Category Archives: Skupina

Spirituální milostný trojúhelník

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co to znamená zařadit se, přidat se do skupiny?

Odpověď: Na jedné straně, přátelé a já se cítíme, že si jsme ve vztahu ke Stvořiteli rovnocenní, protože si rovnocenně přejeme Ho dosáhnout. Avšak my sami jsme rozděleni nenávistí. V tomto případě způsob, jakým každý se všemi ostatními zachází, je způsob, jakým člověk zachází se skupinou. A k začlenění do skupiny člověk musí transformovat nenávist v lásku. 

Skupina je definována dvěma parametry:

1. Skládá se z přátel, kteří touží poznat Stvořitele jako já; nicméně,
2. já je nenávidím.

Jsou-li tyto dvě podmínky splněny, pak cesta k spiritualitě je přede mnou. Po tom všem, jak může tento trojúhelník existovat: Hledají spiritualitu, ale nenávidím je, a je-li tomu tak, jak je možné, že také toužím po Stvořiteli? A pokud o Něj usiluji, jak je možné, že je nejdříve nenávidím?
[34615]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/6/2011, „Podstata moudrosti kabaly“

Přijímání kvůli dávání

Dr. Michael LaitmanVžydcky před námi musí být jeden cíl: dosáhnout ekvivalence, přilnutí ke Stvořiteli.  Přilnutí je úplná shoda vlastností, kdy námi vládne síla dávání.

Naše hmota, touha po potěšení, se nemění zatím co metoda zaměstnat jí ano:  Touha po potěšení musí být používána k dávání. A k dosažení toho potřebujeme cítit touhy ostatních. Pouze pak odhalíme, že zatímco přijímáme, jsme schopni dávat.

Duchovní čin se zdá velmi podivný, ne jako materiální činy. Pouze pokud odhalíme hlouboké, silné, vzájemné spojení mezi námi, odkrývajíc mezi námi spojení, kamarádství, záruku a lásku, můžeme interahovat jako ozubená kolečka v jednotném systému: Přijímat to, co mi ostatní chtějí dát, tudíž já dávám jemu.

Ukazuje se, že stvořené bytosti pouze přijímají, ale nejprve musí odhalit, že přebývají ve vzájemném dávání a vyjádřit to přesně tímto způsobem. Jak toho dosáhneme?

Stvořitel, základní síla dávání je přítomna mezi a uvnitř všeho. Tudíž, pokud se každý anuluje a my, společně, si začneme přát mu dávat, pak přijímáním jeden od druhého, budeme skutečně schopni dávat. V tomto případě, nikdo od ostatních nepřijímá, ale spíše přijímá vše od Stvořitele. Je tu ale jedna podmínka: Zatímco od něj přijímáme, musíme být jedním.

Může to být přirovnáno k matce, která má mnoho dětí a přeje si dát lásku každému z nich. Když si přejí podporovat vzájemnou záruku a jednotu, aby ji mohli zpětně milovat, když jsou připraveni přijmout její lásku společně, protože jsou svázaní jeden s druhým, pak ji těší a ona je šťastná, že je může milovat, zatímco oni jsou šťastní, když přijímají její dary. Takové přijímání je považováno za úplné dávání. 

Očividně nemohou stvořené bytosti moc dělat vyjma připravit se, a není od nich více očekáváno. Potřebují jen připravit  strukturu, ve které přijmou bohatsví Stvořitele. Nepraktikují dávaní jako takové, nýbrž dávají úmyslem. Tím, že takovým způsobem přijímají, těší dárce.
[33569]

Z 1. části denní lekce kabaly 24/02/11, Rabašovi spisy

„Když osel padne…“

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co bychom měli udělat, pokud člověk opustí skupinu? Měli bychom se ho snažit přivést zpět?

Odpověď: Pokud se člověk rozhodl, že už nechce chodit do skupiny, musíme respektovat jeho rozhodnutí, neboť neexistuje nátlak ve spiritualitě. To za prvé.

Za druhé, i když člověk říká, že nechce pokračovat ve studiu, může se zítra vše změnit. Takže bychom k tomuto měli mít flexibilní přístup. Pokud se skupina snažila přivést ho zpět několikrát (obvykle dvakrát), ale on se stále nevrátil, měl by být ponechán o samotě. Nesmíme se k němu více přibližovat.

V Gemara, existuje zákon: Jestliže člověk kráčí v poli a vidí, že osel jiného člověka upadl pod tíhou nákladu, měl by pomoci dostat osla zpět a naložit ho. Pokud se to stane podruhé, měl by udělat to samé: Zvednout osla a dát na něj zavazadla. Pokud po prvních dvou pokusech osel opět klesl, již nemůže být pomoc znovu nabízena, protože zvíře není schopno náklad nést.

