Category Archives: Vnímání

Vesmírná turistika a efekt nadhledu

Efekt nadhledu je málo známým psychologickým fenoménem, který zažili někteří astronauti při pohledu na Zemi z vesmíru. Vědci tento efekt popisují jako „stav úžasu se sebetranscendentními příznaky, který je vyvolán obzvláště působivým vizuálním podnětem“. Nejvýraznějšími společnými rysy osobního prožitku z pohledu na Zemi z vesmíru jsou vnímání a ocenění krásy, nečekané a dokonce ohromující emoce a zesílený pocit spojení s ostatními lidmi a Zemí jako celkem (Pokračování textu…)

Je to všechno o mně?

Otázka: Otázka od Maxe. Podíval se na váš videoklip a hned napsal stručnou otázku: „Takže je to všechno o mně, a ne o světě?!“.

Odpověď: Samozřejmě, je to všechno o člověku. A k čemu je tady svět? Co je vlastně svět? Svět, je odrazem tebe. (Pokračování textu…)

Žít tento den

Otázka: Žít tento den – co to pro Vás znamená?

Odpověď: Skutečně žít v tomto dni. V tom smyslu, že dnes je můj den, já ho tvořím, plně přijímám své pocity z toho, co mi dává Stvořitel, zpracovávám je v sobě. Neustále uvnitř sebe koriguji své pocity, své odrazy světa, a to vše dělám jen proto, abych ospravedlnil Stvořitele na všech úrovních svého vnímání. (Pokračování textu…)

Proč dochází ke zrychlení?

Otázka: Nedávno bylo dotazováno více než šedesát tisíc lidí z dvaceti zemí světa ohledně rychlosti změn ve světě. Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že tuto rychlost změn vnímají, ale nejsou schopni se jí přizpůsobit, prostě nedokážou držet krok s rychle se měnícím světem.

Proč dochází k tomuto zrychlování? Proč se vše točí stále rychleji a rychleji? (Pokračování textu…)

Mikrodávkování – existuje lepší cesta ke zvýšení kreativity

Slyšel jsem, že existuje nový trend – užívat malé množství LSD, hub obsahující psilocybin a další halucinogenní látky pro zlepšení kreativity a pracovních výsledků. Studie vědců okolo této praxe, nazývané „mikrodávkování“, jsou přinejmenším nepřesvědčivé. Jedna studie zjistila, že účinky jsou velmi omezené, a objevují se pouze tehdy, když v ně věříte. Další studie našla nějaké pozitivní účinky, ale také stejné množství vedlejších nepříznivých účinků.

(Pokračování textu…)

Úplně se změnit

Otázka: Existuje souvislost mezi duchovními geny a materiálními stavy mého fyzického těla?

Odpověď: Samozřejmě, že ano. Oba tyto faktory ovlivňují člověka.

Vjemy přijímáme nejen prostřednictvím hmotného světa, ale také prostřednictvím duchovního světa. Vnímání dalších věcí získáme pomocí studia a existuji věci, které vnímáme prostřednictvím okolní společnosti, příbuzných atd. (Pokračování textu…)

Čas stlačený do bodu

Otázka: Pokud je historie lidstva pouze film, který existuje v mém vnímání, proč je tak dlouhý?

Odpověď: Není dlouhý – neboť čas neexistuje! Čas jsou Rešimot, která se v podobě filmu realizují uvnitř tebe. (Pokračování textu…)

Dva druhy působení Světla

Otázka: Mohu říci, že na mě Světlo působí, když se ho snažím vědomě poznávat? Nebo mě ovlivňuje i bez mého vědomí, tak, jak ho přijímají děti v našem světě?

Odpověď: Světlo nás neustále obklopuje a ovlivňuje. Existujeme v něm. Jde však o to, že kabala hovoří o směru působení Světla od Stvořitele k nám a o tom, jakým způsobem docílit, aby na nás působilo. (Pokračování textu…)

Něco takového jste ještě neviděli!

Rodíme se do světa, který je již určitým způsobem uspořádán. Tak ho známe. Nikdy jsme nepocítili nic jiného a příliš jsme si zvykli na tento svět, ve kterém je pro nás všechno naprosto samozřejmé. Neumíme si představit, že by byl fiktivní a že všechno může být úplně jinak. (Pokračování textu…)

Velký hadronový urychlovač může odhalit více částic, nikoliv tajemství existence

Po více než třech letech modernizačních a údržbových prací se 5. července „detektory Velkého hadronového urychlovače (LHC) zapnuly ve všech subsystémech a začaly zaznamenávat vysokoenergetické srážky s bezprecedentní energií 13,6 bilionu elektronvoltů“, informovaly internetové stránky CERN. O pouhý den později agentura Reuters radostně oznámila, že „vědci pracující na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) objevili tři dosud neznámé subatomární částice“. Když před několika lety LHC poprvé detekoval částici Higgsův boson, bylo to oslavováno jako objev „božské“ částice, spojnice mezi energií a hmotností.

(Pokračování textu…)