Category Archives: Národy světa

Nemožnost existovat v předchozích rámcích

Otázka: Pozorujeme, že každá další generace více usiluje o svobodu, překonává hranice životních omezení, ničí je. Odkud taková tendence pochází?

Odpověď: Každá další generace neničí předchozí rámce, ale prostě v nich nemůže existovat, protože samotná generace je jiná. Má jiné touhy, jiný egoismus, jiné priority. Proto nemůže plnit podmínky a omezení, které předchozí generace plnily s potěšením nebo s minimálním výdejem energie.

(Pokračování textu…)

Koronavirus: Nová možnost pro lidstvo

Vše, čemu nyní neporozumíme díky viru, se k nám vrátí jako bumerang. Jsme uvězněni ve čtyřech stěnách, ale konečně jsme osvobozeni od každodenního shonu. A to je jen začátek osvobození z otroctví

No nic, brzy krev z Nilu zmizí a my budeme žít zase jako předtím“ (zaslechnuto během ran v Egyptě).

(Pokračování textu…)

Jeruzalém – postaven z našich srdcí

Jeruzalém je indikátorem duchovního stavu lidí. Proto není místo s větší nesourodostí a nenávistí mezi všemi proudy lidí než v Jeruzalémě.

Je to velmi strnulé město, protože ukazuje pravdivý stav v srdci každého směrem k sjednocení. Jeruzalém může být jak centrem rozdělení lidu Izraele, nebo také centrem sjednocení. (Pokračování textu…)

Židé proti Izraeli

Otázka z Facebooku: Dnes vidíme aktivní účast Židů v hnutí proti Izraeli. Proč se to děje?
Odpověď: Protože Židé jsou největší odpůrci svého historického poslání. Oni ničí svůj historický proces, který by měl být směřován k „miluj bližního svého jako sebe samého“ a k tomu, aby ukazovali celému světu, jak vést lidstvo k jednotě, k vzájemné lásce, podpoře a začlenění všech do jedné jediné společnosti. (Pokračování textu…)

Kdy skončí terorismus?

Otázka: Nedávno vojáci IDF zabili vojenského velitele v pásmu Gazy. Palestinci tedy hrozí, že se pomstí stejnými teroristickými útoky, říkají, že nás nenechají na pokoji. Jak dlouho toto může pokračovat?

Odpověď: Bude to pokračovat tak dlouho, dokud národ Izraele nezačne naplňovat svoji historickou misi.

Máme metodu nápravy pro celé lidstvo a naše role spočívá v tom, dovést ho do nejlepšího a nejvyššího stavu. My to ale neplníme, a tak vyvoláváme všechny tyto negativní síly přírody.

Otázka: Slibujete, že se to vše zastaví, naši nepřátelé zmizí a změní se v naše přátele, pokud začneme plnit tuto misi?

Odpověď: To je jediná cesta. A co více, každý nám bude pomáhat. Hamas a jeho vojenští velitelé přijdou a řeknou: ”Řekněte nám, co bychom měli dělat.“

[205764] Originální článek zde.

Nový život #805 – Z Řecké kultury ke kultuře Lásky

laitman_2014-07-21_novaya-zhizn_02_wDr. Michael Laitman v rozhovoru s Oren Levi a Nitzah Mazoz

Příroda nás tlačí evolucí k vývoji. Chápeme-li, kde je tlak na náš vývoj, můžeme si ušetřit spoustu bolesti. Stejně jako se vegetativní úroveň vyvinula z nehybné úrovně přírody, tak i my můžeme dnes postoupit na další úroveň. Doposud jsme se vyvíjeli podle řecké kultury, ale nová úroveň vývoje vyžaduje vývoj všech nových myšlenek a pocitů dle moudrosti Kabaly. (Pokračování textu…)

New Life #653 – Chanuka: Náprava světa

laitman_2015-04-30_yael_01_wNeustále postupujeme do větší temnoty, protože svět je řízen rostoucí silou ega. V současné době jsme na konci období rozvíjejícího se ega, období ega má svůj průběh. Na jedné straně války a utrpení, na straně druhé vzdělání a osvěta. Ať tak či onak, postupujeme směrem k období rovnováhy s přírodou. (Pokračování textu…)

Pesach

Pesach znamená přechod z vnímání našeho světa, které patří každému člověku v našem světě, k vnímání Vyššího světa. Toto je možné pouze pro kabalisty.

