Category Archives: Vzdělání

Jediná šance světa

Dr. Michael Laitman

Otázka: Kdy bude mít naše práce reálný dopad na uvažování vědců a výzkumníků?

Odpověď: Musíme jim pomoci vidět celý obraz. Již hovoří o znacích integrálního světa, ale nemohou shromáždit jednotlivé poznatky do jednoho systému, jednotné metodiky.

Kromě toho se bojí ponořit se hlouběji do tohoto tématu, protože představa integrálního světa je vede ke konfrontaci s těmi u moci. Současné vlády stále jednají egoisticky a individualisticky a neuvědomují si, že tím ničí sami sebe. Politici nemají integrální vnímání. Na rozdíl od nich vědci pozorují přírodu a mluví o tom, co vidí. Kdo je slyší, to je jiný příběh ….
Existuje další problém: Jakkoli úžasné slova pronesená různými odborníky a specialisty můžou být, bez ohledu na to, jak moc káží o propojení a potřebě sjednotit se, nemají prostředky k jeho provedení. Peníze a armády zde nepomůžou. I kdyby všichni lidé na světě vykřikovali: „Ano, chceme být jedna globální vesnice!“ Co se stane po tomto jednomyslném prohlášení jejich vůle? Nic, s výjimkou světové války. Po pocítění ještě těsnějších vazeb, které je pojí k sobě, rozpoutají válku s cílem přerušit toto spojení.

Vědci nemají řešení, nevědí, jak změnit člověka. Tak proč křičet o tom, jak škodlivý je egoismus, když nemáte nápravu? Před naší dobou, lékaři neříkali pacientům, že jsou nevyléčitelně nemocní. Nebyly ani žádné prostředky pro zpomalení progrese nemoci, a proto člověk zůstal ve tmě, aby trpěl méně. Tóra říká „Nedávejte překážky před nevidomého.“ Proč odhalovat pravdu, pokud nejste schopni pomoci člověku vypořádat se s tím?

Takže bez odhalení moudrost kabaly, bez poselství vzájemné záruky postupujícího od nás, lidstvo nemá jedinou šanci cokoli napravit. A to je teď náš problém: Jak můžeme navázat spojení s lidmi a vysvětlit jim, že je možné opravit egoismus a tím napravit svět.

Řeč je právě o nápravě člověka. Nic jiného zde nepomůže. Mnozí již pochopili, že všechno zlé je obsaženo v lidské povaze. Nicméně, rozhazují rukama: „Člověk je egoistický a nelze s tím nic dělat.“ Pokud nebudeme poskytovat lidem metodou nápravy egoismu, pokud nebudeme vysvětlovat, že je to skutečně dosažitelné, svět nemá šanci. Zatím jsme nicméně pracovali polovičatě ….
[74053]
Z 4. části denní lekce kabaly 30/3/2012, „Předmluva ke Knize Zohar“

Výsledek: Jedna výchova pro celý svět

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jaký je výsledek dnešní lekce?

Odpověď: Vstupujeme do nové epochy. Stojíme před nutností změnit naše vzájemné vztahy, na přechodu z egoistického soutěžení k vzájemné záruce, a potom, k univerzální lásce. Nejprve k tomu dojde silově, pod vlivem našeho současného stavu a tlaku přírody, ale pak se vědomě přesuneme směrem k vzájemným ústupkům a vzájemnému zájmu.

V souladu s tím musíme postavit náš systém vysvětlování, vzdělávání a výchovy takovým způsobem, aby po dlouhou dobu vyvíjel vliv na jednotlivce, na skupiny, na společnost, lidi, národ, a na všechny země dohromady, až postupně, my všichni obdržíme jednu výchovu a naučíme se žít šťastně dohromady v našem jednom domě.
[68219]
Z KabTV „Nový život“ Episoda 5, 2/1/2012

Nástroj pro proniknutí do lidské podstaty

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je moje averze vůči člověku skvělá příležitost k vytvoření integrálnosti?

Odpověď: Ano, samozřejmě. Pojďme se jednoduše dívat jeden na druhého jako na naše dobré přátele nebo na naše děti a cítit v důsledku toho jeden druhého. Pokud se snažím bez ohledu na to, že je to pro mě nepříjemné někoho poslouchat, pak i přes své nepřátelství a díky tomuto úsilí, ho začnu cítit lépe. To znamená, že jsem získal nový nástroj vnímání. Člověk mě odpuzuje, ale přesto, překonávám odpor tím, že vytvořím z pozitivních a negativních pocitů v sobě zřetelný nástroj pro vstup do tohoto, a začnu to cítit.

