Odhalte uvnitř své duše vesmír

All the Prophets Wrote About Us Otázka, kterou jsem dostal: Zatímco čteme jména a tituly v Knize Zohar, měli bychom nacházet jejich duchovní definice, kterými každý z nás v tomto okamžiku prochází nebo je to obecný standart, který potřebujeme najít mezi sebou?

Moje odpověď: Zohar mluví o naší niternosti. Říká nám, co se děje uvnitř nás a každý z nás uvnitř obsahuje vše.

Zohar popisuje strukturu duše, stejně jako jak ji rozlišit a odhalit vše, co se v ní odehrává. Uvnitř duše existuje celý Svět Nekonečna, Stvořitel a celá realita. Musíme to vše odhalit tam, uvnitř naší duše.

Baal HaSulam píše, že Kniha Zohar zahrnuje všech 125 stupňů a její vyprávění nás vede celou cestu až ke konci nápravy. Není důležité, kde se na duchovním žebříku nacházíte; tato kniha je vždy dobrá pro každého člověka během celé cesty.

Zvyšte svoji duchovní frekvenci

clip_image001Otázka, kterou jsem dostal: Na začátku lekce jsem si vzal papírek a začal jsem si poznamenávat, kdykoliv se mé myšlenky zatoulaly od lekce. Po patnácté jsem to vzdal úplně a přestal jsem to kontrolovat.

Moje odpověď: Proč jsi přestal? Právě naopak, bylo by mnohem lepší, kdyby se ti tyto „vstupy a východy“ děly tisíckrát za sekundu. Je psáno, „Tóra přijde ze Zionu,“ kde je slovo „Zion“ (Cion v hebrejštině) odvozeno ze slova „východ“ (Jecira). 

Čím častěji se tvá mysl odpojí od lekce a pak se k ní znovu vrátí, tím víc budeš postupovat. Je to jako strojírenství, čím více postupujeme, tím vyšší jsou frekvence, které používáme.

Tato frekvence naznačuje kvantitu vnitřních rozlišení, které vnímáš v jedné sekundě. Můžeš je zpracovávat a prožívat, abys získával nové infromace, vjemy a  novou duchovní úroveň. Takto je kvantita přeměňována na kvalitu.

Proto nelituj mnoha vstupů a východů, které během lekce zažíváš. Naopak, čím víc, tím lépe!

Anatomie duše

clip_image001Představte si, že čteme knihu o fungování našeho fyzického těla. Vysvětluje jak náš mozek, srdce, játra a ostatní orgány pracují, jak si vyměňují látky, co se děje, když něco cítíme nebo jíme, jak je naše krev a jiné tekutiny v oběhu, jak se přenášejí elektrické signály; v podstatě popisuje, jak pracuje naše fyziologie.

Posloucháním lekcí o lidské anatomii a fyziologii se učíme o částech těla a jak pracují všechny komponenty jednoho těla společně, každý na svém vlastním místě v souladu se svou funkcí, z čehož vyplývá senzace života.

Nápodobně, takto Zohar popisuje fyziologii těla duše (Kli), jeho organizaci, vnitřní spojení a funkčnost. Čtením jej a vyvíjením úsilí v našich studiích postupně začínáme odhalovat naši duši, v níž dosahujeme odhalení celého světa a Stvořitele.

Práce v kabalistické skupině

ego

Spojuji body v srdci, chtějíc z nich vytvořit kabalistickou skupinu neboli sjednocení duší Izraele (Izra-El = „přímo ke Stvořiteli“). Mezitím má každý člověk kromě bodu v srdci také část egoistické touhy. Toto naše ego jsme proto, abychom se sjednotili, ochotni anulovat.  A do míry, do které se v této společné touze sjednocujeme, podle její kvality jednoty a vzájemné záruky cítíme Vrchní Světlo, Stvořitele, vlastnost odevzdání, která uvnitř nás vládne.

