Category Archives: Touha

Jak se chránit před škodlivými touhami

Otázka: Jak správně pracovat s těmi touhami, které nás odvádějí od duchovního a nepomáhá ani síla překonání a přiblížení se skupině?

Odpověď: Modlete se ke Stvořiteli, aby vám umožnil uniknout od této touhy, o které si myslíte, že vám škodí. (Pokračování textu…)

K čemu vede vytrvalost touhy?

Otázka: Co je impulzem myšlenky? Jaká síla přivádí myšlenku v čin?

Odpověď: být i naopak, že myšlenky ovládají naše touhy.

Otázka: Jak můžeme předat Stvořiteli myšlenku, že toužíme pouze po splynutí s Ním? (Pokračování textu…)

Proč bychom se měli zamýšlet nad smyslem života?

My sami se nechceme příliš zabývat otázkami o smyslu života. Je to spíše přání přesahující naše tělesné touhy po jídle, sexu, rodině, penězích, cti, moci a znalostech, která se v nás stále naléhavěji probouzí.

(Pokračování textu…)

Definice nesmrtelnosti

Poznámka: Olga píše: „Zaujalo mě vaše tvrzení, že člověku nepatří vůbec nic. A v nějakém pořadu s Vámi však zazněl i další citát: „Pokud má člověk dvě touhy, tak na jedné straně věří, že celý svět patří Stvořiteli, ale na druhé straně si myslí, že něco patří i člověku – a to je ten problém.“ (Pokračování textu…)

Věda o práci na srdci

Kabala je nazývána skrytou vědou, protože se odhaluje pouze těm lidem, kteří ji používají správně, tedy skrze jejich sjednocení a vytvoření systému vzájemných spojení mezi sebou. Uvnitř této sítě spojení tuto vědu odhalují. (Pokračování textu…)

Z jednoho Zdroje

Otázka: V „Učení Deseti Sfirot“ se často opakuje věta, že myšlenky Stvořitele nejsou našimi myšlenkami. Jak lze tuto frázi využít pro naši práci?

Odpověď: Faktem je, že vše od Stvořitele pochází z touhy dávat, zatímco od nás vše pochází z touhy přijímat. A proto je řečeno, že naše myšlenky nejsou Jeho myšlenkami, naše činy nejsou Jeho činy. (Pokračování textu…)

Odpojení od Vyššího světla

Otázka: Probíhal proces rozbití celého systému postupně, nebo v jednom okamžiku?

Odpověď: Proces postupného rozbití probíhal v jednom okamžiku. To znamená, že došlo pouze k jednomu činu rozbití, ale samotný sestup byl po stupních. Počínaje nejvyšším stupněm byla společná nádoba postupně rozbita a rozdrcena na malé kousky až k nejmenšímu stupni. (Pokračování textu…)

Čo je to ľudská história?

Na ľudské dejiny sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: buď ako na cestu pozemského vývoja, alebo ako na vývoj riadený našimi rastúcimi túžbami. Tento proces pozorujeme na akomsi trojrozmernom kruhovom plátne známom ako „tento svet“. Odohráva sa v nás a okolo nás ako živý film, do ktorého aktívne zasahujeme.

(Pokračování textu…)

Přes každý obraz světa

Otázka: Jak se může usilování o Stvořitele změnit na touhou po Něm?

Odpověď: Díky tomu, že člověk vidí, jak ho Stvořitel pozoruje, jak ho vede ze stavu do stavu, stále výš a výš. Poté se začíná naplňovat láskou a vděčností ke Stvořiteli.

Měli byste se snažit rozpoznat Stvořitelovu touhu po vás v každém obraze, který vám náš svět nabízí.

Z lekce „Vést válku jako král David“, 31. 10. 2023.

Originální článek zde.

[#320047]