Category Archives: příroda

Ne každý kabalista je prorok, ale každý prorok je kabalista

Otázka: Mohli se proroci mýlit a mohli být falešní proroci?

Odpověď: Falešní proroci jsou ti lidé, kteří prostě věděli, jak vystoupit na veřejnosti, a veřejnost jim věřila. Ale není možné určit, kdo je falešný prorok a kdo ne.

Otázka: Proč existovalo tak obrovské historické období „proroků“? (Pokračování textu…)

Nejlepším lékem na depresi je rodina

Poznámka: Odborníci jsou si jisti, že nejlepším lékem na depresi je rodina. Jen nejbližší lidé vás mohou zachránit z jakékoli krizové situace a také před ní ochránit.

Odpověď: Rodina může zmírnit přetrvávající nesnáze. Ale pro skutečné dosažení lepšího stavu je potřeba, aby se měnil sám člověk. Nejen rodina mírní utrpení, také výběr správného prostředí je způsob, jak měnit člověka. Prostředí, které je pečující, milující, chápající, směřující k cíli Přírody, vás jemně nese a vy se prakticky bez námahy měníte k podobě nového altruistického světa. (Pokračování textu…)

Při hledání sebe sama

Vyhledávání odpovědi na otázku „Proč jsem smutný?“ překonala všechny rekordy a zaznamenala 10procentní skok v nejoblíbenějších vyhledáváních Google pro rok 2021 oproti předchozímu roku. Vyhledávání témat, jako jsou úzkost, stres, smutek, zármutek, a metod, jak se s nimi vyrovnat, se oproti minulosti nesrovnatelně zvýšilo.

(Pokračování textu…)

Co bych popřál lidem do roku 2022?

Otázka: Kdyby všichni lidé na světě, všichni do jednoho, vyslovili stejné přání, jedno za všechny, splnilo by se to?

Jaké by to mělo být přání, na jehož uskutečnění byste se chtěl také podílet?

Odpověď: Co bych přál lidem? Prozření. Aby pochopili obecný vzorec přírody a jak ji člověk může pocítit, uvidět, vstoupit do tohoto vzorce a žít v něm. (Pokračování textu…)

Novoroční přání lidstvu

Svět se vyvíjí prostřednictvím utrpení a dostává stále více a více úderů. Abychom se z tohoto zamotaného kruhu vymanili, musíme pochopit, na čem údery závisí, a jak nově uspořádat svůj život tak, aby nám údery přinášely užitek a přibližovaly nás k sobě navzájem a ke společné podstatě, to znamená k vyšší síle.

A pak pocítíme, že žijeme v překrásném světě! V našem světě nechybí nic jiného než dobré a vyvážené spojení mezi všemi silami přírody. Kdybychom dokázali všechno vzájemně spojit prostřednictvím dobrých sil namísto sil vzájemně protikladných, pocítili bychom, že existujeme místo tohoto světa ve vyšším světě, v Rajské zahradě. (Pokračování textu…)

Ako oddeliť zmiešané vajíčka… Nemožné.

8. marca 2009, počas finančnej krízy, ktorá sa stala známou ako Veľká recesia, vtedajší ekonóm spoločnosti Wachovia Corp. Mark Vitner celkom výstižne opísal svetové ekonomiky, ktoré sa zmätene premiešali: „Je to ako snažiť sa oddeliť zmiešané vajíčka. Jednoducho sa to nedá urobiť tak ľahko. Neviem, či sa to vôbec dá,“ povedal pre CBS News.

(Pokračování textu…)

Přestaňte s tímto zlozvykem, být nešťastnými

Jednou jsem mluvil s Jane Goodallovou, která 45 let studuje život šimpanzů v národním parku Gombe Stream v Tanzanii. Téměř dva roky žila mezi šimpanzi, kteří ji přijali do své smečky. A já se jí zeptal: jaký hlavní pocit máte ze života mezi opicemi, v lese, kde nejsou žádní lidé a opice vás přijaly za svou?

A ona odpověděla: „Láska je to, co jsem mezi nimi cítila. Sice křičí a neustále mezi sebou něco vymýšlejí, ale to vše jen proto, aby probudili lásku. A totéž jsem začala odhalovat u stromů, v lese, na nebi, na zemi…“

Aniž by byla sentimentální, když Jane dorazila do africké džungle z džungle města, postupně zjistila, že veškerá příroda je naplněná láskou. A měla naprostou pravdu. (Pokračování textu…)

Kabala a vyhánění démona

Otázka: V Negevu mladá žena omdlela a zemřela během obřadu na vymítání démonů. Její manžel, beduínský šejk, a lékař, který se účastnil ceremonie, byli zatčeni. Obřad vyhánění démonů je běžnou praxí v arabských a islámských komunitách. Během obřadu se čtou súry Koránu a na člověka je vyvíjen silný fyzický tlak, aby ho démon opustil.

A chci se zeptat: existují démoni?

M. Laitman: To jsou vnitřní síly v člověku, které jakoby působí proti němu.

(Pokračování textu…)

Omicron je přesně cíleným výpraskem od přírody

Ještě jsme neskončili s Deltou, a už je tu Omikron. Nová varianta koronaviru je prý pětkrát nakažlivější, ale zatím neexistují důkazy, že by u očkovaných lidí způsoboval vážná onemocnění. Přesnost přírody je ohromující. Jako zkušený soudce nás trestá za všechny naše hříchy. Působí to však spíše jako výchovné napomenutí ředitele školy než jako hněv pomstychtivého Boha. Jeho lekcí je jednota. V míře, v jaké se odmítáme poučit, bude napomínající virus stále úpornější.

(Pokračování textu…)

Klíma na nikoho nepočká

Pred tridsiatimi rokmi sa môj priateľ pustil do podnikania v oblasti zelenej energie a snažil sa ma do toho vtiahnuť. Spýtal som sa ho, načo, veď to nie je seriózne. Povedal mi: „Nemáš ani potuchy, koľko peňazí sa do toho nalieva. Každý sa na tom chce podieľať, politici, finančníci, podnikatelia, všetci.“ Samozrejme, mal pravdu. Nikto však nechce podporovať zelenú energiu, aby zachránil planétu, ale len preto, aby si ešte viac napchal vrecká. Deklarácie preto zostávajú v rokovacej sále, kde sa vyhlasujú, potrebné opatrenia sa ignorujú – ale klíma na nikoho nepočká: bude sa naďalej zhoršovať.

(Pokračování textu…)