Category Archives: Svět

Efekt motýlích křídel ve službě lidstvu

Efekt motýlích křídel je obecně vnímán negativně. Lehké mávnutí křídel v Paříži vytváří drobný atmosférický vír, který se promění v hurikán přes Atlantik. Ale je tu další strana mince – možnost mírného pohybu ruky vyvolá celou vlnu pozitivit. (Pokračování textu…)

Je nutné čekat 6000 let?

Otázka: Pokud jsme všichni součástí jediného systému a pouze společně dokážeme dosáhnout vyššího světa na konci šesti tisíc let, jaký je potom smysl v dosažení vyššího světa jednotlivými dušemi? Stejně pak bude nutné čekat na ostatní. (Pokračování textu…)

Slyšte slova kabalistů

Baal HaSulam říká ve svém článku „Poslední generace“, bod 17: „Kdybych žil na ostrově divochů, které není možno ovládat zákonem, ale náboženstvím, zpochybňoval bych ho a nechal je, aby se vzájemně zničili?“

„Z altruistického pohledu je každý divoch a neexistuje způsob, že by přijal nějaká řešení, pokud to nebude na základě náboženství. Vždyť kdo by váhal a nechal je, ať se sami zničí vodíkovými bombami?“
(Pokračování textu…)

Na druhé straně vnímání

Moudrost kabaly vysvětluje, že žádná duchovní práce nezahrnuje fyzické akce.
Všechno by se mělo odehrávat pouze v lidské touze. Kabala pracuje s tím, co bylo skutečně stvořeno – s touhou. Jen ta může být ovládána Stvořitelem a člověkem zezdola. Nic jiného neexistuje.

Nám se zdá, že kolem nás je materiální svět, ale tento svět je iluzorní. Existuje pouze v našich vnitřních představách. Jak Baal HaSulam píše v Úvodu do knihy Zohar, existuje speciální plátno na zadní straně našeho mozku, které promítá všechny naše myšlenky a pocity a vykresluje pro nás nějaký předpokládaný druh reality, který vidíme před sebou.

Ve skutečnosti nevidíme nic. Řekněme, že před námi jsou, například, stůl, zeď, svět, hvězdy a galaxie, ale nic z toho neexistuje. Jen se nám takto zdají.

Jedná se o velmi složitý systém smyslů. Úkolem kabalisty je jít za obyčejné pozemské smysly, aby dal člověku správné vidění světa, jeho správné vnímání. Proto tato moudrost nazývaná kabala je vědou o správném vnímání skutečné reality: Co to je a jak se to projevuje.

Stvořitel nepředpokládal, že člověk by dělal cokoliv fyzického, protože tento celý snový svět, který nás obklopuje, je iluzí. V knize Zohar je psáno, že když vstoupíme do vnímání vyššího světa, začneme chápat, že vše předchozí bylo jako sen.

Nicméně dokonce i když získáme duchovní zrak, zůstáváme mezi těmito světy a vnímáme je oba. Ovšem míra toho, co údajně vnímáme skrze své pozemské vlastnosti, nazývaná Oalm Ha Medume, je nepravá, je nám vnucena iluzorním světem.

Skutečný svět, kterým my odhalujeme, je naším pravým světem a mezi těmito světy existuje spojení. Člověk vnímá veškerou iluzi tohoto světa a veškerou pravdu vyššího světa. Vše, co existuje ve světě nazývaném druhý svět – tedy ve světě umístěném na druhé straně našeho vnímání, naší iluze – ovlivňuje podobu tohoto světa, a tak se postupně nastavujeme na odhalování skutečného světa.

Člověku je dáno všechno, aby budoval a dělal něco nikoli fyzicky rukama a nohama, ale aby prováděl akce ve své touze, protože touha je skutečným materiálem stvoření, mimo kterou nic jiného stvořeno nebylo.

