Category Archives: Studium

Ani moudrostí, ani silou, jen vytrvalostí

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Úvod do studia Deseti sefirot,” Bod 141: „Nejsem nikde než v Tóře. Proto dodržujte Tóru a v ní Mě hledejte, a Světlo vás napraví a vy Mě naleznete,“ jak je psáno, „Ti, jež Mě hledají Mě najdou.“

O tohle se snažíme, snažíme se spojit jako jeden muž s jedním srdcem, dosáhnout vzájemné záruky a „milovat bližního svého jako sebe sama“ tím, že ukazujeme naši připravenost na takové spojení během studia. A pak během každé chvíle, odhalujeme nakolik toho nejsme schopni a pak se opět, navzdory všemu, snažíme myslet na sjednocení a spojení.

Doufáme, že naše studium a spojení nám pomůže odhalit Stvořitele, abychom Mu přinesli potěšení. Během studia se toto stává modlitbou, činem nápravy, a to nás posunuje blíže k cíli. Pokud se přátelé snaží správným způsobem spojit, pozvednout své body v srdci nad jejich ego, osvobodit je od jeho řízení, a spojit je, k čemuž dochází během lekce, kde se o takových stavech hovoří, pak tím přitahujeme reformující světlo. A to je vlastně naším úsilím.

Vždy budou nějaké překážky, bude jich víc a víc. Proto se musíme navzájem posílit a právě tehdy, kdy přichází zoufalství a na cestě se objevují velké obtíže, člověk je z nich bezradný, neví co má dělat, chce uniknout, unaví se a usíná, nebo naopak, začne být rozlobený a nedokáže takový stav unést. Ale právě takové stavy jsou nejprospěšnější, protože přidávají další kapku práce, kterou na sebe přitahujeme Světlo.

Ten, který si nezoufá a poddá se, je tím, který uspěje. Tady ani moudrost, ani síla nepomůže, jen vytrvalost. Čas to udělá.

“Čas” symbolizuje mnohé snahy, které člověk každou chvílí vyvíjí, dokonce i ty nejmenší. Tyto pokusy se nahromadí, spojují a na závěr přináší i řešení.
[98320]
Z 1. části denní lekce 7/1/2013, „Úvod ke studiu Deseti sefirot“

Nezlomný cyklus

Dr. Michael Laitman

Otázka: Na dnešní lekci jste řekl, že během 24 hodin dne je určitě někdo na zemi, kdo studuje kabalu. Proč je to tak důležité?

Odpověď: Je to velmi důležité. Vidíme to.

V 16. století byl velký kabalista, Ramchal, který měl skupinu v italské Padově. Máme poznámky členů této skupiny a jejich deníky. Studovali v pořadí, aby se studium nezastavilo. Každá podskupina studovala 5-6 hodin, a zbytek lidí se vrátil domů, do práce nebo spát. Takto cyklus jejich studia nikdy nepřestal. Je to důležité když cítíte, že pracujete stále k témuž cíli. I když chybíte, ostatní pracují za vás. To dává zvláštní efekt.

Pomáhá to nám všem a je to velmi důležité, protože jsou na světě vždy lidé, kteří studují podle našeho systému.
[90659]
Z virtuální lekce 14/10/12

Váš chybějící kus v puzzle duše

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když je člověk znechucený v postupu, znamená to, že neinvestoval dostatečné úsilí směrem k lásce přátel?

Odpověď: Je-li osoba znechucená ze svého duchovního vývoje, pak to obvykle pramení z pýchy, z toho že se staví nad ostatní. A to je obecná choroba, která se nachází v každém z nás. Pýcha je základem touhy přijímat, která k nám přichází přímo od Stvořitele. Stvořitel je jedinečný, a tak se také cítíme býti jedinečnými.

Já jsem opravdu jedinečný, protože jsem kousek obecného puzzle, který se nenachází v nikom jiném. Oprávněně tak pociťuji, že jsem jedinečný. Otázkou je jen, jak budu tuto jedinečnost používat? Budu se snažit doplňovat ostatní jakýmkoli způsobem, jakým to bude možné?

Duchovní puzzle není stejné jako tělesné puzzle, kde každý kus je v kontaktu pouze s několika nejbližšími sousedy a daleko od všech ostatních. V duchovním puzzle jsem připojen ke každému. To je úžasné! Představte si, že existuje 600.000 kusů puzzle a jsem připojen ke každému z nich. Také každý z nich je spojen se všemi ostatními kusy. To není jednoduché spojení, ale spojení na každé úrovni, všechny naše Keterim(koruny) jsou vzájemně propojeny, na všech úrovních Biny (moudrosti) jsou vzájemně propojeny a tak dále.

Proto mezi námi existuje těsné spojení dávání, které stále potřebujeme odhalit. Na konci nápravy, díky našemu vnímání a pochopení této složité souvislosti, se odhalí s „620“ krát větší intenzitou: místo Nefesh de nefesh, NRNHY de NRNHY.

