Category Archives: Utrpení

Slyšte slova kabalistů

Baal HaSulam říká ve svém článku „Poslední generace“, bod 17: „Kdybych žil na ostrově divochů, které není možno ovládat zákonem, ale náboženstvím, zpochybňoval bych ho a nechal je, aby se vzájemně zničili?“

„Z altruistického pohledu je každý divoch a neexistuje způsob, že by přijal nějaká řešení, pokud to nebude na základě náboženství. Vždyť kdo by váhal a nechal je, ať se sami zničí vodíkovými bombami?“
(Pokračování textu…)

Méně trestných kol

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je důležité přesně pochopit to, co ode mě Stvořitel žádá, nebo je nejdůležitější jít zkrátka dál jak nejlépe umím?

Odpověď: Stvořitel od tebe chce jen jednu věc: abys Ho neopustil.

Ve světě není myšlenky, přání nebo činu, který nevede k odhalení Stvořitele, přímo či nepřímo. Kromě toho není ničeho jiného. 

Odhalili bychom Ho přímo, ale prakticky je to nemožné. A protože nejsme schopní pohybu z bodu „A“ do bodu „B“ tou nejkratší přímou cestou, objevuje se množství nepřímých důvodů, které nás vedou a nutí se pohnout.

Tyto události mohou člověka mást mnoha způsoby, má před sebou překážky, které ho nutí točit se kolem nich po mnoho dlouhých let, než udělá jeden krok vřed, ačkoli se může zdát, že by mohl jít přímo, bez obíhání.

Avšak ve všem, co se ve světě děje i v celé lidské historii, není ničeho kromě pohybu směrem ke Stvořiteli.  Proč by jinak mělo ke všem událostem dojít, je-li vše definováno opozicí Světla a nádob a odhalením Rešimot (informačních genů)? Vše je zaměřeno pouze na jejich vyjasnění a napravení. Buď na nich pracujeme přímo, nebo nás v důsledku rozdělení příroda donutí dostat se ke stejnému výsledku cestou utrpení. To však zabere spoustu času, protože síly egoismu (Klipot) se roztahují jako guma, mění každý bod na dlouhou dobu. Takovým způsobem nás mate a zbavuje síly.

Jak je řečeno: “Stvořitel stvořil člověka přímého, ale lidé vymysleli mnoho kalkulací.”
[80613]


Z 1. části denní lekce kabaly 5/6/2012, Shamati #25

Příroda netoleruje nerovnováhu

Dr. Michael LaitmanPřibližujeme se  rovnováze s přírodou. Snaží se uvést všechny své části do rovnováhy. Srovnávají se teplotní rozdíly, vítr srovnává rozdíly v tlaku vzduchu, hozený objekt padá směrem k místu, kde dosáhne rovnováhy silou gravitace. Tento proces je zaměřen na rovnovážný stav kdekoli a v jakémkoli ohledu. V jakékoli oblasti, ať už je to chemie, fyzika, biologie atd.., vše je založeno na tomto principu. Vše směřuje k rovnováze, úlevě od tlaku. Vše se podřizuje zákonu entropie. Příroda si přeje se uklidnit. Rozdíly a výkyvy netoleruje v žádných parametrech.

Nakonec vše dosáhne rovnováhy. A nyní zákon přírody vyžaduje rovnováhu v lidské společnosti. Vidíme výbuchy a  nepokoje, což je cesta přírody, která vyžaduje rovnováhu. Neživé, rostliné a živé úrovně už byly na tahu a nyní je na řadě člověk. Uvnitř nás se objevuje touha po rovnováze, avšak být mezi sebou v rovnováze znamená být „jako jeden muž s jedním srdcem.“ Každý můžeme být jiný, ale je tu jedno kritérium: Jsme zavázáni se mezi sebou vzájemně podporovat. 

A ohledně toho se nedá nic dělat: Ať už to chceme či nikoli, příroda vyhraje, protože je to ohromná síla. 

