Category Archives: Stvořitel

Postupné zmenšování Světla

Poznámka: Ba’al HaSulam v „Učení Deseti Sfirot“ vysvětluje postupné omezování a oddělování Světla ve čtyřech fázích, až se stvoření dostalo na místo, kde není vůbec žádné světlo, pouze touha přijímat.

Odpověď: Vzdalování se od Stvořitele znamená postupné omezení pocitu dobra, věčnosti, dokonalosti. Stvoření se od Stvořitele odděluje postupným snižováním Jeho vlivu na něj. V této míře se stává více a více sobečtější, odděluje se od Stvořitele a mění své vlastnosti, protože Stvořitel má na něj stále menší vliv. (Pokračování textu…)

Kabalistické pojmy: „Svět nekonečna“, „Světlo“, „Sfira“

Světem nekonečna označujeme stav, ve kterém stvoření dosáhne poznání jeho absolutní nekonečnosti. Vždy se hovoří o vztahu ke stvoření, které není ve Světě nekonečna v ničem ohraničeno a cítí své neomezené možnosti.

Poznámka: V kabale se také často používá pojem „Světlo“. (Pokračování textu…)

K čomu je nám dlhovekosť

Inžinieri z MIT a Technickej univerzity v Mníchove navrhli nový druh palivového článku, ktorý premieňa glukózu (cukor) na elektrinu. Zariadenie má priemer asi 1/100 ľudského vlasu. Zdroj energie z cukru generuje najvyššiu hladinu energie zo všetkých doterajších palivových článkov na báze glukózy v okolitých podmienkach.

(Pokračování textu…)

Pojem „tělo“ v materiálním a duchovním

Otázka: Říká se, že „Stvořitel nenávidí těla“. Proč? Vždyť to On je vytvořil.

Odpověď: V kabale se tělem označuje egoismus člověka. Stvořitel je absolutní touha dávat, která existuje nad naším sobectvím a je zcela odlišná od egoistických záměrů člověka. Je opakem ega, proto se říká, že On nenávidí „těla“. (Pokračování textu…)

Rozdíl mezi písmenem a slovem

Otázka: Pokud na sobě cítím nějaký vliv Stvořitele, tak abych tento pocit předal někomu dalšímu, mohu nakreslit jedno písmeno nebo slovo z několika písmen. Jaký je rozdíl mezi písmenem a slovem?

Odpověď: Písmeno vyjadřuje pouze jednu vlastnost. Zatímco slovo vyjadřuje posloupnost vlastností, které přecházejí jedna do druhé, a tím vyjadřují vztah. (Pokračování textu…)

Doplňování životní energie

Otázka: Může být ztráta životní energie člověka doplněna pomocí Vyšší síly nebo nějakým jiným zdrojem?

Odpověď: Je to možné a potřebné! Skutečnost je taková, že když se člověk začne věnovat rozvoji své duše, dostává shora obrovskou energii. Samozřejmě prochází různými stavy zklamání a slabosti, ale nakonec získává velmi velkou sílu, vytrvalost, věrnost cíli, dlouhověkost, potřebu existovat pro druhé. (Pokračování textu…)

V oceánu světla

Otázka: Jak na nás působí Světlo? Nepřetržitě nebo jen tehdy, když ho na sebe přitahujeme?

Odpověď: V podstatě se nacházíme v neustálém oceánu Světla. Záleží však na nás, jakým způsobem ho cítíme a do jaké míry jsme připraveni nechat se Stvořitelem ovlivnit.

Nemůžeme tedy říci nic konkrétního. Vše, co pochází od Stvořitele, se nazývá Světlo a člověk podle toho, nakolik je podobný Stvořiteli, pociťuje jeho působení v silnější a plnější míře.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 19. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300931]

Rozdíl mezi Přímým a Obklopujícím Světlem

Otázka: Jaké druhy Světel existuji?

Odpověď: Je velmi mnoho způsobů, jak Stvořitel působí na stvoření. Od shora dolů a zdola nahoru se šíří Přímé Světlo, Odražené Světlo a Obklopující Světlo, které se dále rozkládá na mnoho dalších různých druhů Světel. (Pokračování textu…)

Místo, kde se odhaluje Stvořitel

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022, 1. lekce

Ještě tě žádám, abys přikládal více úsilí v lásce mezi přáteli, vymýšlel způsoby, které dovolí zvýšit lásku mezi přáteli a zničit touhu po tělesném zisku v nás. Protože právě to rozsévá nenávist.
A mezi těmi, kdo poskytují potěšení Stvořiteli, nemůže existovat žádná nenávist – naopak mezi nimi vládne milosrdenství a nesmírná láska. A tyto věci jsou jednoduché.
(Ba‘al HaSulam, Dopis 11). (Pokračování textu…)

V jednom srdci, v jedné touze

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022. Lekce 1

Otázka: Jakou úroveň můžeme dosáhnout v našem spojení, v začlenění s přáteli během těchto několika dnů, které jsou nyní před námi?

Odpověď: Myslím, že potřebujeme opravdu zažít pocit, že můžeme být v jednom srdci. To je podle mě to nejdůležitější. V jednom srdci! (Pokračování textu…)