Všechna fyzická přikázání, obřady v chrámu a tak dále, se vztahují pouze na vnitřní duchovní naplnění našich tužeb a záměrů. To je vše! Proto je řečeno „Nechci od tebe paláce, vzácná roucha, vznešenost, které vedou pouze k násilí a boji o moc. Potřebuji od Tebe pouze čistotu srdce, práci na tvých vlastních touhách.“

Musíme jasně pochopit, že duchovní kořen a jeho důsledky znamenají v našem světě to, jak tento kořen ovlivňuje naše vnímání a jak nás nutí vidět určité fyzické obrazy, které my údajně objevujeme skrze svých pět smyslů. Je to „údajně“, protože je to vše jako sen a někdy se to zdá být více skutečné než skutečná realita.

Všechno tohle je však projektováno na nás z vyššího zdroje, vyššího kořene, jako velmi prohnaný promítač, ukazuje film uvnitř nás nazývaný „život“. Nám se zdá, že existujeme v těle, ve kterém jednáme, pohybujeme se a tak podobně, ale jakmile se trochu probudíme, objevíme, že to vše byl sen, jak je psáno v Knize Zohar.

Když vstoupíme do kontaktu s tímto kořenem a ne s důsledkem, začneme chápat, proč se to takto stalo, proč nám byl ukazován tento film nazývaný život, který byl tak rozmanitý a bohatý na barvy, zvuky atd., který nás tak nesmírně uchvacoval. Ve skutečnosti vnímáme velmi malé, doslova mikroskopické vlivy, omezené jak co do hloubky,  tak do šíře vnímání, ale my si myslíme, že je to něco neobvyklého.

Vše, co se kolem nás děje, je promítáno malým egoismem člověka v bodě, v němž každý z nás vnímá svět. Ale jakmile ego začne expandovat, my vnímáme v tomto rozvinutém egu další obraz světa, ale již napraveného. Vždyť egoismus může expandovat jen nápravou! Pak, s výjimkou malého bodu, si začneme představovat vyšší svět.

My dosahujeme kořenů všeho, co se děje nám a světu, vidíme, jak člověk může interagovat s tímto systémem, urychlovat jeho vývoj, expansi a projevení ve  vztahu k nám. Pak se to stane zřejmým: toto je kořen a toto je jeho důsledek. A my ovlivňováním kořene můžeme změnit tento důsledek.

V zásadě v tomto momentě nejsem schopni změnit náš svět. To se stane možným, pouze když necháme působit svůj vliv na jeho kořen. Proto zatímco jsme v tomto světě, vidíme, že pro nás nefunguje a že nemůžeme nic udělat.

Ovšem až se lidstvo dostane do stavu neprosté odtažitosti, deprese a bezmoci, pak uslyšíme, že existuje jiná cesta, a že je jediná správná, nikoli skrze náš egoismus, který nás ovládá, ale skrze naše ovládnutí egoismu. Pak můžeme povstat a začít odhalovat skutečný svět.

Od lineárního egoismu ke „kulatému“ světu

Dr. Michael Laitman

Otázka: V současné době se přesunujeme od lineárního, úzkoprsého egoistického vývoje ke „kulatému“ celému světu. Jak vybudovat kurzy integrálního vzdělávání tak, aby člověka rychle přesunuly z lineárního vnímání světa ke globálnímu a univerzálnímu vnímání?

Odpověď: Je to snadné! Vše závisí na vlivu prostředí!

Je-li prostředí obklopující člověka integrální, pak bude společnost vybudována na základě specifických rovných poměrů. Samozřejmě, neexistují lidé, kteří by si byli rovni, ale specifické rovné poměry budou sloužit jako spojení mezi nimi: přátelské a rovné, vytvářející integrální pole komunikace kolem nich, kdy se člověk bude cítit jako součást celku, i když tento pocit postupně mizí s tím, jak začne převažovat pocit celku.

