Category Archives: Šíření

Nemůžete napravit nikoho jiného než sebe

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když sedí mnoho lidí v horké místnosti, vždy se najde jeden člověk, kterému je zima a který nutí ostatní k vypnutí klimatizace. Řekněme, že většina lidstva je schopná přizpůsobit se probíhajícím změnám. Ale co bychom měli dělat s těmi, kteří jsou zaseknutí a nejsou schopni opustit současný stav?

Odpověď: Je důležité napravit spíše sebe, než svět. Pravda, chci vyvolat vnější změny a snažím se pomáhat lidem pochopit proces a metodu sebe-korekce. V podstatě se starám jen o to,  jak napravit sebe. Nenapravuji svého souseda. Dávám mu metodu v nejjemnější formě, jak je to jen možné, ale nenutím ho konat, to už je jeho volba.

Proto ty, kteří nejsou připraveni na změny, neobtěžujeme žádným způsobem, cestou nebo formou. Nejsou pro to ještě zralí. Při šíření kabalistické metody necháváme každého člověka, aby si to posoudil sám. Již při mnoha příležitostech jsem uvedl, že je mi jedno, jak lidé přijímají naše poselství. Poslouchám jejich odpovědi pouze pro zlepšení prezentace: uvést něco novým způsobem a tak odpovědět na otázku, která někoho trápí. Ale když jsem dal vše, co mám, a člověk stále odmítá a vysmívá se mým slovům, pak se k němu chovám s respektem. Pro mě to je také znamením úspěchu, protože jsem byl schopen se k němu přiblížit a odhalit jeho odpor. Pro něj je to dnes správná reakce a nedá se nic dělat.

Obracíme se na vnější svět pouze za účelem zlepšení sama sebe. A pokud se zlepšíme až do našich nejlepších schopností, pak nemáme žádné výhrady ohledně reakce lidí. Počkejme ještě rok nebo pět let.

 Avšak pokud bychom zašli příliš daleko, bude to nátlak, a neponecháme člověku možnost svobodné volby.

[52963]

Z 5. části každodenní lekce kabaly 29/8/11, „národ“

Globální výchova v globálním světě

Dr. Michael LaitmanMusíme postupně  přinášet vysvětlení každému, v jeho jazyce, na jeho úrovni porozumění. Vysvětlení musí být postupné, dokud lidé nezačnou být schopni cítit, že právě spojení mezi námi nám dá pocit jiného života, jako na jiné planetě, v jiné dimenzi. 

Není možné mluvit o tom hned. Musíme vždy oslovit  jednotlivé osoby nebo skupiny lidí na různé úrovni vývoje, v souladu s přáním, které právě zažívají. Proto nejdříve musí být vysvětlení prezentováno v jazyce, kterému rozumí: „Budete se cítit dobře. Nebudou války, terorismus ani drogy. Vaše děti budou úspěšnější, bude méně rozvodů“ atd.  

Různé vrstvy obyvatel musí být osloveny způsobem, který je pro ně vhodný: někteří jsou více nakloněni sledování filmů, jiní – poslouchání hudby, další dosud – čtení knih, a k dalším je možné přistoupit prostřednictvím vědy, ekonomie či čehokoli jiného.

Prostředí musí být podobné kouli, která  vyzařuje mnoho možností pro každého člověka, aby porozuměl, co je „globální svět“, ve kterém se nacházíme. Tak jako je svět globální, tak i systém výchovy musí být globální, čímž je myšleno, že musí zahrnovat všechny formy vlivů, na každé úrovni, ve všech formách a v každému jazyce – ze strany všeho, co člověka obklopuje.

To je systém výchovy, který musíme vytvořit. Bez něj se lidstvo nebude vyvíjet. Bude ovlivňováno všemi druhy problémů a neštěstí, a bude přinuceno se vyvíjet tímto způsobem v jakémkoli případě. Vždyť tím dosáhne své nezávislosti, protože tím, že si  pro sebe vybuduje prostředí, aby se změnilo a napravilo, dosáhne své svobodné volby. A tak samo sebe postaví na lidskou úroveň.

Duchovní svět pro začátečníky

Dr. Michael Laitman

Otázka: Měli bychom v lekcích pro začátečníky používat pouze výrazy, které mluví o přírodních zákonech a teprve později představit kabalistickou terminologii?

