Category Archives: Utrpení

Jak se uchránit od škody

How Can Singularity Be Transformed Without ChangingJe nezbytné pochopit, že dvě opačné síly, pravá a levá, jsou silami přírody. Všechno přichází od Stvořitele, je to rozdvojeno a kontroluje nás to.

Dokud se Mu nepokusíte připodobnit ve střední lince, postavit v sobě Jeho obraz, nepřijdete k dobrému stavu. Proto se jeden jen musí neustále pokoušet stát se Stvořiteli podobným podle svého stupně a všech tužeb a vlastností, které jsou mu odhaleny. Musíte ze všeho, co od Něj přijímáte, postavit střední linku.  Z těchto dvou „otěží,“ dvou linek, dvou „andělů.“ Pak si budete jisti, že skutečně dosahujete nejlepšího možného stavu pro sebe, pro Něj, a pro oba z vás.

Jinak se od neštěstí nemůžeš uchránit. Pokud se na dalším stupni nepřipravíš předem ve střední lince, pak tě čeká trest. Avšak ve skutečně to nejsou potrestání; jsou to objevení stejných kvalit (Kelim), které jsi nenapravil. Byla ti dána možnost a všechny prostředky k napravení svých vlastností a ony ti byly odhaleny, ale tys v tom selhal. Z tohoto důvodu vnímáš nedostatek nápravy ve formě utrpení.

Proč se cítíme tak špatně?

каббалист Михаэль Лайтман

Často se zastihneme, že se ptáme: „Proč se cítím tak špatně? Nikomu jsem neublížil, tak co dělám špatně?“ Ptáme se jako malé děti, co jsme udělali špatně, a proč se cítíme tak zle. Kromě toho se zdá, že je nám stále hůř bez jakéhokoliv zřejmého důvodu. Považujeme se za slušné občany, kteří nespáchali žádný zločin. Takže co se děje? Proč k nám přichází zlo?

Všechno přichází Shora. V našem světě není nic, co by nebylo naplnánováno Shora podle výpočtů obecného systému. Zohar vysvěluje, že jsou v nás nová pokřivení odhalována v každém okamžiku. Pokud si jich budeme hledět skrze naše zahrnutí v obecném sysému, což je skupina a studia (aspoň dvě hodiny za den), pak nám bude dána síla a vnímavost je napravit.

Bylo by pro nás nemožné rozlišit tyto stavy, aniž bychom je nejrve začali rozpoznávat. Navíc pokud nepoznáme stejná pokřivení (Rešimot – informační geny), stejně jako možnosti se napravit a duchovně postupovat, pak jsou v nás přeměněny ve zlo. Toto je důvodem pro všechny nemoci, problémy a krize v našem životě.

Z jedné generace na druhou se nenapravené zlo postupně nashromažďuje a v naší generaci dosáhlo dostatečné míry. Vše toto se děje, protože nestavíme touhu, která je nádobou (Kli) pro Světla (Ruchot), aby se v nás oděla. Jinak bychom byli schopni odhalit smysl našeho života a změnit náš osud.

Bez Kli Světla, která by se měla odít dovnitř, zůstávají ve formě „ducha“ (Ruach) bez těla, což znamená, že jednají k naší škodě. Tak zůstáváme pozadu v tom, abychom vnímali tato Světla uvnitř napravených přání.

„A temnota zazáří jako Světlo“

Otázka, kterou jsem dostal: Jaký je v duchovnu rozdíl mezi temnotou a Světlem?

Moje odpověď: Když člověk do temnoty vnáší Světlo Chasadim, odhaluje, že temnota je Světlo Chochma. Takto kabala definuje rozdíl mezi temnotou a Světlem.
Noc je když je nepřítomné Světlo Chasadim a den je když je Světlo Chasadim přítomné. Světlo Chochma je přítomné stále, vždyť Světlo Chochma je Stvořitel.
Proto vždy svítí na 100%.

Po Cimcum Alef (omezení záměru dostávat pro sebe) je Světlo Chochma odhalováno pouze do míry, do které je člověkem generováno Světlo Chasadim (záměr odevzdávat).
Proto temnota a utrpení, které dnes cítíme, též přicházejí od Stvořitele. Značí, že se k nám Vrchní Světlo přibližuje, ale my to cítíme jako temnotu, zlo a problémy.

Vždyť jsme Vyššímu Světlu prozatím opační.

Cesta Světla versus Cesta Utrpení

rav_interstingOtázka, kterou jsem dostal: Dá se říct, že Cesta Světla člověka nezbaví problémů v jeho životě a někdo, kdo následuje Cestu Světla je pouze vidí odlišně? Protože je člověk na vyšší úrovni, nemá stejné problémy jako v minulosti, protože jeho přístup k nim se změnil, nebo spíš, jeho přístup ke zdroji těchto problémů. Avšak když člověk, následující Cestu Utrpení řeší stejný problem, cítí se špatně.