Kdybych vůči tomu neměl averzi, bylo by pro mě velmi těžké se s tím kontaktovat. Prostě bych přijmul to, co z toho vychází v příjemné formě a přizpůsobil bych to uvnitř sebe podle mého vnímání. Ale když to činím protichůdně, je to jako bych pronikal do této tloušťky, této síly překonání, a pak kontakt s osobou je uvnitř mě vytvořen.

To je důvod, proč když rosteme, existují lidé, kteří nám byli dříve příjemní, a najednou se nám ukazují jako nepříjemní, tlačí mě to od nich pryč, a naopak se od nich odvracím. Nicméně chápu, že díky opozici, dostávám příležitost proniknout do nich hlouběji.
[73192]
Z „Diskuse o integrální výchově“ 13,  18/12/2011

Kritéria pro sebehodnocení

Dr. Michael Laitman

Otázka: V jakékoli činnosti existují kritéria efektivity práce. Je velmi důležité, aby lidé věděli, zda dělají svou práci dobře, nebo ne, tedy pro to aby se zvýšila její kvalita, je třeba přidat úsilí a tak dále. Jaká mohou být kritéria účinnosti v integrálních skupinách tak, aby se člověk snažil vykonávat svou činnost lépe?

Odpověď: Pro tento účel máme velmi seriózní sebehodnotící systém. Protože jste neustále v malé společnosti, vždy se v ní můžete kontrolovat: Jak shodně jsem k ní připojen, jak úzce s ní komunikujete, jak moc vás ovlivňuje, zda se stavíte pod její vliv, nakolik ji můžete ovlivnit, jak se vzhledem k ní můžete snížit, a nakolik můžete cítit, že jste rozhodujícím hlasem s cílem ovlivnit společnost.

To znamená, že všechna tato kritéria jsou prostředí a já: Jsem nad ním, aby mě pozitivně ovlivnilo, jsem pod ním, abych mohl přijímat pozitivní vliv. Pro prostředí je to stejné vzhledem ke mně: Působí na mě shora a chce ode mě dostávat můj podíl účasti v něm zespodu.

Existují velmi jednoduché, přímé metody hodnocení stavu člověka. Člověk může říct, kde se nachází, prakticky každou vteřinu.
[72370]
Z „Diskuse o integrální výchově“ # 11, 16/12/2011

Egoista, který si váží síly odevzdání

Dr. Michael Laitman

Síla odevzdání je síla spojení. Bez ní nemám spojení ve své rodině nebo kontakt s jinými lidmi a dětmi; nemám žádné spojení s lidskou společností jako celkem. Jednoduše zabíjíme sebe i naši komunitu tím, že nepoužíváme sílu dávání.

To je důvod, proč je nyní naprosto nezbytné, abychom získali tuto sílu. Prostě je to otázka života a smrti. To je důvod, proč přišla krize, aby nám ukázala, kde jsme. Sami jsme se dostali do tohoto stavu. Teď už je jen třeba ho zkoumat a vyhodnocovat abychom pochopili, co nám chybí. Chybí nám síla dávání. Jak ji tedy získáme? Jen tím, že vybudujeme dobré prostředí.

Toto prostředí v přírodě neexistuje. Musíme ho vybudovat uměle tak, že bude sloužit jako příklad, tlačit nás, pomáhat nám začít trochu dávat. Tato společnost bude léčit každého, jako by jim dávala varování: „Nebudete mít nic, pokud nebudete dávat. Nejen že nic nedostanete, také ztratíte jakoukoli úctu, kterou nyní máte, takže budete mít pocit, že nejste nic, absolutní nula, kterou každý pohrdá.“

Společnost vás bude ovlivňovat skrze vaše děti a další osoby, jejichž názoru si vážíte. To naruší pocit vlastní hodnoty a sebeúcty v každém člověku, který nebude usilovat o odevzdání tím, že se ukáže jak nízký a zkažený se jeví v očích společnosti. Každý se prostě od něho odvrátí a nechce být blízko něj.

Tímto způsobem zavážeme člověka přemýšlet o získání síly odevzdávat. Necháme ho poznat co to je a chtít být takový. Poté s ním společnost bude zacházet opačným způsobem: bude ho respektovat a velmi oceňovat.

Nemáme jinou možnost, protože se musíme naučit, co to znamená odevzdávat. Když přijdu studovat, mám zájem, aby se mnou prostředí pracovat v těchto dvou rovinách: s holí proti mému egoismu, trestá mě svým opovržením, a na druhé straně mě chválí za odevzdání. Tímto způsobem se můj egoismus rozhodne vážit si hodnoty odevzdání namířené proti němu.