Inspirujme duchovnem jeden druhého

Is There Anything Spiritual About Great Works of Art Otázka, kterou jsem dostal: Během pár dnů se setkáme na mezinárodním Virtuálním Kabalistickém Kongresu, kde se pokusíme cítit touhu všech těch miliónů lidí, kteří usilují o dosažení duchovna. Ale jak je možné cítit bolest ostatních z nedostatku po duchovnu, když nejsme schopni sdílet ani materiální bolest druhého člověka?

Moje odpověď: Pokusíme se toho dosáhnout spolu. Každý z nás cítí malou bolest, způsobenou touhou po duchovnu, ale ta je neustála utlumována faktem, že naše touha přijímat trvale roste.

Řešením je, že potřebujeme zvětšit naši touhu po jednotě místo naší touhy po duchovnu. Ačkoliv je to stejná věc, náš egoismus prezentuje duchovno jako osobní nabytí, zatímco jednota je prezentována jako hmotný čin.

Otázka pokračuje: Takto se vrátíme do stavu, ve kterém jsme existovali jako jedna duše, Svět Nekonečna?

Moje odpověď: Ano, můžeme toho stavu dosáhnout pouze skrze sjednocování se jednoho s druhým. Avšak musí to být sjednocování duší místo těl nebo hmotných cílů.

Otázka pokračuje: Ale my nejsme schopni dosáhnout tohoto stavu.

Moje odpověď: Potřebujeme o to pouze žádat, pozvedávat MAN, aby nám Světlo dalo sílu sjednocení.

Na jedné straně všichni potřebujeme odhalit egoismus v nás, naši vzájemnou averzi a vzájemnou netečnost. Avšak na druhé straně musíme pochopit, že jen Světlo to může všechno napravit a volat na něj, aby nás napravilo.

Otázka pokračuje: Ale já dokonce ani nemám touhu se napravit.

My Answer: Proto se to nazývá „modlitba, která předchází modlitbu,“ neboli touha, která předchází touhu. Začínáme jednoduchými věcmi: zatancujme si, zazpívejme a dělejme všechno společně. Následně nám naše primitivní, fyzické činy našeho světa dají příchuť jednoty. Budou probouzet naše materiální srdce více a více, dokud nedosáhneme nejvyššího stupně duchovna.

Je zde příběh o kabalistovi, který zaplatil pouličním muzikantům (Klacmerům), aby pro něj hráli. Poslouchal jejich hudbu a byl inspirován duchovnem. Jeho žena mu hubovala: „V domě není co jíst a ty dáváš naše poslední drobáky těmto ožralům! Stejně to jen propijí!“

Avšak on odpověděl, „Na tom nezáleží. Nemohu žít bez jejich hudby. Mohou být opilci, kteří ničemu jinému nerozumí, ale já se teď potřebuji probudit a nemohu ze svého stavu vyjít sám.“

Toto je příběh o velkém kabalistovi, který dal pouličním muzikantům své poslední peníze jen proto, aby je slyšel trochu zahrát. Jinak by nebyl schopen pokračovat ve svých nápravách.

A nyní uděláme stejnou věc.

Individuální práce s knihou Zohar

ego Uvnitř mě si přeji vidět Stvořitele a všechny části mé duše: Keter, Chochma, Bina, Daat, Chesed, Gevura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod, Malchut a jejich spojení jedné s druhou.

Tyto vlastnosti mohou být také nazývány Abrahám, Izák, Ezau, Išmael, Jákob a 12 bratrů (Jákobových synů), Josef, David a Šalamoun. A ze všech stran jsou oděny dobrými a zlými silami jako je Job, Faraón a tak dále.

small world

Musíme si toto duchovní tělo představovat ne jen jako tři linky, ale jako multidimenzionální. Je to podobné tomu, jak lidské tělo obsahuje množství různých systémů: mízní soustava, nervový systém, cirkulační soustava a mnoho dalších, o kterých dokonce ani nevíme. A dodatkem jsou zde energie, kapaliny a chemické látky, které jimi proudí. Duchovní tělo obsahuje dokonce ještě více komponentů a spojení, protože každá jeho sekce má odlišné vlastnosti, odlišné druhy spojení a odlišné formy na všech různých úrovních. 

