Category Archives: Otázky&Odpovědi

Silná touha

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je to silná touha, která umožňuje člověku vstup do Vyššího světa?

Odpověď: silná touha je touha, ve které člověk nepotřebuje mnoho času k návratu do duchovních myšlenek. Viz Baal HaSulam, Shamati č.19: „Co je Stvořitel nenávidí těla, v práci.“

Je důležité pokusit se získat silnou touhu překonat svůj egoismus a dosáhnout vlastnosti odevzdání. Síla touhy se měří množstvím zpoždění a zastávek, což znamená množstvím času, který uplyne mezi akutními touhami, nebo jinými slovy, délkou propadu, pádu z duchovního úsilí: zlomek vteřiny, hodina, den, nebo měsíc.

Pak člověk znovu pokračuje v jeho práci na překonávání svého egoismu a snaží se dosáhnout odevzdání. Silná touha je touha, u které přerušení úsilí člověka netrvá dlouho, a on se okamžitě probouzí k práci. V tomto případě se jeho úsilí hromadí, jako by do jediného úderu.
[29251]

Záplatuj moji duši

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co můžeme udělat abychom přinutili Vyšší Světlo pozvednout nás na první duchovní stupeň?

Odpověď: Je pouze jedna odpověď: Pokračuj ve snaze kontrolovat, jestli se opravdu obracíš k Vyššímu Světlu nebo jeho Zdroji, Stvořiteli. Spojuješ všechny faktory dohromady? Protože pokud ne, potom bloudíš na cestě ; neobracíš se na správné místo a nepřivádíš Světlo do rozbité nádoby (Kli) tvé duše říkajíc, : “Prosím, sprav to pro mě tady!”

Předpokládejme že vezmeš netěsnící vědro, přijdeš ke kováři a řekneš: “Podívej, tady je díra. Přeji si abys to spravil.” Potom, podle tvého požadavku , on uvidí díru a ucpe ji.

To stejné se děje v duchovnu. Měl bys přinést svou nádobu (touhu) s rozbitým místem a říct co musí být uděláno, co to pro tebe znamená být napravený. Potom to Světlo určitě uskuteční.

Musí to realizovat Světlo, ale je to akce sama o sobě. Tvoje práce je připravit záměr pro tuto akci. Světlo pak okamžitě lepí nebo dává záplatu. To je to co dělá Světlo. Ale je na tobě abys udělal všechno ostatní.

Na vyšších duchovních stupních je nutné přinést Kli a vědět přesně míru, do jaké je rozbité a jak může být opravené. V tomto bodě si bereš příklad  korekce od Vyššího; souhlasíš s ním kompletně nebo částečně. Analyzuješ nejen záměr ale i druhy korekce.

[27929]
Ze druhé části Denní Lekce Kabaly 28.11.2010, Zohar

Obrazy mého Ega

Otázka: Říkáte, že informace které přicházejí do našich očí, se odrážejí na “stěně (obrazovce)” umístěné v zadní části mozku, je to tak správně?

Odpověď: Ne, není. Nic nepřichází do našich očí. Nejsou žádné oči, tak jako není žádná “zadní část mozku.”

Není nic než egoistická touha naplnit sama sebe potěšením, které mi ukazuje, že já jsem “konstruován” tímto způsobem, tedy tak, že já mám oči, hlavu, ruce a nohy.

To je způsob, jakým je moje přání dostávat potěšení pro mě vyobrazeno. Stejně tak jsou dodatečně vyobrazeny jiné objekty, které zdánlivě existují mimo mé tělo.

Otázka: Takže, znamená to, že vnímáme Stvořitele stejně, jako ukrytí? Taková je naše realita?

Odpověď: Co vidíme, nebo spíše cítíme, (my říkáme “vidíme”, protože zrak je náš nejsilnější smyslový orgán) je rozdíl mezi námi a Stvořitelem. Je to stín naší egoistické touhy vržený na Vyšší Světlo, bílou stěnu (obrazovku).

Tudíž já vidím pouze různé individuální touhy, rozdílné atributy obsažené v mé egoistické vůli přijímat. Jinými slovy, neživá příroda, rostliny, zvířata a člověk jsou čtyři stupně mé touhy cítit potěšení (Shoresh [kořen], Aleph [první], Bet [druhý], Gimel [třetí], and Dalet [čtvrtý]), jež jsou mi prezentovány v této podobě na pozadí bílého světla.

Cítím pouze svou touhu naplnit se potěšením. A co je se Světlem? Světlo je to pozadí, na kterém vidím svoji vůli přijímat (těšit se). Když se tahle touha stane stejná jako Světlo, tak už se pak více nebude Světlo přede mnou skrývat a budu moci Stvořitele plně vnímat.