Dostanu naplnění a uznání společnosti, když odevzdávám. Společnost bude ke mně blíž a neurazí můj velký egoismus a nezostudí mě.

Jinými slovy, vidíme, že tímto způsobem budeme jednat nad naším egoismem, který vyrostl a nafoukl se mimo meze v každém z nás. Můžeme vzdělávat člověka specificky s pomocí egoismu prostřednictvím vlivu prostředí. To se nazývá integrální výchovou, protože učíme člověka být integrálním, spojeným s každým.

Člověk si začne vážit síly odevzdání na základě toho, že si získá respekt a úctu prostředí. Lidé mu závidí, jak moc roste a je vážen jeho prostředím. Tímto způsobem si egoista začne vážit síly dávání a zjišťuje, co lze udělat se správným prostředím.

Prostředí zde hraje roli vychovatele, jako otec a matka ve vztahu k dítěti, stejně jako učitelé a vychovatelé ve vztahu k dítěti, nebo jako profesor ve vztahu ke studentovi. Velká lidská společnost funguje stejným způsobem ve vztahu ke každé dospělé osobě.

Způsob, jakým prostředí zachází s člověkem, závisí na jeho postupu. Potom, díky těmto dvěma silám: přijímání a odevzdávání společnosti, člověk získává nástroj dostat se hlouběji do sebe, společnosti a přírody. On nebo ona začne chápat, co se děje v oblasti silových polí, ve své vlastní vnitřní psychologii a psychologii vnitřní přírody a společnosti.

To pomáhá člověku začít cítit, jak tyto dvě síly jednají v celé realitě, jakým způsobem fungují v neživém kameni, v rostlinách a zvířatech, uvnitř člověka, okolním prostředí a rodině – všude. Pracuje s těmito dvěma silami jako jejich vlastník. Tímto způsobem je zkoumá a učí se o nich všechno.

Vstoupí do sítě, která spojuje celou realitu, síť vytvořenou prolínáním těchto dvou sil. To je důvod, proč rozumí celému programu stvoření, celému procesu vývoje a kam směřuje.

Koneckonců, všechno odpovídá určitému procesu. My to pouze nyní nevidíme, protože pracujeme pouze s jednou silou. Když člověk sám začne používat obě tyto síly, dává mu to vědecký nástroj pro výzkum, s jehož pomocí zkoumá vše co se děje v přírodě. Tímto způsobem se stává skutečným mistrem svého osudu a všeho, co se děje. To vše se děje tím, že povýší vědomí na novou úroveň.
[72150]
Z „Diskuse o integrální výchově“ # 12, 16/12/2011

Péče o vaše tělesné zdraví

Dr. Michael Laitman

Otázka: Vím, že věnujete velkou pozornost každodenní rutině ve skupině a tomu jak vaši studenti pečují o své fyzické zdraví.

Odpověď: To je pravda. Pokud by lidé ve skupině byli uvolněni od zbytečné práce, která jen znečišťuje životní prostředí a strávil dvě až tři hodiny denně prací ve prospěch integrální společnosti, budou mít hodně času v průběhu dne a každopádně by se věnovali sportu a tělesnému cvičení.

Část pohybových aktivit by se měla konat pod širým nebem: v přírodě, na plážích, během pikniků, kempování a různých výletů, které za určitých podmínek můžou trvat i několik dní. Již praktikujeme tyto věci. Nikdy nezanedbáváme význam tělesného vývoje.

V naší skupině máme báječného maséra, chiropraktika, tanečníky, a tak dále. Vidíme, že v rámci skupiny si to žije vlastním životem, přátelé si navzájem pomáhají řešit zdravotní problémy. Věnujeme tomu velkou pozornost, a já to považuji za nedílnou součást integrovaného procesu.

Kromě našich přestávek na jídlo a dalších událostí, nejméně třicet minut denně, třikrát denně (ne-li více) věnujeme fyzickému cvičení. V každém okamžiku je možné dát si kávu nebo kdo chce cigaretu. Nikdo není omezen žádným způsobem. Nicméně, tělesné cvičení, běh, rychlá chůze, masáže, a tak dále, jsou naprosto nezbytné.

