Category Archives: Stvořitel

Nejdůležitější prostředek duchovního rozvoje

Úryvek z knihyDosahování Vyšších světů“.

Ale nejdůležitějším prostředkem duchovního rozvoje člověka je jeho prosba ke Stvořiteli o pomoc, aby posílil jeho touhu se duchovně rozvíjet, dal mu sílu k vítězství nad strachem z budoucnosti, když nebude postupovat podle egoistických pravidel, aby posílil jeho víru ve velikost a sílu Stvořitele, v Jeho jedinečnost, a také, aby mu dal sílu k potlačení neustálých silných podnětů k jednání podle vlastního mínění.

(Pokračování textu…)

Duchovní tělo

Otázka: Člověk cítí své tělo, když ho bolí. A jak je to s duchovním tělem?

Odpověď: Vše, co v našem světě cítíme, dokonce i ty nejpříjemnější pocity, pociťujeme z bolesti, omezení, napětí. Pocity pramení z pocitu ohraničení.

V duchovním světě je tomu naopak. Pozvedám se nad pocítěním svého těla, pro mě tato egoistická hranice neexistuje. (Pokračování textu…)

Milujte jeden druhého!

Otázka: Co přejete našim divákům a všem lidem v roce 2023?

Odpověď: Přeji nám všem absolutní vzájemnou lásku. Nic jiného není třeba! Lásku. Prostě milujte jeden druhého. Jen tak. Za to, že jsme všichni lidé.

Otázka: Je možné žít „jen tak“, jak jste právě řekl? (Pokračování textu…)

Co je skutečný život

Spravedliví lidé, věnující se Tóře a přikázáním ne proto, aby získali odměnu, ale aby poskytli radost svému Stvořiteli, očišťují své tělo a mění své kli přijímání ve vlastnost odevzdání. (Učení Deseti Sfirot. Vnitřní vhled, kap. 4, s. 17)

Otázka: Co je to za metodiku: Tóra a přikázání? (Pokračování textu…)

Kdo a kdy člověku láme srdce?

Otázka: Kdo a kdy láme srdce člověka? Dělá si to člověk sám, nebo mu zlomí srdce Stvořitel?

Odpověď: Samozřejmě Stvořitel – „není nikoho kromě Něho.“

Vše dělá Stvořitel, ale postupně, aby si člověk uvědomil, co se s ním děje a proč. A pak dostáváme možnost své stavy do určité míry řídit nebo je alespoň přesně formulovat.

Z TV pořadu „Duchovní stavy“, 27. 11. 2022

Originální článek zde.

[#306081]

Stavební kameny ze světla a tmy

Celá věc spočívá ve schopnosti vyrovnat se s rozvíjející se temnotou, která se stává silnější a silnější. Ze své zkušenosti už člověk chápe, že temnota přichází proto, aby ho vedla k pravdě.

Miluje tmu, váží si jí a snaží se v ní být dokonalý. Člověk by měl pociťovat temnotu pouze pro uvědomění si vlastního egoismu a aby on sám vybudoval nad svým egoismem a temnotou sílu odevzdání a rozkryl v ní světlo. (Pokračování textu…)

Jak mluvit se Stvořitelem

Poznámka: Dopis od vaší studentky: „Dobrý den, drahý učiteli! Obracím se na Vás s prosbou: naučte mě mluvit se Stvořitelem.

Kabalu studuji přes 12 let. Před dvěma měsíci mi zemřel manžel. Žili jsme spolu 28 let. On se naší vědou nezabýval, ale byl to takový anděl za mými zády, který mi pomáhal studovat, pracovat, šířit. Zemřel. Je to pro mě velmi těžké, srdce mi puká! Vaše články a videa mi pomáhají. (Pokračování textu…)

Deset přikázání a Čin Stvoření

Poznámka: V knize Zohar je řečeno, že Deset Přikázání odpovídá deseti Činům Stvoření.

Odpověď: Deset Přikázání je deset hlavních kritérií, podle kterých musíme vybudovat model našeho vnitřního obrazu, nazývaného „Adam“ ze slova „dome“ – „podobný Stvořiteli“. (Pokračování textu…)

Bod tvého počátku

Otázka: Co znamená prosit Stvořitele a jak bychom měli prosit? Stačí si říct ve svém nitru: naprav moje vlastnosti?

Odpověď: Když je člověk teprve na začátku, obrací se ke Stvořiteli, jako k nějaké osobě, vnějšímu vedení, vnější síle, která je mimo člověka – jako by se modlil k „modle“ nebo nějakému vymyšlenému obrazu. Bohužel si takto na začátku představujeme Stvořitele. (Pokračování textu…)

Nemusíme měnit svět, ale pochopit jeho zákonitosti

Díky všem událostem, které se ve světě odehrávají, nás Stvořitel postupně přivádí na úrovni osobní i společenské k uvědomění, že se vyvíjíme nesprávným způsobem, od jednoho utrpení ke druhému. Záměrem je, abychom pochopili zákonitosti systému, ve kterém se nacházíme. (Pokračování textu…)