Nejsme schopni se to naučit dokud to skutečně neucítíme. Každý, kdo si myslí, že se to může naučit, je blázen. Potřebujeme pouze toužit, abychom existovali uvnitř tohoto integrálního systému, který celý pracuje kvůli odevzdání. V tomto systému najdeme Stvořitele a stvoření; ve skutečnosti je uvnitř něj vše. Musíme se na něj dívat podle principu „lidská bytost je malý svět.“

Avšak nemluvíme o našem světě a fyzických tělech. „Lidská bytost“ jsem já a „malý svět“ je Kniha Zohar a její příběh.

Dodatečná realita, kde je všechno naopak

Otázka, kterou jsem dostal: Proč se nám zdá, že existuje celá materiální realita?

Moje odpověď: Právě teď se to zdá, jakoby existoval materiální svět, a že je zde město, kde žijí lidé. Toto vidím právě teď. Avšak moudrost kabaly vysvětluje, že jsem ve stavu spánku a že si toto vše jen představujeme.

Nepotřebujeme ji popírat; jednoduše potřebujeme odhalit jiný, dodatečný svět, který je vnitřnější a opravdovější. Nepotřebujeme jej sami vystavět, pouze požadujeme, aby v nás byl odhalen Vrchní Silou, silou odevzdání. Tato síla pracuje v realitě dodatkem ke síle přijímání, která kontroluje celý materiální svět, včetně všech jeho malekul, atomů a těl na všech úrovních – nehybné, vegetativní, pohyblivé a lidské.

Právě teď je vše řízenou touto přijímající, egoistickou silou. Avšak je nám řečeno: „Je zde také síla odevzdání.“ Toto se nevztahuje k egoistickému odevzdání, se kterým jsme v tomto světě obeznámeni, a což je převlečená forma přijímání.

Místo toho existuje jiná vlastnost – vlastnost absolutního odevzdání, stejně jako jiná realita, kde je všechno naopak.

Tato celá realita je uvnitř vás a vy jste uvnitř ní. Jednáte a žijete v ní, a přesto je vám skryta.

Uzavírání propasti mezi námi a Stvořitelem

Dvě otázky, které jsem dostal o vztahu člověka ke Stvořiteli a studiu kabaly:

Otázka: Studuji kabalu, ale cítím nyní, že jsem velmi daleko od Stvořitele. Je to jako bych byl v místě, kde On neexistuje. Cítím se prázdný a to mě dělá smutným, protože vím, že On někde je, ale nemohu Ho najít. Je to normální?

Moje odpověď: Co cítíš je pravda a proto je to normální. Nyní musíš proměnit poušť v zem mléka a medu. Musíš skrze poušť projít do země Izraelské, stavu, kdy je člověk ke Stvořiteli připojen.

Otázka Byl jsem ve zvláštním stavu, kdy jsem byl týden odpojen od všeho: od lekcí, skupiny a knih, a pak jsem k nim přišel zpátky s velkou chutí k dalšímu učení a spojování. Ale nyní jsem znovu odpojen. Můžete mi poradit, co dělat, a mohlo by to mít co dělat s mými hmotnými ambicemi a sny?

Moje odpověď: Toto je běžný proces a bude pokračovat, dokud nezískáš jednu velkou, vytrvalou touhu a neucítíš uvnitř ní Stvořitele.

Šíření Abrahamovy moudrosti

Otázka, kterou jsem dostal: Jsem student  Vzdělávacího centra ARI. Jsem muslim ze Sudánu, ale právě teď žiju v USA. Mám dvě otázky:

O Maaseru: Moji lidé v Sudánu velmi potřebují 10 % mého výdělku a někdy i více. Mohou být tyto peníze, které posílám do Sudánu, považovány za Maaser

Moje odpověď: Ano.

