Category Archives: Světlo

Jak vidět Vyšší světlo

Otázka: Velmi by mě zajímalo, co je to „světlo, které vrací ke zdroji“? Jak ho cítíme – jako něco příjemného, co nám prosvětluje cestu?

Odpověď: Toto Světlo je síla, která ve mně začíná něco měnit. Začínám cítit, že jsem se začal dívat na svět jinak – vnímám věci nově, měním svůj postoj k lidem. (Pokračování textu…)

Energie kabalistických míst

Otázka: Může nás nějakým způsobem ovlivnit návštěva kabalistických míst?

Odpověď: Samozřejmě, na člověka působí všechno, on podléhá různým psychickým vlivům. Proto je mu třeba vysvětlit všechna tajemství a souvislosti našeho světa, které k nám přicházejí od Vyšších sil z Vyššího světa. (Pokračování textu…)

Všechny stavy jsou v nás

Otázka: Je zajímavé, že se nic neodehrává v přítomném čase. Alespoň pro nás. Všechno, co vidíme, slyšíme, cítíme a myslíme, je produktem minulosti.

Světlo potřebuje určitý čas, než k nám dorazí, a proto je vše, co vidíme, již minulostí. Řekněme, že světlo od Slunce k Zemi doletí za osm minut. Ukazuje se, že žijeme v situaci, kde se v přítomnosti nic neděje, vše se už stalo. Souhlasíte s tímto tvrzením? (Pokračování textu…)

Vyšší Světlo v absolutním klidu

Úryvek z knihy „Dosahování Vyšších světů“.

Říká se, že se Vyšší světlo nachází v absolutním klidu. Klidem je v duchovním světě míněna nepřítomnost změn v přáních. (Pokračování textu…)

Stavební kameny ze světla a tmy

Celá věc spočívá ve schopnosti vyrovnat se s rozvíjející se temnotou, která se stává silnější a silnější. Ze své zkušenosti už člověk chápe, že temnota přichází proto, aby ho vedla k pravdě.

Miluje tmu, váží si jí a snaží se v ní být dokonalý. Člověk by měl pociťovat temnotu pouze pro uvědomění si vlastního egoismu a aby on sám vybudoval nad svým egoismem a temnotou sílu odevzdání a rozkryl v ní světlo. (Pokračování textu…)

Postupné zmenšování Světla

Poznámka: Ba’al HaSulam v „Učení Deseti Sfirot“ vysvětluje postupné omezování a oddělování Světla ve čtyřech fázích, až se stvoření dostalo na místo, kde není vůbec žádné světlo, pouze touha přijímat.

Odpověď: Vzdalování se od Stvořitele znamená postupné omezení pocitu dobra, věčnosti, dokonalosti. Stvoření se od Stvořitele odděluje postupným snižováním Jeho vlivu na něj. V této míře se stává více a více sobečtější, odděluje se od Stvořitele a mění své vlastnosti, protože Stvořitel má na něj stále menší vliv. (Pokračování textu…)

Kabalistické pojmy: „Svět nekonečna“, „Světlo“, „Sfira“

Světem nekonečna označujeme stav, ve kterém stvoření dosáhne poznání jeho absolutní nekonečnosti. Vždy se hovoří o vztahu ke stvoření, které není ve Světě nekonečna v ničem ohraničeno a cítí své neomezené možnosti.

Poznámka: V kabale se také často používá pojem „Světlo“. (Pokračování textu…)

Kabalistické pojmy: „Gmar Tikun“

Konečná náprava (Gmar Tikun) je úplná, ukončená náprava egoismu na odevzdávání a lásku, když ego obrátíme na jeho protikladnou vlastnost.

K tomu slouží věda kabala. Pomoci její metodiky působí Vyšší světlo na egoistickou touhu, postupně ji pozvedá k novým touhám – k odevzdávání, lásce, jednotě s druhými. Jedná se o zásadní zvrat naší podstaty. (Pokračování textu…)

Dvě emanace Vyššího Světla

Otázka: V „Učení Deseti Sfirot“ se říká, že na počátku stvoření neexistoval žádný volný prostor ve smyslu prázdného vzduchu a dutiny. Zde není myšleno hmotné ovzduší, ale dvě kategorie světla v každé touze: Světlo Chochma a Světlo Chasadim.

Co jsou tyto dva druhy světla? (Pokračování textu…)

Dva druhy působení Světla

Otázka: Mohu říci, že na mě Světlo působí, když se ho snažím vědomě poznávat? Nebo mě ovlivňuje i bez mého vědomí, tak, jak ho přijímají děti v našem světě?

Odpověď: Světlo nás neustále obklopuje a ovlivňuje. Existujeme v něm. Jde však o to, že kabala hovoří o směru působení Světla od Stvořitele k nám a o tom, jakým způsobem docílit, aby na nás působilo. (Pokračování textu…)