Category Archives: Společnost budoucnosti

Vztahy budoucího světa

Dokonalá shoda? Milující rodina? Šťastné děti? Tlak dnešního světa vytváří ponurou realitu, v níž jsou úspěšné a trvalé vztahy spíše fantazií. Nemůžeme se spoléhat na zkušenosti starších, protože ti žili ve zcela jiném světě. A proto dnes musíme hledat způsoby, jak vytvářet smysluplné a trvalé partnerské vztahy. Klíčovým slovem při tomto hledání je spojení, nebo spíše vzájemná provázanost.

(Pokračování textu…)

Společnost radosti

Společnost budoucnosti je společností, která žije podle zásady „miluj bližního svého jako sebe sama“, je to společnost radosti, úsměvů a sbližování.

Otázka: Jak se v ní člověk cítí z hlediska vnímání reality? Cítí své bližní, vnímá své místo ve společenské struktuře? (Pokračování textu…)

Jak se vyléčit ze smrtelných závislostí

Podle průzkumu Izraelského centra pro závislosti trpí každý sedmý Izraelec nějakou formou závislosti. Za pět let od posledního průzkumu se mezi závislé zařadilo přibližně půl milionu lidí. V zemi s pouhými devíti miliony obyvatel je tento nárůst velmi vysoký. Co je však horší, že podle průzkumu více než 90 procent závislých o léčbu nežádá.

(Pokračování textu…)

Výtah do světa budoucnosti

Pokaždé, když svět prožívá velké otřesy, vzniká touha navázat dobré vztahy mezi všemi lidmi. Kdykoli stát prochází vnitřní krizí, vzniká touha sjednotit všechny části národa. A přesto náš život vede od jednoho zklamání k dalšímu.

Co nám tedy chybí na cestě ke spokojenosti a štěstí? (Pokračování textu…)

Vůdci zítřka

Při tolika krizích, které je třeba řešit, je jasné, že to, co dnes nejvíce potřebujeme, je kompetentní vedení. Stávající hlavy států se zabývají především svým vlastním posláním nebo vlastním přežitím, nikoliv přežitím svého národa, natož jeho prosperitou. Navíc v tak globalizovaném světě by vedoucí představitelé neměli myslet pouze na prospěch své vlastní země, jelikož každá země je závislá na všech ostatních zemích. Ačkoli to všichni vědí a chápou, zdá se, že se podle toho nikdo nechová, a možná nás čeká tvrdé probuzení.

(Pokračování textu…)

Hladové hry války

Po měsíci války na Ukrajině se očekává mimořádná světová potravinová krize. Vývoz pšenice z Ruska a Ukrajiny dohromady představuje téměř 30 % světové produkce, přičemž Rusko je hlavním světovým vývozcem hnojiv. Proto hrozí, že válka velmi rychle rozpoutá „kompletní bouři“ v globálním zemědělství, která ovlivní dostupnost a ceny potravin. V podstatě je jasné, že blížící se hlad není důsledkem nedostatku potravin, ale důsledkem nadmíry lidského egoismu.

(Pokračování textu…)

Omicron? To nejhorší teprve přijde.

Je to měsíc, co se poprvé objevila nová varianta covidu – Omicron. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se tento kmen šíří „rychlostí, která nebyla zaznamenána u žádné předchozí varianty“.
WHO také varuje, že ačkoli „sedmdesát sedm zemí již nahlásilo případy Omicronu… skutečnost je taková, že Omicron se pravděpodobně vyskytuje ve většině zemí, i když tam nebyl dosud odhalen žádný případ“.

(Pokračování textu…)

Chci světlou budoucnost

Otázka: Kdysi jsme žili normálně, dělali jsme si plány, pětiletky, desetiletky a tak dále. Člověk měl budoucnost.

Nyní přišla doba stresů, úzkosti, deprese, obav z budoucnosti. Je překvapivé, že si lidstvo zvyká žít ve strachu, protože ví, že budou války, oteplování, tsunami, zemětřesení, sopky, viry. Máme si na tento stav zvyknout, že budeme takto žít? (Pokračování textu…)

Energie není nedostatek, je nedostatek „normálnosti“

Navzdory zvýšené výrobě energie z obnovitelných zdrojů a navzdory zpomalení výroby automobilů, cena ropy závratně roste. Přestože stále méně elektráren spaluje uhlí, ceny uhlí také prudce rostou. Také cena zemního plynu stoupá a zdá se, že poptávka po energii převyšuje nabídku ve všech zemích a u všech druhů energie. Copak se zdroje energie na Zemi během několika měsíců tak drasticky zmenšily? Odpověď zní jednoznačná: „Ne!“ Energie není nedostatek, je vážný nedostatek „normálnosti“ v mezilidských vztazích.

Doufám, že současná krize přivede šílenou spotřebu lidstva alespoň trochu do nějakých rozumných mezí. (Pokračování textu…)

Je čas zmeniť naše myslenie o deťoch

Podľa štúdie uverejnenej 20. júla 2021 v časopise „Journal of Adolescence“ sa za posledných niekoľko rokov výrazne zvýšila osamelosť tínedžerov v škole. Štúdia s názvom „Celosvetový nárast osamelosti dospievajúcich“, ktorú napísala uznávaná profesorka psychológie Jean M. Twengeová a niekoľko ďalších bádateľov, dospela k záveru, že v rokoch 2012 až 2018 sa „osamelosť dospievajúcich zvýšila… v 36 z 37 krajín. Na celom svete dosiahlo v roku 2018 vysoké skóre v osamelosti takmer dvakrát toľko adolescentov ako v roku 2000, pričom k veľkému nárastu došlo po roku 2012“. Výskumníci však dodávajú, že „aj napriek nedávnemu nárastu… väčšina študentov sama nezaznamenala vysokú úroveň osamelosti“.

(Pokračování textu…)