Pak  začne člověk vnímat svět holistickým způsobem. A bude jednat se vším ostatní mimo svou malou společnost jako s celkem, a bude moci vnímat svět správně a komunikovat se vším správným způsobem.
[80360]
Z „Diskuse o integrální výchově“ 21/5/2012

Záchranný plán udělá krizi Eura ještě horší

Dr. Michael LaitmanStanovisko: (Peter Morici, profesor na Univerzitě Maryland’s Smith School of Business, je bývalý hlavní ekonom americké Komise pro mezinárodní obchod): „Evropští vůdci horečně pracují na vytvoření toho, co německá kancléřka Angela Merkelová nazývá“ fiskální unií“ obnovit důvěru soukromých investorů v Evropě a oživit růst. Bohužel, to, co prosazuje, uvrhne Evropu do hlubší hospodářské krize a ponechá evropské lídry bez fiskální a měnové politiky, nástroje nezbytného k boji proti recesi. “

Můj komentář: Nikdo ale neví, jak tyto problémy řešit, a každý se chová, jako kdyby to věděl. V každém případě je třeba více času uvědomit si, že náš egoismus, závist a pýcha jsou prvky naší zlé povahy a uvědomit si nutnost sjednotit se v zájmu našeho přežití.
[65670]

Miliony se připravují na konec světa, jak jej známe

Dr. Michael LaitmanZ novin (Americký sen): “V současné době jsou v americe miliony těch, kteří horečně pracují, aby byli připraveni na to, čeho se obávají, že se v Americe stane…. Můžete si dokonce povšimnout, že někteří z vašich příbuzných a přátel křečkují jídlo a snaží se přesvědčit vás, že jsme na pokraji „konce světa, jak jej známe.“ … Tak na co přesně se tito lidé tak urputně připravují?

“No pravdou je, že motivace připravovat se je pro každého jiná. Někteří věří, že se blíží úplný ekonomický kolaps. Druzí viděli, co se stalo tolika během hurikánu Katrina, že něchtějí dovolit, aby se to stalo i jim. Někteří chtějí být jen více nezávislí a soběstační. A jsou i tací, kteří jsou hluboce znepokojení „koncem světa, jak jej známe“, scénáře jako teroristé používající zbraně masového ničení, zabijácké pandemie, invaze vetřelců, třetí světová válka nebo EMP útoky. 

“Cokoli je však motivací, pohyb těchto lidí jednoduše roste. V současnosti miliony američanů předělávají obývací pokoje ve spižírny, učí se jak pěstovat zahrady k přežití, a zásobí se vším od plynových masek k pomocným generátorům.”

Můj komentář: Přání zazásobit se je instinktivní, animalistické. Co je však skutečně užitečné, je najít bezpečí na vyšší úrovni, na té „lidské.“ Bezpečnost na této úrovni se liší od živočišného přání po bezpečí v tom, že není limitováno  na úspory, tj. neutralizování účinků pohrom, ale snaží se eliminovat jejich příčinu už na počátku, v jejich kořeni. To vyžaduje, aby člověk odhalil příčinu toho, co se děje. A ta leží v našem egoismu.

A pak je zapotřebí jej napravit, změnit jej v opačnou vlastnost: spojení, dávání a lásku. Tato změna anuluje všechny negativní projevy přírody uvnitř i kolem nás, odhalí konstrukci sytému (plán), realizaci (řízení) a cíl (budoucnost) a dá schopnost ovládat tento systém. Výsledkem lidstvo dosáhne úplného bezpečí. 

[63047]

Jsme vzdělavatelé

Dr. Michael Laitman

Otázka: Spousta lidí ve světě, zastává spolupráci a péči o druhé. Jak se k nim můžeme připojit?

Odpověď: My se k nim nepřipojujeme. Existuje řada „dobrosrdečných“ jedinců, kteří pracují jako dobrovolníci v nemocnicích, pomáhají potřebným nebo vytváří různé charitativní organizace a fondy. Pomáhají lidem a to je velmi dobré. Podle Baal HaSulama a sociologických průzkumů asi 10% lidstva jsou altruisté.