Vystává otázka: Proč nezmizíme jako mamuti a dinosauři? Proč zkrátka neopustíme scénu jako část, která tam nepasuje? Vždyť náš nesoulad s přírodou je mnohem větší, než ten vymizelých dinosaurů. Nicméně, na rozdíl od nich, máme úkol, předurčení, cíl: Musíme se napravit a změnit naši původní povahu. Oni toho nebyly schopní a tak vymizely přirozeně v průběhu evoluce, zatímco my jsme povini uvést se do rovnováhy se stávající fází vývoje. 

To je důvod, proč jsme přešli do stádií, kde náš nedostatek harmonie s přírodou se projeví v těch nejzávažnějších formách, nepovede však k úplnému vyhubení. 90% světa může zmizet, ale někteří lidé i přesto zůstanou, aby změnili lidskou povahu a dosáhli nezbytné rovnováhy. 

To je cíl a není jiné cesty. 
Z 5. části denní lekce kabaly 29/08/2011, “Národ”
[52967]

Dokončení Stvořitelových slov pro Něho

Dr. Michael LaitmanJsme egoisti a jsme schopni udělat pouze to, co je důležité pro naše ego. Jak se ho potom můžeme zbavit?

To je důvod, proč se držíme doporučení kabalistů. Máme dvě možnosti:

1. Pohybovat se pod ranami od naší přírody, to znamená rozvíjet se kvůli tomu, že neexistuje jiná možnost volby, dokud nebudeme toužit zbavit se utrpení. Nicméně, cesta neustálého utíkání od zlého, je velmi zdlouhavá a náročná.

2. Chcete-li použít lupu mysli, aniž byste čekali na rány, které přijdou, v článku „Podstata náboženství a jeho účel“ Baal HaSulam vysvětluje, že můžeme zvýšit naši vnímavost a nadšeně rozpoznat znamení na cestě, podobně jako být schopný rozumět slovu, než je dokončeno. Moudrý člověk vidí věci, kterých si ostatní ani nevšimnou.

Někteří lidé si zapíší moudrou radu, ale nenechají ji projít jejich srdcem. Existují různé druhy případů. Každý člověk má svůj „osud“. Do té míry, do které člověk slyší to, co je mu řečeno, do té míry bude postupovat, pokud je připraven rozlišovat mezi jeho egem a duchovní cestou, pokud správně interpretuje význam „exilu“ a „vykoupení“, a je ochoten být vytrvalý a tvrdohlavý, i když je to nepříjemné pro jeho egoismus.

Člověk pracuje, aby se zvýšila důležitost pozvedání nad egoismus, i když mu to způsobuje bolest, a zdá se to být jako ztráta. Rozlišuje nové věci znovu a znovu, a s každým novým úderem se ztráta egoismu už nezdá tak smutná v porovnání s duchovním dosažením, které se stává odhaleným. Pak dostává další várku uhlí do pece sebelásky, a ta je určena pro dosažení následného vzestupu.
Z 4. Části denní lekce kabaly 13.4.2011, Spisy Rabash

Užitečné překážky

Dr. Michael Laitman

Na cestě odhalujeme různé nedostatky, a tak by to mělo být. Nicméně, docela jiná věc je, když jsem schopen je přijmout s pochopením na základě mé přípravy a podpory, kterou dostávám od prostředí. Potom vidím nedostatky jako druh cvičení. A cvičení již není špatná věc.

Když čelím problému, nepropadám panice, necítím se slabý a zmatený. Naopak vím, že jsem dostal tento problém s cílem překonat ho a získat odměnu. Neporazí mě, a neodstřihne od cesty k dobru.

Celá věc spočívá v přípravě, která mi umožňuje vidět vše jako šanci pro postup, spíše než jako lavinu problémů, kterým chceme utéct, nebo dokonce ukončit naše vlastní životy.

Záměr na cíl rozhoduje všechno. Pokud jsem v péči prostředí, pak mi „vymývá mozek“ a vysvětluje, že všechny nedostatky jsou odhaleny jako cvičení pro člověka, který chce růst. Potom ho používám, abych postupoval. Kromě toho jsem rád, za nedostatky, které se mi odhalí.

