Category Archives: Vzdělání

Člověk světa

Dr. Michael Laitman

Až se náš vztah ke světu a k životu zcela změní, potom všechny lidské zdroje, mysl a srdce, touhy a myšlenky, krom holých nezbytností pro své fyzické tělo vyhodíme za účelem dosažení harmonie s přírodou. Plně pak pochopíme její původní plán, její tok, její nejvyšší myšlenky, a podle toho se pozvedneme na stejnou úroveň, což znamená, na úroveň vyšší než je zrození a smrt.

Potřebujeme si pouze vyobrazit, o čem se mluví. Vzhledem k tomu, že jsem poznal celou přírodu, pak jsem poznal takovou úroveň, kde se při pohledu na sebe uvidím jako malý dočasný element. Nicméně, už teď se dívám z jiné úrovně, neboť jsem se pozvedl vyš než jsem, abych tak řekl. Zde člověk nachází zcela jasné odpovědi na otázky o smyslu života, existence.

Samozřejmě, že to ovlivňuje jeho myšlení, chování a jeho kulturní, sociální a společenské vztahy. Vidí svět a sebe jinak. Začne myslet ne na základě dočasných, vadných hledisek: Jsem tu dnes a zítra už nejsem, takže pokud už tu nebudu, co mám dělat?

Nemůžeme si ani představit tu obrovskou změnu, která se děje uvnitř nás, když začneme sami sebe vidět, jak existujeme na nekonečné časové ose. Pak vnímáme své tělo jako doprovodné zvíře.

Začne se v nás vyvíjet psychologický systém, který změní u kořene to, jak se chováme k druhým, k sobě a ke světu, a tak už začnu přistupovat k sobě a k ostatním z věčné pozice. To mě úplně mění, pozvedává mě a dělá ze mě seriózního, člověka světa.
Z „Diskuse na integrální vzdělávání“ 12/12/11

Bez znalostí není člověka

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je účelem získání znalostí v novém systému integrálního vzdělání?

Odpověď: Není možné udělat člověka ze studenta bez znalostí. Jmenovitě uvědomění, pochopení a jeho dobrovolná účast v procesu odlišuje člověka od zvířete. Po získání znalostí o světě bude vědět, kde žije, jak je řízen a jak by měl jednat. Cílem je, aby se všichni stali součástí integrálního lidstva, aby mohli vidět, že to není jinak možné a že se musí podílet na všem spolu s ostatními a být součástí celého obrazu.

I když mu nikdo neřekne, uvidí, že neexistuje žádná jiná cesta, protože dáváme člověku integrální vzdělání. Na základě těchto znalostí, musí sám postupně dojít k jeho vlastním závěrům. Praktický trénink mu dá příslušné emoce a pocity, což znamená, že budeme pracovat souběžně s obojím: jeho myslí a srdcem.
[65207]
Z „lekce o novém světě,“ 1/12/2011

Nedobrovolná „svobodná vůle“

Dr. Michael Laitman

Otázka: Kde se nachází svoboda?

Odpověď: V našem světě nemá člověk svobodnou vůli. Narodí se v již dokončeném stavu a pod vlivem prostředí rozvíjí vrozené vlastnosti, s nimiž se narodil a které si sám nezvolil. Ani jeho vnitřní parametry, ani ty vnější, které ho ovlivňují, si nezvolil, a to je důvod, proč v tomto není svoboda.

Svoboda existuje pouze ve výběru konkrétního prostředí, které by mě tvarovalo takovým, jakým bych chtěl být. Volím prostředí v souladu s takovým druhem jednotlivce, kterým se chci stát.

