Category Archives: Svět

Uvidět celý vesmír

Otázka: Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme? (Pokračování textu…)

Kdy se nám odkrývá pravda

Otázka: Lidské spory jsou nekonečné ne proto, že by nebylo možné najít pravdu, ale proto, že účastníci sporu se snaží prosadit sami sebe, a ne pravdu.

Je to dnes zřejmé na první pohled?

Odpověď: Samozřejmě.

Otázka: Je vůbec možné najít pravdu v našem světě? (Pokračování textu…)

Máš pouze jednu šanci

Otázka: Mistr učil žáka lukostřelbu. Student si vzal luk, dva šípy a připravil se ke střelbě. A najednou přišel mistr, vzal mu druhý šíp a odhodil ho stranou.

„Proč jsi mi vzal druhý šíp?“ zeptal se student.

„Nevzal jsem ti druhý šíp, ale ten první, protože ten první by stejně proletěl kolem cíle.“ (Pokračování textu…)

Principy věčnosti

Otázka: Nakolik trvalé jsou principy vesmíru?

Odpověď: Tyto principy jsou věčné, protože nejsou převzaty z našeho světa, ale z pochopení základů těch sil, které sestupují do našeho světa.

Náš svět je řízen sítí sil, v podstatě je to však jedna síla. Aby náš svět přivedla do napraveného stavu, rozkládá se na mnoho různých sil, které na nás tlačí z různých směrů, způsobují nejrůznější akce, reakce, takzvaný odpor. (Pokračování textu…)

Velké změny

Otázka: Změnou sebe sama změníme kvalitu vnímání toho, co se děje v hmotném světě. Ale samotné okolnosti ovlivnit nebo změnit nedokážeme, budou se stále opakovat? Nebo díky duchovní změně na ně začneme reagovat jinak, než to děláme nyní? Nebo se změní i vnější okolnosti? (Pokračování textu…)

Jak působí Světlo

Otázka: Jaká je struktura Světla? Jak je možné pochopit jeho vliv, když nemáme žádnou podobnost v našem světě?

Odpověď: Je to Světlo myšlenky, intuice, prozření, odhalení, moudrosti, kdy se v tobě otevírají další a další nádoby v pocitech a v mysli, a náhle se začneš rozšiřovat. Je to, jako by ses probudil a byl jsi ještě v polospánku, visíš mezi nebem a zemí, piješ šálek kávy a najednou se začneš jakoby otevírat zevnitř: pocity, mysl, vše se začíná probouzet – takový je pocit působení Světla. (Pokračování textu…)

Zvláštní proměna lidí

Lidé, kteří se vydají do vesmíru a pozorují Zemi z této velké dálky, se odtamtud skutečně vracejí vnitřně jiní. Když se i na krátkou dobu odloučí od zemské přitažlivosti, vrátí se s jiným názorem na vztah k životu.

(Pokračování textu…)

O věčném životě

Otázka z Facebooku: Je velmi těžké přijmout existenci jiného světa než toho, který vidíme před sebou. Na druhou stranu je věčný život velmi lákavý. Jak postoupit na novou úroveň vnímání?

Odpověď: Máte-li skutečnou touhu odhalit Vyšší svět – tady a teď, v tomto životě, pak musíte přijít a začít vážně studovat kabalu, bez jakýchkoli dalších otázek. Všechno, co se před vámi otevře, bude i rozkryto. (Pokračování textu…)

Rostoucí přání

Otázka: Světová populace dosáhla osmi miliard lidí. Jestliže se dříve člověk setkal za svůj život s několika stovkami lidí, dnes jsou to desítky a stovky tisíc. Má to něco společného s růstem našeho přání? (Pokračování textu…)

Podaří se nám naplnit svět láskou?

Všichni chceme žít ve světě naplněném láskou, ale zároveň si myslíme, že je to nemožné. Ale co kdybychom dostali šanci v takovém světě plném lásky žít? Žijeme ve světě, který je mnohem méně bezpečný a předvídatelný než v minulosti. Čím více mezi námi narůstají konflikty, soupeření a boj, tím více se stává náš život horší a horší. (Pokračování textu…)