Všichni lidé jsou si absolutně rovni

A New Year's Wish to the World Během procesu nápravy se nám zdá, že má každý odlišný stupeň důležitosti. Avšak to je pouze iluze. Pouze se nám to tak zdá, protože v naší kalkulaci zapomínáme na základní fakt: každý člověk všechno dostal od Stvořitele. Každá individuální charakteristika člověka, vzdělání a určité (životní) podmínky – vše to je dáno Shora. To znamená, že na člověku nezávisí nic kromě jeho úsilí, které je váženo proti všem podmínkám, které jsou mu dány Shora.

Pokud bychom vynechali všechny tyto Shora dané faktory, které nezávisí na člověku, a sledovali pouze věci, které jsou v moci jednotlice, viděli bychom, že jsou si všichni lidé zcela rovni. Každý má stejnou možnost pro rozlišení, svobodu volby a nápravu – vzhledem k tomu, co mu bylo dáno, a co postrádá.

Mesiáš: Síla, člověk nebo skupina?

The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting SpaceOtázka, kterou jsem dostal: Proč v procesu nápravy někteří lidé aktivně usilují o duchovno, snaží se učit a vytvářet metodu nápravy, zatímco ostatní mají nesmírné pozemské touhy a pouze se tohoto procesu účastní pasivně tím, že nějakým způsobem pomáhají?

Moje odpověď: Toto rozdělení existuje, ale není to tak zřetelné, protože dokonce i lidé, kteří usilují o duchovno, jsou rozděleni do různých úrovní. Víme, že v našem světě jsou také lidé, kteří prostě něco „dělají“ a také druzí, kteří chtějí něco většího. Výsledkem toho každý člověk okupuje určitou pozici, která je dostatečná, aby ho uspokojila, a nechce víc odpovědnosti než tato.

Je tu mnoho důvodů, které zdánlivě ospravedlňují, proč tomu tak je, ale doopravdy je všechno určováno touhou člověka. Celé lidstvo je postaveno jako pyramida, včetně té části lidstva, která usiluje k duchovnu. Někteří lidé jsou ochotni pokračovat až do konce a nezastaví se kvůli ničemu, dokud nedosáhnou rovnocennosti se Stvořitelem. Nespokojí se s ničím menším. Každý člověk najde své místo podle své touhy, práce, snahy a vnitřního úsilí. Vše je určováno kořenem jeho duše, protože to je to, co musí jeden realizovat.

Není žádna duše, která je vyšší než Mojžíš; on je duchovní vůdce, který vyvedl celý národ z duchovního exilu ke svobodě, vykonávajíce tak v duších velikou nápravu. Avšak tato náprava se objevila pouze v části duší, zatímco nyní očekáváme Mesiáše, který provede obecnou nápravu celého světa. Mesiáš není člověk, ale Světlo, které nás všechny vyvede z duchovního exilu (v hebrejštině slovo Mašiach pochází ze slova Mošech – vytahovat).  

Možná zde bude duchovní vůdce ve formě člověka, protože lidé jsou schopni vnímat metodu nápravy a vidět příklad právě v této formě. Nebo to může být skupina, která nad světem bude držet duchovní vedení a dávat příklad, jak můžeme pracovat společně, zatímco odmítáme osobní egoismus a pozvedáme Stvořitele. Budou každému schopni vysvětlit cíl stvoření, ukázat, co Stvořitel požaduje, a podat příklad lásky a odevzdání, duchovní unie. Budou představovat Sanhedrin, světové duchovní vedení.

Kdy budou naše modlitby vyslyšeny?

The Soul Is the Property of Bestowal, and Until We Develop It, We Remain Animals Jakýkoliv koncept, který ve světě existuje je rozdělen do stupňů HaVaJaH podle čtyř stádií přímého Světla – v jakékoliv kvalitě, vlivu, definici a v jakémkoliv rozdělení. Toto rozdělení může být rozprostřeno na celou realitu: 

 

· Stádia 0-1-2-3-4 “Šoreš-Alef-Bet-Gimel-Dalet“,
· HaVaJaH “ bod písmena Jod-Jod-Kej-Vav-Kej,”
· Sefirot “Keter-Chochma-Bina-Zeir Anpin-Malchut,”
· Smysly“zrak-sluch-čich-chuť-dotyk,”
· Parcufim “Galgalta-AB-SAG-MA-BON,”
· Světy “Adam Kadmon-Acilut-Berija-Jecira-Asija,”
· Světla “Jechida-Chaja-Nešama-Ruach-Nefeš,”
· Čtyři přírodní elementy “oheň-vzduch-voda-země”….

