Category Archives: Ženy

Den matek

Nacházíme se v předvečer Dne matek.

Je to velký den. Myslím si, že to je největší svátek, protože skrze matku, skrze koncept matky nám Vyšší síla přináší svou dobrou sílu, vztah, naplnění, lásku, zrození, výchovu. Obecně vše, co může vyšší síla dát člověku, dává prostřednictvím matky. A proto je pro nás tento den tak milý a důležitý. Člověku není nic bližšího než obraz matky.
Proto bychom si v tento den měli vzpomenout na naše matky a na vyšší sílu, která je pro nás plná laskavosti a péče a tímto způsobem stvořila stvoření, to znamená, že každý z nás má nebo měl matku, která o něj pečovala, dala mu život. A měli bychom být vděční jak Stvořiteli, který takto stvořil svět, tak našim matkám, které nás vedly k dnešnímu dni a k tomuto svátku. Aby všechny matky dokázaly svým dětem poskytnout lásku a naplnění, které mají ve svém srdci.

Michael Laitman

Ženy mohou změnit svět

Zda náš globální domov zůstane, nebo se naprosto zhroutí, záleží na ženách. Síla žen je sjednocující silou a je jistým druhem vedení, které je tak potřebné v těchto rozhodujících dnech, kdy se svět snaží pomalu postavit zpět na nohy z dlouhého zápasu s onemocněním covid-19.

(Pokračování textu…)

Drahé ženy!

Využívám tuto příležitost, 8. března – svátek žen, a rád bych vám popřál vše-vše nejlepší. Správné změny ve vašich osudech, abyste byly v životě spokojeny. Aby vás těšilo, co prožíváte ve vašich rodinách – s dětmi, s příbuznými, s blízkými, a všechno, vše kolem vás bylo v míru.

(Pokračování textu…)

Budoucnost světa závisí na ženách

Narodili jsme se v tomto světě, nejhorším ze všech světů. Horší tohoto již není. Můžeme se tedy uklidnit, hůře než zde nám nebudeme nikde. Všechny ostatní stavy jsou mnohem lepší než tento. A proto stojí za zvážení, jak se dostat z pociťování tohoto světa. Není kvůli tomu zapotřebí umírat, stačí změnit vnímání, jako když někdy stav zoufalství náhle vystřídá štěstí a radost. (Pokračování textu…)

Úloha ženy v kabale

Otázka: Jaká je dnes hlavní úloha ženy v kabale?

Odpověď: Stejná jako u muže: pozvednout se nad svůj egoismus, spojit se s ostatními a dosáhnout pociťování Stvořitele. (Pokračování textu…)

Srdce matky

Srdce matky se nachází v centrálním bodě celého vesmíru, materiálního i duchovního. Vždyť právě z tohoto bodu pochází duchovní i hmotné zrození. Není nic silnějšího než srdce matky – je to nejcitlivější a nejdůležitější bod v celé realitě. Stvořitel stvořil touhu, která je základem srdce matky. (Pokračování textu…)

Rodina je více než „společné bydlení“

Když jsou napadeny ženy, není na místě lhostejnost.

Jsme chytří a zároveň hloupí lidé. Naše mozky se neustále vyvíjejí, stále však nemáme dostatek inteligence na to, abychom budovali správné vztahy ve společnosti a v rodině.

Výsledkem je, že se v Izraeli po dvou měsících karantény devětkrát zvýšil počet stížností na domácí násilí. Od začátku roku bylo zabito 11 žen, z toho jedna malá dívka, šest z nich během období karantény. (Pokračování textu…)

U Stvořitele není žádná protekce

Otázka: Co znamená dosažení šesti Sfirot Ze’ir Anpinu, když ženská část ve mně ztělesňuje Malchut?

Odpověď: Nenechte se znepokojit tím, že jste žena, protože v duchovním nedochází k rozdělení na mužskou a ženskou část podle našich hormonů nebo struktury fyzického těla. Vidíme, že i v naší historii existovaly ženy kabalistky, které byly na mnohem vyšším stupni než muži.

Muži proto nemají důvod se naparovat a ženy by měly pochopit, že vše závisí pouze na jejich úsilí. V tomto ohledu jsou si ženy i muži naprosto rovni. U Stvořitele není žádná protekce.

Z lekce v ruštině 16. 9. 2018

Originální článek zde.

Myslete pozitivně!

Poznámka: Říká se: „Snít není škodlivé.“ Řekněme, že v materiálním něco velmi silně chceš a po nějaké době se ti vše přesně splní.

Odpověď: Myšlenka má opravdu velmi velkou sílu. (Pokračování textu…)

Touha ženy

Otázka: Proč dal Stvořitel ženě touhu se změnit a studovat kabalu?

Pokud by jí dal větší touhu po rodině, pak by se žena nesnažila poslouchat lekce, ale naopak by následovala manžela.

(Pokračování textu…)