Osel („Hamor“ v hebrejštině) symbolizuje hmotu („Homer“), z které se skládáme. A jeho zavazadlo je zátěž, kterou je tato hmota schopna nést. A pokud váš přítel „spadl“, poté, co jste se ho snažili dvakrát přivést zpět, nechte ho na pokoji. Je to jeho volba!
[32870]
Z úvodní přednášky v severním Tel Avivu 19.12.2010

Krok za krokem k potěšení a lásce

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je cílené potěšení?

Odpověď: Cílené potěšení je potěšení z odevzdání, a jediný možný způsob, jak si odevzdání užít, je, když milujete osobu, které dáváte.

Jak tedy mohu dosáhnout lásky? Na základě nápravy, nahrazením nenávisti láskou. Kdo nebo co vykoná tuto nápravu? Vyšší světlo.

Kdy se to stane? Když o to požádám. Kdy o to požádám? Když mě k tomu skupina zaváže.

Kdy mě k tomu zaváže? Jakmile se před skupinou skloním a najdu v ní sílu, která mě zavazuje.

Takže kdy se nakonec skloním před skupinou? To se stane, když na tom budeme pracovat společně s přáteli.

A to je místo, kde klopýtáme…
[32502]
Z 2. části denní lekce kabaly 11.1.2011, Zohar

Když práce je radost

Dr. Michael LaitmanOtázka: Kdy si člověk konečně uvědomí, že mu může pomoci jen Stvořitel, a že tato pomoc je jen v přimknutí ke skupině?

Odpověď: Dochází k tomu v posledním kroku před opuštěním exilu. Teprve tehdy se utvoří skutečná prosba, skutečná potřeba. Nicméně, tento krok přichází také po etapách: útěk, překročení Rudého moře, hora nenávisti (Sinaj), žádost a konečně zoufalství. Toto mluví o mnoha věcech.

Ptáme se: „Kdy bude práce konečně hotova a Stvořitel se odhalí?“ To je správné. Odhalí se, ale pak bude následovat další práce. Navíc to člověk uvidí jako dobrodružství, jako radost, protože když někoho milujete, úsilí v zájmu milovaných je potěšením. Užíváte si fakt, že pro ně něco děláte.

Když pracujete pro sebenaplnění, vykonáváte práci, abyste si její plody užili později. Pokud byste mohli ochutnat, aniž byste museli pracovat, to by bylo nejlepší. Ale to není stejné, jako když děláte věci z lásky k druhému. V takovém případě úsilí samotné přináší potěšení. Zatímco pracujete, shromažďujete také odměnu.

Zkuste udělat něco pro někoho, koho milujete, jako svého syna například. Bez ohledu na to, jaké úsilí je třeba, cítíte se ještě lépe, když ho vynakládáte. Pokud pouze přinesete dárek pro Vaše dítě a uvidíte, jak šťastným jste ho nebo ji udělali, neužijete si to. Když milujete, je to úsilí, které za to stojí.
[32266]
Z 1. části denní lekce kabaly 9.1.2011: „Jaké jsou síly, které jsou potřebné pro práci“

Skrytá spojení

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když se odhalí spojení mezi námi, stane se tak jen ve mně, nebo v rámci celé skupiny?

Odpověď: Toto je individuální odhalení člověka ve skupině. Jeho přátelé ale neodhalí to, co bylo odhaleno jemu. To záleží na individuální práci každého.

Například, když jeden z našich přátel zjistí, že je připraven spojit se svým srdcem a duší s námi všemi, všemi jiskrami existujícími v nás od rozbití, pak okamžitě odhalí společnou sílu nazývanou Stvořitel, která působí v celém vesmíru. Ale pokud nejsme na stejné úrovni spojení mezi námi, nebo na úrovni vyšší, nebudeme tam cítit jeho přítomnost.

Je to stejné v našem světě: Člověk se může schovat před ostatními tím, že o sobě nedá jakoukoli duchovní informaci.
[31985]
Z 4. části denní lekce kabaly 5.1.2011, „Moudrost kabaly a filozofie“

Kde hledat Stvořitele?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Někdy říkáte, že se potřebujeme pouze přimknout ke Stvořiteli, a někdy, že klíčem je sjednotit se skupinou.

Odpověď: Vaše cesta ke Stvořiteli je přes skupinu, přes médium, přes které k Němu přicházíte, jinak není o čem debatovat. Například, bylo mi řečeno, že musím jít do Jeruzaléma, ale neřekli mi, jak se tam mám dostat: vlakem, autobusem, autem, na oslu, nebo pěšky.

Takže říkáme: „Musíte se spojit se Stvořitelem.“ Ale když to slyšíte, měli byste automaticky pochopit, že bez sjednocení se skupinou, Stvořitele nenajdete.

Ve skutečnosti ho můžete odhalit jen jako formu oděnou ve hmotě. A kde je tato hmota? Je ve vašem vzájemném spojení. V místě, kde nejprve najdete nenávist, později objevíte jednotu považovanou za Stvořitele.
[31982]
Z 4. části denní lekce kabaly 5.1.2011, „Moudrost kabaly a filozofie“

Přibližování k hoře Sinaj

Dr. Michael LaitmanJeště jsme nedosáhli pocitu, že celý problém spočívá ve spojení mezi námi. V současné době si každý z nás chce „vzít ovoce ze stromu“ sám.

