Category Archives: Stvořitel

Poslední housle v orchestru

Celé dějiny, včetně mého bývalého soukromého života, z 99,9 % stvořil Stvořitel. A zbývajících 0,1 % už zůstává na mně. Ale tato setina je pro mě ve skutečnosti 100 % mého života! Ale tato setina závisí na 100% pouze na mně a proto se musím starat pouze o ni, o nic jiného. Neboť všechno ostatní není v mé moci. (Pokračování textu…)

Moudrý otec

Otázka: Je možné říci, že se Stvořitel ponořil do stavu, ve kterém se vnímá jako stvoření?

Odpověď: Ne. Ve skutečnosti jsou všechna stvoření v jediném, absolutním, dokonalém stavu. Aby stvoření dosáhla Stvořitele, musí projít všemi stupni vývoje, kterým se říká „vyhnanství“, aby z těchto úrovní skrytosti, vyhnanství, temnoty pochopila stav, ve kterém se vlastně nacházejí. (Pokračování textu…)

Fyzická a duchovní paměť

Otázka: Co je paměť? Kde se uchovává?

Odpověď: Existuje několik typů paměti. Jednou z nich je paměť na chemické nebo elektrochemické úrovni, ale jde o totéž. Další je duchovní paměť, kterou nelze vymazat žádnými vnějšími hmotnými vlivy. (Pokračování textu…)

Duchovní bolest Stvořitele

Otázka z Facebooku: „Zakouší Stvořitel „bolest srdce“?“

Odpověď: Na jedné straně Stvořitel trpí více než my všichni. Na druhé straně Tóra mluví o pocitech Stvořitele pouze z hlediska lidských pocitů, protože jinak je nelze vysvětlit. (Pokračování textu…)

Duše

Otázka: Jaká je správná definice duše?

Odpověď: Duše je ta část tebe, kterou rozkrýváš.

Duše, to je náš kořen, kde se nacházíme v plném spojení se Stvořitelem jako dvě síly: naše přijímající a Jeho odevzdávající. Tento vyšší stav se nám odhaluje postupně, prostřednictvím sto dvaceti pěti stupňů odhalení, o nichž hovoří kabala. (Pokračování textu…)

Kvůli nesouladu se Stvořitelem

Otázka: Ba‘al HaSulam uvádí příklad bohatého muže, který živí chudáka a dává mu dary. Chudák z toho pociťuje okamžité potěšení. Ale s rostoucím počtem dárků začíná pociťovat hanbu.

Pocit studu se nám nelíbí, protože ve Stvořiteli něco takového, jako je přijímání, neexistuje. Pochází hanba také od Stvořitele, nebo se objevuje pouze ve stvoření? (Pokračování textu…)

Jak předejít rozvodu?

Poznámka: Psychologové tvrdí, že jedním z faktorů, jak předcházet rozvodům a hádkám, je spát ve společné posteli pod jednou přikrývkou, když už nezbyde nic jiného, jak vzájemný vztah napravit nebo zlepšit. Tehdy už není kam utéct. Tvrdí, že samostatné postele nebo pokoje vytváří mezi manžely doslova propast. (Pokračování textu…)

Všichni jsme osamělé velryby

Poznámka: Už 20 let plave v severní části Tichého oceánu osamělá velryba, kterou nikdo neviděl a která není schopna komunikovat se svými velrybími příbuznými, protože „mluví“ jinou frekvencí. Zatímco všechny ostatní „komunikují“ v rozmezí 10-20 Hz, tato velryba „mluví“ frekvencí 52 Hz. A tak ji i pojmenovali – „Velryba 52 Hz“. (Pokračování textu…)

Je nutné žít jen pro sebe?

Poznámka: Internetem se šíří text, který se stal velmi populární: „Víte, co se stane po vašem pohřbu? Za pár hodin pláč utichne a vaše rodina se začne zabývat přípravami na pohřební hostinu. K večeru začnou vaši příbuzní diskutovat o zprávách.

Druhý den začne za vás zaměstnavatel hledat náhradu. O týden později už budou vaše děti plně ponořeny do práce. Za měsíc bude váš životní partner sledovat v televizi komedie a bude se smát. S neuvěřitelnou rychlostí budete zapomenuti. (Pokračování textu…)

Lék na pomluvu

Kongres v Moskvě. Lekce č. 4

Otázka: V jakém okamžiku vzniká pomluva a jak tento bod nepřehlédnout, abychom se do pomluv nenechali vtáhnout?

Odpověď: Pomlouvání vychází z pocitu vlastní nadřazenosti, protože když budete o všech mluvit dobře, ztrácíte možnost se nad někým povyšovat. Potřeba vyvyšovat se nutí člověka pomlouvat ostatní.

Je podstatné, abychom se snažili hovořit pouze se Stvořitelem.

Ze 4. lekce kongresu v Moskvě, 3. 5. 2016

Originální článek zde.

[#189382]