Category Archives: Skupina

Duchovní svět není mystika

Dr. Michael Laitman

Problém je, že nejsme schopni pracovat na našem spojení a uvědomit si jeho význam stále více a více za jakýchkoli okolností, jakékoliv situace a každý den. Jediným důvodem je to, že si lidé představují duchovní svět jako něco, co je daleko od reality, v níž v současné době existují. Myslí si, že duchovní svět existuje na jiném místě nebo jiném vesmíru.

Neuvědomují si, že mohou odhalit duchovní svět tady, navíc k tomuto světu. Je příjemné si myslet, že vstoupíme do duchovního světa po smrti. I když se lidé učí v moudrosti kabaly, že uvidí duchovní svět v tomto životě, přesto si představují odhalení světa mimo ten náš, vzdálený od všeho co tu máme.

Nicméně, toto je nesprávné! To co odhalujme je síť spojujících sil mezi lidmi a Stvořitelem, který plní tento svět, tuto realitu. Odhalíme novou řídící a hnací sílu ve vesmíru, která byla dříve skrytá. Kromě našeho sobeckého přání, ve kterém vnímáme „tento svět“, můžeme odhalit touhu odevzdávat a v jejím rámci, odhalíme nový fenomén tzv. „vyšší“ a „budoucí“ svět, což znamená, svět, který k nám přichází.

Pokud se člověk všemi jeho silami snaží přiblížit podobě vyššího světa, Stvořitel, jako nedílné spojující síti, která se odhaluje mezi všemi formami, které v současné době vnímá ve svém světě, pomáhá mu to zabránit vzniku „idolů“ a zůstat realistický namísto toho aby se ztratil v mystice.

Vyšší svět je síť odevzdání, která je odhalena mezi všemi částmi této skutečnosti, jakož i další reality, která se nám odhaluje jako síť sil. Jediná věc, která existuje, jsou síly, protože všechno, není nic jiného než síla touhy, úmyslu a myšlenky. Když člověk vidí realitu tímto způsobem, tak si začne uvědomovat, že veškeré prostředky k dosažení této nové reality jsou přímo v jeho rukou.

Koneckonců, je to dosaženo s pomocí lidí, kteří jsou nositeli síly odevzdání. To jsou jeho přátelé, kteří chtějí získat odevzdání a altruistický záměr. Nyní spolu se svými přáteli může člověk začít stavět a odhalovat tento systém odevzdání.
[57843]
Z 1. části denní lekce kabaly 16.10.2011, spisy z Rabáš

Den, který rozhodne o tvém životě

Dr. Michael LaitmanVše to záleží na člověku a je založeno na vytvoření prostředků pro duchovní rozvoj, to je, na budování prostředí. Tímto prostředím na sebe člověk přitahuje sílu, která ho napravuje. Budováním svého prostředí vlastně vytváří svůj budoucí duchovní svět. 

Zahrnutím do tohoto prostředí člověk začíná cítit, že opustil své ego a je obsažen ve svém bližním, kterého miluje jako sebe. Vychází ze sebe a namísto svého vnitřního světa, který cítil jako „tento svět,“, cítí vyšší, duchovní svět ve společnosti, ve spojení mezi všemi.

A v tomto duchovním světě odhalí jeho vlastnost: vlastnost dávání, která ho naplňuje, to je, Stvořitele. Vše začíná s touto první změnou nazvanou „začátek roku“ (Roš Hašana).

Předtím, člověk prošel rozsáhlými přípravnými pracemi: Snažil se vytvořit si kolem sebe prostředí a přitáhnout síly, které by ho změnili, naplnil vše, o čem je psáno v knihách, a šířil tuto vědomost mezi druhé, aby zvětšil počet lidí, kteří aspirují k cíli stvoření. Tímto způsobem zvýšil celkovou, souhrnnou touhu dosáhnout cíle, a ta ho začala silněji ovlivňovat.  

Nicméně, nevidí úspěch. Kabalisté píší mnoho o této podmínce, tomto bodu a stádiu na cestě. Je to speciální, kritický bod nazývaný „soudný den,“ kdy je rozhodnuto, zda postoupíte, nebo upadnete, odsouzen k životu či smrti.

