináší užitku

Oznámení : Kanadští vědci provedli sociologicky výzkum, který ukázal, že víc než třetina obyvatelstva země je absolutně neužitečná.

Nepřemýšlejí o technologických objevech, nesledují ekologii země a nezabývají se ničím, co by třeba nějak mohlo pomoct lidstvu.

Poznámka: Výborně a teď už tu máme vědecký posudek pro utilizaci poloviny obyvatelstva země…

Bod spojení

Otázka: Jestli dokázal člověk během čtení knihy Zohar na okamžik zachytit bod spojení, jak ho pak může udržet?

Odpověď: Udrží se v tom za podmínky, že se nebude bát toho, co  přijde následně a bude připraven znovu a znovu budovat toto spojení, za jakýchkoliv podmínek.

Jestli se smrtelně obává, že se ztratí pocit spojení, znamená to, že necítí jistotu a je nedostatečně spojen s ostatními.

A mimo tohoto, také nechápe, že jeho posun vzniká ve vlastnosti odevzdání, která pořád vzrůstá, rozvíjí se a sílí v něm.

Vlastnost odevzdání se ale nemůže vyvíjet, když mám strach a jsem  bojím se o svou budoucnost, znamená to, že ve mně působí sobeckost a ne přání odevzdaní…

Program denních lekcí

Neděle – pátek:

2:10 – 2:20 – příprava k lekci (Rabaš)
2:20 – 3:15 – 1 –  hodina
3:15 – 4:00 – 2 – hodina, úvod do kabaly
4:00 – 5:00 – 3 –  hodina

Pondělí – čtvrtek:

2:10 – 3:30 – lekce po knize Zohar
3:30 – 4:00 – úvod do kabaly
4:00 – 5:00 – 3 – hodina

Na konci soboty:

17:00 – 18:25 – lekce knihy Zohar

Lekce se promítá v přímém přenosu na  Kabala TV

Opakovaní lekce knihy Zohar:

11:10 – 12:30

21:50 – 23:10

Jako ve spánku

Pokud nebudeme studovat knihu Zohar, nebudeme mocí odhalit duchovní svět.

Není to kvůli tomu, že Zohar má takovou sílu, ale dává nám zrychlení, jako bychom místo
toho, abychom šli pěšky nebo jeli na koni, letíme letadlem.

Bez ní se dokonce nebudeme moci zkoncentrovat na vnitřní, duchovní
realitu a vždy budeme vidět pouze vnější clonu, na které se promítá pouze tento,
materiální (iluzorní) svět.

Nikdy se nedokážeme prodrat skrz tuto clonu a odhalit síly, které za ní působí,
promítají nám tento film (náš svět) a dále od těchto sil (vlastností) probojovat k paprsku
světla promítacího přístroje a dále ke Stvořiteli, zdroji těchto sil, vlastností a úmyslu.

Jaká je možnost od vnějších obrazů přejít k silám, Jeho myšlenkám, záměrům,
činům vůči nám, abychom pochopili, nač On ukazuje tento film?

Co chce říct, když mi ukazuje zvířata, lidi, rostliny, vesmír a všechno dění v tomto světě? Proč mi dává pocit života, pocit minulostí, narození a ve výsledku je mi souzeno zemřít? Obkličuje mě celý svět, jiní lidi, proč mi vnucuje tento spánek? Celý můj dnešní život a pak mi říkají, že není skutečný!

Já se chci skrz svůj život prodrat k pravdě a poznat, co vlastně On chce?!
Proč ke mně přivázal nit a pohybuje mnou jako loutkou a mně se zdá, že žiju.
Proč to všechno dělá a dokonce kdo vůbec je?! A hlavně, co dál?

Tyto otázky mě přivedou k rozluštění …

Zohar vypráví o mě

Každé slovo v knize Zohar musíme vnímat v duchovním smyslu, vždyť se jedná o našich vnitřních přáních, silách a vlastnostech.

Je potřeba se snažit najít spojení mezi nimi. Zvířata, ryby, člověk, archa, voda, potopa – kde jsou tyto moje vlastnosti?

Otevírám sám sebe. Chci se uvidět uvnitř svých přání jako na rentgenové fotografii, vždyť všechno se děje pouze ve mě. Není nikdo než já.

Zohar vypráví pouze o hmotě (přání) a  o tvaru oblečeném (oděném) do hmoty. Ale všechna přání jsou pouze „pro sebe“ a proto mi dávají pocit – „tento svět“.

Změnou přání na „pro jiného“ (pro blžního nebo pro Stvořitele), v nich začneme cítit ne „tento“, ale „onen“ svět.
Takže v knize Zohar jsou popsány pouze mé vlastnosti.