A naopak, bez vhodné výchovy, bez podpory a pomoci prostředí, se nemohu opravit a obrátit každý nedostatek na trampolínu pro skok vpřed. Namísto toho jsem vždycky ponořený do zla.

V tomto ohledu lidstvo čelí svobodné volbě: Jak přijmout vše, co se odhalí na cestě? Pokud uznám problémy předem, pokud si připravím prostředí a toužím postoupit vpřed, pak se nedostatky odhalí jemně. Už jim rozumím, jsem na ně připraven, i přijmout je jako znamení pokroku.

Otázka: O jakých nedostatcích mluvíte? O uvědomění si zla uvnitř sebe sama, nebo o tsunami a jiných přírodních katastrofách?

Odpověď: Pokud se připravíte, pak již nepotřebujete tsunami. Pak nedostatky pro vás nebudou potíže, ale výzvy. Nebudou nevyřešenými problémy, ale úkoly. Stejně jako pilné dítě nepotřebuje přísná opatření. Místo toho ho necháme stavět Lego nebo puzzle, a tak dále. Nezakouší od nás těžký život, ale cvičení, které se mu líbí. I když se u toho trochu zapotí, dávají mu také potěšení.
[39000]

Pokud chcete vyřešit potíže světa, podívejte se ke kořeni

Dr. Michael LaitmanDoufejme, že na základě našeho úsilí zjemníme Gevurot, drsné události, které vyžadují, abychom je překonali, a které jsou odhalovány v dnešním světě. Musíme o nich přemýšlet a toto úsilí vynaložit.

Brzy začne velký kongres v Severní Americe, kde se budeme snažit vyvíjet pozitivní vliv na svět prostřednictvím naší silné jednoty. Správný přístup je zde velmi důležitý. „Pozitivní vliv“ neznamená, že eliminujeme všechny špatné události. Nemůžeme je eliminovat ani napravit. Spíše se musíme postarat o to, abychom zajistili, že lidé půjdou dopředu směrem k vzájemnému odevzdání, tedy k propojení. V důsledku tohoto propojení se země uklidní, všechny problémy budou vyřešeny, revoluce se vyřeší, a tak dále.

Nechoďme proti přírodě, snažíc se zabránit katastrofám. To je nesprávná modlitba, která se nikdy nevyplní. Místo toho se obraťme na příčinu potíží, ke zdroji přirozených událostí. Problém je uvnitř nás, a proto musíme napravit naše vlastní stavy. To je k tomuto vše.

Musíme se sjednotit co nejvíce a přát si, aby naše jednota byla prostředkem pro celý svět k postupu stejným směrem. Pak se vše okamžitě zklidní, včetně událostí, které se dějí právě teď, stejně jako problémy, které nás čekají v budoucnosti, aby nás podnítili k dosažení nápravy.
[38598]
Z 3. části denní lekce kabaly 20.3.2011, Talmud Eser Sefirot

Řešení je mezi námi

Dr. Michael LaitmanOtázka z Japonska: Jaká by měla být naše vnitřní práce v mimořádných situacích? Zatímco se dívám na lekce, probíhá non-stop zemětřesení.

Odpověď: V těchto dnech se musíme soustředit na jednotu ještě víc a mít jistotu, že právě na základě našeho vnitřního úsilí budeme schopni zabránit podobným katastrofám ve světě, a to jak v Japonsku, tak i ve všech regionech, kde lidé nyní trpí.

Proč trpí? Proč nepostupují ke korekci správnou cestou? Proč se neprobudí a nevyjdou do ulic a nekřičí, „Mesiáš teď!“? Řečeno jinak, proč nepožadují nápravu, změnu, nový stav?