Moje odpověď: To je naprosto správně! Existujeme v poli Vyššího Světla ( kvalita dávání a lásky ). Toto pole se skládá z koncentrických sfér a čím blíž je sféra centru, tím intenzivnější je její kvalita lásky a dávání. Všechno je nehybné, pouze my se pohybujeme tímto polem a měníme své mínění tím, že měníme své vlastnosti.

Touha, či jediná duše, byla stvořena v centru všech sfér. Pak se vzdálila od centra, ztrácejíc svou kvalitu dávání a lásky a pak se rozbila na části ( jednotlivé duše ). Tak získala protikladnou kvalitu – přijímání ( egoismus ). Kvůli tomu teď existuje v nejvzdálenější sféře pole Světla.

Duše mají pozice vzhledem ke Světlu, stejně jako má náboj pozici v elektrickém nebo magnetickém světlu. Spojení duše se Světlem ( spojení náboje s polem ) se děje díky rovnováze ( podobnosti ) jejich vlastností. Pokud jsou vlastnosti ( kvality )  Světla ( pole) a duše ( náboje ) stejné, pak duše ( touha ) cítí, že je v rovnováze. Jinými slovy je tu rovnováha sil či vlastností duše se silami či vlastnostmi Světla. Jsou ve stavu homeostáze.

Když se duše vzdalují od centra k okraji ( když sestupují díky svým vlastnostem ), podrží si Rešimo ( záznam ) o každém stavu, kterým prošly. Když duše dosáhnou největší vzdálenosti od centra ( od Stvořitele, protože jejich vlastnosti jsou k němu protikladné ), záznam celého řetězce odloučení ( sestupu ) v nich zůstane zakotven. Duše ( egoistické touhy ) vnímají tento nejvzdálenější stav jako člověka ( duši ) v tomto světě ( poli ).

Od tohoto okamžiku začínají duše návrat zpátky. Nejprve k cíli postupují nevědomky, tlakem, který vyvstává kvůli neshodě jejich vlastností s vlastnostmi sfér Světla, kterými procházejí. Duše cítí utrpení, což je pocit, který přichází z protikladu jejich egoistických vlastností a vlastností Světla. Čím větší jsou Reshimot, které se vyjadřují v duši, tím víc je duše tlačena do vnitřních sfér v poli Světla. Nebo, jinak řečeno, čím větší je neshoda mezi nenapraveným Reshimo a napraveným Světlem, tím hůř se člověk cítí ( a stejné se dá říct o společnosti jako celku ).     

Začínajíc z určité sféry v poli Světla, vliv Světla na Reshimo vyvolává rozpoznání příčiny utrpení. To je vyjádřeno jako otázka o smyslu utrpení, o jeho důvodu a záměru. Je to otázka o smyslu života. Poté je člověk přiveden do skupiny ( prostředí ), kde se může začít napravovat, aby se stal podobným Světlu ( dávání – bestowal ).

“Vždy se zdá, že jsme milováni, protože jsme dobří. Ale co si neuvědomujeme, je to, že jsme milováni, protože ti, co nás milují, jsou dobří .”
Lev Tolstoj

Začněte s prázdnou stránkou v Knize Života

michael-laitman_041   Otázka: Studuji Kabalu již 6 let. V posledním roce jsem se začal cítit pronásledován vzpomínkami na špatné věci, které jsem v minulosti dělal ostatním. Můžete mi poradit, jak se toho zbavit?

Moje odpověď: Vše co se ti stalo v minulosti pro vás bylo „nalíčeno“ Stvořitelem. Ale od tohoto okamžiku jste jako novorozené dítě. A tak začněte v „knize života“ s prázdnou stránkou, kam budete psát své touhy, myšlenky a činy.

Otázka: Pokud pár dní neotevřu kabalistické knihy nebo neposlouchám vašim lekcím, proč se cítím jako, že klesám ( regressing ) ? Kam jde vše, co jsem získal v minulosti?

Moje odpověď: Váš egoismus stále roste. Proto jej musíte neustále „dobíjet“ metodou nápravy. Jinak půjdete dolů bez pochyby.

Otázka:  Jak můžeme předpovědět náš další duchovní stav a fyzické činy?

 Moje odpověď: Další duchovní stupeň se nedá předpovědět, protože bude pociťován ve vašich nových touhách a vlastnostech.

Pouze objevení Stvořitele může napravit svět

dru1 Každý druh utrpení pochází bez pochyby ze skrytí Stvořitele. Jeho odhalení bude tedy odpovědí ke krizi.

Kabala říká, že odhalení ( objevení ) Stvořitele naplňuje člověka rozkoší a pocitem věčnosti. Jak se Stvořitel odhalí člověku? Postupně, vlivem Vyššího Světla, které je přitahováno během studia Kabaly.

A nebuďte překvapeni, že jeden člověk může způsobit vzestup či sestup celého světa, protože je zde zákon, který říká: „Jednotlivé a obecné jsou si rovny.“

V našich časech je potřeba Vzájemné Garance mezi všemi lidmi světa. Ve srovnání se všemi ostatními problémy je tak globální vzdělání nejvyšší prioritou.