Musíme dosáhnout stavu, kdy budeme stát na úpatí hory Sinaj, abychom pochopili nenávist, kterou autoři Zoharu popisují. Potom odhalíte tuto horu nenávisti a začnete ji napravovat.

Do té doby je to jen individuální ego každého, bez jeho nebo jejího vztahu k ostatním. To ještě není obrácený otisk Stvořitele. Každý člověk zatím není zaměřen na spojení s ostatními.

Takovým způsobem rostou děti. Až do věku dvou nebo tří let nemá dítě potřebu společnosti jiných dětí. Hraje si s jeho vlastními hračkami. Až poté, co jsou mu dva nebo tři roky, si začne uvědomovat, že si může hrát s někým jiným, že někdo jiný existuje.

V našem vývoji jsme na přesně stejné úrovni. Zatím se nechceme spojit s ostatními, ještě si s nimi nechceme „hrát“. Bez ohledu na to, jak moc o tom mluvíme, výsledkem jsou jen slova, a nikoli změny v naší touze.
[31734]
Z druhé části denní lekce kabaly 4.1.2011, „Předmluva ke Knize Zohar“, článek „Yitro (Jethro)“

Duální realita

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud máme vidět skupinu pouze jako její vnitřní, napravený stav, jak se pak liší od zbytku světa, který se také jen zdá být nenapravený?

Odpověď: Není rozdíl ve vnitřním významu. Ale když se podíváte na skupinu, nemůžete si nevšimnout, že jejich touha po spiritualitě se projevuje navenek, že přijdou na lekci každý den. To znamená, že usilují o dosažení spirituality, ale ještě ji nedosáhli.

Máte externí obrazovku, kde vidíte, jak touží po odevzdání, zatímco aktuálně zůstávají v egoistickém systému, který má v úmyslu zkonzumovat vše pro sebenaplnění. Nicméně, oni už vědí, trochu rozumí a dokonce i cítí, že existuje šance přejít na jiný postoj ke světu: nahradit konzumaci odevzdáním.

Vědí, že existují dvě formy prožívání života ve vesmíru:

1. Život, kde se instinktivně snažím spolykat všechno, protože jsem se tak narodil, což je považováno za „zlý sklon“ se kterým se rodíme.

2. Existuje jiný postoj k životu: odevzdání, vyjít sám ze sebe, kdy moje „já“ samo o sobě neexistuje, pokud není zahrnuto do všech ostatních. A tento druhý přístup je ten, kterého chceme dosáhnout.

Ukazuje se, že už máme dva přístupy. Každý žije podle 1. principu tak dalece, že konzumuje všechno do sebe. To je to, co v současné době vnímáme, „tento svět.“ Ale sníme o tom dostat jiný pohled na život a vidět spirituální realitu, která existuje v odevzdání.

Co se pak stane s fyzickou realitou? Zmizí? Ne, to ne. Zůstane tak dlouho, jak dlouho ji budete potřebovat, dokud ji bude potřeba zaměstnávat jako nutnou součást.

Tak, teď byste měli být schopni pochopit, co je vaše hmotné tělo: Je to nezbytné měřítko, které musíte zachovat, abyste mohli konzumovat pro svůj vlastní prospěch a ne pro odevzdání. Ale ve skutečnosti není žádné tělo. Přesto do té míry, do které se musíte účastnit egoistické spotřeby, budete i nadále existovat v této materiální realitě. A do té míry, do které vykročíte mimo sebe, můžete vstoupit do spirituálního světa.
[31024]
Z druhé části denní lekce kabaly 28.12.2010, „Představení Knihy Zohar, článek“ Vy jste Moji Partneři „

Vnitřní skupina

Dr. Michael Laitman

Ve skutečnosti to není skupina, která vás má ovlivnit, ale vy sami se musíte do skupiny naladit. Když říkáme, že skupina má ovlivňovat člověka, chceme inspirovat každou osobu k odevzdání skupině.

Reakce skupiny může být silná nebo slabá, ale to člověka neovlivní. Je to proto, že naše spojení a interakce je s vnitřní skupinou, nikoli tou externí. Vnější chování přátel nehraje podstatnou roli.

Zde vše závisí na tom, jak silně se do nich naladím, jak moc se snažím pocítit jejich vnitřní touhy, které nezávisí na mě nebo na nich. Toto je duchovní realita, jednota mezi námi na úrovni nekonečna.

Proto vás skupina ovlivňuje do té míry, do jaké se do ní naladíte a toužíte přijímat její vliv, její odevzdání.
[30925]
Z 1. části denní lekce kabaly 27.12.2010, Rabášovi spisy

Strana 6 z 6« První...23456