Další otázka: Šířím kabalu na arabském fóru, každodenně navštěvovaném tisíci lidí. Většina návštěvníků jsou arabští muslimové a já cítím potřebu psát nejprve o metodě a poté, co ji pochopí, zmínit židovský původ kabaly. Je to v pořádku?

Moje odpověď: Ano, je to v pořádku. Avšak ještě spíš bys měl víc mluvit o nápravě duše než o historii, protože to je to, co nám Abraham předal.

O kongresu

Vybráno z ranních lekcí

Jak je vaše studium kabaly spojeno s fyzickou účastí na kongrese?

“Veškerá důležitost duchovna, kterou chcemeodhalit je odhalena pouze ve společném Kli, ve společných (spojených) touhách. Když se fyzicky shromáždí hodně lidí – desítky, stovky, tisíce – vytváří v tom okamžiku zvláštní sílu. Přijímáme pomoc také od skupin, které se ve stejný kamžik shromažďují na jiných kontinentech či zemích po celém světě, pak společně vytváříme tuto velkou touhu, která nám odhaluje světlo, které nás napravuje. Pak po nápravě získáváme božské odhalení, nové duchovní odhalení, a proto má toto shromáždění obrovskou důležitost. Naši přátelé v odlehlých místech po světě mají přinejmenším tuto možnost přijet na kongres aspoň jednou za rok. Myslím si, že to je velký přínos. Bez tohoto duchovního spojení by se člověk necítil připojen, neměl by uvnitř své duše dodatečnou sílu, která může odhalit duchovno.“

Proč je fyzické setkání tak důležité?

„Stále žijeme na úrovni tohoto světa; tady jsou naše myšlenky, pocity a naše srdce. Abych byl inspirován, potřebuji vedle sebe žijícího člověka – víc než knihu nebo video … co potřebujeme dát nemůže být slovy ani vyjádřeno. Dokonce i když jsem ostýchavý člověk, který dává přednost tomu, být za obrazovkou počítače, musím přijít a získat tento dojem. Vynořili jsme se z našeho zdroje, kde jsme jako jedna duše, a znovu jsme spojeni spolu. Takto se pozvedáme z tohoto světa do duchovního světa a cítíme to tady a teď. Spojení, které se děje během kongresu je nezbytné, nezbytné!”

“Během tří dnů můžeme dosáhnout takové nápravy, že uvidíte pravou realitu skutečně ve spojení mezi námi. Je to odhalení pravé reality.”

Co dostanu od kongresu?

„Dostáváte duchovní zisk, který je věčný (ne jako v tomto světě s penězmi v bance, které se ztratí). V duchovnu každý okamžik, každý gram, i ta nejmenší síla, kterou dosáhnete, ve vás zůstává ve vašem příštím vtělení. Budete to mít s sebou, je to duchovní banka, a není jiná možnost pro sebe vytvořit takový věčný fond.“

Proč bychom měli mít kromě lekcí jiné aktivity?

„Připojuji se k duchovnu pouze skrze touhu, zvanou bod v srdci, pouze bod. Tímto bodem nemohu duchovno cítit. Abych cítil duchovno, musím se připojit k více bodům, více přátelům a celkový součet těchto bodů vytváří Kli – nádobu, schopnou vnímat duchovní jevy, cítit duchovno. Kli nepatří tobě či komukoliv jinému, je to pouze společné Kli mezi námi. Abychom to vytvořili, potřebujeme tance, písně, hostiny a lekce – to mezi námi vytváří nějaký druh vzájemného vnitřního pocitu; pak uvnitř tohoto pocitu začneme cítit duchovní realitu. Proto studovat nestačí; studium je velmi egoistické, individuální.