Představte si, že existoval tento jednoduchý systém 600.000 kusů, které byly zapojeny v sérii, jeden po druhém, jako stádo ovcí. A najednou se propojí ve všech druzích vazeb, doplňujíce a naplňujíce jeden druhého ve všech situacích a atributech.
[71599]
Z 1. části denní lekce kabaly 2/3/12, Shamati # 35

Bez znalostí není člověka

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je účelem získání znalostí v novém systému integrálního vzdělání?

Odpověď: Není možné udělat člověka ze studenta bez znalostí. Jmenovitě uvědomění, pochopení a jeho dobrovolná účast v procesu odlišuje člověka od zvířete. Po získání znalostí o světě bude vědět, kde žije, jak je řízen a jak by měl jednat. Cílem je, aby se všichni stali součástí integrálního lidstva, aby mohli vidět, že to není jinak možné a že se musí podílet na všem spolu s ostatními a být součástí celého obrazu.

I když mu nikdo neřekne, uvidí, že neexistuje žádná jiná cesta, protože dáváme člověku integrální vzdělání. Na základě těchto znalostí, musí sám postupně dojít k jeho vlastním závěrům. Praktický trénink mu dá příslušné emoce a pocity, což znamená, že budeme pracovat souběžně s obojím: jeho myslí a srdcem.
[65207]
Z „lekce o novém světě,“ 1/12/2011

Nula může být také nekonečno

Dr. Michael Laitman

Otázka: Proč i po tolika letech studia se stále ptáme na jeho účel? Vyplývá z toho, že vždy začínáme od začátku, od nuly?

Odpověď: Ne, pokaždé začínáme z ještě větší „nuly“! Opravdu, egoistická touha neustále roste, stejně jako porozumění. Naše touhy jsou ostřejší a přesnější, a tak naše „nula“ se stává hlubší a vymezenější.
[48257]
Z 1. části denní lekce kabaly 15.7.2011, spisy Rabáš

Vzorec návrácení k dobru

Dr. Michael LaitmanČlověk, který otvírá knihu Zohar, ji otvírá, aby odhalil Stvořitele. Podle definice kabala, jako věda, je metoda, která odhaluje Stvořitele Stvořením na tomto světě. Proč by nám jinak byla dána kabala a celá Tóra? Stvořitel se nám odhaluje v touze po dávání a lásce k člověku. Tato touha se kvalitativně rovná Stvořiteli a Stvořitel se takto odhaluje podle zákona vyrovnanosti forem.

Tak je Stvořitel kvalita dávání a milování, síla darování a lásky. „Dobro, které koná dobro“. Jak tedy můžeme dosáhnout touhy po dávání a lásce, dobro, které koná dobro? Spojováním se mezi sebou navzdory osobním egoistickým silám, které nás vzájemně odpuzují a vytvářením sítě dobrého spojení mezi námi, nad sítí nenávisti. Vytvářením sítě, ve které každý je dobrý a dělá dobro, dává a miluje druhé.

Ale jak to uděláme, jestliže každý z nás je jen maličký egoista? Čteme knihu Zohar, která vykresluje naše napravené stavy, ve kterých jsme spojeni dobrým spojením mezi námi a toužíme, aby se to vyplnilo uvnitř nás. V tom případě získáme otisk z těch dobrých stavů, které již existují v nekonečnu. Tento otisk, vliv sil z našich opravených stavů na náš aktuální stav, se nazývá „obklopující Světlo“ nebo “ Světlo, které nás navrací ke zdroji milosti.“

Následně, podle vzorce: „vytvořil jsem zlý sklon a dal jsem Tóru pro jeho nápravu, protože Světlo v ní navrací ke zdroji“, se navracíme ke zdroji – dobru, které koná dobro.

 Tím odhalíme Stvořitele, dobro, které koná dobro, náš kořen.

Z 2. částí denní lekce kabaly lekce 5/26/11, Zohar

Chci Světlo!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Já to prostě nedokážu pochopit: Co je to světlo, které napravuje? A jak se ho mohu domáhat během studia?

Odpověď: 1. Snažte se uvnitř sebe alespoň rozpoznat všechny ty vlastnosti, o kterých čteme ve knize Zohar.  Pokuste se rozeznat, kde se uvnitř Vás nachází, „přehrabujte se“  uvnitř Vašich přání, myšlenek a uvnitř sebe. 

Tak rozšíříte své vnitřní Kelim, přání a vlastnosti vnímání. Jak mezi nimi hledáte, začnete je rozlišovat. Všechny tyto vlastnosti se už nachází uvnitř Vás. 

2. Nemám-li potřebu napravit se, pak jsou pro mně slova „Světlo, které napravuje“ bez života. Pokud nápravu požaduji, pak toto Světlo očekávám. Pokud však tuto potřebu nemám, pak nevím, čím toto Světlo je.

Je mi řečeno, “Musíte počkat na příchod Světla.”  Dobře, nechť přijde. Mudrci říkají, že je to správně a já souhlasím. Je-li toto můj postoj, pak jej nemohu přilákat. 

Je psáno, že člověk musí očekávat spasení každou chvíli. „Stvořitelovo spasení přijde mrknutím oka.” Přesně to mluví o napravujícím Světle, reformujícím Světle, které nás přivádí zpět ke Stvořiteli.