V mezičase, namísto něj, vnímám pouze svou egoistickou touhu. Jinými slovy, všechno co mě obklopuje jsou části mého ega.

Z 6. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 10/11/2010

Je někdo další tam venku?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pokud není nikoho jiného kromě mě, tak proč pak musím přijít na kongres, s každým se sjednocovat a milovat je?

Odpověď: Musíš začít ve svých pocitech vnímat skutečnou realitu.Proto musíš přijít a vidět, že my všichni existujeme, a musíš provést vše proto, abychom „přestali být“.

Otázka pokračuje: Ale vy jste řekl, že tu nikdo jiný není.

Odpověď: Ale jsem to já, kdo to řekl! A ty musíš dosáhnout takového poznání na vlastní pěst. Musíš to dokázat sám sobě, že zde není nikoho kromě Malchuta ze Světa Nekonečna.
[26529]
Z 6. lekce, Světový kabalistický kongres, 10/11/2010

Chci překročit Machsom!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když překročíme Machsom (bariéru oddělující nás od spirituality), uděláme to společně, nebo každý za sebe, až přijde jeho čas?

Odpověď: Machsom je potencionální hranice. Pokud usiluji o sepětí s přáteli a z odloučení toužím po větší blízkosti, snažím-li se jak nejvíce mohu potřít tuto vzdálenost, avšak jsem neschopen tak učinit, pak se obrátím na Stvořitele, Světlo a prolomím Machsom. Jinými slovy, mé ego zůstane, ale přeji si se nad něj povznést navzdory skutečnosti, že jsem si to v předcházejících etapách zrovna nepřál a jeho přítomnost ve mně jsem akceptoval.

Tak tomu bylo před Machsomem. Avšak nad ním existují dvě formy spojení: “dávat kvůli dávání,” úrověň Bina a “přijímat kvůli dávání,” úroveň Hochma and Keter.

Kde si tedy Machsom uvědomím? Ve spojení mezi námi. V něm nejsem subjektem našeho vzájemného vnějšího působení  a projevů osobní nákloností.  Tady musím pracovat  výhradně uvnitř.

Musím cítit vnitřní schopnost se v sobě s nimi spojit, v našich touhách tak, že  se všechny naše jiskřičky odevzdání spojí dohromady. Jakmile si to začnu přát, překročím Machsom. Prozatím všechny naše egoistické atributy přetrvají. Vždyť jsme ještě nenapravili naše ego, ale vzrostli nad něj, dychtíce po sjednocení naší vášnivé touhy po spiritualitě, vlastnosti dávání.

Jsou-li naše jiskry dávání spojené dohromady, vytvoří nádobu pro Světlo Hassadim (Milosrdenství), protože taková nádoba už má atribut Hafetz Hesed (předsedat svému egoismu). Tehdy začne člověk vnímat vládu Vyššího Světla nade vším.

Pod Machsomem, to stejné Vyšší světlo naplňuje celou realitu, ale nevnímáme to. Jakmile se začnou naše body v srdci spojovat, ve spojení, hustotě, komprese mezi nimi, najednou začnu cítit světlo, které vším proniká. Nicméně jiskřičky už Světlo „našli“ a stali se jeho „měřidlem“.

Nyní jsme ve stejném stavu, nepotřebujeme se zaměřit na jiné dimenze či jiné galaxie.  Světlo přebývá mezi námi a my k němu nejsme pouze dostatečně sensitivní, postrádáme orgán k jeho vnímání. Čím blíže si jsou naše srdce, o to více objevíme Světla, které mezi námi přebývá. Dojdeme k tomu společným odevzdáním a touhou, aby se tak stalo.
[26413]
Ze 2. lekce Světového kabalistického kongresu, 09/11/2010

Jedna z otázek na kongresu

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak můžu své příbuzné probudit k rozvoji vlastní duše?

Odpověď: Já nejsem odpovědný za začátek rozvoje každého jedince, záleží to na kořenu jeho duše. Mé děti a vnukové nemusí mít žádný vztah ke kabale, můžou zůstat lhostejní k duchovnu, ale někde třeba na Aljašce se člověk probudí a nemůže bez toho žít.

Záleží pouze na tom, jestli duše dosáhla určitého stupně a potřebuje se rozvíjet dál. Proto se nemusím modlit, aby Stvořitel změnil pořadí rozvoje společného „embrya“. Jediné co musím udělat, usilovat o spojení skupiny, vždyť naším základním úkolem je, dosáhnout spojení mezi námi! 

Díky tomu vstříkneme do rozvíjejícího „embrya“ čerstvý a mohutný proud krve. Musíme pouze zrychlit svůj osobní rozvoj, osobní nápravu a spojení mezi námi zrychlí rozvoj společnosti kolem nás, zachovav při tom správné pořadí.