Ve skutečnosti, člověk určí toto rozhodnutí svou předchozí prací: zda se mu pro sebe podařilo vybudovat podporu skupiny a dostat od nich sílu vzájemné záruky tak, že ho podrží pro případ nepříznivého rozsudku, to je, ohromná egoistická přání, která byla odhalena v člověku, kterým není schopen sám odolávat.

Je jasné, že nemůžeme stát proti egoistické touze, která se v nás objeví, dokonce i oproti té nejmenší. A pouze díky síle prostředí, skrze ni, budeme schopni získat vyšší sílu. Je řečeno, že „Stvořitel přebývá mezi svým lidem,“ má se za to, že síla spojení, nazývaná Stvořitel, se nachází ve spojení mezi dušemi, mezi přáteli.

Stvořitel je všeobecná vlastnost dávání, kterou shromažďujeme po částech. Proto je stvořitel nazýván „Boreh,“ což znamená „přijď a uvidíš (Bo-Reh).“ Vždyť se musíme přiblížit tomuto stavu a uvidět tento fenomén uvnitř našich přání.

[56874]
Z 1. části denní lekce kabaly 7/10/2011, Shamati #167

Kdo se chce změnit?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Naše New Yorská skupina dnes šla na Wall Street pocítit nálady a touhy demonstrantů. To, co jsme od nich slyšeli, bylo velmi podobné naší myšlence. Zpívali jsme spolu naší píseň „Who Wants Change?“ Jak jim můžeme předat myšlenku vzájemné záruky?

Odpověď: Nyní je před vámi mnoho práce. Nejprve musíte vytvořit webové stránky a dát jejich adresu protestujícím. Mělo by to být na těchto stránkách a ne na ulici, kde začnete velkou, skutečnou diskusi o dané problematice. Měly byste vést lidi k virtuálnímu dvorci, v němž se bude diskutovat o otázkách týkajících se našeho poselství.

Procesy v USA se zrychlují a my musíme uspořádat počáteční fáze naší práce co nejdříve. Není pochyb o tom, že nyní skutečně začínáme pracovat globálně. Každá skupina bude pracovat svým vlastním tempem, v závislosti na místních podmínkách, ale nakonec všichni budeme tohoto součástí v příštích několika měsících.

Jako výsledek, budeme rozumět, cítit, a připojíme se k vnitřnímu, duchovnímu systému. Už to začínáme vidět, jako konečný výsledek procesu: výstup na poslední stupeň, odhalení Stvořitele stvořeným bytostem, odhalení atributu odevzdání, systém odevzdání, na němž se podílíme v praxi. Lidé v něm vykonávají vnější činy, a my se k nim připojíme s vnitřními činy. Je to všechno ještě před námi.
[56232]
Z 5. části každodenní lekce kabaly 2.10.2011 „mír ve světě“

Nevidíte výsledek? Opravte měřítko

Dr. Michael LaitmanVždy musím hledat způsoby, jak jít proti svému egu. Pokud se obracím na skupinu správně, cítím odmítnutí.  Nepřichází ze skupiny samotné, je to ve mně. Mám pocit, že se s nimi nechci spojit a podílet se na setkání s přáteli, nechci je obejmout, nebo je vůbec vidět. Dělám to, protože všichni ostatní to dělají, a cítím se nepříjemně.

Ve skutečnosti toho mám dost. Chci se studiem skončit a opustil skupinu. Vidím, že to nepřináší žádné výsledky. Ale ono to nepřináší žádné výsledky pro mé ego, to je pravda! Když se pravda začíná rozvíjet, vidím, že nebudu mít žádný zisk pro své ego.

Po tomto odhalení mnoho lidí uteče, protože to nemohou vnímat správně, nebo pochopit, že to váží na egoistickém měřítku. To je místo, ve kterém musí dohnat tento nedostatek s vírou nad rozumem, spojit se s prostředím bez ohledu na cokoli a otevřít se mu, požadujíc duchovní probuzení.