Naše modlitba by měla být zobecněna: modlitba společnosti, pro společnost, modlitba mnoha. Měla by obsahovat všechny úrovně, všechny stupně, celé HaVaJaH. Pokud člověk pouze kvůli něčemu křičí, není to modlitba. Jeho žádost by měla obsahovat jeho porozumění a pocit, minulost, přítomnost a budoucnost. Pokud udělá žádost přesně tímto způsobem, pak bude jeho modlitba skutečně dospělá a zralá a bude odměněna odpovědí.

Baal HaSulamova kniha „Bejt Šaar HaKavanot“ reprezentuje tento precizní, obecný přístup, globální pohled na tvorbu a celou realitu. Místo rozlišování malých, individuálních detailů vysvětluje, jak je sjednotit. „Talmud Eder Sefirot“ je analýza, kde je obecné rozbito do částí a „Bejt Šaar HaKavanot“ je syntéza, kde se části spojují do jednoho celku.

Nikdy nepřestávejte

myth Otázka, kterou jsem dostal: Pokud budu udržovat během studia Zoharu správný záměr, neměl bych cítit nějaké výsledky?

Moje odpověď: Nevíme, zda je náš záměr správný nebo ne. Dost možná jsem ve zvláštní náladě a cítím se nadšený, dobře jsem se vyspal a všechno vnímám velmi jasně. Takže se mi zdá, že je můj záměr velmi ušlechtilý, přímo k duchovnímu cíli. A někdy se téměř nemohu vzbudit, unám a znovu se budím, nebo si náhle vzpomenu na minulé události.

Nevíme, jak to funguje; pokaždé jsou člověku dány zvláštní okolnosti a úsilí, které musí vyvinout. Nejdůležitější věc je jednoduše pokračovat, nehledě na výsledek. Člověk by se v každé situaci jen měl pokoušet představovat si duchovní obraz, který mu Zohar popisuje. Může být velmi těžké toho dosáhnout, ale pokud když je v nejtěžším stavu, stejně dokáže chytit konec lana, uspěje mnohem víc, než když se od začátku cítí inspirovaný.

Samozřejmě bychom neměli přehlížet stavy nadšení, které jsou nám dány. Ale neměli bychom si příliš všímat vnitřních či vnějších podmínek, ve kterých se nacházíme. Jakékoliv podmínky byly člověku dány, jsou to podmínky, v nichž by se měl snažit udělat vše, co je možné.

Pokračování v proudu vzájemných spojení

In all life situations, your behavior should be determined only by the spiritual goalOtázka, kterou jsem dostal: Pokud skupina ztratí učitele, může postupovat?

Má odpověď: Vše, co je pro postup skupiny a tvůj individuální postup je již obsaženo v desítkách tisíc lekcí, které jsou uloženy v našich archívech. Čím silněji se spojíte, tím víc v těch lekcích odhalíe stupňů. Vše spíše než na tom, kdo je naplňuje, závisí na Kli (nádobě).

Jak dosáhnete větší jednoty, postupně ve všech lekcích odhalíte nové věci. Za deset let od těď v lekcích,k teré jsou dnes staré deset let, odhalíte vyšší stupně. Vše závisí na „uživateli,“ jeho vnímavosti a otevřenosti. Postupně v novém materiálu odhalíš nové vrstvy. Vnitřní změny ti umožní provádět čím dál hlubší odhalení. Větší jednota ti v těch předchozích lekcích umožní odhalit všechny posloupné stavy.

To, že učitel umře, není konec. Život pokračuje a Shora přijde nová forma vedení a skupina bude pokračovat v postupu. Takto by to v procesu růstu mělo být.

Podle stejného principu například měníme svůj přístup k dítěti, když vyroste. Časem samo začne cítit potřebu se oddělit. Stejným způsobem je člověku dán učitel a pak je učitel vzat. Učitel dostává novou misi a žák též. Potřebujeme o těchto změnách uvažovat jako o nekonečném plynutí vzájemných spojení mezi Kelim.

Jak se uchránit od škody

How Can Singularity Be Transformed Without ChangingJe nezbytné pochopit, že dvě opačné síly, pravá a levá, jsou silami přírody. Všechno přichází od Stvořitele, je to rozdvojeno a kontroluje nás to.

Dokud se Mu nepokusíte připodobnit ve střední lince, postavit v sobě Jeho obraz, nepřijdete k dobrému stavu. Proto se jeden jen musí neustále pokoušet stát se Stvořiteli podobným podle svého stupně a všech tužeb a vlastností, které jsou mu odhaleny. Musíte ze všeho, co od Něj přijímáte, postavit střední linku.  Z těchto dvou „otěží,“ dvou linek, dvou „andělů.“ Pak si budete jisti, že skutečně dosahujete nejlepšího možného stavu pro sebe, pro Něj, a pro oba z vás.