Zde vyvstává problém: Na jakém základě usoudím, že právě toto prostředí mi vyhovuje a ne jiné? V zásadě zde existuje ještě mnohem více vnitřních vyjasnění, dokud se člověk nevyvine úplně a nepochopí to, co potřebuje. V zásadě tomu člověk porozumí jeho srdcem, kdy člověk pocítí: kde přesně je jeho svoboda vůle. A to není jednoduché. Do tohoto stavu ovšem musíme přivést prakticky každého člověka.
[64698]
Z „Diskuse na integrální vzdělávání“ 12/12/2011

Máme dobrou šanci být vyslyšeni

Dr. Michael Laitman

Otázka: Brzy se chystáte na turné po Evropě, jak mohou evropské skupiny pomoci? Pokud se všechny spojí dohromady, změní to situaci?

Odpověď: Nejde ani tak o spojení evropských skupin, což je také důležité, ale spíše obecně o šíření. Musíme se spojit, musíme zaslat naše dokumenty do různých organizací, včetně vedoucích představitelů EU v Bruselu. Postupně uvidíme výsledek.

Už vidíme pozitivní výsledky spolupráce s OSN. Například ve formálním dokumentu o vzdělávání, byl jejich úvod doslova „zkopírován“ z našich materiálů.

Musíme pochopit, že máme šanci v těchto dnech být vyslyšeni, protože lidé už uznávají svou bezmocnost. Když od nás slyší rozumné nápady, mohou je do určité míry použít. Existují případy, kdy jim jejich pozice neumožňuje to udělat, i když s námi můžou naprosto souhlasit.

Ať tak či onak, musíme udělat co je v našich silách. Evropské skupiny se musí snažit spojit a začít cílené šíření, zaměřené na adresy různých vlád a Brusel. Nesmíme zapomenout ani na internet a jeho evropskou část. Nakonec nás uslyší.
[64689]
Z 4. části denní lekce kabaly 29/12/2011, „Svoboda“

Každý potřebuje Integrální výchovu

Dr. Michael Laitman

Světová situace se rychle mění a je třeba vytvořit základní metodu vzdělávání dospělých. Dostávám spoustu různých zpráv z rozvinutých zemí: Nezaměstnanost je na vzestupu.

Lidé jsou na rozpacích, i přesto, že dostávají podporu v nezaměstnanosti. V současné době je stále k dispozici, ale co se bude dít dál, není známo. Koneckonců, mluvíme o stovkách milionů lidí, kteří ztratí práci, protože krize zničí všechna průmyslová odvětví, které nejsou životně důležitá. Co budou lidé, kteří produkují to, co nikdo nepotřebuje dělat?

Vidíme, jak protestní hnutí rostou díky internetu, vzájemné komunikaci a vzájemnému vlivu jeden na druhého. Celé lidstvo, od běžných občanů po vládu, má zájem dostat tento proces pod kontrolou a zabránit jeho samovolnému vývoji, protože moderní zbraně plus nepředvídatelný běh událostí může vést ke katastrofálním výsledkům.

Aby se zabránilo všem druhům katastrof, občanských nebo dokonce světové války, musíme přemýšlet dopředu o globální, integrální výchově většinové populace.
[63710]
Z diskuse na integrální výchovu 11.12.2011

Nejpotřebnější zaměstnání

Dr. Michael LaitmanBěhem celé historie lidstvo nikdy nevěnovalo pozornost rozvoji osobnosti, pouze o tom mluvilo. Hodně se toho o vzdělání namluvilo v Sovětském svazu, ale místo vzdělávání pouze osobnosti potlačili. 

V současnosti téměř polovina lidstva potřebuje zapracovat na rozvoji osobnosti, na utvoření lidské bytosti. Vzdělávat je zapotřebí nejen děti. Během života je člověk obklopen prostředím, které ho utváří, podporuje a neustále ho vede vpřed. To vyžaduje ohromnou armádu lidí, kteří správně pochopili svůj účel.

Každý se musí učit o spojení, ze kterých má společnost prospěch a o úplné vzájemné záruce. Lidé musí vědět, jak vytvořit takového ducha společnosti, kdy cítíte sebe a ostatní jako naprostý celek, kdy se rozpustíte ve společnosti, přestanete vnímat své „Já“, a cítíte „my.“ To je ta nejvyšší lidská psychologie.

