Pokračování v proudu vzájemných spojení

In all life situations, your behavior should be determined only by the spiritual goalOtázka, kterou jsem dostal: Pokud skupina ztratí učitele, může postupovat?

Má odpověď: Vše, co je pro postup skupiny a tvůj individuální postup je již obsaženo v desítkách tisíc lekcí, které jsou uloženy v našich archívech. Čím silněji se spojíte, tím víc v těch lekcích odhalíe stupňů. Vše spíše než na tom, kdo je naplňuje, závisí na Kli (nádobě).

Jak dosáhnete větší jednoty, postupně ve všech lekcích odhalíte nové věci. Za deset let od těď v lekcích,k teré jsou dnes staré deset let, odhalíte vyšší stupně. Vše závisí na „uživateli,“ jeho vnímavosti a otevřenosti. Postupně v novém materiálu odhalíš nové vrstvy. Vnitřní změny ti umožní provádět čím dál hlubší odhalení. Větší jednota ti v těch předchozích lekcích umožní odhalit všechny posloupné stavy.

To, že učitel umře, není konec. Život pokračuje a Shora přijde nová forma vedení a skupina bude pokračovat v postupu. Takto by to v procesu růstu mělo být.

Podle stejného principu například měníme svůj přístup k dítěti, když vyroste. Časem samo začne cítit potřebu se oddělit. Stejným způsobem je člověku dán učitel a pak je učitel vzat. Učitel dostává novou misi a žák též. Potřebujeme o těchto změnách uvažovat jako o nekonečném plynutí vzájemných spojení mezi Kelim.

Jak se uchránit od škody

How Can Singularity Be Transformed Without ChangingJe nezbytné pochopit, že dvě opačné síly, pravá a levá, jsou silami přírody. Všechno přichází od Stvořitele, je to rozdvojeno a kontroluje nás to.

Dokud se Mu nepokusíte připodobnit ve střední lince, postavit v sobě Jeho obraz, nepřijdete k dobrému stavu. Proto se jeden jen musí neustále pokoušet stát se Stvořiteli podobným podle svého stupně a všech tužeb a vlastností, které jsou mu odhaleny. Musíte ze všeho, co od Něj přijímáte, postavit střední linku.  Z těchto dvou „otěží,“ dvou linek, dvou „andělů.“ Pak si budete jisti, že skutečně dosahujete nejlepšího možného stavu pro sebe, pro Něj, a pro oba z vás.

Jinak se od neštěstí nemůžeš uchránit. Pokud se na dalším stupni nepřipravíš předem ve střední lince, pak tě čeká trest. Avšak ve skutečně to nejsou potrestání; jsou to objevení stejných kvalit (Kelim), které jsi nenapravil. Byla ti dána možnost a všechny prostředky k napravení svých vlastností a ony ti byly odhaleny, ale tys v tom selhal. Z tohoto důvodu vnímáš nedostatek nápravy ve formě utrpení.

Vzor naší reality

illusionProtože věda kabala mluví pouze o tom, co existuje uvnitř nás, nazývá se vnitřní Tóra, vnitřní moudrost. Ve skutečnosti naše těla a veškerá tato hmota neexistuje. Proto je tento svět nazýván imaginárním světem. Jakmile začneme realitu vnímat správně, začneme cítit, že všechno toto existuje pouze v touze. Naše touha nám dává různé úrovně vnímání, které existují jako nehybná příroda, rostliny, zvířata a lidské bytosti. Avšak vše toto jsou ve skutečnosti různé fenomény uvnitř touhy.

Musíme si uvědomit, že žijeme uvnitř matrice vnímání, ve které všechno existuje výhradně v našem pocitu. To znamená, že tu je touha přijímat potěšení, která vnímá fenomény, které se v ní dějí. Proto je pro nás důležité na toto nezapomenout, jelikož tento přístup k vnímání reality, že „všechno závisí na mě místo toho na tom, co je venku,“ nás směruje k naší vnitřní nápravě.

Vnímáme se v našich touhách na pozadí bílého Vrchního Světla. Vše je na pozadí Vrchního Světla. Svět Nekonečna je pouze bílé Vrchní Světlo. Nevidíme se tam, protože dosáhneme stejného stavu, vnímání, reality a vlastností jako světlo.