Jinak se od neštěstí nemůžeš uchránit. Pokud se na dalším stupni nepřipravíš předem ve střední lince, pak tě čeká trest. Avšak ve skutečně to nejsou potrestání; jsou to objevení stejných kvalit (Kelim), které jsi nenapravil. Byla ti dána možnost a všechny prostředky k napravení svých vlastností a ony ti byly odhaleny, ale tys v tom selhal. Z tohoto důvodu vnímáš nedostatek nápravy ve formě utrpení.

Vzor naší reality

illusionProtože věda kabala mluví pouze o tom, co existuje uvnitř nás, nazývá se vnitřní Tóra, vnitřní moudrost. Ve skutečnosti naše těla a veškerá tato hmota neexistuje. Proto je tento svět nazýván imaginárním světem. Jakmile začneme realitu vnímat správně, začneme cítit, že všechno toto existuje pouze v touze. Naše touha nám dává různé úrovně vnímání, které existují jako nehybná příroda, rostliny, zvířata a lidské bytosti. Avšak vše toto jsou ve skutečnosti různé fenomény uvnitř touhy.

Musíme si uvědomit, že žijeme uvnitř matrice vnímání, ve které všechno existuje výhradně v našem pocitu. To znamená, že tu je touha přijímat potěšení, která vnímá fenomény, které se v ní dějí. Proto je pro nás důležité na toto nezapomenout, jelikož tento přístup k vnímání reality, že „všechno závisí na mě místo toho na tom, co je venku,“ nás směruje k naší vnitřní nápravě.

Vnímáme se v našich touhách na pozadí bílého Vrchního Světla. Vše je na pozadí Vrchního Světla. Svět Nekonečna je pouze bílé Vrchní Světlo. Nevidíme se tam, protože dosáhneme stejného stavu, vnímání, reality a vlastností jako světlo.

Mezitím je 125 stupňů, skrze které jsme z tohoto stavu sestoupili, stupni čím dál většího se vzdálení bílému Světlu na pozadí, na kterém se vidíme. Proto vše, co kolem sebe vidíme, je naše touha, která zahrnuje nehybnou, vegetativní, pohyblivou a lidskou úroveň. Toto jsou 4 úrovně Aviut (hrubosti touhy) ve všech jejích různých vnitřních formách, které jsou mírami naší rozdílnosti od bílého Světla.

Tyto obrazy jsou ve skutečnosti naší realitou, která se představuje ve formě tohoto světa. Tak nás naše neustálé úsilí nutí odhalit pravou realitu, sjednotit se s pravým obrazem reality, napravovat a zdokonalovat se, a tím, že tak uděláme, vidět, že jsme všichni spojeni.

Čím víc se jeden s druhým sjednotíme a naladíme se na bílé Světlo, tím víc budeme postupovat vstříc našemu věčnému a dokonalému životu ve Světě Nekonečna. A všechny tyto fenomény, které vidíme a vnímáme, přejdou jako sen. Ve skutečnosti žijeme pouze uvnitř bílého Světla.

Tento základní bod kabalistické vědy je extrémně důležitý, jelikož vědu kabala odděluje od všech filosofických učení, náboženství, vyznání a jiných metod. Věda kabala člověku říká, že musí napravit pouze svou touhu, udělat ji podobnou bílému Světlu. Žádné vnější fyzické činy s tím nemají nic společného.

Přechod k vnější všímavosti

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Když aktualizujeme své touhy na úrovni dojmů, způsobujeme, aby se pro nás materiální svět stal přátelštějším?

Má odpověď: Všichni jsme uděláni z materiálu, zvaného „touha po potěšení.“ Když Světlo ovlivňuje touhu být těšen takovým způsobem, že ji přinutí dosáhnout nejhoršího stavu, ta pak zvažuje jen sebe; stará se pouze o sebe a necítí nic jiného než sebe. Tento „zkrat“ uvnitř nás vytváří obraz našeho světa.

Tím, že napravujeme svou touhu, začínáme vnímat jinou realitu, která existuje vně této. Když je něco vnímáno skrze touhy jiných lidí místo naší vlastní, nazývá se to Vrchní Duchovní Svět a je to svět věčného života.

Náprava je proces učení se toho, jak vnímat to, co je vně nás v protikladu k tomu, co je uvnitř. Toto je čistě psychologická výzva. Nakonec všichni chceme být těšeni a usilujeme vstříc dobrotě. A základní skutečnost je, že nakonec dosáhneme nekonečné dobroty, ale pouze pod podmínkou, že „opustíme“ sebe.

