Category Archives: Stvořitel

Skvělý nástroj pokroku

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 5

Sjednocení je největším prostředkem postupu k cíli. Je to realizace naší nápravy.

Stvořitel nám pomáhá tím, že nám dává touhy po jednotě, probouzí v nás pohyb k vzájemnému porozumění a cítění. Postupně směřujeme k tomu, co se bude formovat – a už se to prakticky formuje – obrovská mnohostranná světová skupina, která bude schopna skutečně absorbovat veškerou sílu Vyššího Světla a přinést ji skrze sebe k celému lidstvu. (Pokračování textu…)

Jak dojít k sebe anulování

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 2

Otázka: Jak dojdeme k sebe anulování?

Odpověď: K sebe anulování přicházíme, když si uvědomíme jeho nezbytnost. Tím, že o tom slyším mluvit měsíce. A pokaždé, když to slyším, získávám jakousi špetku Vyššího světla.

(Pokračování textu…)

Ke komu se modlíme?

Světový kongres Kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 1

Otázka: Řekl jste, že žádný Stvořitel neexistuje, že Stvořitel je vlastnost nejvyššího spojení, odevzdání. Pokud Stvořitel neexistuje, ke komu se modlíme? (Pokračování textu…)

Nic se nestane „najednou“

Otázka: Jak se člověk stane prorokem? Předpokládejme, že sedí a najednou k němu přijde nějaká vize?

Odpověď: Ne. K tomu musí člověk vyjít ze sebe, ze svého egoismu a na základě altruismu, který se v něm rozvíjí, začít spolupůsobit s jinými lidmi a skrze ně se Stvořitelem. Pouze takovým způsobem se člověk stává prorokem. (Pokračování textu…)

Co dělat, když tě dusí urážka?

Otázka: Mnozí nám píší, že žijí s urážkou, s křivdou: „Nemohu odpustit svým rodičům, že nám rozbili naše manželství“, „přišly potíže a můj nejbližší přítel mi nepodal pomocnou ruku, nikdy mu neodpustím.“ Zášť učitelky vůči nevděčným žákům, křivda rodičů vůči dětem, které je opustily. Urážka, křivda…
Jak se postavit k urážce? (Pokračování textu…)

Působit modlitbou na srdce

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 2.

Zdá se, že práce jde pomalu, protože vše prochází rozumem. Jako bys všemu rozuměl, ale jak pomoci srdci, aby to cítilo?

Srdce jsou pod vládou Stvořitele, takže je třeba se za to modlit. Rozum je v naší moci a srdce jsou v plné moci Stvořitele, touhy – to je to, co On stvořil.

Začněte tedy skládat modlitbu v rozumu, aby Stvořitel z vaší modlitby působil na vaše srdce. A pak se to stane.

Z lekce číslo 2 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 7. 1. 2022

Originální článek zde.

[# 292018]

Jak lze pocítit, že nás Stvořitel miluje?

Otázka: Je láska ke Stvořiteli a pocit Jeho velikosti a důležitosti jedno a totéž?

Odpověď: Ne. Pocit velikosti a důležitosti je pocítění Stvořitele. A láska znamená tvůj vztah k Němu. Ne Jeho k tobě, nebo jak ty Ho vnímáš, ale jak na to ty reaguješ.

Otázka: Od počátku se říká, že nás Stvořitel miluje. V čem se projevuje Jeho láska k nám? (Pokračování textu…)

Štěstí i zázrak

Otázka: Kabala se zabývá dosažením Stvořitele v tomto světě. Odhalení Stvořitele člověku je zázrakem nebo přírodním zákonem?

Odpověď: Je to zákonitost, ale když se projevuje, děje se to nečekaně, a proto je to vnímáno jako zázrak. Projevuje se to uvnitř člověka jako pocítění nových přirozených vlastností. (Pokračování textu…)

Co nejde napodobit zde na světě?

Otázka: Francouzský filozof 20. století Jacques Derrida říkal: „Pouze možnost vytvoření kopie je skutečným kritériem originality. Pouze autentická pravda může být předmětem napodobování nebo parodie.“

Je na světě něco, co se nedá napodobit? (Pokračování textu…)

„Postavit oltář“

Otázka: Co znamená „postavit oltář“?

Odpověď: Postavit oltář znamená učinit ze své nejnižší touhy, z Malchut, z kamenů („kámen“ – od slova „avana“) touhu, která je podřízena pouze vlastnosti Biny, vlastnosti nebes, vlastnosti Stvořitele. Z toho stavím oltář.

To znamená, že chci, aby se všechny moje egoistické touhy účastnily procesu pozvedání vlastnosti dávání, pozvedávání Stvořitele.

Z televizního pořadu „Tajemství věčné knihy“, 27. 9. 2021

Originální článek zde.

[# 290512]