Mezitím je 125 stupňů, skrze které jsme z tohoto stavu sestoupili, stupni čím dál většího se vzdálení bílému Světlu na pozadí, na kterém se vidíme. Proto vše, co kolem sebe vidíme, je naše touha, která zahrnuje nehybnou, vegetativní, pohyblivou a lidskou úroveň. Toto jsou 4 úrovně Aviut (hrubosti touhy) ve všech jejích různých vnitřních formách, které jsou mírami naší rozdílnosti od bílého Světla.

Tyto obrazy jsou ve skutečnosti naší realitou, která se představuje ve formě tohoto světa. Tak nás naše neustálé úsilí nutí odhalit pravou realitu, sjednotit se s pravým obrazem reality, napravovat a zdokonalovat se, a tím, že tak uděláme, vidět, že jsme všichni spojeni.

Čím víc se jeden s druhým sjednotíme a naladíme se na bílé Světlo, tím víc budeme postupovat vstříc našemu věčnému a dokonalému životu ve Světě Nekonečna. A všechny tyto fenomény, které vidíme a vnímáme, přejdou jako sen. Ve skutečnosti žijeme pouze uvnitř bílého Světla.

Tento základní bod kabalistické vědy je extrémně důležitý, jelikož vědu kabala odděluje od všech filosofických učení, náboženství, vyznání a jiných metod. Věda kabala člověku říká, že musí napravit pouze svou touhu, udělat ji podobnou bílému Světlu. Žádné vnější fyzické činy s tím nemají nic společného.

Přechod k vnější všímavosti

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Když aktualizujeme své touhy na úrovni dojmů, způsobujeme, aby se pro nás materiální svět stal přátelštějším?

Má odpověď: Všichni jsme uděláni z materiálu, zvaného „touha po potěšení.“ Když Světlo ovlivňuje touhu být těšen takovým způsobem, že ji přinutí dosáhnout nejhoršího stavu, ta pak zvažuje jen sebe; stará se pouze o sebe a necítí nic jiného než sebe. Tento „zkrat“ uvnitř nás vytváří obraz našeho světa.

Tím, že napravujeme svou touhu, začínáme vnímat jinou realitu, která existuje vně této. Když je něco vnímáno skrze touhy jiných lidí místo naší vlastní, nazývá se to Vrchní Duchovní Svět a je to svět věčného života.

Náprava je proces učení se toho, jak vnímat to, co je vně nás v protikladu k tomu, co je uvnitř. Toto je čistě psychologická výzva. Nakonec všichni chceme být těšeni a usilujeme vstříc dobrotě. A základní skutečnost je, že nakonec dosáhneme nekonečné dobroty, ale pouze pod podmínkou, že „opustíme“ sebe.

Poté, co ze sebe odejdeme, začne být za „mne“ brán materiál tvorby (touha po potěšení); a ve skutečnosti je mým. A tehdy se pro nás stane přátelštějším.

Všichni blázni a mudrci jsou uvnitř nás

everythinginsideZohar, Kapitola“BeHaalotcha (Když You Mount the Candles),” Bod 62: Taková je Tóra. Má tělo, což jsou Micvot Tóry, které jsou zvány „těla Tóry.“ Toto tělo se obléká do oděvů, což jsou pozemské příběhy a blázni světa zvažují pouze tento oděv, kterým je příběh Tóry. Neznají víc a nezvažují víc než to, co existuje pod tímto oděvem. Ti, kteří znají víc, nezvažují oděv ale tělo, které je pod tím oděvem. Ale mudrci, služebníci Velekrále, ti, kteří stáli na hoře Sinaj, zvažují v Tóře pouze duši, což je esence toho všeho, skutečný zákon. V budoucnosti pohlédnou na duši uvnitř duše Tóry.

Tato pasáž nám říká o procesech, které se v člověku odehrávají. My jsme „blázni“ nebo „mudrci,“ v závislosti na stavu, ve kterém jsme. Odhalí se v nás velká Aviut (hrubost touhy) a my padáme dolu. Pokud jsme schopni se vypořádat s touto nově odhalenou Aviut tím, že nad ní postavíme zástěnu, staneme vnímavějšími, napravenějšími a můžeme jít hlouběji.