Kde je klíč k odemknutí „banky“?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Rozhodli jsme se, že o nadcházejícím kongresu půjdeme pro “všechno nebo nic“. Kde je ta „banka“ kterou uděláme, a co je důležitější, kde je klíč k jejímu odemknutí?

Odpověď: „Banka“ je v nebesích. Ale může být dosažena. Je to vlastnost Bina, odevzdání. A klíč k ní leží v jednotě mezi námi. V našem sjednocení, objevíme opravdový poklad, který není sejf, ale atribut s pomocí kterého je možné odemknout všechny poklady světa!

Odemkneme „banku“ pod jednou podmínkou: že budeme mezi sebou sjednoceni. V naší jednotě bude odhalena hned. To je zázrak spirituality: Světlo začne svítit jakmile se dostaneme na první stupeň ekvivalence.
[25898]
Z 4. Části denní lekce kabaly 2.11.2010, „Exil a vykoupení“

Který svět je lepší

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když člověk dojde ke konečné korekci, uzavře tím své tělesné inkarnace (Gilgulim)? Cítí uspokojení, nebo se chce i nadále inkarnovat?

Odpověď: Já bych otázku položil jinak. Přijdete do duchovního světa, překročíte Machsom a uvidíte do jaké míry můžete odevzdávat ostatním a kolik ještě budete muset udělat v tomto světě, ale pak najednou slyšíte: „Ne, už nemusíš, jsi kompletní a věčný a nepůjdeš do toho nižšího světa! „Ale to je v době, kdy můžete opravdu jednat v odevzdání a pomáhat ostatním na cestě korekce. Chtěli byste to minout? Který svět je lepší? Pojďme žít a viďme!
[24400]
Úvodní přednáška z 19.10.2010, „Uděláme a uslyšíme“

Kdo jsem?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud není nikdo jiný kromě Něho, znamená to, že vše koření v Něm, a všechno, co vidím kolem sebe je také On?

Odpověď: Ano, to znamená. A všechno, co říkáte, myslíte, cítíte právě teď je také On.

Otázka pokr.: Kde je potom moje „já“? Kdo jsem?

Odpověď: To byste měli zjistit. Jinými slovy, neobjevujete Stvořitele, ale vaše „já.“

Otázka pokr.: Na konci zjistím, že jsem také On?

Odpověď: Ne. Je jisté místo oddělení, které je považováno za „existenci z absence“ (Yesh Mi Ain). A tento bod je jediným místem, kde existují stvoření, zatímco vše ostatní je Stvořitel. Do té míry, do které se tento bod touží stát podobný Stvořiteli, pozná sám sebe, nebo pozná Stvořitele, který je nakonec to stejné.

Otázka pokr.: Pokud všechno, co říkám a myslím, pochází z něj, pak co je tento bod, který zjistí, že není nikdo, kromě Něho?

Odpověď: Je to bod, na kterém pracujete abyste zjistili, co je vaše svobodná vůle. Ve stejné době se povznášíte nad přirozenost, kterou Stvořitel vštípil tomuto bodu. On ho vytvořil jako vůli přijímat potěšení, a navíc, mu dal záměr cítit radost egoisticky. Ale když se budete snažit povznést se nad tento bod, znamená to, že objevíte Stvořitele, jeho povahu: odevzdání a přijímání pro odevzdání.
[23790]
Z kabaly pro začátečníky, „není nikdo jiný vedle něj“ 29.7.2010

Interní vzorec integrovaného systému

Dr. Michael Laitman

Otázka: jaký je systém zákonu Arvutu (vzájemné záruky)?

Odpověď: zákon tohoto systému je absolutní vzájemnost. Jak je psáno : „Jako jeden muž s jedním srdcem“. To znamená, že jedna touha v celém systému, vzájemné dávání,  je realizováno v přimknutí se ke Stvořiteli. Zákon je definovaný slovem „jeden“,  jako v „jednotě“.

Mohlo by se říci že jednota „jednoho“ nemůže být zákon. Ale definice „jednoho“ obsahuje mnoho různých vlastností spojených spolu navzájem láskou a dáváním nad nenávistí a odmítáním. To je vnitřní vzorec systému: Kvality protikladné ve své povaze, jsou spojeny nad touto protikladností zákonem ekvivalence formy.

To je způsob jakým je vybudované naše tělo a jakýkoli integrovaný systém. Aby mohl takový systém existovat musí být vybudovaný z rozdílných forem a protikladných částí, přes které tam působí universální zákon: existence z důvodu jednoho sjednoceného záměru.

Z denní lekce Kabaly 15.10.2010 „The Arvut“