To je přesně okamžik, kdy začíná naše duchovní práce a ti, kterým je souzeno utéct to udělají zde. Ti, kteří zůstanou, jsou ti, kteří buď mají zvláštní roli v obecném systému, nebo ti, kteří se mohou skutečně namáhat. Člověk zatím neví, co se s ním děje, ale později dosáhne správné duchovní kalkulace.

To je důvod, proč se říká, že v místě, kde hříšníci budou klopýtat, padat a zmizí z obzoru, spravedliví povstanou a půjdou dál.
 [55993]
 Z 1. části každodenní lekce kabaly 22/9/2011, Shamati # 240

Kabala – budovat ne ničit

Dr. Michael Laitman

Otázka: Mnoho různých metod a skupin říká věci podobné těm, o kterých hovoří kabala. Jak se můžeme obrnit proti vlivu takových myšlenek? Existuje v tom nějaké nebezpečí a jak bychom se k nim měli postavit?

Odpověď: Vzhledem k povaze mé práce jsem měl možnost studovat různé metody a dokonce absolvovat zkoušky z těchto předmětů, když jsem pracoval na své PhD diplomové práci. Mezi kabalou a ostatními metodami je hluboká propast. Všechny ostatní metody se zabývají pouze určitým druhem morálního, světského zdokonalení člověka, nasměrovaného především na to, aby se cítil v klidu a relaxovaný.

Kabala nikoli. Kabala je orientována přímo na změnu povahy člověka. Protože svět existuje pouze uvnitř našeho subjektivního vnímání, to je to, co potřebuje napravit. To znamená, že člověk by se měl starat o jeho či její egoismus spíše, než jej ničit, a nad ním vybudovat novou povahu, nazývanou také jako vyšší svět, ve které se bude on či ona schopen cítit, v této jiné podstatě. Je to úplně jiná metoda.

Nicméně pokud studujete ostatní metody, nikdo vám neřekne, abyste to nedělali. Studujte kabalu a postupně začnete mezi ní a ostatními učeními vidět rozdíl.  

Žádná z existujících metod není založena na skutečné podstatě světa, na třech liniích, třech silách, které ovládají tento svět, na vzrůstu altruismu nad egoismus bez likvidace egoismu, ale právě jeho správným používáním v sobě, atd. To může být také pozorováno ze starých kabalistických kořenů a síly jejích zdrojů: množstvím knih a hloubkou všech vysvětlení. To, co před sebou vidíte, je skutečně enormní prostředek k nápravě celého lidstva.

Jsou lidé, kteří skutečně touží po nápravě, chtějí dosáhnout cíle bez ohledu na cokoli a jsou na to připraveni. Jsou také lidé, kteří by chtěli dosáhnout cíle, ale ne jakýmkoli způsobem. Zvažují, kolik musí zaplatit a nakolik je zapotřebí pro to pracovat. To je důvod, proč by to mnoho lidí v podstatě chtělo, ale není mnoho těch, kteří po tom opravdu touží. Niméně, každý den jich je více a více.

Doufáme, že dosáhneme konečné nápravy rychle, snadno a v našem století, za našeho času a naší generace. Dokonce i já, postarší muž, doufám, že ještě uvidím, jak celé lidstvo přímo a energicky postupuje jedním duchovním stupněm za druhým, aby dosáhlo konečné nápravy.  
[49936]
Z nedělní virtuální série lekcí 31/07/2011

Deštník na egoismus

Dr. Michael LaitmanZohar, kapitola “Truma,” článek 759: Jakmile byla Nukva ozdobena—má se na mysli postaven [Partzuf] AVI [Aba ve Ima]—a ZA a Nukva se vrátili k PBP [Panim be Panim], ta forma člověka, ZA, přišel z touhy po Nukvě. Tam, v Nukvě, byl druhý muž Berie vyryt a vyobrazen, jako jeho podoba. Je o něm psáno, “A zplodil syna ku podobenství svému, podle obrazu jeho.”

Kniha Zohar 
hovoří pouze o tom, co se děje v síti, která spojuje duše. Celkový úhrn těchto spojení mezi námi je nazýván “vyšší svět,” jehož ilustrace jsou Zoharem popisovány, včetně sil, Světel, různých podob a obrazů. Nemáme si co více představovat, protože to je to, uvnitř čeho žijeme. 