Podle posledních statistik 10% světové populace v produktivním věku je schopno pro všechny lidi na světě zajistit vše potřebné. To zahrnuje výstavbu, komunikace, jídlo, distribuci, ošacení, služby apod. Co tedy bude dělat dalších 90%? 20-30% z nich jsou děti a starší. Co ale se zbývajícími 60-70% populace? Budou pracovat v oblasti výchovy a vzdělání, jinými slovy, budou vzdělávat druhé a budou druhými vzděláváni.

Prostředí, které se stará o vnitřní duchovní rozvoj jednotlivce, musí jeho nebo jí doprovázet od prvního do posledního dne jejich života. 
[61766]
Z TV Programu “Propojený svět” 30/10/2011

Nabitá zpráva

Dr. Michael Laitman

Otázka: V současné době krize dosáhla do všech koutů světa a nikdo nevidí její řešení. Proč nezkoumáme ekonomický systém obdobně jako náš systém výchovy a nenabídneme ho světu?

Odpověď: Jsme schopni zajistit nádherný popis ekonomiky v období poslední nápravy: vyvážená společnost, spotřeba v mezích rozumné nutnosti, ochrana přírody a člověka, výhradní vytváření projektů, které šetří čas a energii ve prospěch lidského zdraví …. To vše je logické a je snadné dát písemně, pokud nepíšete o egoistickém uspokojení, ale základních potřebách, harmonii mezi námi a přírodou.

Ale jak můžeme přejít k této fázi? Jak to můžeme vysvětlit moderním boháčům, kteří jsou v podstatě těmi, kteří rozhodují o osudu světa? Oni manipulují vlády, které zase manipulují s lidmi. Takže, jak jim můžeme prezentovat tento konečný cíl? Jak jim můžeme říci o fázích na cestě k němu? Budou se ptát: „Co pro nás zbude?“ A co jim řekneme jako odpověď?

„Dostanete přesně stejnou částku jako běžná žena v domácnosti, a vaše miliardy budou vráceny na potřeby přírody, aby se napravil nepořádek, který jste způsobili šířící se nadměrnou konzumací ve světě. A dále už si budete užívat vnitřně, duchovně. Více již nebudete „na koni,“ hrdě pochodovat kolem. Dospějete a toto vám již nebude dávat radost. Budete naplněni dosažením vyšší úrovně.“ Naopak, toto vyvolá opovržení.

Budete schopni vysvětlit všechno toto boháči, tak aby byl zlákán představou věčného, dokonalého života, a aby chtěl vstoupit do věčnosti samé přírody, připojit se a odhalit vyšší úrovně existence v ní? … „Budeš tam žít jako respektovaný boháč. Dokonce, i když tvé živé tělo zemře, ve skutečnosti není tebou. Nakonec se staneš člověkem v pravém, duchovním smyslu …. “

To funguje jen pro ušlechtilé jednotlivce, ale ostatní to možná pochopí v zápěti. To je důvod, proč dnes šíříme sílu vzájemné záruky pro celý svět a neadresujeme boháče, ale lidi. „Je pro nás prospěšné dostat se blíže k sobě a tak bude život lepší.“ Do té doby, s výhledem do budoucnosti, budeme aplikovat světlo do lidí, sílu jednoty. Jakmile budou naplněni touto silou, začnou rozumět víc a souhlasit s námi, vidět skutečný přínos ve vzájemné záruce. Takto postupují.

Cesta k srdci není skrze mysl. Mysl to nedokáže pojmout, protože úroveň mysli odpovídá úrovni touhy, které slouží. Mysl se nikdy nemůže povznést nad touhou. Oklamáni iluzí se můžeme z vrchu dívat na naše živočišné tělo, ale mysl se nám zdá jako vrchol stvoření. Jenže ve skutečnosti je naše mysl dokonce nižší, než je živočišná touha, jejímž je pouhým služebníkem.