Stejné platí pro náš materiální svět: někteří lidé jsou pošetilí a jiní jsou moudří. Co znamená „pošetilí lidé“? Jejich touha přijímat je velmi malá. Protože nejsou dostatečně vyvinutí, nepronikají do „těla“ (Guf) Tóry. „Oděv“ (světské příběhy) jim stačí. Jejich touha nepožaduje, nezavazuje ani je nenutí, aby odhalili vnitřní esenci toho, co je v Tóře psáno.

Když touha přijímat potěšení vyroste a projeví se v každém člověku jako část globální touhy (tj. odhalí se celý systém spojení mezi námi), začneme dávat otázky o smyslu našeho života a naší úloze. V tomto bodě si uvědomujeme, že všichni závisíme jeden na druhém, a proto se musíme sjednotit. Vše závisí na hloubce naší touhy přijímat potěšení (na našem egu), které je uvnitř nás postupně odhalováno. Pomáhá nám přejít z oděvu k hlubšímu obsahu Tóry.

Proto se každý člověk musí nutit, aby se spojoval s ostatními nakolik je to jen možné. Pak s pomocí skupiny obdrží mnohem větší sílu Světla, které Napravuje. V souladu s tím bude odhalena hrubší touha přijímat potěšení a člověk se do ní bude schopen ponořit hlouběji a tak odhalí vnitřní esenci, která se schovává za oděvem.

Blázni a mudrci jsou uvnitř každého z nás. Proto se musíme ujistit, že se budeme schopni vypořádat s nejhlubšími vrstvami touhy přijímat potěšení. Odhalení Tóry se děje uvnitř napravené touhy těšit se ve vztahu k její síle a hrubosti. Pak je Aviut (hrubost) touhy přeměněna v Zakut (čistotu, jemnost).

Naše těla nemají s duchovními silami spojení

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Dělám teď internetovou lekci kabaly se skupinou osmi lidí. Jeden pár studoval kabalistické knihy samostatně. Mluví o Sefirot jako o světlech, která musí být probuzena v částech našeho těla, a matou mě, protože já jsem s tebou studoval, že Sefirot jsou úrovně dosažení.  

Můžeš mi vysvětlit, co Sefirot opravdu jsou, abych to mohl ve skupině objasnit? Chci tomu páru říct, že nemohou přicházet a mást studenty s kabalistickými náhledy, které nejsou věrohodné. Také zmínili knihu, pojmenovanou Bahir, která, jak říkají, je v kabale velmi důležitá, ale já jsem o ní tady v Bnej Baruchu neslyšel. Chci jim dát na vědomí, že studujeme jen důvěryhodné kabalistické spisy a ne každou knihu, která se někde venku nachází.

Má odpověď: Neposlouchej ty, kteří říkají, že naše tělo je nádobou pro duchovní síly. Toto je základem všech chyb. Co se týče knihy Bahir, nikdo jí nerozumí a kvůli tomu právě tuto knihu mnozí čtou. Radši se těchto lidí vyvaruj. 

Proč s námi Stvořitel zachází tak špatně?

poorlyDvě otázky, které jsem dostal o přístupu kabalistů ke světu:

Otázka: Naše kabalistická studijní skupina v Seattlu byla požádána, aby udělala prezentaci pro klub, který se setkává, aby se učil o odlišných duchovních tradicích. Řeč šla velmi dobře a poté, co to skončilo, se jeden student zeptal: „Co kabalisté říkají, že bychom měli dělat s touhami, které v nás povstávají?“  Jak byste zodpověděl takovou otázku?

Má odpověď: Naplňujeme je s pochopením Stvořitele.

Otázka: Pokud kabalisté vždy věděli všechno, pak jsou podle mého názoru zodpovědní za to, aby celému lidstvu a dokonce i jednotlivcům vysvětlili, proč s nimi Stvořitel zdánlivě zachází tak špatně.

Má odpověď: Jsi to ty, ne kabalisté, kdo tímto způsobem vnímá Stvořitelův přístup. Zbytek pochopíš, až se tvé dojmy ze světa začnou měnit.