Každý z nás jednotlivě je přání těšit se, a vně každého z nás, ve spojení mezi námi, tam se nachází vyšší svět, naplněný Světlem. Proto musím “obalit” svou vůli těšit se, přikrýt jí jakoby stínem, provést na ní restrikci a vytvořit clonu a odražené Světlo, a pak z ní vystoupit ven, do svých vztahů s ostatními. 

Přesně o tom Zohar mluví: kterou podobu či obraz přijmu ve vztahu k ostatním. Pokud tak činím, pak odhalím vše, o čem v Zoharu čteme. Jinak jsem uvnitř sám sebe, ve své vůli těšit se a cítím pouze tento svět. 

Buď můžeme vnímat uvnitř nás nebo nad námi, vně nás.  “Vně nás” znamená v přístupu k bližnímu, kde “bližní” jsou lidé, se kterými chci vybudovat propojovací síť.  Tomu se říká “skupina.” Pokud tímto způsobem přistupuji k celému světu, pak skupina je celý svět.

Zatímco napravuji své vlastnosti, pokud si přeji odhalit sílu, která vše vytvořila, pak ji odhalím v souladu se zákonem ekvivalence formy. Jakmile má propojovací síť s ostatními získá duchovní podobu, duchovní podstatu, skutečné vzájemné odevzdání, úrovně vzájemné záruky dokonce jen na prvním stupni, pak uvnitř ní okamžitě ucítím Stvořitele. 
[49184]
Ze 2. části denní lekce kabaly 25/07/2011, Zohar

Neodhalujte tajemství svého srdce

Dr. Michael Laitman

V kabale, nemluvíme o osobních pocitech. Mluvíme o lásce přátel, ale jen obecně, bez zmínky o sobě nebo konkrétních jménech.

Je třeba mluvit o velikosti učitele, Stvořitele, skupiny a důležitosti cíle, protože bez toho aniž bychom inspirovali jeden druhého, nebudeme postupovat. To nám dává sílu k práci a to je důvod, proč potřebujeme skupinu. Ale nikdo nehovoří v první osobě, odhalujíc své vnitřní pocity a touhy (Kelim).

Ostatní ve skutečnosti zatím nejsou reformováni na stupeň Bina (Hafetz Chesed), což znamená „nedělat druhým to, co si nepřejete, aby bylo činěno vám“, a proto Vám jejich myšlenky mohou ublížit. Proto tento zákaz existuje.

Mluvíte o velikosti duchovního cíle, ale ne o tom, jak jste vy, nebo někdo jiný inspirován spiritualitou. Měli byste mluvit o zákonu, který funguje ve stvoření, vzorci v systému sil, aniž byste ukázali na někoho konkrétně.

Všechna naše práce je vnitřní a skromná. Musím vidět skupinu nikoli jako jednotlivé lidi a tváře, ale jako síly, které touží po Stvořiteli, odevzdání, a kteří se sjednocují v zájmu dosažení tohoto cíle společně. Toto pouto našich tužeb, toto vnitřní spojení je to, co nazýváme skupinou.

Proto, když mluvím o skupině, nezmiňuji jména lidí. Jako kdyby tam žádní lidé nebyli, jen touhy svázané vzájemnou zárukou! Pokud tyto touhy dosáhnou úrovně spojení, které bude skutečně pro odevzdání na prvním stupni, odhalí, společně se Světlem Hassadim které ho vyplňuje, vzájemné odevzdání.
[44033]
Z 1. části denní lekce kabaly 26.5.2011, Spisy Rabash

Vnitřní skupina, nikoli vnější

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak by měl člověk provádět svá objasnění ve vztahu ke skupině: mluvit s nimi, společně konat, či být fyzicky přítomni na jednom místě?

Odpověď: “Vše je objasněno v myšlení,” a nic není možno vidět zvenčí. Osoba se může jevit coby lhostejná, dokonce hrubá, nesnášenlivá, nevyjadřující dobrý postoj k ostatním.  Možná je to takový charakter, anebo to předstírá záměrně, aby neoslabila své ohromné vnitřní úsilí.

