Category Archives: Společnost budoucnosti

Móda budoucnosti

Poznámka: Víme, že doba konzumní spotřeby je u konce.

Odpověď: Ano, lidstvo si již uvědomilo, že nekonečné nákupy ho neuspokojují.

Poznámka: Blíží se doba módy k pronajímání. Návrháři i módní domy nyní vyvíjejí tendenci pronajímat designové oděvy. Nemusíte utrácení pár set liber za to, abyste šaty vlastnili, ale za 50 – 60, si je můžete pronajmout. Můžete tedy považovat svůj šatník za zdroj příjmu.

(Pokračování textu…)

Je New York novým hlavním městem antisemitismu? 2

Jednota židovského národa – světlo na konci tunelu

Pojistnou smlouvou židovského národa je jeho jednota.

K tomu, aby národ Izraele prosperoval a přežil, musí být sjednocený „jako jeden muž s jedním srdcem”, to znamená žít ve vzájemné odpovědnosti podle pravidla „Miluj bližního svého jako sebe.” Toto nejsou jen rádoby příjemná nebo prázdná slova. Toto je náš každodenní úkol.

(Pokračování textu…)

Vzdělání spojené s Blockchainem bude základem pro budoucí národy

Představte si svět, kde decentralizovaná virtuální síť řídí každý aspekt našeho života, kde se potřebujeme pouze soustředit na vzájemnou pomoc, abychom se stali lepšími lidmi, a to je všechno.

Technologie Blockchainu bude hrát klíčovou roli při vytváření budoucí společnosti, kterou budeme společně utvářet. Avšak aby tato nová technologická etapa mohla fungovat v náš prospěch, budeme k ní muset přizpůsobit náš způsob myšlení a přijmout nové koncepty a nové hodnoty.

(Pokračování textu…)

Štěstí jako dárek

Každý člověk a každá generace usilují po celý svůj život o štěstí. Může tento seriál skončit šťastně?

(Pokračování textu…)

Co určuje moji budoucnost?

Otázka: Na jedné straně říkáte, že budoucnost závisí na člověku a na druhé straně říkáte, že vše závisí na společnosti. Tak na čem teda závisí moje budoucnost?

Odpověď: Budoucnost člověka závisí na společnosti, která mne utváří a stanovuje mi cíle, ale tuto společnost volím já sám. A výběr není snadný.

Vždyť správná společnost mě přivádí k vnitřnímu rozvoji a předkládá mi potřebu, která je těžce podřídit svoji přirozenost? Ale když si kladu otázku „Proč žiji?“, pak musím najít správné prostředí, které mne bude rozvíjet a já budu mít možnost se do tohoto prostředí včlenit. Originální článek zde. [#222274]

Vzdělávání v budoucí společnosti

Otázka: Jak by mělo vypadat vzdělávací prostředí v budoucí společnosti?

Odpověď: Bude nezbytné, aby sestávalo pouze z desítek, ve kterých se lidé naučí, jak se navzájem propojit a řešit všechny problémy a studovat všechny předměty společně. (Pokračování textu…)

Základy společnosti budoucnosti, část 3

Praktické kabalistické nástroje

Kabalistická skupina je laboratoř, sloužící ke studiu přírody jako jednotného systému. Díky tomu, že v této laboratoři budujeme novou altruistickou touhu, která je společná nám všem, vidíme jiný svět, ne ve Světle Přijímání, ale ve Světle Odevzdání.

Člověk se přestává cítit jako samostatný jedinec, ale připojuje se ke skupině lidí a v tomto spojení cítí realitu jako jednotný systém – skvělý a dokonalý. (Pokračování textu…)

Základy společnosti budoucnosti, část 2

Lidská společnost si neuvědomuje, jak moc jsme vzájemně propojeni a jakou škodu děláme sobě tím, že se zkoušíme oddělit a vzdálit se od ostatních.

Skutečná realita je jeden systém, jehož všechny prvky jsou zcela propojeny na všech úrovních. Máme příležitost toto vidět uvnitř lidské společnosti.

Skupina je laboratoř, kde studujeme přírodu jako jednotný organismus. To znamená, že se lidé shromažďují a učí se, jak být spolu. Pokud se dovedou sblížit navzdory jejich egoismu a probudit sílu jednoty, lásky, vzájemnosti a sympatie, potom mezi nimi vznikne speciální pouto. (Pokračování textu…)

Společnost budoucnosti. Z vnitřních ke vnějším změnám

Otázka: Hovořil jste tom, že je potřeba vnitřní změna člověka. Potřebujeme také nějaké praktické změny ve společnosti?

Můžeme přece pokračovat v duchovní práci ve skupině, zatímco žijeme v kapitalistické společnosti, kde každý má svůj vlastí majetek a existuje obchodování. Proč se musíme přesunout do nového rámce? (Pokračování textu…)

Starosti budoucí společnosti

Otázka: Moderní společnost může zásobovat potravinami obrovské množství lidí, ale neumí je zaměstnat. Co s nimi bude tedy dělat?
Odpověď: Každý člověk je důležitý, protože se v něm nachází část společné duše, která musí ve více kolobězích života projít osobní nápravou a to právě za života v tomto světě.
Takže ničit lidi nelze, každý musí žít tolik, kolik je mu stanoveno přírodou a během tohoto života plnit svůj osud.
Pravě tímto se bude zabývat budoucí společnost. Baal HaSulam o tom píše v článku „Mír ve světě“ – každý je jedinečný a nikdo nemůže napravit jeho část v celkové mozaice – systému společné duše „Adam.“
Společnost budoucnosti bude trávit minimum času na to, aby zajistili vše nezbytné pro existenci, a bez ohledu na to, zda člověk pracuje nebo ne, mu poskytli veškerou nezbytnou péči, včetně altruistického integrálního vzdělání pro nápravu duše – to jest o úplné jednotě všech členů společnosti.
[#172601]