Poté, co ze sebe odejdeme, začne být za „mne“ brán materiál tvorby (touha po potěšení); a ve skutečnosti je mým. A tehdy se pro nás stane přátelštějším.

Všichni blázni a mudrci jsou uvnitř nás

everythinginsideZohar, Kapitola“BeHaalotcha (Když You Mount the Candles),” Bod 62: Taková je Tóra. Má tělo, což jsou Micvot Tóry, které jsou zvány „těla Tóry.“ Toto tělo se obléká do oděvů, což jsou pozemské příběhy a blázni světa zvažují pouze tento oděv, kterým je příběh Tóry. Neznají víc a nezvažují víc než to, co existuje pod tímto oděvem. Ti, kteří znají víc, nezvažují oděv ale tělo, které je pod tím oděvem. Ale mudrci, služebníci Velekrále, ti, kteří stáli na hoře Sinaj, zvažují v Tóře pouze duši, což je esence toho všeho, skutečný zákon. V budoucnosti pohlédnou na duši uvnitř duše Tóry.

Tato pasáž nám říká o procesech, které se v člověku odehrávají. My jsme „blázni“ nebo „mudrci,“ v závislosti na stavu, ve kterém jsme. Odhalí se v nás velká Aviut (hrubost touhy) a my padáme dolu. Pokud jsme schopni se vypořádat s touto nově odhalenou Aviut tím, že nad ní postavíme zástěnu, staneme vnímavějšími, napravenějšími a můžeme jít hlouběji.

Stejné platí pro náš materiální svět: někteří lidé jsou pošetilí a jiní jsou moudří. Co znamená „pošetilí lidé“? Jejich touha přijímat je velmi malá. Protože nejsou dostatečně vyvinutí, nepronikají do „těla“ (Guf) Tóry. „Oděv“ (světské příběhy) jim stačí. Jejich touha nepožaduje, nezavazuje ani je nenutí, aby odhalili vnitřní esenci toho, co je v Tóře psáno.

Když touha přijímat potěšení vyroste a projeví se v každém člověku jako část globální touhy (tj. odhalí se celý systém spojení mezi námi), začneme dávat otázky o smyslu našeho života a naší úloze. V tomto bodě si uvědomujeme, že všichni závisíme jeden na druhém, a proto se musíme sjednotit. Vše závisí na hloubce naší touhy přijímat potěšení (na našem egu), které je uvnitř nás postupně odhalováno. Pomáhá nám přejít z oděvu k hlubšímu obsahu Tóry.

Proto se každý člověk musí nutit, aby se spojoval s ostatními nakolik je to jen možné. Pak s pomocí skupiny obdrží mnohem větší sílu Světla, které Napravuje. V souladu s tím bude odhalena hrubší touha přijímat potěšení a člověk se do ní bude schopen ponořit hlouběji a tak odhalí vnitřní esenci, která se schovává za oděvem.

Blázni a mudrci jsou uvnitř každého z nás. Proto se musíme ujistit, že se budeme schopni vypořádat s nejhlubšími vrstvami touhy přijímat potěšení. Odhalení Tóry se děje uvnitř napravené touhy těšit se ve vztahu k její síle a hrubosti. Pak je Aviut (hrubost) touhy přeměněna v Zakut (čistotu, jemnost).

Naše těla nemají s duchovními silami spojení

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Dělám teď internetovou lekci kabaly se skupinou osmi lidí. Jeden pár studoval kabalistické knihy samostatně. Mluví o Sefirot jako o světlech, která musí být probuzena v částech našeho těla, a matou mě, protože já jsem s tebou studoval, že Sefirot jsou úrovně dosažení.  

Můžeš mi vysvětlit, co Sefirot opravdu jsou, abych to mohl ve skupině objasnit? Chci tomu páru říct, že nemohou přicházet a mást studenty s kabalistickými náhledy, které nejsou věrohodné. Také zmínili knihu, pojmenovanou Bahir, která, jak říkají, je v kabale velmi důležitá, ale já jsem o ní tady v Bnej Baruchu neslyšel. Chci jim dát na vědomí, že studujeme jen důvěryhodné kabalistické spisy a ne každou knihu, která se někde venku nachází.

Má odpověď: Neposlouchej ty, kteří říkají, že naše tělo je nádobou pro duchovní síly. Toto je základem všech chyb. Co se týče knihy Bahir, nikdo jí nerozumí a kvůli tomu právě tuto knihu mnozí čtou. Radši se těchto lidí vyvaruj.