Proto jediná šance, kterou máme, je změna touhy lidí, která se může změnit pouze pod vlivem světla. To je to, co jim musíme poskytnout. Vaše logické závěry samy o sobě nepomůžou. Lidé nebudou rozumět a budou si myslet, že jste prostě idiot, nebo mystik, nebo v nejlepším případě, skvělý člověk snící o míru a lásce na naší planetě.

Existuje jen jedno řešení: spojit se mezi sebou a dát lidem sílu jednoty. Jen to je pozvedne na novou úroveň porozumění, vnímání a souhlasu s námi. Navíc, později, až budou souhlasit, uvidí, že to stojí za to nás následovat, protože nemohou pochopit naši zprávu v plném rozsahu. Tím, že získají sílu jednoty, se pozvednou na úroveň, kdy bude jasné, že se nás musí držet, jak je psáno v Tóře: Budou se „chytat našich šatů“, což znamená, oděvu, externích nádob, a řeknou: „Vezměte nás tam!“

Samozřejmě, máte pravdu v tom, že musíme mluvit i o ekonomice, výchově a světu budoucnosti tak, abychom neodradili lidi v počáteční fázi. Ale nejdůležitější je přenést sílu jednoty k nim. To je šíření. V úvodu Panim Meirot UMasbirot, Baal HaSulam píše, že když se synové Izraele naplní touto silou jednoty, rozlije se od nich všem ostatním. Musíme být připraveni přijmout tuto sílu a pak se skutečně přelije k lidem, kteří budou přístupní vlivu světla Hassadim, odevzdávajíc se mu z celého srdce.
[56659]
Z lekce 24.10.2011

Výuka dětí o vnímání reality

Dr. Michael Laitman

Otázka: Řekl jsem mému tříletému synovi, že vše kolem nás se nachází uvnitř člověka. Zeptal se mě: „Nachází se to uvnitř mého těla?“ A já jsem nevěděl, co mu na to mám odpovědět. Jak to vysvětlíme dítěti?

Odpověď: Je zakázáno mluvit o těchto věcech s malými dětmi. O správném vnímání reality si můžeme povídat s devítiletými dětmi tím, že jim předáváme informace v malých dávkách, protože vnitřní a vnější vnímání reality si navzájem odporuje.

To může vyvolat v dítěti konflikt, protože jeho mozek ještě není dostatečně vyvinutý a nemůže vnímat dvě části jako sobě opačné a spojit je dohromady. Všechny ostatní věci mohou být s mladšími diskutovány.

Je vhodné se s námi o těchto věcech poradit. Nasbírali jsme velmi mnoho dětského výukového materiálu: pracuje na něm velké oddělení; vedeme rozhovory na téma vzdělávání dvakrát týdně, což poskytuje odpovědi na tyto otázky. 
[39789] 
Ze 2. Lekce WE! Kongresu, 02/04/11

Principy globální výchovy jasné každému

Dr. Michael LaitmanCelá moudrost kabaly je pouze metoda vzdělávání. Koneckonců, člověk se musí změnit a vyrůst z „malého divocha“ žijícího v tomto světě do člověka podobného Stvořiteli. Nemůžeme ho ani vytušit – cíl tak vznešený a nám opačný, který uniká našemu vnímání.

Cestou procházíme změnami, abychom se stále více podobali Stvořiteli. Tím že přeměníme sebe, odhalíme naše nové stavy v duchovním světě, na duchovních stupních. Všechny tyto stavy jsou v podstatě kroky vzdělávání. Jsme vychováváni vyšším Světlem, které nás obklopuje, měníme se a tím procházíme vzdělávacím procesem.