Záleží dokonce i na nejvzdálenější hvězdě

How to Keep Effective Virtual ConnectionsČlověk, který vědomě hledá duchovno je ovlivňován odlišnými zákony vývoje než člověk, který kráčí přirozenou cestou. Je to podobné rozdílu mezi klasickou fyzikou, která se zabývá velkými materiálními objekty, a kvantovou fyzikou, která studuje elementární částice. Rozdíl mezi nimi je jako rozdíl mezi světlem a temnotou. Běžná fyzika mluví o hmotě, zatímco kvantová fyzika mluví o světle, protože kvantová částice je částice světla. Jinými slovy je to odlišná úroveň přírody, i když je stále uvnitř hranic tohoto světa, a velmi se liší od toho, na co jsme zvyklí. 

 Co se týče duchovna, pokud uvnitř člověka nejsou probuzeny jiskry nápravy, je napravován podobným způsobem jako celá příroda – tím, že je začleněn uvnitř těch, kteří mají duchovní jiskru, těch, kteří usilují vstříc duchovnu a pokládají otázku „Co je smyslem mého života?“ Někteří vykonávají duchovní práci, zatímco ostatní jim pomáhají buď tím, že je podporují nebo jim překáží. Tak všichni postupují společně.

Proto musí být kabalistická věda šířena mezi lidmi, neboť odkud nedosáhla dokonce jen jediného člověka, nebude se účastnit nápravy. Je to podobné tomu, jak nemá lidstvo na první pohled žádný vztah k tomu, co se děje v nějaké galaxii, vzdálené od Země milióny světelných let. Ale ve skutečnosti prostě nerozumíme, jak jsme na konci nápravy závislí na každém gramu hmoty, dokonce i na nějaké vzdálené hvězdě, protože ta musí být také naší částí, aby výsledkem byla dokonalost, Malchut Nekonečna.

Tento princip platí tím víc pro každého člověka v tomto světě, dokonce i pro toho, který vede nejjednodušší existenci a o duchovno se nestará. Nehledě na to tento člověk náleží procesu nápravy do té míry, do které je schopen, a proto mu také musíme přinést poznání kabaly. 

Až do završení Sjezdu k Zoharu se loučím se všemi čtenáři blogu. Sjezd můžete sledovat na www.kab.tv/eng

Mezitím Vám všem přeji vše nejlepší, dokud se na tomto blogu opět nesetkáme ve čtvrtek 25. února 2010.

Vzájemná záruka

Otázka, kterou jsem dostal: Jakou radu nám můžeš dát teď, před tak významnou událostí jako je Sjezd k Zoharu, aby byly všechny naše myšlenky a záměry jako jeden tenký paprsek Světla, koncentrovaný na stejnou věc?

Moje odpověď: Měli bychom být vystrašeni k smrti, že jeden člověk ztratí svůj záměr a vyvrtá díru ve společné lodi.

O to by se měl starat každý – potřebujeme společnou záruku.

Svět je nemocný nebo zdravý spolu se mnou

sickorhealthyVšechny ostatní duše jsou ve vztahu ke mě v napraveném vztahu. Musím poznat, že jsem jediný nenapravený element v celém univerzu. Avšak pokud jsou oni všichni napraveni a já nejsem, neznamená to pak, že jsem jediný, kdo se musí napravovat ? Ne, neznamená a důvodem je, že je můj nedostatek nápravy uvnitř mě, protože všichni náležíme k jednomu systému.

Pokud jsem v těle nemocný orgán, pak celé tělo trpí, protože nevykonávám svou práci. Představme si, že jsem velmi důležitou částí těla – řekněme ledvinami, kde je mou rolí očišťovat vše, co v těle je, ale já nefunguji. Pak celé tělo nemůže existovat, protože je tato část zahrnuta ve všech ostatních a musí jim sloužit, poskytujíc svou část společné práci. Bez ní by nebyly schopny správně fungovat ani ostatní části.

Proto nezáleží na tom, zda je celý zbytek těla zdravý; stále jej dělám nemocným do té míry, do které jsem nenapraven. Musím si uvědomit, že jsem jediný, kdo je není napravený a to ničí celé tělo. Beze mě by byli všichni úplně zdraví.

Proto je mou prací se s každým spojit a uvidět, jak pokažení kvůli mně jsou. Toto je významem verše „Každý člověk soudí ostatní do rozsahu svých vlastních chyb.“ Pak si budu přát, abych se napravil a pozvedl každého spolu se mnou do výše konečného, napraveného stavu.