Category Archives: Společnost budoucnosti

Společnost budoucnosti. Z vnitřních ke vnějším změnám

Otázka: Hovořil jste tom, že je potřeba vnitřní změna člověka. Potřebujeme také nějaké praktické změny ve společnosti?

Můžeme přece pokračovat v duchovní práci ve skupině, zatímco žijeme v kapitalistické společnosti, kde každý má svůj vlastí majetek a existuje obchodování. Proč se musíme přesunout do nového rámce? (Pokračování textu…)

Starosti budoucí společnosti

Otázka: Moderní společnost může zásobovat potravinami obrovské množství lidí, ale neumí je zaměstnat. Co s nimi bude tedy dělat?
Odpověď: Každý člověk je důležitý, protože se v něm nachází část společné duše, která musí ve více kolobězích života projít osobní nápravou a to právě za života v tomto světě.
Takže ničit lidi nelze, každý musí žít tolik, kolik je mu stanoveno přírodou a během tohoto života plnit svůj osud.
Pravě tímto se bude zabývat budoucí společnost. Baal HaSulam o tom píše v článku „Mír ve světě“ – každý je jedinečný a nikdo nemůže napravit jeho část v celkové mozaice – systému společné duše „Adam.“
Společnost budoucnosti bude trávit minimum času na to, aby zajistili vše nezbytné pro existenci, a bez ohledu na to, zda člověk pracuje nebo ne, mu poskytli veškerou nezbytnou péči, včetně altruistického integrálního vzdělání pro nápravu duše – to jest o úplné jednotě všech členů společnosti.
[#172601]