Činu, kterého se dožadujeme, musí vždy předcházet naše přání, naše potřeba po něm. Jinak k tomu nikdy nedojde. Buď vyvoláme trápení uvnitř nás sami, což je „trápení z lásky“, vášnivá touha po Světle, nebo přijde ve formě nuceného utrpení, cestou “Beito” (ve svůj čas).

Nicméně bez trápení, bez otázky a bez přání, nemohu dosáhnout Světla nápravy. Je to proto, že Světlo je v absolutním klidu. Potřebujeme pouze touhu, aby nás Světlo ovlivnilo.

Mohli bychom říci, že se Světlo nachází uvnitř přání, ale je odhaleno pouze tehdy, když toto přání dosáhne pravé míry.
[40438]
Ze 2. části denní lekce kabaly 12/04/11,  The Zohar

Síla začátečníků

Dr. Michael Laitmand

Otázka: Redukují kabalisté světové katastrofy na základě svého duchovního pokroku?

Odpověď: Samozřejmě. Navíc, v tomto ohledu není nikdo větší nebo menší. Lidé si myslí, že velký kabalista se jen pomodlí a pohroma odejde. Ale ve skutečnosti je to naopak: Právě nově příchozí, kteří mají bod v srdci, který se právě probudil, kteří jsou zmatení, a ještě nic nechápou, mohou udělat více, než stařešinové s jejich vzdálenou, malou touhou.

Stejně jako malé dítě, které se stává hlavou rodiny, lidé, kteří se právě vydali na duchovní cestu a kteří se stále ještě zdají daleko od „reálného byznysu,“ mohou dokázat víc, než „veteráni“, s jejich prostými touhami a prosbami.
[37931]
Ze 4. Části denní lekce kabaly 13.3.2011

Motivace narodit se dříve

Dr. Michael LaitmanOtázka: Baal HaSulam píše, že než začneme studovat kabalu, je nutné porozumět, co to je. Jak se kdokoli může naučit její jazyk, je-li tak složitý?

Odpověď: Porozumět, co je moudrost kabaly, znamená získat clonu, abych se pozvedl nad svůj egoismus a uviděl duchovní činy. Pak budete schopen porozumět kabalistickému učiteli a učit se od něj, co dělat dále. Pochopíte a budete schopen vše, co vám řekne, ověřit v praxi, právě tady a nyní, jak to činí obyčejní studenti v tomto světě. 

Dokud se však duchovně nenarodíte, jak vám mohu cokoli vysvětlit? Je to, jako kdybych vyprávěl o tomto světě nenarozenému dítěti, které je stále v matčině lůně. Tak k nám kabalisté mluví z jiného světa. My pobýváme v tomto světě, uvnitř jeho sféry, jako v bublině, zatímco je nám vyprávěno, jaké to je zaujmut místo venku. 

Proto kabalistické textové práce jsou pro nás jen „zázračným lékem“ (Segula). Články jsou psané pro začátečníky, ale Studium deseti Sefirot je psáno pro ty, kteří se v duchovním světě narodili, kteří jsou již „duchovními miminky“, kterým může být o vyšších světech vyprávěno. Díky tomu se budou vyvíjet, začnou zkoumat nový svět, do kterého se narodili.

Pro ty, kteří jsou stále ještě v matčině lůně, je to pouze stimul, motivace narodit se co nejdříve, jak je to možné. 
[35312]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/14/2011, „Podstata moudrosti kabaly“

Dotaz na „praktickou kabalu“

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co si myslíte o “praktické kabale,” spojení se Sefirot?

Odpověď: Mrzí mě, že Vás zklamu, ale nic z toho nemá nic společného se skutečným dosažením (poznáním). V kabale nejde o žádné red stringy, svatou vodu či ceremoniály. 

Jakýkoli člověk na světě, který touží se učit, bez ohledu na jejich pohlaví, náboženství či národnost, může dosáhnout prostřednictvím správného studia a jenom jím. Je to, jako kdyby neměli tělo. Jinými slovy nezáleží na oblečení, zvycích a tradicích. To vše nemá absolutně nic společného s kabalou. 

Kabala je věda, a když se jí učíme, začneme tento svět vnímat coby více propojený, globálnější svět. To nám dává novou perspektivu a nový život. Pozvedáme se z úrovně, kde vše končí uvnitř mého těla do globální, externí úrovně, kde se vznáším mimo čas.

To je potřeba cítit. Slibuji Vám, že pokud byste studovali a vešli v tuto moudrost, ucítili byste, že to je způsob, jakým to funguje. Člověk našeho světa se musí pozvednout na úroveň věčnosti.

Vše co kabala předpověděla, se vyplnilo. Před dvěma tisíci lety kabalisté napsali, že svět vstoupí do nové fáze vývoje, když bude odhalen Zohar, a my budeme muset začít pracovat na naší nápravě. Nevěřil jsem tomu, dokud jsem nezačal kabalu v polovině 70. let studovat, ale skutečně k tomu došlo o dvacet let později, v polovině let devadesátých. 

[35157]
Z mé lekce v Paříži 2/1/2011

Strana 5 z 11« První...34567...10...Poslední »