[72367]
Z „Diskuse o integrální výchova # 11 12/16/11

Přirozená nutnost

Dr. Michael Laitman

Otázka: V 20. a 30. letech 20. století, slavný sovětský psycholog Vygotsky představil koncepci „zóny proximálního vývoje“, který mimo jiné hovoří o rozdílu mezi ideálním „já“ a skutečným „já“. Pokud je toto pásmo příliš velké, pak v určitém bodě kontaktu mezi oběma systémy se odpojí a člověk ztrácí kontakt s realitou. Podvody a lži se objeví, což je to, co se stalo v Rusku. Vidíte nějaké nebezpečí v tom faktu, že existuje velký rozdíl mezi ideálním obrazem integrální společnosti a skutečného stavu lidí?

Odpověď: Rozumíte tomu co je „přirozená nutnost“? Pokud v té době všechny tyto myšlenky byly v Rusku žádoucí, v našem současném stavu jsou naprosto nezbytné. Jestliže tehdy bylo možné vytvořit kapitalistickou společnost, a pro ty, žijící ve zbouraném, zbídačeném a skleslém Rusku, vypadal svobodný, prosperující západní svět jako ráj na zemi, dnes už to není ten případ. Dnes se před námi všemi zobrazuje jen jeden jediný obraz: buď absolutní zničení, nebo konstruktivní práce na zcela nové úrovni.

To je důvod, proč zdůrazňuji, že je nutné neustále podněcovat tento bod v člověku. Jiné řešení prostě neexistuje.

Stejně neexistují žádné jiné řešení současné evropské krize. Oni se neustále snaží vyhnout a odložit rozhodování až do příštích schůzí, slibují, že o tom budou přemýšlet. Ale samozřejmě, není o čem přemýšlet. Vše směřuje bůh ví kam, protože nikdo nemůže vykalkulovat a předvídat negativní důsledky tohoto nikdy nekončícího příběhu a následné nucené destrukce.

Neexistuje žádný jiný způsob. To za prvé.

Za druhé, rozpor. Myslím, že tady se musíme angažovat v seriózní práci, a co je nejdůležitější, postupně rozvíjet společnost. Máme jen jeden mechanismus působení na člověka: okolní prostředí. Pouze okolní prostředí, neexistuje jiná možnost. Psychologové, sociologové, to vše je dobré, ale bez vlivu okolní společnosti na člověka se nezmění, nebude od nich dostávat cíl, který bude žít uvnitř.

Pokud mi o tom všem řekne nějaký odborník, vyslyším ho nebo ji, na chvíli se budu bát, budu překvapený, prodchnutý tím konceptem, budu připraven ho vykonat, jednat a usilovat o něco tady a teď. Slibovat sám sobě. Ale potom, bez společnosti, bez okolní a zavazující síly to nikdy ve skutečnosti neudělám.

Požaduji společnost, která bude prosazovat tuto ideu a hnutí, které by mě zavazovalo k jeho implementaci se započtením mých osobních kvalit, jako je závist, žárlivost, touha povýšit, realizovat se a též pocit hanby: Kdo jsem v porovnání s nimi, jak vypadám v očích svých dětí a blízkých. Zde je třeba využít všechny dostupné zdroje, které jsou nám k dispozici (a všechny jsou egoistické, protože existují kolem egoismu), s cílem přimět člověka, aby postupně pronikl do tohoto vědomého uznání nutnosti nedílného sjednocení s ostatními.

Odborníci, psychologové by měli být průkopníci a za nimi, sociální zeď, hromadné sdělovací prostředky.
[67228]
Z diskuse o integrální výchově  # 6 14/12/2011

Co může být lepšího, než být v harmonii s přírodou

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pokud se snažím, abych se sjednotil, bude mi zaručen dobrý život?

Odpověď: Samozřejmě. Není nic lepšího, než dosáhnout harmonie s přírodou, která na vás působí všemi silami. Pokud jste v harmonii s těmito silami, pak vstoupíte do stavu absolutní spokojenosti. 

Nikdy jsme dříve takový stav nezažili. Naše životy jsou běh od jednoho velkého trápení k menšímu. Neumíme si ani představit, co takový stav spokojenosti znamená. Co může znamenat je to, že více necítím své tělo. Chápete to? Jediný důvod, proč cítíme naše těla je proto, že jsme v bolestech; jinak bychom je necítili. 

Stav úplného pohodlí od člověka odnáší pocit jeho těla. Tělo se vytratí z jeho vnímání, jako by už neexistovalo. 

Otázka: Je-li to tak samozřejmé, pak proč se lidé této příležitosti nechápou?

Odpověď: Je to jako s malým dítětem, které nechce vykonat žádné úsilí, ale práce je to, čeho je zapotřebí. Snažíme se tento proces udělat snažší tím, že vytváříme vhodné prostředí, které tento proces udělá pro člověka, který do něj vstoupí, jednodušší, snažší a příjemnější. Nicméně to vyžaduje velké zdroje a stejně tak i nadnárodní organizacie, která má tyto prostředky k dispozici. 

