Category Archives: Vnímání

Velký hadronový urychlovač může odhalit více částic, nikoliv tajemství existence

Po více než třech letech modernizačních a údržbových prací se 5. července „detektory Velkého hadronového urychlovače (LHC) zapnuly ve všech subsystémech a začaly zaznamenávat vysokoenergetické srážky s bezprecedentní energií 13,6 bilionu elektronvoltů“, informovaly internetové stránky CERN. O pouhý den později agentura Reuters radostně oznámila, že „vědci pracující na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) objevili tři dosud neznámé subatomární částice“. Když před několika lety LHC poprvé detekoval částici Higgsův boson, bylo to oslavováno jako objev „božské“ částice, spojnice mezi energií a hmotností.

(Pokračování textu…)

Zlá vůle spaluje zemi a způsobuje vedra

Současná vlna veder v Evropě spaluje zemi a má na svědomí lidské oběti. Podle ABC News a dalších zdrojů „jen ve Španělsku a Portugalsku zemřelo v důsledku veder více než 1 000 lidí“. K tomu se přičítají mrtví ve Francii a Itálii, a jak se vlna veder blíží k Velké Británii, přibývají další oběti. A co hůř, jsme teprve v polovině července a můžou přijít další vlny veder. Vědci se domnívají, že pokud neomezíme emise skleníkových plynů, budou vlny veder ještě větší a častější. Mohou, ale také nemusí, v každém případě, o tom, co se stane, rozhodujeme my lidé.

(Pokračování textu…)

Společnost radosti

Společnost budoucnosti je společností, která žije podle zásady „miluj bližního svého jako sebe sama“, je to společnost radosti, úsměvů a sbližování.

Otázka: Jak se v ní člověk cítí z hlediska vnímání reality? Cítí své bližní, vnímá své místo ve společenské struktuře? (Pokračování textu…)

Proniknout hmotou

Poznámka: Akademik V. Bechtěrev celý život dokazoval a obhajoval myšlenku, že člověk, mysl a mozek jsou naprosto propojené věci.

Odpověď: Ano, dá se to tak říct. Myslíme si, že existuje člověk a mozek, ale ve skutečnosti se nám to jen zdá, tímto způsobem zachycujeme a prožíváme myšlenky (Pokračování textu…)

Rychlé odpovědi kabalisty, 8. 1.2022, část 4

Mezinárodní kongres kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 5

Otázka: Jak spojit víru v mudrce s činy v desítce?

Odpověď: Musíme číst a poslouchat, co nám mudrci říkají, a to pak uplatňovat ve svých vztazích v desítce. Tomu se říká kráčet ve víře mudrců.

Otázka: Závisí vzestup ve víře nad rozumem na tom, jak se k nám chová okolí mimo naše prostředí? (Pokračování textu…)

Hra na Boha

Život je plný her. Zvířata, miminka, děti, všichni si hrají. Když se z nás stanou teenageři, začínají jiné hry, které se postupem času stávají stále sofistikovanějšími. Nasazujeme a sundáváme si masky osobností, které obdivujeme nebo které ovlivňují nás, a přitom ztrácíme kontakt s tím, kým jsme.

(Pokračování textu…)

Covid – příčina konce kariéry

Covid je tu s námi teprve dva roky, ale už teď je jasné, že tento virus přináší do naší civilizace revoluci. Věci, které jsme donedávna považovali za samozřejmé, jako je práce, škola a zábava, se staly na mnoha úrovních diskutabilními. Virus neovlivňuje jen naše zdraví a životy, ale mění i to, jak vnímáme sami sebe jako lidské bytosti i jako členy společnosti.

(Pokračování textu…)

Co představuje žena v duchovním?

Otázka: Co představuje žena v duchovním?

Odpověď: Touhu. Nic jiného. Člověk, ve kterém jsou odpovídajícím způsobem propojeny určité typy přání, vytváří obraz zvaný žena. Stejné je to s muži a se vším ostatním.

(Pokračování textu…)

Absolutní láska aneb jak najít spřízněnou duši

Poznámka: Hovoříme o tom, že člověk pociťuje lásku k druhému.

Nyní již chápeme, že z hlediska vědy – je to prostě takový chemický proces, který probíhá v lidském organismu.

Odpověď: Ale nakonec – všechno jsou chemické procesy.

Otázka: A co je to láska z pohledu kabaly?

(Pokračování textu…)

Vzorec na zvýšenie imunity

Otázka: Aká je ľudská imunita z pohľadu vedy kabaly a aká je jej úloha? Prečo, podľa vedcov, vírus dokáže poraziť iba imunita? Vy osobne nejakým spôsobom zvyšujete svoju imunitu?

Odpověď: Imunitu je možné zvýšiť len pri dobrých myšlienkach. Ak sa zaujímate o celé ľudstvo a nie o seba, máte imunitu voči všetkým vírusom.

Otázka: Odkiaľ pochádza tento vzorec?

Odpověď: Z kabaly.

Z televízneho programu „Koronavirus mení realitu“, 26. 3. 2020

Originální článek zde.
[# 263496]