Uzavírání propasti mezi námi a Stvořitelem

Dvě otázky, které jsem dostal o vztahu člověka ke Stvořiteli a studiu kabaly:

Otázka: Studuji kabalu, ale cítím nyní, že jsem velmi daleko od Stvořitele. Je to jako bych byl v místě, kde On neexistuje. Cítím se prázdný a to mě dělá smutným, protože vím, že On někde je, ale nemohu Ho najít. Je to normální?

Moje odpověď: Co cítíš je pravda a proto je to normální. Nyní musíš proměnit poušť v zem mléka a medu. Musíš skrze poušť projít do země Izraelské, stavu, kdy je člověk ke Stvořiteli připojen.

Otázka Byl jsem ve zvláštním stavu, kdy jsem byl týden odpojen od všeho: od lekcí, skupiny a knih, a pak jsem k nim přišel zpátky s velkou chutí k dalšímu učení a spojování. Ale nyní jsem znovu odpojen. Můžete mi poradit, co dělat, a mohlo by to mít co dělat s mými hmotnými ambicemi a sny?

Moje odpověď: Toto je běžný proces a bude pokračovat, dokud nezískáš jednu velkou, vytrvalou touhu a neucítíš uvnitř ní Stvořitele.

Šíření Abrahamovy moudrosti

Otázka, kterou jsem dostal: Jsem student  Vzdělávacího centra ARI. Jsem muslim ze Sudánu, ale právě teď žiju v USA. Mám dvě otázky:

O Maaseru: Moji lidé v Sudánu velmi potřebují 10 % mého výdělku a někdy i více. Mohou být tyto peníze, které posílám do Sudánu, považovány za Maaser

Moje odpověď: Ano.

Další otázka: Šířím kabalu na arabském fóru, každodenně navštěvovaném tisíci lidí. Většina návštěvníků jsou arabští muslimové a já cítím potřebu psát nejprve o metodě a poté, co ji pochopí, zmínit židovský původ kabaly. Je to v pořádku?

Moje odpověď: Ano, je to v pořádku. Avšak ještě spíš bys měl víc mluvit o nápravě duše než o historii, protože to je to, co nám Abraham předal.

O kongresu

Vybráno z ranních lekcí

Jak je vaše studium kabaly spojeno s fyzickou účastí na kongrese?

“Veškerá důležitost duchovna, kterou chcemeodhalit je odhalena pouze ve společném Kli, ve společných (spojených) touhách. Když se fyzicky shromáždí hodně lidí – desítky, stovky, tisíce – vytváří v tom okamžiku zvláštní sílu. Přijímáme pomoc také od skupin, které se ve stejný kamžik shromažďují na jiných kontinentech či zemích po celém světě, pak společně vytváříme tuto velkou touhu, která nám odhaluje světlo, které nás napravuje. Pak po nápravě získáváme božské odhalení, nové duchovní odhalení, a proto má toto shromáždění obrovskou důležitost. Naši přátelé v odlehlých místech po světě mají přinejmenším tuto možnost přijet na kongres aspoň jednou za rok. Myslím si, že to je velký přínos. Bez tohoto duchovního spojení by se člověk necítil připojen, neměl by uvnitř své duše dodatečnou sílu, která může odhalit duchovno.“

Proč je fyzické setkání tak důležité?

„Stále žijeme na úrovni tohoto světa; tady jsou naše myšlenky, pocity a naše srdce. Abych byl inspirován, potřebuji vedle sebe žijícího člověka – víc než knihu nebo video … co potřebujeme dát nemůže být slovy ani vyjádřeno. Dokonce i když jsem ostýchavý člověk, který dává přednost tomu, být za obrazovkou počítače, musím přijít a získat tento dojem. Vynořili jsme se z našeho zdroje, kde jsme jako jedna duše, a znovu jsme spojeni spolu. Takto se pozvedáme z tohoto světa do duchovního světa a cítíme to tady a teď. Spojení, které se děje během kongresu je nezbytné, nezbytné!”

“Během tří dnů můžeme dosáhnout takové nápravy, že uvidíte pravou realitu skutečně ve spojení mezi námi. Je to odhalení pravé reality.”

Co dostanu od kongresu?

„Dostáváte duchovní zisk, který je věčný (ne jako v tomto světě s penězmi v bance, které se ztratí). V duchovnu každý okamžik, každý gram, i ta nejmenší síla, kterou dosáhnete, ve vás zůstává ve vašem příštím vtělení. Budete to mít s sebou, je to duchovní banka, a není jiná možnost pro sebe vytvořit takový věčný fond.“

Proč bychom měli mít kromě lekcí jiné aktivity?