Z „Hovory o integrálním vzdělávánní” 16/12/2012

Přechod na odevzdání jako přirozený proces

Dr. Michael Laitman

Naše šíření by mělo být jednoduché: Musíme přivést lidstvo k pochopení skutečnosti, že současná ekonomika se hroutí z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu, v důsledku objektivních okolností. Nikdo není na vině, tato fáze je implantována v povaze lidské společnosti jako takové, a je určena pro to aby nás spojila a způsobila vytvoření nové společnosti, která bude žít podle zákonů vzájemných záruk.

Nejprve začneme studovat a přitom se náš myšlenkový proces a postup změní: z úzkého a rovného na velmi komplexní. Pak začneme chápat, jak budovat systém interakce mezi lidmi, obchodními partnery, vládními systémy a tak dále.

Ale především je to studium: integrální vzdělávání. Jak Baal HaSulam píše, může to vyžadovat až tři generace, než lidstvo začne prakticky budovat novou společnost. Tolik času je potřeba, aby člověk realizoval změny a začal myslet jinak.

Ale do té doby budeme žít produkcí všeho potřebného pro naše základní potřeby a postupně pokračovat k integrálnímu pohledu na svět. Krize odstraní všechen nadbytek a sníží nás na úroveň výroby životně důležitého zboží. Již nyní je to zřejmé: Růst nezaměstnanosti v jednom komplexu světové ekonomiky postupně odvádí zisky od všech, včetně těch, kteří jsou na vrcholu. Jachty, diamanty a obrovské bankovní účty, to vše zmizí. Ať chceme, nebo ne, svět přijde k jiné ekonomii.

A my, na oplátku, musíme připravit každého člověka na nadcházející vývoj událostí, tak jak jen můžeme. Samozřejmě musíme zkoumat, jak vytvořit novou ekonomiku, ale obecně se bude budovat sama. Koneckonců, ekonomika je replikou propojení mezi lidmi. Finanční a ekonomický systém je v podstatě kopií našeho egoismu. Proto tím že změníme sami sebe, automaticky začneme měnit naše vztahy ve všech oblastech, včetně ekonomických.

Nepotřebujeme prudké pohyby. Nepotřebujeme urychlit vlnu. Nepotřebujeme revoluce nebo metodu síly. Vše se stane přirozeně, přesně tak, jak Baal HaSulam napsal v „Pracích poslední generace“: „Koncept kolektivismu potřebuje doučovat a dozrávat v lidské mysli v ne méně než třech plných generacích míru a vzájemné shody. Tak svět ještě zažije mnoho otáček a experimentů, než se dostane do závěrečné fáze. A není jednodušší cesta zrání myšlenek, než je cesta kabaly.“

[65725]
Z 4. části denní lekce kabaly 8/1/12, „Svoboda“

Potřeba po současném chápání světa

Dr. Michael LaitmanStanovisko: (Nikita N. Moiseev, akademik Ruské akademie věd): „Doufám, že v blízké budoucnosti naši učitelé budou mít potřebu propadeutického [přípravná studie nebo pokyn] kurzu „Současného pojetí světa „. Toto je způsobeno tím, že krize ve vztazích mezi přírodou a společností roste a společenská poptávka po vzdělávání, které je daleko za úzkým profesionalismem, roste také.

„Moderní člověk musí vidět svět v jeho celistvosti. Pouze pochopení obecné logiky vývoje světa, v němž žijeme, pomůže překonat katastrofální důsledky krize nemilosrdně se blížící a možná ji i předejít!

„Takovému kurzu by mělo předcházet studium společenských věd a filozofie, pro který je to nezbytný úvod. Zejména je nutný pro budoucí odborníky v humanitních a společenských vědách, pro které jsou přírodní vědy a ekologie na okraji jejich zájmu.

„Budoucí inženýři a fyzici to také potřebují, protože přírodní a technické obory postrádají obecné povědomí o procesech rozvoje současného světa a procesech poznání, ačkoli tito odborníci budou muset vyřešit mnoho problémů moderní ekologie, politiky a etiky. “

Můj komentář: Kurz „současného chápání světa“ je nutný pro každého, protože hlavní příčinou našich problémů je nedostatek pochopení, důvodů, procesů a smyslu života, který může člověk pochopit pouze tím, že zná strukturu světa. Takový kurz naše organizace právě vytváří. Doufáme, že bude v zásadě dokončen a nabídnut za půl roku.
[65677]

Strana 4 z 6« První...23456