Odpověď: Ne, s lidmi, kteří k nám přicházejí s bodem v srdci, můžeme mluvit otevřeně a postupně je rozvíjet. Pokud bychom s nimi hovořili o zákonech přírody, mohli by si myslet, že jim kážeme o fyzice nebo sociologii. Potřebují slyšet o struktuře duchovního světa. K tomu směřují a my jim to potřebujeme dát.
[41458]
Ze 7. lekce WE! Kongresu 03.04.2011

Sejdeme se v Berlíně!

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak důležité je účastnit se nadcházejícího evropského kongresu kabaly v Berlíně?

Odpověď: Opravdu doufám, že každý, kdo s námi studuje chápe, jak je pro nás i pro celé lidstvo důležité, a to zejména v našem současném stavu, že se Evropa stane jednotná v duchovním smyslu. Evropa stojí na prahu velmi tíživých událostí. Myslím, že to každý začíná cítit.

Všechny sladké naděje, že se najde řešení prostřednictvím společného trhu, se začínají rozplývat. Vidíme za tím vším projevy velké nenávisti, vzájemného odloučení a rostoucího protekcionismu.

Proto je nyní čas k urychlení šíření moudrosti kabaly v Evropě s naším nejvyšším úsilím. Všichni naši přátelé, kteří tam žijí, musí vidět svou vlastní budoucnost a budoucnost celého lidstva v tomto světle.

V opačném případě Evropa začne nový oheň ještě jednou. Právě tam začali první dvě světové války. Mohlo by to být stejné s třetí. Myslím, že Německo, více než kterákoli jiná země, cítí, jak skutečná a blízká tato hrozba může být.

Přesto, jak nás moudrost kabaly informuje, vše závisí na jednotě mezi lidmi a na dosažení rovnováhy s přírodou. Všechny tyto skutečnosti mohou být uskutečněny za pomoci vyšších sil, pokud si to tak člověk přeje a snaží se čerpat tuto sílu. To je to, čeho moudrost kabaly pomáhá dosáhnout.

Klíč spočívá v oběhu kabaly ve všech možných formách tak, aby mohla dosáhnout ke každému člověku v Evropě. Přizpůsobíme články a jejich publikování na internetu do všech evropských jazyků v té nejintenzivnější podobě. Už nemůže být žádné další zdržení, protože příští rok nebo dva bude přelomový pro celé lidstvo.

Svět bude čelit velkým zkouškám. Aby bylo možné projít skrze ně správnou cestou tak, že nás nevrhnou do propasti, ale spíše nás odrazí vzhůru k cíli, musíme být vyzbrojeni moudrostí kabaly. Je to všechno na vás!

Doufejme, že všichni naši studenti z celé Evropy se zúčastní kongresu, i z nejvzdálenějších míst. Očekáváme, že uvidíme všechny. Doufám, že náš hlas bude konečně slyšet.
[31745]
Z 4. Části denní lekce kabaly 4.1.2011, „Moudrost kabaly a filozofie“

Tajemství úspěchu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Mnoho lidí po celém světě studie kabalu a chtělo by vědět, proč je vaše organizace úspěšnější než jiné? 

Odpověď: Je to díky tomu, že myslíme na dávání, na proudění kabaly. Jsme připraveni obětovat své peníze na miliony časopisů zdarma a mnoho dalších věcí. Čím efektivněji využíváme naše finanční zdroje, lidi a čas, tím více v duchovnu uspějeme. Díky zejména tomu, máme v Izraeli televizní kanál i další příležitosti, které nám byly dány. 

Uspějeme, protože toužíme po tom dávat, šířit a chceme Stvořitele (Reformující světlo), aby nám pomohlo.  Stojíme na tomto: Snažíme se být prostředkem k nápravě a neodbočit z cesty.

Výsledkem je, že se k nám připojí více lidí a jsou k nám přitahováni, aniž by tušili proč.  Není to tím, že jsme tak dobří, ale tím, že Světlo tímto způsobem působí, rozptyluje se ze středu v kruzích. Je to přírodní zákon.  Není to štěstí či nějaká protekce.  Musíme pokračovat v našem neprofitovém šíření efektivnějším a přesnějším způsobem, čímž uspějeme zas a znova.  Je to proto, protože Světlo je s námi! Víme jak světlo přitáhnout!
[22615]
Z diskuze o výuce 1.10.2010