Category Archives: Vnímání

Co je smrt?

Otázka: Co je to smrt?

Odpověď: Smrt je, když člověk cítí, že je zcela odříznut od vyššího, věčného a dokonalého bytí. Takových lidí je na světě málo.

Ostatní jsou jednoduše považováni za neexistující. Necítí ani život, ani smrt. Necítí život ve Vyšším, věčném, dokonalém prostoru, ani smrt, když jsou od života odpojeni. (Pokračování textu…)

Kdy přijde Mesiáš?

Poznámka: Galina Azaria píše: „Michaeli Leitmane, jsem velmi vděčná za Vaše poučné a vzdělávací programy. Zajímá mě jedna otázka – kromě Vás na ni nikdo jiný neodpoví. Kdo je Mesiáš? Přijde Mesiáš brzy? Pokud přijde, nastanou na naší planetě změny? Proč na něj tolik lidí čeká? Kdo to je?“ (Pokračování textu…)

Uvidět celý vesmír

Otázka: Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme? (Pokračování textu…)

Jak najít spřízněnou duši?

Otázka: Jak najít spřízněnou duši?

Odpověď: Myslím, že vše záleží na člověku samotném, a ne na tom, koho najde.

Pokud se ti někdo líbí jako člověk a vidíš, že je seriózní, sympatický, tak už to potom záleží jen na tobě. Pokus se k němu chovat co nejlaskavěji a sleduj, zda ti rozumí, zda se začínáte navzájem vnímat, podporovat. Nejdůležitější je vzájemná podpora, touha po spojení. (Pokračování textu…)

Principy věčnosti

Otázka: Nakolik trvalé jsou principy vesmíru?

Odpověď: Tyto principy jsou věčné, protože nejsou převzaty z našeho světa, ale z pochopení základů těch sil, které sestupují do našeho světa.

Náš svět je řízen sítí sil, v podstatě je to však jedna síla. Aby náš svět přivedla do napraveného stavu, rozkládá se na mnoho různých sil, které na nás tlačí z různých směrů, způsobují nejrůznější akce, reakce, takzvaný odpor. (Pokračování textu…)

Zvláštní proměna lidí

Lidé, kteří se vydají do vesmíru a pozorují Zemi z této velké dálky, se odtamtud skutečně vracejí vnitřně jiní. Když se i na krátkou dobu odloučí od zemské přitažlivosti, vrátí se s jiným názorem na vztah k životu.

(Pokračování textu…)

Moudrý otec

Otázka: Je možné říci, že se Stvořitel ponořil do stavu, ve kterém se vnímá jako stvoření?

Odpověď: Ne. Ve skutečnosti jsou všechna stvoření v jediném, absolutním, dokonalém stavu. Aby stvoření dosáhla Stvořitele, musí projít všemi stupni vývoje, kterým se říká „vyhnanství“, aby z těchto úrovní skrytosti, vyhnanství, temnoty pochopila stav, ve kterém se vlastně nacházejí. (Pokračování textu…)

Nevyřešené tajemství života

Věda kabala vidí celý vesmír jako přání přijímat, rozdělené do čtyř úrovní: neživé, rostlinné, živočišné a lidské.

V zásadě odkazuje na životní sílu, která v nich působí. Na základní, neživé úrovni vytváří pouze nezbytnou potřebu k udržení její struktury. A tak vše začíná elementární polarizací, „plusem“ a „mínusem“, elektronem a pozitronem, k nimž se přidávají další částice a vytvářejí v atomu celou „galaxii“. (Pokračování textu…)

Duchovní bolest Stvořitele

Otázka z Facebooku: „Zakouší Stvořitel „bolest srdce“?“

Odpověď: Na jedné straně Stvořitel trpí více než my všichni. Na druhé straně Tóra mluví o pocitech Stvořitele pouze z hlediska lidských pocitů, protože jinak je nelze vysvětlit. (Pokračování textu…)

Kvůli nesouladu se Stvořitelem

Otázka: Ba‘al HaSulam uvádí příklad bohatého muže, který živí chudáka a dává mu dary. Chudák z toho pociťuje okamžité potěšení. Ale s rostoucím počtem dárků začíná pociťovat hanbu.

Pocit studu se nám nelíbí, protože ve Stvořiteli něco takového, jako je přijímání, neexistuje. Pochází hanba také od Stvořitele, nebo se objevuje pouze ve stvoření? (Pokračování textu…)