„Připojuji se k duchovnu pouze skrze touhu, zvanou bod v srdci, pouze bod. Tímto bodem nemohu duchovno cítit. Abych cítil duchovno, musím se připojit k více bodům, více přátelům a celkový součet těchto bodů vytváří Kli – nádobu, schopnou vnímat duchovní jevy, cítit duchovno. Kli nepatří tobě či komukoliv jinému, je to pouze společné Kli mezi námi. Abychom to vytvořili, potřebujeme tance, písně, hostiny a lekce – to mezi námi vytváří nějaký druh vzájemného vnitřního pocitu; pak uvnitř tohoto pocitu začneme cítit duchovní realitu. Proto studovat nestačí; studium je velmi egoistické, individuální.

Otázky začátečníků

Otázka z anglického blogu: Musí  se v člověku přítomnost „bodu v srdci “ projevit dříve, než začne napravovat sebe a svůj postoj k blízkým?

Odpověď: Ne, můžete začínat v jakémkoliv stavu.

Otázka z anglického blogu: Mám skupinu, 5- 6 lidí, kteří nemají internet. Poslouchají záznamy lekcí ve španělštině.

Skupina přeslechla prvních 15 lekcí. Nevím, jestli mají poslouchat virtuální kurz, nebo si je lepší počkat na ten kurz, který začíná v září?

Odpověď: Není v tom žádný rozdíl, ať poslouchají jakékoliv lekce, dokonce i pro velmi pokročilé – Světlo působí stejně a nezáleží na chápání – důležité je, kdo vyučuje!

Celá naše práce je vyvíjet touhu

V hmotném světě pracujeme na naplnění, zatímco v duchovním světě pracujeme na touze. Toto nás mate, jelikož na to nejsme zvyklí. Proto bez cítění touhy opouštíme duchovní práci, myslíce si, „pokud to nechci, proč s tím pokračovat?“  

Nerozumíme, že jediná věc, které potřebujeme dosáhnout, je modlitba před modlitbou, touha získat touhu. To je nejdůležitější věc. Nikdy bychom se neměli starat o naplnění. Naplnění jsou naše budoucí stupně a ty existují vždy. Již jsou zde, čekající na nás, abychom po nich toužili a stali se připravenými jich dosáhnout.

Knihu Zohar odhalujeme pochopením, že potřebujeme pouze touhu. Jakmile skrze naše studia získáme touhu, okamžitě bude naplněna.

Přistupování ke kabalistické knize, studiu a jakékoliv duchovní akci je bez touhy normální; takto začíná každý. Probuzení, které každý člověk dostává na začátku, je mu dáno, aby ho přivedlo do správného místa, kde má možnost všechno objasnit sám. Avšak po tom všem je ponechán sám a není nadále probouzen Shora, protože celá naše práce je pouze vyvíjet touhu, nádobu (Kli).

„A temnota zazáří jako Světlo“

Otázka, kterou jsem dostal: Jaký je v duchovnu rozdíl mezi temnotou a Světlem?

Moje odpověď: Když člověk do temnoty vnáší Světlo Chasadim, odhaluje, že temnota je Světlo Chochma. Takto kabala definuje rozdíl mezi temnotou a Světlem.
Noc je když je nepřítomné Světlo Chasadim a den je když je Světlo Chasadim přítomné. Světlo Chochma je přítomné stále, vždyť Světlo Chochma je Stvořitel.
Proto vždy svítí na 100%.

Po Cimcum Alef (omezení záměru dostávat pro sebe) je Světlo Chochma odhalováno pouze do míry, do které je člověkem generováno Světlo Chasadim (záměr odevzdávat).
Proto temnota a utrpení, které dnes cítíme, též přicházejí od Stvořitele. Značí, že se k nám Vrchní Světlo přibližuje, ale my to cítíme jako temnotu, zlo a problémy.

Vždyť jsme Vyššímu Světlu prozatím opační.

Boj a vyšší jednota protikladů

Otázka: Bylo řečeno, že knihu Zohar je nutné studovat pouze dohromady se skupinou a usilovat ke sjednocení všech bodů v srdci.

Ale je to velmi těžké spojit, protože Zohar je chápan, jako něco velmi osobního a vnitřního. Jak to spojit  se všemi dušemi?

Odpověď: Skutečně, aby si myslel o spojení s ostatními, musíš se nacházet v pravé linii, v odevzdání, mimo sebe a levá linie – je to mé osobní, vnitřní hledání všeho, o čem mluví kniha Zohar, všech těchto vlastností v sobě.

Tyto dvě linie se spolu nespojují, pravá – výstup ze sebe a levá – zkoumání v sobě. Pravá linie – je celý svět mimo mně, a já – pouze tečka, plod mé duše. Levá linie je pocit, že celý svět je ve mně a není nic kromě mne.