Člověk se musí dívat na vnitřní obraz skupiny, na místo, kde se nachází všechna naše přání, myšlenky, cíle a společné naděje. Na ně se upne. Souzením vnějšího projevu pro vás může být složitější skupinu přijmout. To přijde později, když přestanete věnovat pozornost vnějšku, protože „láska překryje všechny hříchy.“

Přišli jste na toto místo protože lidé, kteří se tam shromáždili, mají body v srdci, tak se dostaňte blíže k těmto vnitřním bodům.

[43065]
Z 1. části denní lekce kabaly 15/05/2011, Rabašovy spisy

Největší tajemství

Dr. Michael LaitmanOtázka: Rozumím tomu, že se musím modlit o naplnění tužeb mého přítele. Nicméně, jak mohu znát jeho touhy?

Odpověď: Je třeba vidět své přátele jako největší z generace, kteří jsou spojeni navzájem v jediné napravené, bezchybné síti. Jsem jediný, kdo ještě existuje mimo toto nádherné spojení a musí se s nimi spojit a podporovat jejich spojení co nejvíce.

Proto musíte vidět touhu svého přítele jako touhu spojit se s vámi a všemi ostatními. Tomu se říká vstoupit do sítě spojení mezi nimi, stejně jako buňka, která se připojí ke sjednocenému organismu. Ostatní části organismu jsou již mezi sebou spojeny v jednotě a harmonii.

[40789]
Z 2. části denní lekce Kabbaly 15.4.2011, Kniha Zohar

Jak překonat svoji přirozenost?

Dr. Michael LaitmanMnoho lidí si myslí, že spiritualita je běžný způsob jak naplnit sám sebe. Člověk si myslí, že velmi brzy odhalí stvořitele, a pak mu bude ležet celý svět u nohou. Ale to je falešná představa, protože po pravdě řečeno, spiritualita je odevzdání.

Jinými slovy, nejsem naplněn tím, co se mi odhalí, ale spíš budu naplněn odevzdáním, když se sám korektně otevřu. Koneckonců, Světlo nikdy nevstoupí do Kli, touhy, přímo, ale pouze pokud je oblečené v odraženém světle. Proto se musím stát dávajícím a užít si odevzdání. Ale jak to mám dokázat?

K dosažení tohoto cíle člověk potřebuje prostředí, které by na něj mohlo mít takový vliv, aby si myslel, že odevzdání je velmi cenný, vznešený majetek, že je to naplnění. Každý musí pozvedat hodnotu odevzdání v očích přítele, a tím mu předávat část vzájemné záruky. A potom, díky jeho povědomí o významu tohoto cíle, člověk obdrží osvícení, které mu pomáhá v duchovním pokroku.

Ale nad tím vším, člověk musí pochopit, že je to hra, protože z jeho současného stavu, nemůže spatřit cíl. A proto je všechna tato práce považována za stoupání k stavu, který pro tuto chvíli není jasný, člověkem nepostižitelný, opak toho, co je schopen pochopit dnes. Jinými slovy, člověk by měl neustále myslet na důležitost nějakého falešného cíle. Ale ten je falešný jen pro něj, protože je proti jeho egoistické touze.

Proto musí prostředí vychovávat člověka, poskytnout mu správné stupnice hodnot, a být docela silné, aby potlačilo jeho egoistickou povahu. Pokud jde o osobu, musí pomáhat svému prostředí, sám se před ním sklonit, podat se mu, a doslova se v něm rozpustit. A pak od něj bude moci získat důležitost cíle, a to navzdory jeho egu, které se v něm rozvine víc a víc.

Jinak nebude moci postoupit, protože existují dvě síly, které se zapojují: síla, která odmítá a ta, která přitahuje. Síla odmítnutí, odporu, se objevuje přirozeně: To je jeho ego. Otázka spočívá pouze v tom, zda se mu podaří bránit se silou s větší váhou, sílou prostředí, která ho přitáhne do spirituality.

Proto musí být všichni zaujati tím, jak si zařídit vhodné prostředí. To je to, co je naznačeno v tom, co Rabáš popisuje jako: „Shromáždili jsme zde, abychom se pozvedli na úroveň člověka.“
[39113]
Z denní lekce kabaly 4.3.2011, Spisy Rabáš