Category Archives: Zdraví

Základ všech problémů

Otázka: Souvisí fyzické nemoci s duševními nemocemi, a pokud ano, jak?

Odpověď: Z pohledu Stvořitele není mezi nemocemi žádný rozdíl. Nemoci prožíváme pouze podle toho, jak daleko a jakým způsobem jsme od sebe vzdáleni. (Pokračování textu…)

Příčina všech nemocí

Otázka: V sedmdesátých letech minulého století se k rakovinotvorným nemocem přidaly problémy s AIDS. Dnes onemocní rakovinou dokonce i děti. Jak je to možné, vždyť projevům nemoci u člověka musí nejdříve předcházet delší doba patologické kumulace buněk? (Pokračování textu…)

Největší spotřebitelský trh

Otázka: Proč se objevují stále nové nemoci, přestože neustále vyrábíme nové léky? Existuje nějaké řešení?

Odpověď: To se nezlepší, dokud se nenapraví celé lidstvo. (Pokračování textu…)

Jaké je poslání autistů ve světě?

Autismus se klasifikuje podle různých vnějších a vnitřních znaků a diagnostika je stanovena podle daných testů. Avšak autisty bych nepovažoval za odlišné od ostatních, protože všichni jsme do určité míry autisty. Lidská duše je rozmanitý a různorodý fenomén.

(Pokračování textu…)

Činy, které vedou k rovnováze

Pochopíme-li historii našeho vývoje a jeho směřování, uvědomíme si, jak nás příroda tlačí k harmonii, k tomu, aby v ní člověk obnovil rovnováhu a naopak nevyvolával opačný efekt. Pak také pochopíme, jak se musíme chovat k přírodě na její neživé, rostlinné, živočišné a především úrovni lidské, tedy společenské, a jak musíme vytvářet naši společnost, aby měla vliv na celou přírodu a uváděla ji do harmonie. (Pokračování textu…)

Klima je otázkou přístupu

Dvoutýdenní diskuse o klimatu na COP27 v egyptském Sharm El-Sheikhu skončily zklamáním. Podle CNN se „světu nepodařilo dosáhnout dohody o postupném omezování fosilních paliv… pokus o řešení největšího zdroje oteplování planety skončil neúspěchem poté, co řada zemí, včetně Číny a Saúdské Arábie, zablokovala klíčový návrh na postupné odstranění všech fosilních paliv, nejen uhlí.“

(Pokračování textu…)

Kultivované maso – rozumný krok pro civilizaci

V novinovém článku z minulého týdne, bylo uvedeno: „Je to vůbec poprvé, co Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) povolil laboratorně vypěstovaný masný výrobek jako bezpečný pro lidskou spotřebu… Produktem je kuře „bez porážky“, pěstované z kultivovaných buněk, které by mohlo být na trhu pro veřejnost během několika měsíců.“ Pokud se tento vývoj bude úspěšně komercializovat, pokud se zachovají vhodné podmínky pro výrobu bezpečného a zdravého masa a bude kolem této podmínky dodržováno velké „pokud“, pak jsem pro.

(Pokračování textu…)

Psychické poruchy

Otázka: V návaznosti na předchozí otázku o lidech s duševními poruchami – je vhodné, aby byli v rámci studia Kabaly vedeni ke spojení? V nějaké uzavřené samostatné skupině? Ostatně jejich počet narůstá a z velké většiny jsou ve stabilizovaném stavu, v tzv. „hraničním stavu“. Co bych měl dělat já osobně? (Pokračování textu…)

Zhoršuje se svět, nebo je to jen náš dojem?

Sledujeme-li dnešní zprávy, zdá se nám, že se svět nachází před zhroucením a my prožíváme nejhorší období v dějinách. Proto začínáme věřit, že naši prarodiče měli pravdu, když se jim stýskalo po „starých dobrých časech“.

(Pokračování textu…)

Znovuotvorenie uhoľných elektrární – nenávisť nás ničí viac než znečistenie životného prostredia

Po desaťročiach snahy nájsť klimaticky priaznivé alternatívy k uhliu je Európa nútená sa k nemu opäť vrátiť po tom, čo Rusko, v odvete za európske sankcie, obmedzilo vývoz plynu. V priebehu niekoľkých týždňov roky práce prišli navnivoč.

(Pokračování textu…)