Proč místo toho volají po změně vlády? Jak jim to pomůže? Nikdo na tom nebude o nic lépe, když se to stane, a to ani v případě, že libyjský diktátor bude pryč. Vzniklá mezera se vyplní islámským radikalismem nebo jinou stranou, ale bude to jen slepá psychologická kompenzace. V praxi se lidé nebudou cítit lépe. Toto je stále cesta utrpení. 
V poslední době svět rychle získává další zbraně. Obnovujeme závod ve zbrojení, který byl dříve zastaven, jako bychom chtěli soutěžit, jak silní jsme. Ale jak hloupé to je hádat se jako malé děti! Přesto podívejte se, jak hodně energie a zdrojů to obnáší.

Ve výsledku, vše záleží na nás, na všech našich přátelích po celém světě, kteří obdrželi pohon k tomu být napraveni. Musíme se sjednotit zevnitř a pocítit, že jsme jeden celek. Pak tím, že chceme sjednotit celý svět do jednoho, budeme pomáhat druhým se také přiblížit. Koneckonců, jsou naší pasivní částí. Oni nejsou schopni se přiblížit sami o sobě, dokud jim neukážeme možnost se k nám připojit.

Jakmile člověk obdrží probuzení, bod v srdci, přijde k nám a připojí se ke všem těm, kteří aktivují a urychlují vývoj, přizpůsobují rychlost jejich práce rychlosti, při které vznikají nové Rešimot. Pak žádné síly, tsunami, revoluce, války ani další takové věci nás nebudou nutit k postupu negativním způsobem.

Vše závisí na našem úsilí, na míře s kterou pracujeme na sjednocení. Neexistuje jiné řešení pro celý svět.
[37940]
Ze 4. Části denní lekce kabaly 13.3.2011

Když se cítím špatně

Dr. Michael Laitman

Otázka: Musím hledat utrpení na duchovní cestě, nebo se mu naopak vyhnout?

Odpověď: Nikdy byste neměli myslet na utrpení. Pokud člověk cítí utrpení, musí vědět, že do té míry, do které cítí špatné pocity, je ovládán nečistotou (Klipa).

Je to proto, že utrpení nepochází od Stvořitele. On je dobrý a dělá dobro. Všechno, co pociťuji, pochází od něho, i když se mi zdá, že jsem ovlivňován z různých směrů. Jakmile jsou moje pocity opačné dobru, nepříjemné a špatné, znamená to, že jsem do stejné míry ovládán Klipou, egoistickou touhou. Což neutralizuje Stvořitelův dobrý vliv a mění ho ze světla na tmu. To je důvod, proč se cítím špatně.

Špatný pocit je tu proto, aby mi ukázal, jak moc jsem ponořen do zla. Má mě nutit, abych obrátil své pocity k dobru. A pokud jsem ve správném prostředí, pak okamžitě dosáhnu tohoto cíle. Podpora skupiny mě vybízí, abych okamžitě změnil špatný pocit na dobrý.
Z 1. části denní lekce kabaly 24.1.2011, Spisy Rabáš

Netrpte, užívejte si!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Řekl jste, že vnitřní rozeznávání začíná ještě před Machsomem. Ale co bych měl rozpoznat, pokud jsem ještě nezískal kvalitu odevzdání a jsem zcela ponořen do své vůle užívat si?

Odpověď: Přesně před Machsomem je třeba rozeznat, jak moc si všechno v životě přejete jen pro své vlastní dobro. Nicméně, tato rozpoznání jsou činěna za pomoci světla.

Neustále kontroluji: Zda to dělám pro sebe, nebo v zájmu ostatních? Což činím ve vztahu ke každému a ve všech směrech. Neustále rozeznávám, jaké jsou moje myšlenky a výpočty: „Nenávidím ho, ale musím se nad to povznést, protože moje nenávist pochází z mého ega, mojí vůle užívat si. Když ale vystoupám nad své ego v záměru odevzdání, pak začnu tuto osobu milovat a jednat pro její dobro. I když to v mé vůli užívat si bude evokovat negativní pocity, ve svém záměru budu cítit, že jsem dosáhl svatosti a odevzdání.“ Tato rozpoznávání se dějí před Machsomem neustále.

