Category Archives: Stvořitel

Štěstí nebo osud?

Otázka: Je to štěstí, když v člověku vznikne touha po duchovním rozvoji?

Odpověď: Ne, není to štěstí. Je to osud! (Pokračování textu…)

Může člověk potrestat Stvořitele?

Otázka: Existuje něco takového, že by člověk mohl potrestat Stvořitele?

Odpověď: Ano, tím, že plně neusiluje o dosažení cíle stvoření. To lze považovat za trest pro Stvořitele.

Je to stejné, jako dítě, které velmi trápí rodiče tím, že se nechce rozvíjet. (Pokračování textu…)

Odměna a trest z pohledu kabaly

Otázka: Co je odměnou a co trestem z hlediska vědy kabaly?

Odpověď: Z hlediska Programu stvoření je odměnou veškeré úsilí člověka vedoucí k dosažení podobnosti se Stvořitelem. A tam, kde se k němu člověk nedokáže překonat, musí vidět trest.

Jinými slovy, dostane-li člověk příležitost dosáhnout podobnost se Stvořitelem a on ji využije, pak je pro něj odměnou již samotná práce. A naopak.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 31. 5. 2022

Originální článek zde.

[#298699]

Co je štěstí?

Otázka: Jaký je rozdíl mezi štěstím a osudem?

Odpověď: V zásadě si tyto dva parametry lidé někdy pletou.

Štěstí je něco, co jsme si nepředstavovali jako pravděpodobné a najednou se stalo. (Pokračování textu…)

Jak se projevuje vliv Stvořitele

Otázka: Stvořitel je síla, která nás stvořila a působí na každého z nás prostřednictvím desítky, respektive přes celé lidstvo. To znamená, že jednotlivce přímo neovlivňuje, i když to tak každý osobně pociťuje?

Odpověď: Člověk sám jako takový neexistuje. Vždy je spojen se Stvořitelem a Stvořitel zase s ním prostřednictvím desítky. (Pokračování textu…)

Šavu‘ot – věčnost dlouhá jeden den

Svátek Šavu‘ot nevyžaduje dodržování žádných zvláštních tradic a trvá pouze jeden den, proto projde téměř bez povšimnutí. Ve skutečnosti je tento svátek velmi důležitý, protože na jeho základě lidé přijali metodiku nápravy – cestu k dosažení věčného a dokonalého života pro celé lidstvo. (Pokračování textu…)

V plánech Stvořitele nejsou žádné války

Svět a celá příroda jsou zraněny válkou. Je možné si nějakým způsobem „osladit“ bolestná utrpení, která nám uštědřuje naše zlé sobectví? Především si musíme uvědomit jednoduchou pravdu, že mluvíme o našem přání přijímat potěšení, které se rozvíjí ve čtyřech úrovních. (Pokračování textu…)

Duchovní kořen čísla deset

Otázka: Jaký je duchovní kořen čísla deset?

Odpověď: Duchovní kořen čísla deset se rozkrývá právě prostřednictvím deseti stupňů tohoto vyčíslení. Desítka proto vyjadřuje podstatu vztahu Stvořitele ke stvoření a naopak. Jinými slovy, je nutné projít deset stupňů od stvoření ke Stvořiteli a od Stvořitele ke stvoření, aby jeden pocítil druhého. (Pokračování textu…)

Vraťte mi posezení v kuchyni

Otázka: Mark píše: „Toužím po minulosti. A zjišťuji, že tuto touhu nemám jen sám. Stýská se nám po pionýrských táborech, po kroužcích, které vedly nadšení učitelé, a po tělesné výchově, která ještě nebyla sportem, a po komunikaci, která nebyla Tik-talk ani Facebook…Svůj čas jsme trávily v kuchyních a povídali si… Bydleli jsme ve stanech, zpívali hrdé národní písně. Žili jsme!

A najednou se všechno rozpadlo. (Pokračování textu…)

Porozumět myšlenkám Boha

Poznámka: „Chci vědět, jak Bůh stvořil svět. Nezajímají mě různé jevy ve spektru toho či onoho prvku. Chci znát myšlenky Boha, zbytek jsou detaily.“ Albert Einstein

(Pokračování textu…)