Category Archives: Učitel

Cíl šíření

Otázka: Opakovaně jste vysvětloval, že šíření je třeba předávat na následující stupeň. Na kom závisí volba tohoto stupně? Nemůžeme přece informace šířit jen tak do vzduchu. Jakým způsobem probíhá jejich přenos? (Pokračování textu…)

Přímá závislost

Otázka: Kromě toho, že jste učitel, procházíte sám vlastním osobním duchovním rozvojem, určitým duchovním odhalováním?

Odpověď: Ano, protože toto je období vývoje duší, ve kterém se musí začít pozvedat směrem vzhůru. (Pokračování textu…)

Anděl je mechanický vykonavatel

Otázka: Měl Ba‘al HaSulam nějakou zvláštní duši? Vždyť byl v podstatě jako anděl.

Odpověď: Ne, on nebyl anděl. Anděl je ten, komu je svěřen úkol a on ho vykoná bez vlastního úsilí, jako například kůň, kráva nebo pes, jako každý člověk na ulici. Andělé poslouchají výzvy přírody, její signály, které se v nich probouzí, a naplňují je. (Pokračování textu…)

Předávání moudrosti – z úst do úst

Otázka: Řekl jste, že po staletí byla věda kabala předávána „z úst do úst“. Co to znamená?

Odpověď: „Z úst do úst“ znamená přenos duchovního dosažení prostřednictvím společné clony mezi učitelem a žákem, tehdy, když se oba nacházejí na stejné úrovni. Když jsou propojeni jako dospělý a dítě v našem světě. (Pokračování textu…)

Stradivariho tajemství

Otázka: Stradivari žil 92 let, vyrobil 600 houslí. A v pozdějších letech vyráběl housle, které mají jména a příběhy.

Nejnovější technologie se nedokážou ani přiblížit zvuku houslí Stradivari. Mezinárodní asociace výrobců houslí se mnohokrát pokoušela odhalit mistrovo tajemství, ale na nic nepřišla. Existují nejrůznější logická vysvětlení: dřevo bylo jiné, doba byla jiná, no, co jen chcete.

Řekněte mi, prosím, v čem je podle vás tajemství takových mistrů – Stradivariho houslí? (Pokračování textu…)

Stvořil ďábel školu?

Poznámka: Citát: „A vytvořili školu přesně tak, jak jim ďábel přikázal. Dítě miluje přírodu, proto ho zavřeli mezi čtyři stěny. Nedokáže sedět bez pohybu, tak ho přinutili zůstat v klidu. 

Ono miluje tvořit rukama, ale začali ho učit teorie a poučky. Rádo mluví – nařídili mu mlčet. Snaží se porozumět – musí se učit nazpaměť. Touží všechno samo prozkoumat a hledat vědomosti, ale dostává je již hotové.

A tak se děti naučily to, co by se v jiných podmínkách nikdy nenaučily. Naučily se lhát a přetvařovat se.“

(Pokračování textu…)

Koloběhy. Jeden život nestačí

V našem světě neexistují žádné nové duše, které by se obnovovaly jako těla, ale existuje pouze určitý počet duší, které se točí v koloběhu změny formy, oblékající si pokaždé nové tělo, v nové generaci. (Ba’al HaSulam, článek „Mír“).

Otázka: Ukazuje se, že na světě existuje určitý počet duší, které se neustále vracejí už tisíce let. Jaký je jejich počet? (Pokračování textu…)

Duchovní ochrana

Otázka: Máte nějakou ochranu proti fyzickým útokům?

Odpověď: Mám duchovní ochranu, jsem pod vlivem této Vyšší moci, která udělá podle svého plánu všechno, co chce.

Jsem povinen vydat ze sebe maximum toho, co v daném okamžiku mohu. Maximum! Jsem k tomu zavázán svým učitelem, všemi kabalisty a veškerým utrpením, které nás potkává. (Pokračování textu…)

V zajetí Vyššího cíle

Otázka: Co vás pevně drží, abyste neuhnul ani na jednu stranu a šel za svým cílem?

Odpověď: Důležitost cíle. A co je v tomto světě důležitějšího než to, že je možné z něj vyjít do Vyššího světa a spojit části všech světů dohromady? Úkolem člověka je dosáhnout pochopení, osvícení, naplnění. Ale to jsou jen vedlejší procesy.

Nejdůležitější je odhalit jedinou sílu, pocítit ji, že naplňuje celý systém vesmíru. (Pokračování textu…)

Peníze by neměly být motivací pro kvalitní výuku

Nedávno jsem psal o učitelské krizi v Izraeli a způsobech jejího řešení. Jsem rád, že učitelské odbory dosáhly dohody s ministerstvem financí a že učitelé dostanou výrazně přidáno, což byl jeden z mých návrhů.

(Pokračování textu…)