Category Archives: Stvořitel

Ako prekonať utrpenie?

Otázka: Ako prekonať utrpenie?

Odpoveď: Utrpenie sa prekonáva poznaním. Predpokladajme, že viem, prečo, kde a ako sa pohybujem; jasne chápem svoje činy a svoje kroky; snažím sa zistiť, že utrpenie pochádza od dobrého Stvoriteľa, ktorý ma tlačí k cieľu. Ale pretože nechcem ísť k nemu a vzpieram sa ako malé hlúpe dieťa, cítim utrpenie.

(Pokračování textu…)

Spoločník, ktorého mi vybral Stvoriteľ

Otázka: Existuje rozdiel v duchovnom rozvoji žien a mužov a ako sa to prejavuje?

Odpoveď: Ak hovoríme o historickom procese, vidíme, že akonáhle Abrahám začal objavovať vedu Kabalu, bol poučený, aby sa spojil so svojou ženskou časťou: „Počúvaj, čo Ti Sarah hovorí.“

(Pokračování textu…)

Prečo je nemožné dohovoriť sa so Stvoriteľom?

Otázka: Prečo je nemožné dohovoriť sa so Stvoriteľom?

Odpoveď: Záleží to od situácie. Vari chceš, aby On robil nejaké láskavosti alebo ústupky? To sa nestane!

Všetci sa nachádzame vo veľmi pevnom systéme vzájomných vzťahov. Tu nemôžu existovať prosby ako: „Urob mi, pre Teba to nie je ťažké! Prečo sa mi tak dlho vysmievaš? Pozri sa, ako trpím!“

(Pokračování textu…)

Je to zlé, keď nablízku nie je Stvoriteľ

Počas celého dňa je potrebné sledovať iba jednu myšlienku: „Nie je nikoho okrem Stvoriteľa, Dobrého a Tvoriaceho Dobro,“ po celý čas sa k nej vracať a snažiť sa ju udržiavať, aby ste nestratili príjemný pocit.

Ak je to pre nás nepríjemné, ak sa niečo nedarí v našom živote, je to znamenie toho, že sa Stvoriteľ vytratil z nášho zorného poľa.

(Pokračování textu…)

Preobliekanie sa na Purim

Otázka: Prečo je zvykom preobliekať sa na Purim?

Odpoveď: Purim je odhalenie našich minulých stavov, pretože každý z nás je v skutočnosti zločinec! Obliekame sa do najrôznejších postáv: ako hriešnici aj ako spravodliví – na jednej strane do Hamana a Achašveróša a na druhej strane ako Mordechaj a Esther.

(Pokračování textu…)

Bráni bohatstvo a chudoba v štúdiu kabaly

Otázka: Kedysi ste povedali, že Stvoriteľ poskytuje bohatstvo, aby od Seba oddialil človeka. Ale veď chudoba tiež vzďaľuje od duchovna, pretože všetky sily a myšlienky človeka sa sústreďujú na to, ako nakŕmiť seba a svoju rodinu. Bráni teda bohatstvo a chudoba v štúdiu kabaly?

(Pokračování textu…)

Aký je rozdiel medzi Stromom poznania a Stromom života?

Otázka: Aký je rozdiel medzi Stromom poznania a Stromom života?

Odpoveď: Strom poznania symbolizuje poznanie dobra i zla, keď poznáš zlo od dobra a dobro od zla. Strom života – je strom, ktorý sa nachádza v úplnej náprave.

Strom je úplné zloženie Zair Anpin, Stvoriteľa. Stvorenie, dosahuje Stvoriteľa, prispôsobí Jeho v sebe, preberá Jeho podobu, stáva sa podobným ako On a potom sa tiež nazýva „Strom“.

V procese porozumenia ide človek po dvoch líniách: dobra a zla. A nakoniec, keď mu spoločne dobro aj zlo dajú úplné dosiahnutie, Strom poznania dobra a zla sa stáva Stromom života.

Z lekcie v ruštine 16. 09. 2018

[239244]

Originální článek zde

 

Porce světla od Stvořitele

Otázka: Stvořitel nám na cestě k Sobě záměrně posílá klamné ideje a metodiky, abych se při hledání pravdy sám vypracoval a odhodil lži?

Odpověď: Jde o to, že ti Stvořitel pokaždé pošle shora malou porci světla. A tato špetka světla v tobě vyvolává různé pozitivní a negativní pocity, nejrůznější rozhořčení v mysli, protože na to nejsi připravený.

Shora ti však nikdy neposílají nic špatného, jen trochu víc světla.

Z lekcí v ruském jazyce, 19.8.2018,  Originální článek zde
[238364]

 

Odkiaľ pochádza číslo 600 000 duší?

Otázka: Šesťsto tisíc duší – je číslo prevzaté náhodne?

Odpoveď: Nie. Veda o Kabale je presná veda.

Číslo 600 000 pochádza zo štruktúry duchovného systému. Malchut (stvorenie), ktorý sa spojuje so Zair Anpinom (Stvoriteľom), spoznáva jeho šesť Sefirot, násobí sa pri tom na výšku rozdielu medzi nimi. Vychádza to šesťsto tisíc.

Vec je v tom, že existuje ešte aj ďalšie rozbíjanie do ľubovoľného požadovaného, množstva (počtu), pretože všetko závisí od riešenia našich pocitov, chápania, zjednotenia, spojenia, vzájomnej integrácie do seba.

Z lekcie v ruštine 16. 09. 2018

[#238932]

Originální článek zde 

Existuje úžitok z modlitby, ktorá nepochádza zo srdca?

Otázka: Vieme, že správna modlitba je modlitba za druhých. Ale keď nie je žiadna sila, aby som sa modlil za skutočné, a ja, napriek tomu, robím takéto úsilie, má takáto modlitba pozitívny výsledok? (Pokračování textu…)