Category Archives: Učitel

Mlč, aby mohlo promluvit tvé srdce

Otázka: Stále říkáte, že rozhovor může probíhat v mlčení, v srdcích. Prosím, můžete vysvětlit, co znamená „hovořit srdcem“?

Odpověď: Pocity. Když chceš někomu sdělit své pocity a je velmi těžké pro to najít vhodná slova, pak je nejlepší, když oba mlčíte. (Pokračování textu…)

Ako zefektívniť individuálnu výuku?

Individuálny prístup vo vyučovaní je aj v súčasnom vzdelávacom systéme skutočným problémom. Individuálne potreby detí by mali byť vždy na prvom mieste. Napriek tomu by sme mali skontrolovať, či deťom vyhovuje.

(Pokračování textu…)

Role učitele v kabale

Otázka: Je možné projít celou kabalistickou metodiku podle knih „Zohar“ a „Učení Deseti Sfirot“?

Odpověď: Samozřejmě že ne! Ani kdybychom k nim přidali knihu „Šamati“, dopisy Ba’al HaSulama i články Rabaše, bez učitele by to bylo nemožné. A ti, kteří ho nemají, se zabývají různými proudy, točícími se kolem kabaly, jako je chasidismus, „New Age“ a další, a zdá se jim, že už pronikli do jejího systému. (Pokračování textu…)

Duchovní „fotografie“

Otázka: Vyprávěl jste, jak Váš učitel Rabaš otevřel na libovolné stránce knihu „Šamati“ a začal číst nějaký odstavec. Tím jako by navazoval své spojení se Stvořitelem. Je to tedy člověku předurčeno, jednoduše, že se musí do tohoto procesu zapojit? (Pokračování textu…)

Máš pouze jednu šanci

Otázka: Mistr učil žáka lukostřelbu. Student si vzal luk, dva šípy a připravil se ke střelbě. A najednou přišel mistr, vzal mu druhý šíp a odhodil ho stranou.

„Proč jsi mi vzal druhý šíp?“ zeptal se student.

„Nevzal jsem ti druhý šíp, ale ten první, protože ten první by stejně proletěl kolem cíle.“ (Pokračování textu…)

Cíl šíření

Otázka: Opakovaně jste vysvětloval, že šíření je třeba předávat na následující stupeň. Na kom závisí volba tohoto stupně? Nemůžeme přece informace šířit jen tak do vzduchu. Jakým způsobem probíhá jejich přenos? (Pokračování textu…)

Přímá závislost

Otázka: Kromě toho, že jste učitel, procházíte sám vlastním osobním duchovním rozvojem, určitým duchovním odhalováním?

Odpověď: Ano, protože toto je období vývoje duší, ve kterém se musí začít pozvedat směrem vzhůru. (Pokračování textu…)

Anděl je mechanický vykonavatel

Otázka: Měl Ba‘al HaSulam nějakou zvláštní duši? Vždyť byl v podstatě jako anděl.

Odpověď: Ne, on nebyl anděl. Anděl je ten, komu je svěřen úkol a on ho vykoná bez vlastního úsilí, jako například kůň, kráva nebo pes, jako každý člověk na ulici. Andělé poslouchají výzvy přírody, její signály, které se v nich probouzí, a naplňují je. (Pokračování textu…)

Předávání moudrosti – z úst do úst

Otázka: Řekl jste, že po staletí byla věda kabala předávána „z úst do úst“. Co to znamená?

Odpověď: „Z úst do úst“ znamená přenos duchovního dosažení prostřednictvím společné clony mezi učitelem a žákem, tehdy, když se oba nacházejí na stejné úrovni. Když jsou propojeni jako dospělý a dítě v našem světě. (Pokračování textu…)

Stradivariho tajemství

Otázka: Stradivari žil 92 let, vyrobil 600 houslí. A v pozdějších letech vyráběl housle, které mají jména a příběhy.

Nejnovější technologie se nedokážou ani přiblížit zvuku houslí Stradivari. Mezinárodní asociace výrobců houslí se mnohokrát pokoušela odhalit mistrovo tajemství, ale na nic nepřišla. Existují nejrůznější logická vysvětlení: dřevo bylo jiné, doba byla jiná, no, co jen chcete.

Řekněte mi, prosím, v čem je podle vás tajemství takových mistrů – Stradivariho houslí? (Pokračování textu…)