Category Archives: Vnímání

Se správným spojením bude vše v pořádku

To, jak těžce člověk vnímá svůj stav, závisí na jeho chápání cíle, ke kterému směřuje. A pak pro něj nebude obtížné projít jakýmikoli situacemi, hlavní je, že vedou k dobrému výsledku.

Myslím, že rozumíme tomu, čím procházíme a co je nutné, aby se s námi stalo. Rozdíl mezi špatným a dobrým stavem je v podstatě jen v kvalitě spojení mezi námi. (Pokračování textu…)

Prečo sa rozpadá čoraz viac rodín?

Čoraz viac rodín sa rozpadá. Ľudia nie sú ochotní znášať obmedzenia, ktoré si rodina vyžaduje.

Aby sme mohli žiť v rámci obmedzení vyplývajúcich z rodinného života, musíme splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je prijať skutočnosť, že inštitúcia rodiny bola pre nás ustanovená prírodou. To znamená, že ak by sme pochopili, že životom v rodine môžeme dosiahnuť dokonalý a večný stav bytia, ku ktorému nás všetkých vedie príroda, potom by sme získali silu prechádzať všetkými situáciami, ktoré v rodine vznikajú. (Pokračování textu…)

Hrozí hladomor i dnes?

Jeden z mých studentů se mě zeptal na pravděpodobnost celosvětového hladomoru a citoval zprávu, v níž téměř 90 procent dotázaných mezinárodních odborníků na potravinovou bezpečnost a výživu předpovědělo, že „bez inovací a odvážných opatření bude v příštím desetiletí celosvětový hlad stále narůstat“. To je skutečně možné a staré kabalistické prameny naznačují, že v naší době bychom se mohli dostat do tak hrozných situací, které lze srovnat s tím, jako když matky požívají své vlastní děti. Tak závažné by to mohlo být.

(Pokračování textu…)

Dnešní doba vyžaduje více soucitu mezi lidmi

Prostřednictvím empatie prožíváme bolest druhých a díky soucitu bolest druhých cítíme. Toužíme ji však zmírnit, protože soucit přichází s láskou, a to je klíčový rozdíl mezi empatií a soucitem.

(Pokračování textu…)

Duchovní tělo

Otázka: Člověk cítí své tělo, když ho bolí. A jak je to s duchovním tělem?

Odpověď: Vše, co v našem světě cítíme, dokonce i ty nejpříjemnější pocity, pociťujeme z bolesti, omezení, napětí. Pocity pramení z pocitu ohraničení.

V duchovním světě je tomu naopak. Pozvedám se nad pocítěním svého těla, pro mě tato egoistická hranice neexistuje. (Pokračování textu…)

Jak měřit čas?

Otázka: Existuje takový film, má název „Čas“. V tomto filmu lidé žijí do 25 let, zůstávají mladí, ale potom si musí na své další roky života vydělat a platba jim přichází z časové banky.

Jsou mezi nimi milionáři, kteří si vydělali miliony let. A jsou lidé, kteří musí každý den pracovat, aby mohli žít. Vydělal jsi – dostaneš několik hodin života, nevydělal – zemřeš. (Pokračování textu…)

Čas měníš ty

Poznámka: Pokud pozorujeme čas na psychologické úrovni, nemusí skutečně existovat. Ve vztahu k našim biologickým tělům však čas existuje. To vidíme.

Odpověď: Naše biologická těla měří čas pomocí tepů, podle toho, jak měříme spojitost mezi proběhlými stavy. To vše jsou však čistě subjektivní pojmy. (Pokračování textu…)

„Gaslighting“ — Slovo roku od Merriam-Webster

„V této době dezinformací – ‚fake news‘, konspiračních teorií, twitterových trollů a deepfakes – se slovo gaslighting stalo slovem naší doby,“ napsali redaktoři předního slovníku ve vysvětlení důvodu svého výběru a dodali, že „V roce 2022 došlo k 1740% nárůstu vyhledávání slova gaslighting a zájem o něj byl vysoký po celý rok.“

(Pokračování textu…)

Žít uvnitř sebe

Poznámka: Velmi často se stává, že je člověk formován místem, kde žije. Například, když Indián vyrostl v Anglii, tak už to není Indián, ale Angličan.

Odpověď: K tomu dochází na materiální úrovni, protože běžní lidé mají silnou vazbu na pozemskou kulturu, pozemské zákony, konvence. Ale u kabalisty je to jiné. Odděluje se od svého těla, od všech konvencí, vstupuje do zcela jiného prostoru, do vlastnosti odevzdávání. (Pokračování textu…)

Nevyhnutelnost osudu

Otázka: Kdo rozhoduje o osudu člověka? Na svém blogu píšete, že osud závisí na kořenu duše člověka. Dokonce ho neurčuje ani Stvořitel, ale vše je zapsáno v kořenu duše. O čem se tady mluví?

Odpověď: Kořen duše – je přítomnost zadaných výchozích informací v člověku, které musí zrealizovat. (Pokračování textu…)