Category Archives: Svátky

Šavu‘ot – nejdůležitější svátek

Otázka: Existují svátky, které si každý pamatuje a oslavuje, jako je Roš ha-Šana a Pesach. Ve srovnání s nimi se svátek Šavu‘ot nezdá být tak působivý. Můžeme říci, že ve srovnání s ostatními, se jedná o méně významný svátek?

Odpověď: Naopak, je to nejdůležitější svátek. Vždyť nám byla dána metodika, pomocí které můžeme pozvednout svůj život na duchovní úroveň. Objevit pro sebe budoucí svět – tady a teď, jak je řečeno: „Svůj svět uvidíš během svého života.“ (Pokračování textu…)

Šavu‘ot

Šavu‘ot je svátek, který se slaví již tisíce let. A dnes je obzvlášť aktuální, protože jsme se dostali do stavu, kdy jakoby stojíme před horou Sinaj. Hora Sinaj – od slova „sina“ (nenávist).

(Pokračování textu…)

Odtrhnout se od Egypta

Otázka: Pesach trvá sedm dní. Proč?

Odpověď: Sedm dní představuje sedm Sfirot, všechny úrovně naší duše. První den Pesachu člověk vychází ze záměru „pro sebe“ a druhý, třetí a další dny pokračuje ve zbavování se svých egoistických záměrů, až do úplného odpoutání se od nich.

A tím se dostává do stavu, který se nazývá „Jam Suf“ – „Konečné moře“. Již je připraven se do něj vrhnout, aby se zcela odpoutal od Egypta (od egoismu). (Pokračování textu…)

Pesach je začátkem duchovní cesty

Svátek Pesach je pro kabalisty největším svátkem, protože ztělesňuje výstup z našeho egoismu, z touhy přijímat potěšení jen pro sebe, ze stavu oddělení od Stvořitele a oddálení od přátel.

Pesach je začátkem duchovní cesty, kdy se vymaníme ze sevření egoismu, které nás dusí a brání nám dýchat. (Pokračování textu…)

Pesach – to je zrození národa

Otázka: Blíží se svátek Pesach. Odkud pochází tradice pořádat speciální jídlo (seder) na první noc Pesachu a co to znamená?

Odpověď: Pesachové jídlo je krásná tradice, která symbolizuje největší milník v historii lidu Izraele: zrození národa. A vše, co bylo před tím, lze nazvat stavem embrya. (Pokračování textu…)

Odkazy na duchovní vlastnosti a činy

Otázka: O svátku Purim je zvykem jíst sladké koláče, které svým tvarem připomínají Hamanovy kapsy. Je to určitý symbol?

Odpověď: V našem světě existuje spojení mezi kořenem a větví. Proto musíme toto všechno nějakým způsobem zobrazovat ve větvích. Lidé by měli být s těmito skutečnostmi spojeni. (Pokračování textu…)

„Země se uklidnila po válce“

Otázka: Co znamená „země se uklidnila po válce“?

Odpověď: Existuje období, kdy Stvořitel v srdci člověka neprobouzí těžká přání a dává mu pokoj. Ale tento klid je dvojí. Buď je to přestávka ve válce – to, co máme během Chanuky, jak vysvětluje Rabaš. (Pokračování textu…)

Žít podle rozumu nebo podle lásky

Otázka: Začíná svátek Chanuka, který nám připomíná vítězství Makabejců ve válce s Řeky. Jaký je hlubší smysl jejich souboje?

Odpověď: „Řekové“ to je má touha přijímat potěšení, můj egoismus, který mi říká: „Poslouchej, musíš se spolehnout na logiku a vlastní intuici. Musíš žít podle svého rozumu, který máš. Život si můžeš rozumově zdůvodnit tak, že zhodnotíš a zvážíš každou příležitost. Buď jako všichni ostatní.“ (Pokračování textu…)

Více stínu než světla

Otázka: Řekl jste, že sváteční přístřešek – Suka symbolizuje duši člověka. Jak tomu máme rozumět?

Odpověď: Člověk, který sedí v přístřešku Suky, zosobňuje touhu. Rozměry Suky symbolizují rozměry lidské duše a její střecha je clonou. (Pokračování textu…)

Jom Kipur není smutek, ale oslava

Poznámka: Pro kabalisty neznamená Jom Kipur smutek ani žal, ale je to velmi vysoká duchovní úroveň, něco jako svátek.

Odpověď: Samozřejmě, že je to svátek – oslava vykoupení. To znamená, že mohu sebereflexí svých problémů a proseb o nápravu napravit své chybné jednání – například, že jsem některé skutky nedokončil, udělal jsem něco špatného a tak dále. (Pokračování textu…)