Nicméně, dnes poprvé v historii, jsme dosáhli rozhodujícího bodu v našem vývoji a je zapotřebí aby se lidé naučily zákony světa, do kterého vstupují. Naším cílem není další egoistické sladidlo, není to pomoc chudým, nebo kosmetické přerozdělení zdrojů v jejich prospěch.

Ne, lidstvo se chystá vstoupit do nové dimenze, ve které musí být propojeno mezi sebou globálně a komplexně. Příroda nám začíná dávat rady, jako kdyby říkala: „Takto byste měli být od této chvíle organicky propojení, jako jeden muž s jedním srdcem stejně jako všechny mé ostatní části. Zastavte ve mně bujet jako rakovina. “

Nikdo kromě nás opravdu nechápe co se děje. Proto musíme vyučovat lidi. Jsme vzdělávací organizace, jejímž jediným cílem je vyučovat zákony globálního světa.

Vzájemné propojení se objevuje všude. Nemůžeme se oddělit i kdybychom chtěli. Jediný způsob, jak přerušit naše spojení je válkou, ale ani to nepomůže, protože vnitřní vazby mezi námi nezmizí. Válka brzy skončí a my budeme muset obnovit spojení, jen za mnohem těžších podmínek.

V současné době krize ničí všechny aspekty života. Musíme vidět tuto situaci jako odrazový můstek do další úrovně. Vývoj přírody nás nutí přejít k nové etapě.

Co tím získáme? Získáme nový systém. Společnou prací, vzájemným propojením, odhalíme vnitřní síly přírody, její vnitřní mechanismy a pozvedneme se na novou úroveň existence. Nejprve se zbavíme všech každodenních problémů a dosáhneme na další dimenzi.

Takže není jiná možnost: Příroda nás nutí, abychom toho dosáhli. To je důvod, proč nedáváme dary o svátcích. Necháváme to na další organizace. Máme plné ruce práce s novým integrálním vzděláváním. Stejně jako školky a školy připravují děti pro život v našem světě, nyní musíme připravit celé lidstvo k životu ve světě, který se projevuje tím, že jsou všichni globálně propojení.

Vyšší, jediný, ucelený systém se blíží našemu lidskému systému zničenému egoismem. Pokud se střetnou, nastane strašlivý výbuch.
[56861]
Z 5. části denní lekce kabaly 7.10.2011, „Jedno přikázání“

Držet ruku na tepně světa

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka: Dnes se po celém světě šíří sociální protesty. Jak musí jednat naše skupiny v těchto podmínkách?

Odpověď: Naše skupiny a jednotliví zástupci musí rozdávat protestujícím materiály vysvětlující to, co se ve skutečnosti odehrává a proč se lidi probouzí. Tyto materiály musí směrovat čtenáře na naše stránky, kde jsou detailnější informace o moderních problémech a jejich řešeních.

Nepodněcujeme lidi k revoluci – naopak, chceme, aby procesy probíhaly v klidu, aby v první řadě vystoupila vnitrní práce, vnitřní změny v člověku. Ať demonstranti skandují hesla, ale poté, ať si uvědomí, že všechno zaleží na vnitřní nápravě.

Naši lidé a skupiny se musí zúčastnit demonstrací, rozdávat letáky, musí být mezi manifestujícími, aby je pocítili, aby pochopili, kdo jsou a co potřebují, dotknout se jejich přání. Je zapotřebí držet se u nich blízko – to umožní lépe připravovat materiály s naším poselstvím. Není nutné křičet jejich hesla nebo podporovat nepořádky – je třeba pouze hledat přístup k lidem a vysvětlovat jim, že nápravu se dá realizovat pouze cestou spojení mezi námi, pouze prostřednictvím vzájemné záruky.

[#56858]
Lekce z článku „Jedno přikázání“, 07.10.2011

Vyjít ze tmy