Category Archives: Učitel

Peníze by neměly být motivací pro kvalitní výuku

Nedávno jsem psal o učitelské krizi v Izraeli a způsobech jejího řešení. Jsem rád, že učitelské odbory dosáhly dohody s ministerstvem financí a že učitelé dostanou výrazně přidáno, což byl jeden z mých návrhů.

(Pokračování textu…)

Je možné zvládnout hebrejštinu prostřednictvím duchovního poznání?

Otázka: Pokud student kabaly pochopí duchovní světy, bude automaticky umět hebrejsky?

Odpověď: Tato otázka není jednoduchá. Vše závisí na úrovni dosažení člověka.

Pokud dosáhne v kabale nejvyšší úrovně, bude určitě umět hebrejsky a tento jazyk se stane jeho nejdražším nejniternějším jazykem. Svým vnitřním zrakem uvidí kombinace pozitivních a negativních sil, kreslících mu písmena, jež bude cítit a slyšet. Bude dokonale ovládat hebrejštinu. (Pokračování textu…)

Kabalistické pojmy: „Rozbíjení Kelim“

Otázka: Co znamená „rozbíjení Kelim“?

Odpověď: Rozbíjení Kelim neboli nádob označuje rozbití jedné touhy na velké množství jednotlivých přání.

Otázka: Existuje něco takového v našem světě? Můžete uvést nějaký příklad? (Pokračování textu…)

Neustoupit ani o krok

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva  22. 7. 2022, 1. lekce

Nakonec se na jednom místě shromáždila úzce spjata skupina lidí, pod jedním vedením a hrdinsky, s nadlidským úsilím, čelí všem, kteří se proti nim postaví.

A nepochybně jsou to stateční lidé, silní duchem, tvrdohlaví a neúnavní ve svém rozhodnutí neustoupit ani o krok; a jsou to bojovníci nejvyšší úrovně, připraveni bojovat se zlým počátkem až do poslední kapky krve, a jejich jediným cílem je vyhrát v této válce pro slávu Jména Stvořitele.
(Rabaš, Dopis 8) (Pokračování textu…)

Jak ovlivní vzhled náš pocit štěstí?

Teenageři a mladí dospělí tráví příliš mnoho času na TikToku, Instagramu a dalších sociálních sítích. Záplava videí s atraktivními mladými lidmi formuje jejich názor, že i oni musí vypadat stejně.

Jejich představa o těle je utvářena a vykreslována křivkami modelek a tento příval zpráv našim dětem našeptává: „Nevypadáš dost dobře! Musíš víc zhubnout! Musíš uzvednout víc činek!“ A protože jejich tělesná image nikdy nemůže splňovat standardy stanovené sociálními sítěmi, jsou nevyhnutelně odsouzeni k frustraci a nejistotě. (Pokračování textu…)

Úkol kabalisty ve vztahu ke světu

Otázka: Největší kabalista minulého století Ba‘al HaSulam věnoval ve svých spisech velkou pozornost základům budoucí společnosti a světového míru. Je cílem kabalistů nastolit ve světě mír v každém smyslu a na všech úrovních?

Odpověď: Ano. To znamená přivést svět k dokonalosti. (Pokračování textu…)

„Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili“

Poznámka: Zde je velmi známý citát Antoina de Saint-Exupéryho: „Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili.“

Odpověď: To je naprostá pravda. Pokud jsi ochočil, to znamená, že jsi vnesl některé své vlastnosti do člověka nebo dokonce do zvířete, pak jsi za tyto vlastnosti, které má teď od tebe, zodpovědný. Jistým způsobem za to neseš odpovědnost.

To znamená, že pokud člověka něco učíš, pak se snaž, aby on v důsledku tvého učení, studia, postupoval v životě správně. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 2

Mýtus 2:
Kabala je mystické učení judaismu, obvykle spojované s okultismem.

Odpověď: „Kabala“ v hebrejštině znamená „přijetí“, tj. získání zvláštních znalostí, které jsou dostupné každému. Kdysi dávno byla tato věda skutečně záhadou. Zrodila se v Mezopotámii asi před čtyřmi tisíci lety, v babylonském období.

Abrahám, zakladatel kabaly, obyvatel starověkého chaldejského města Uru, objevil možnost pochopit říši univerza, která přesahuje lidské vnímání pěti přirozenými smysly. Podařilo se mu tuto vědu zvládnout, shromáždil skupinu následovníků a předal svým žákům svůj způsob, jak pochopit tu část světa, která je nám normálně skryta. (Pokračování textu…)

Machpela – dvojitá jeskyně

Otázka: Ve starověké části Hebronu je jeskyně Machpela, kde jsou podle Tóry pohřbeni naši předkové: Abrahám, Izák, Jákob. A dokonce podle tradice se říká, že je to hrob Adama a Evy.

Machpela v překladu z hebrejštiny znamená „dvojitá jeskyně“. Víme, že v kabale má každé jméno určitý význam. Proč se tato jeskyně nazývá dvojitá? (Pokračování textu…)

Volanie duše

Otázka: Máte státisíce, možno ešte viac študentov po celom svete. A každý si niekedy kladie otázku: „Som dostatočne spojený s učiteľom? Nechýba mi niečo?“ Ako na to môže človek nájsť odpovede?

Odpověď: Iba keď bude hľadať sám v sebe. Učiteľ mu s tým nepomôže. (Pokračování textu…)