Pokuste se užívat si skutečnost, že zašlapáváte své ego. Jeden by si mohl myslet, že je to masochismus, psychická porucha. Ale to není porucha, protože zároveň jste spojeni s vaší budoucí vnitřní kvalitou odevzdání, což je dobré. Ztotožňujete se s touto novou kvalitou.

To neznamená, že se vám líbí utrpení. Ne! Líbí se vám být uvnitř této nové kvality odevzdání, a proto se pokusíte vystoupat nad vůli užívat si. I když uvnitř trpíte, stále si užíváte v kvalitě odevzdání. A po provedení rozpoznávání, náhle cítíte, „Není absolutně žádný důvod, proč bych měl trpět! Naopak, obrátil jsem svou vůli užívat si na vůli odevzdávat, a to mi umožnilo vystoupat ještě výš!“

Není to jednoduché. Ale na základě několika takových akcí, se to stane. V každém případě, potěšení je znamením, že akce dosáhla naplnění: buď v přijímání, Klipa, nebo odevzdání, svatosti. Ať tak či tak, radost musí nakonec nastat. Užíváme si v každém případě, protože cílem stvoření je užívat si.
Ze 4. Části denní lekce kabaly 20.1.2011, „Kvalita skryté moudrosti – obecně“

Problém, který vám pomůže

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak mohu obrátit touhu, která se ve mně probouzí, na odevzdání?

Odpověď: Předpokládejme, že mě od rána něco neustále trápí. Tato neuspokojená touha vyvolává myšlenku, že ji musím uklidnit. Ten problém mě trápí, jsem v něm ponořen a hledám způsob, jak ho vyřešit.

Toto všechno jsem dostal shora. Pokud se můj problém týká něčeho, co je životně nezbytné, pak to musím vyřešit bez příliš velké pozornosti na to, zda pracuji se záměrem. V první řadě musím sám sobě zajistit životně důležité potřeby. O tom je psáno, „Bez chleba není Tóry.“

Nicméně, jestliže to není něco, co je životně nezbytné, něco, co potřebuji na živočišné nebo tělesné úrovni, pak se musím snažit přenést tuto myšlenku do správného formátu. Dostal jsem to od Stvořitele, a to proto, abych na to vybudoval správnou reakci. To je „pomoc proti Stvořiteli.“ Je to proti cíli, ale zároveň mi to pomáhá správně reagovat, a tím, že se od toho odtahuji, mohu se zaměřit na cíl.

Mým cílem je splynutí se Stvořitelem. Stvořitel je dobrý a dělá dobro a není nikdo jiný kromě Něho. Posílá mi všechny problémy a starosti, aby mi pomohl. Proto se nad mým trápením jakoby vytvoří jeho zrcadlový obraz, obracím se zpátky k Němu, jenž je dobrý a dělá dobro.

Musím dosáhnout pocitu, že můj problém je pomoc pro to, abych pochopil Stvořitelův postoj ke mně, který je opačný pocitům, které ve mně probouzí. Takto tvořím Stvořitelův obraz. Tím, že mám pečlivý a přesný postoj, budu schopen zjistit, proč mi poslal určitou starost, nebo problém, právě v této podobě. Uvidím obrácenou formu, formu toho kdo je dobrý a dělá dobře, a kdo ji ve mně vryl.

Na základě této „inverze“ vystoupím na úroveň spravedlivého muže a budu v určitém ohledu odpovídat Stvořiteli. Tím se dostávám na správnou cestu. Nejdůležitější je jít dál, aniž bych usnul během jakéhokoli stavu na základě jakýchkoli negativních forem, které mi Stvořitel posílá.

Mohu na ně reagovat správně v každé vteřině, jen když se vybavím podporou prostředí. Bez toho jsou moje snahy epizodické, ale s ním jsem neustále „v cyklu.“ Skupina zcela určuje rychlost mého postupu.

Z 1. Části denní lekce kabaly 4.1.2011, Spisy Rabáš