Category Archives: Tělo a duše

Strach z výšek

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud se chcete připojit k ostatním, ale máte strach, že ztratíte sám sebe, jak je možné ten strach překonat?

Odpověď: Je to opravdu tak. Baal HaSulam napsal, že člověk se bojí, protože se mu zdá, že zmizí z tohoto světa a opustí svou rodinu a své přátele. To je problém v práci Stvořitele.

Je to přesně tento pocit, který musíme zažít a musíme s radostí přijmout bod odloučení od starostí o sebe samé. Zejména z těchto bodů stavíme naši identitu. Identita každého člověka se skládá z těch stejných bodů odpojení. To je fyziologický příklad totální oddanosti.
[65167]
Z 1. části denní lekce kabaly 2/1/2012, Rabášovi spisy

Psychologie altruismu

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak se můžeme vyhnout nebezpečí našeho egoismu a obrátit jeho objasnění v psychologii?

Odpověď: Na psychologii není nic špatného! Ve skutečnosti, kabala je vnitřní duchovní psychologie. Psychologie tohoto světa je egoistické povahy, zkoumá lidské ego.

Ale existuje jiný typ psychologie, která se zaměřuje na studium těch, kteří se snaží v sobě rozvíjet vlastnosti odevzdání, kteří se učí, jak pracovat na odevzdání a snaží se vidět realitu skrze tuto vlastnost, spíše než přes vlastnost přijímání. Tento druh psychologie se nazývá moudrost kabaly. To je jediný rozdíl mezi těmito dvěma typy psychologie.

Psychologie tohoto světa studuje zákony chování touhy po naplnění pro vlastní dobro. Moudrost kabaly zkoumá zákony chování touhy po naplnění za účelem odevzdání.

Spirituální psychologie nás vede k samostudiu. Nástroje, které nám umožňují dosáhnout lásku ke Stvořiteli, jsou následující: naše touha po potěšení, náš intelekt a srdce, skupina, cíl stvoření, naše spojení se skupinou a vzájemná záruka mezi námi. V souladu s cílem, který byl námi nastaven, studujeme kabalu, nikoli prostou psychologii.

Může se to jevit jako psychologie, ale ve skutečnosti se jedná o revizi sebe samých. Materiál, který studujeme, jsou naše smysly a touha mít radost. To je předmětem psychologie, protože jeho cílem je naučit nás, jak se cítit lépe.

Ostatní vědy jako fyzika a chemie sledují jiné, více abstraktní cíle. Vlastně je rozvíjíme jen proto, abychom se začali cítit lépe. Nejsme schopni udělat sebemenší pohyb v tomto světě, který sleduje alternativní cíl.
[64050]
Z 3. části denní lekce kabaly 15.12.2011, „Studium deset Sefirot“

Skutečná nesmrtelnost

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jakmile člověk jednou vzroste nad všechny jeho materiální zájmy a spojí se s vyšší podstatou, Stvořitelem, fyzická smrt pro něj více nemá význam, je to tak?

Odpověď: To je pravda. Když jsem se na tohle na samém počátku své cesty zeptal mého učitele, řekl, že osoba studující kabalu, musí dosáhnout stavu, kdy se svým tělem začne zacházet jako s košilí: Je to, jako když si na konci dne sundá špinavou košili, hodí ji do prádla a zítra si na sebe vezme novou. Naše tělo je přesně takové.

To jsou skutečné věci. Pramení ze studia „Sebe,“ když opustím vnímání svého života uvnitř mých tělesných přání. Právě nyní žijeme pro naše materiální tělo! Pokud však opustím tento pocit a spojím se s vyšší realitou nad ním, okamžitě začnu cítit věčný tok života.

[44674]
Z lekce v Římě 20/05/2011

Motivace narodit se dříve

Dr. Michael LaitmanOtázka: Baal HaSulam píše, že než začneme studovat kabalu, je nutné porozumět, co to je. Jak se kdokoli může naučit její jazyk, je-li tak složitý?

Odpověď: Porozumět, co je moudrost kabaly, znamená získat clonu, abych se pozvedl nad svůj egoismus a uviděl duchovní činy. Pak budete schopen porozumět kabalistickému učiteli a učit se od něj, co dělat dále. Pochopíte a budete schopen vše, co vám řekne, ověřit v praxi, právě tady a nyní, jak to činí obyčejní studenti v tomto světě. 

Dokud se však duchovně nenarodíte, jak vám mohu cokoli vysvětlit? Je to, jako kdybych vyprávěl o tomto světě nenarozenému dítěti, které je stále v matčině lůně. Tak k nám kabalisté mluví z jiného světa. My pobýváme v tomto světě, uvnitř jeho sféry, jako v bublině, zatímco je nám vyprávěno, jaké to je zaujmut místo venku. 

Proto kabalistické textové práce jsou pro nás jen „zázračným lékem“ (Segula). Články jsou psané pro začátečníky, ale Studium deseti Sefirot je psáno pro ty, kteří se v duchovním světě narodili, kteří jsou již „duchovními miminky“, kterým může být o vyšších světech vyprávěno. Díky tomu se budou vyvíjet, začnou zkoumat nový svět, do kterého se narodili.

Pro ty, kteří jsou stále ještě v matčině lůně, je to pouze stimul, motivace narodit se co nejdříve, jak je to možné. 
[35312]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/14/2011, „Podstata moudrosti kabaly“

Jako pes na vodítku

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pracujeme s egoismem na lidské úrovni. Ale jak máme zacházet s touhami na neživé, rostlinné a živočišné úrovni?

Odpověď: Podle principu životní nutnosti. Berte jen tolik, kolik budete potřebovat. Vše ostatní vás bude jen obtěžovat. Je psáno: „Čím více majetku máte, tím více starostí máte.“ Pokud uvažujete o lidské úrovni, pak vám na zbytek úrovní zůstane energie pouze pro životně důležité potřeby.

Například, někteří lidé mají doma psa. Pes ráno hlasitě štěká a dožaduje se procházky. Pak se oba společně procházejí: pán a pes na vodítku. Já chodím se svým „psem“ uvnitř, zatímco jeho pes je venku.

Opravdu, je třeba se o toto „zvíře“ postarat. Krmím ho, venčím, umývám, dávám ho spát a dělám vše nezbytné pro to, aby mě nechalo pracovat duchovně.

Tento zdravý přístup dělá život mnohem jednodušší. Musíte dát svou hmotnou existenci do jednoduchých, „mechanických“ hranic, podřizovat je potřebám systému, jako ozubená kola v mechanismu hodinek. Musím vyjít s každým a zachovávat určitou materiální rovnováhu ve své rodině, v práci, a tak dále, zatímco věnují valnou část své energie na to, na čem záleží nejvíce.
[32379]
Z 1. Části denní lekce kabaly 10.1.2011, Spisy Rabáš