Propojit tyto dvě linie může jenom vyšší světlo, které nás obklopuje! A pokud se to tak nestalo, musíme se pokoušet je spojit, uvědomit si, že to není možné a čekat toto spojení se odshora.

Tento protiklad bude v nás narůstat více a více a každý ho pocítí v plné míře.
Projdeme různými stavy – někdy nám bude něco vycházet, někdy ne, někdy budeme myslet na spojeni a někdy pouze o svých vnitřních dojmech, jako že začínám pociťovat celý vesmír uvnitř sebe.

Čtu Zohar a cítím, jak se všechno odehrává uvnitř mne – ale bez jakéhokoliv spojení s ostatními, zapomínám na ně …

Je třeba procházet protikladnými stavy, pokud nepřijde třetí komponenta a spojí dva předcházející – to se nazývá, že Stvořitel (střední linie) se navléká v člověka.

Jaká nádoba platí pro světlo?

Je třeba chápat, že kniha Zohar odhaluje v nás bod v srdci a nehodlá naplňovat naše běžné smysly a rozum tohoto světa.

Otevíráš knihu a zoufáš si, že nechápeš a necítíš – ale jakého si očekával citu, jakého pochopení? Zohar působí úplně jinak, než si myslíš.

Ty jsi připravil sud (egoistické přání) – a čekáš (údajně duchovního, egoistického) naplnění, ale Zohar  ti dává jinou nádobu získání (odevzdání, nesobeckou) a stejné  naplnění (rozkoš odevzdání).

Ale to jsou normální etapy, které probíhají každým člověkem, postupně  se stále více  vyjasňuje kli, vztah, naplnění, které musí očekávat.

Ve výsledku se všechny omyly rozptýlí a člověk odhalí správné kli pro správné naplnění.

Z lekce knihy  Zohar, 31.12.2009

Zohar nikdy nemůžete studovat příliš

Otázka, kterou jsem dostal: Můžeme v jednom dni číst Zohar přes příliš?

Moje Odpověď: Právě teď čteme a pročítáme Zohar znovu a znovu. Nemá smysl mluvit o vnitřních definicích, protože je ještě necítíme. Po mnoha hodinách studia (řekněme 100 hodinách) začneme cítit a vnímat, o čem Zohar mluví. Zpočátku to bude mlhavé a nejasné jako dívání se skrze mlhu. Ucítíme něco, co nás přitahuje do neznámého místa. To se nazývá „podivuhodný prostředek“ (Segula), který nás ovlivňuje.

Po mnoha hodinách studia přijímáme z různých slov dojmy a každé slovo ve mně začíná probouzet unikátní pocit. Napříkal chlad, teplo, nahoru, dolu, odevzdání, přijímání, GAR, VAK, Ezau, Jákob, Leah, Rachel, vesnice, zvířata a tak dále, jsou všechno slova, skrze něž akumulujeme specifické dojmy. Poté, co to uděláme, o nich budeme schopni mluvit s druhými. 

Pak se budeme schopni účastnit sdílené diskuze. To není přímo nezbytné, ale nicméně nám to dá společný jazyk s našimi přátel, jelikož ti též ucítí a uvědomí si novou realitu.

Tehoto zvláštního pocitu není lehké dosáhnout. Je to opravdové odhalení a objevuje se po mnoha hodinách studia.

Duchovno je přímo tady

Milostné vztahy a přátelství jsou genetikouChceme a toužíme vše odhalit uvnitř naší hmoty, uvnitř naší touhy. Ale nejjistější místo k odhalení rozbití je náš přístup k našim bližním. Pokud chcete zjistit, co musíte napravit, a kde dostat Obklopující Světlo, pak začne prověřovat své vztahy s bližními. Brzy uvidíte, že vás to odpuzuje a že se tomu každým možným způsobem chcete vyhnout; neustále na to zapomínáte a nechcete o tom nic vědět. Takto můžete okamžitě objevit místo, kam musí zasvítit Světlo a dělat nápravu.

Duchovno je přímo tady; je hned vedle vás! Místo rozbití je přímo tady. Je to tak jednoduché – rozbití je přímo před vámi a můžete to vidět a odhalit hned teď. Ale abyste to napravili, musíte si to představit a zobrazit správně a pochopit, jací musíte jako napravení být. Snažte se jednat s ostatními se stejnou láskou, se kterou jednáte se sebou, nehledě na to, jak odpudivé, nechtěné či nevhodné se vám to zdá. Pak budete znát, jak moc jste duchovním, Stvořitelem, odpuzováni.

 

Nicméně se začínáme pod vlivem Obklopujícího Světla měnit a začínáme vše vidět jinak. Začínáme chápat, že je v realitě skryta velikost, jednota a svatost. Avšak tato změna není možná bez Obklopujícího Světla.