Proto kabala je metoda, která umožňuje, aby se člověk vzdělával v podobnosti ke Stvořiteli. Děláme to s pomocí učitele, zdrojů a skupiny nebo prostředí. Toto vzdělávání vyžaduje rozlišování mezi dětmi a dospělými, mezi muži a ženami, nebo různými typy lidí. Musíme hledat způsob, jak pomoci všem získat správné vzdělání.

Každá osoba, která přijímá duchovní probuzení, musí napravit sebe a usnadnit obecnou nápravu všech. V podstatě, „všichni“ jsou on sám. Pokud přistupuje k dalším tímto způsobem, musí je napravit. Avšak pokud se on sám oddělí od zbytku, stává se „reformátorem“, který pouze narušuje sám sebe a ostatní.

Budeme muset tyto záležitosti vyjasnit a formulovat je lehkým a srozumitelným způsobem. V této fázi se celé lidstvo blíží k realizaci moudrosti kabaly, začíná cítit potřebu vzdělávat se na úrovni korespondence ke Stvořiteli. V opačném případě začneme cítit, kolik neštěstí naše opozice k Němu přináší.

S tímto cílem na mysli, připravujeme seznam globálních vzdělávacích principů. Klíčem k úspěchu je, že by měly být srozumitelné pro každého. My sami máme poměrně dobrou představu o tom, kde pramení. Není pro nás těžké mluvit o těchto zásadách v jazyce kabaly a v jazyce, ve kterém je Baal HaSulam prezentuje, většinou v jeho článcích. Ale jak je můžeme učinit použitelné pro každou osobu na světě? To je problém, kterému dnes čelíme. Budeme se snažit ho vyřešit.
[38255]
Z 4. Části denní lekce kabaly 16.3.2011, Principy globálního vzdělávání

 
 

 

Od „Filozofie“ ke skutečnému vnímání

Dr. Michael LaitmanMůžete mi povídat o tisíci zajímavých věcí, které se dějí, ale nepřijmu je za skutečnost, neuvidím-li a nepoznám-li je za sebe. Pomozte mi poznat a cítit tyto věci. Budu schopen naslouchat jen tehdy, pokud rozšíříte mé orgány vnímání a ne mou představivost.

Pokud mi chcete dát dalekohled nebo mikroskop, jsem ochoten je akceptovat. Jsem připraven rozvinout nový orgán vnímání, ale pouze zůstane-li v oblasti mé racionální a kritické analýzy.  

Tento vědecký a realistický přístup je tím, o kterém kabala hovoří. Nicméně tisíce let nazpět došlo k „chybě“: Kabalisté naučili budoucí Řecké filozofy správnému vědeckému postoji, ale tito studenti jej překročili. Nechtěli jít proti svému egoismu a použít kabalistickou vědu pro svou vlastní nápravu. Mysleli si, že mohou zkoumat svět, aniž by napravili sebe. To vedlo k rozvoji filozofie. 

To nepatří jen starému Řecku. Je to zkrátka lidský přístup. Téměř každý řekne: „Proč bych se měl napravovat, když všemu rozumím!” Avšak to není možné. Nejdříve musí odhalit stav, ve kterém se nachází. Pak, pouze na tomto stupni, je dovoleno o něm diskutovat. 

Náboženství je také založeno na přístupu v tom smyslu, že nepotřebuje sebenápravu. Vykonáte nějaký čin a vše je dobré. Věříte, že jste si vytvořili spojení se Stvořitelem. Tomu se říká duchovní vyhnanství.  Je to „duchovní” podoba existence bez jejího skutečného vnímání. Tak je o této periodě řečeno: „Byli jsme jako ve snu.”

Kabala vyzývá lidi k návratu ke správnému přístupu k realitě, k odklonu od filozofie k vědě, od náboženství k lásce a odevzdání, a k získání nového orgánu vnímání, kterým člověk uvidí vše za sebe. 
[31519]
Ze 4. části denní lekce kabaly 1/2/2011, “Moudrost kabaly a filozofie”

Strana 5 z 6« První...23456