Category Archives: Vnitřní práce

Když duše pláče…

„V temnotě plač, duše moje“: Když člověk dosahuje úplné duchovní tmy, začne jeho duše plakat. („Šamati“, článek 18, „V temnotě plač, duše moje“)

Otázka: Co to znamená, že „duše pláče“? (Pokračování textu…)

Hmotná a duchovní paměť

Otázka: Co je to paměť? Kde je uložena?

Odpověď: Existuje několik druhů paměti. Jedna z nich – to je paměť na chemické nebo elektrochemické úrovni, což je ale totéž. Další je duchovní paměť, kterou nelze vymazat žádnými vnějšími hmotnými vlivy. (Pokračování textu…)

Kabalistická pohádka nejen pro děti

Kouzelný telefon

Žil byl jeden chlapec, obyčejný kluk dnešní doby. Měl počítač, ale snil o mobilním telefonu. A jednoho dne se jeho přání splnilo. K narozeninám dostat malý, hračce velmi podobný, ale opravdový telefon.

Měl z něj náramnou radost a často telefonoval s rodiči. Jednou chtěl opět zavolat tátovi, ale spletl si telefonní číslo a uslyšel ve sluchátku neznámý mužský hlas: „Hovoří s vámi telefonická služba přání.“

(Pokračování textu…)

Jak zjistit své poslání?

Otázka: Má každý člověk zvláštní poslání? A jak to zjistím?

Odpověď: Samozřejmě, každý člověk má své vlastní poslání podle kořene své jedinečné duše a jenom tento člověk je schopen ho realizovat. Jeho úkol pro svět nemůže vykonat nikdo jiný. (Pokračování textu…)

Když nemáte srdce

Otázka: Počet dětských uprchlíků dosáhl 42 milionů. Děti prchající před konflikty v Afghánistánu, Jemenu, na Ukrajině. Čteme tato čísla a už nás ani nešokují. 42 milionů? – 42 milionů. Děti? – Děti.

Jsou to děti, které neměly dětství, bylo jim vzato. Jsou to děti, které nevědí, co je to teplo, a možná to ani vědět nebudou. Jaký základ je do nich vložen? Co je v nich zaseto? Strach, agrese? K čemu to může vést? (Pokračování textu…)

Pozvednout se nad své tělo

Otázka: Neustále používáte frázi „pozvednout se nad své tělo“. Co to znamená?

Odpověď: „Pozvednout se nad tělo“ znamená pozvednout se ve svých vlastnostech, touhách a pocitech tak, aby nebyla žádná souvislost mezi tím, co cítíš v těle, a tím, co cítíš ve svém „Já“ – v duchu. Žádné spojení! (Pokračování textu…)

Empatie pomáhá k nápravě

Otázka: Každý člověk na světě, který sedí doma, může na obrazovce televize nebo počítače vidět, jak probíhá válka. Je to dobré z hlediska duchovního rozvoje?

Odpověď: Myslím, že je to dobře, protože to člověku pomáhá být přímým účastníkem všech událostí a v důsledku toho hledat svůj vliv na běh událostí a jejich výsledek.

Empatie v zásadě pomáhá při nápravě.

Z televizního pořadu „Duchovní stavy“, 1. 3. 2022

Originální článek zde.

[#295775]

Válka mezi Stvořitelem a stvořeními

Nemusíme se starat o to, jak spor urovnat a vyřešit všechny sporné problémy. Nebudeme jako dítě, které se neúspěšně snaží vměstnat kostku do kulatého otvoru, aniž by si uvědomovalo, že se jedno do druhého nikdy nevejde. (Pokračování textu…)

Co je to duchovní úroveň?

Otázka: Co je žebřík duchovního pozvednutí? Je možné přeskočit jeho stupně?

Odpověď: Ne, stupně nelze přeskakovat. S každým stupněm neustále narůstají touhy, které tvoří duchovní žebřík. Pokud se zapojíme do těchto tužeb a začneme je intenzivněji realizovat, pak se pozvedáme z jednoho stupně na druhý.

Všechny stupně nejsou ani tak podobné žebříku, ale spíše spirále DNA, ve které jsou soustředěny duchovní geny (Rešimot). (Pokračování textu…)

Kdyby se zvířata chovala jako lidé

Lidé stojí na Zemi na vrcholu vývojové pyramidy. Přesto rychle směřujeme k naprosté bezmoci – tváří v tvář extrémním klimatickým jevům, neustupujícímu viru, slábnoucí obratnosti politiků a stupňujícím se sociálním rozporům. Zdá se, že nejen civilizace, ale celý svět se postupně rozpadá ve švech.

(Pokračování textu…)