Pesach stejně jako všechny židovské svátky je čistě kabalistický svátek. Povídá nám o tom, že člověk přeskakuje ze stavů kdy se nemůže spojit s ostatními, do stavu kdy mu jeho egoismus dovoluje to udělat. Výstup z nadvlády egoismu ke spojení s duchovně blízkými se nazývá Pesach.
Otázka: Co mu dovoluje udělat takový skok?
Odpověď: Přání. Vždyť od počátku vstupu do Egyptu až do konce se v něm rozvíjí obrovské egoistické přání, které nedovoluje Israeli spojit se mezi sebou.
Israel se ale musí spojit, aby ve spojení mezi sebou odhalil Stvořitele- vlastnost odevzdání a lásky. A když vidí, že nemá žádnou možnost toto realizovat, pak se cítí jako by se nacházel v egyptské tmě. Pouze pak je na všechno připraven. Jen se odtud dostat! Toto se nazývá útěkem, záchranou z egyptského otroctví. Pokud bychom se na to dívali z pohledu toho, co se odehrává s člověkem a věda kabala obykle mluví pouze o tomhle, pak jde o vlastnosti člověka, který je připraven ke všemu, dokonce skočit do moře, pouze aby uniknul vlastnímu egoismu, pozvednul se nad ním a dosáhl vlastnosti Stvořitele- odevzdání a lásky.
Skáče do moře a ono se před ním otevírá. Prochází jím a odřezává se od ega. A tak se stává připraveným k tomu, aby ve stavu pozvednutém nad egoismem s ním začal pracovat, předělávat ho na altruismus. Toto je východ z Egypta, který slavíme v Pesachu.
[#181930]
Z TV pořadu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 11.04.2016

Televize islámského státu

Poznámka: Bojovníci teroristické organizace „islámský stát“ spustili svůj vlastní satelitní televizní kanál. Jeho publikum nyní činí 500 tisíc lidí a stále roste.
Tento kanál vysílá zprávy o vzdušných úderech, přednášky o islámu, předpověď počasí. Všechno je jak má být. Tj. IS se opravdu stává státem.
Odpověď: Investuje se do toho spoustu peněz! Amerika na něj utrácí miliardy! Nemáme tušení, kdo za nimi stojí a co dostávají: odborníky, peníze a vše ostatní. Přičemž to, co dostávají se vyrobí v jiných zemích, na druhé straně světa!
Koneckonců satelitní TV kanál jen tak nevysílá a internet se sám od sebe nespustí. Někde tam jsou lidé, stovky lidí, kteří všechno toto zpracovávají.
Otázka: A co se dá dělat? Zakázat to?
Odpověď: To nepomůže. Bombardování samozřejmě bude pokračovat, ale skutečností je, že pouze Rusko tady nestačí. Rusko opravdu vidí v IS nebezpečí pro sebe – o tom není pochyb, ale tohle nepomůže, protože za IS stojí Amerika!
Jsem si naprosto jistý, že toto jsou americké triky: vytvořit chaos ve světě, zničit všechno kromě sebe. Poblíž něj zůstane Čína a Mexiko jako malé satelity a Británie, která se celou dobu snaží podporovat je ve všem.
Všechny ostatní evropské země se stanou zeměmi třetího světa. Budou naplnění krajní pravicovou arabskou mládeží.
A tak se vytvoří zóna: Severní Afrika spolu s Evropou podél Izraele přes východní země do Indie. Cestou do Indického oceánu postupně spolknou Indii a dál nahoru – až do Číny.
Takhle je podle programu Ameriky viděn budoucí svět.
Pro Izrael tam také není místo. Nepochybně! Je to naprosto jasné! Navíc USA k tomu na začátku chtějí přidat americké židy, a jsou ochotni přijmout evropské židy, protože chápou, že toto je ziskový produkt, který k nim jde zdarma. To je všechno. A volně k sobě pouští muslimy.
Otázka: Co se stane s Izraelem?
Odpověď: Izrael se může zachránit, zaujmout své právoplatné místo ve světě jako zdroj duchovního vývoje celého lidstva, a to pouze za podmínky, že se stane duchovním.
Pokud se ukážeme jako seriózní lidé, můžeme potom vést svět dobrou cestou k nápravě a samozřejmě k likvidaci „Islámského státu.“ A pokud to nebudeme brát vážně, pak to budeme muset udělat přes utrpení, pod nátlakem světových válek.
Doufejme, že šíření naší metodiky jednoty a reakce na ni, hlavně tedy národa Izraele, bude účinná.
[#175822]
Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“ 26/01/2016

 

Drama na pódiu světa

Otázka: Celkově se má za to, že největší moc je státní, na druhém místě jsou to komunikační média a za třetí je to reklama. Jsou toto opravdu věci, které ovlivňují svět?

Odpověď: Ne. Tak se ti to pouze zdá.

To vše se zdá, jako by to skutečně existovalo: komunikační média, vláda, reklama, celý svět – to vše je pódium, na kterém se hraje představení. A kdo je režisér? Jsou zde dvě síly, pozitivní a negativní, mezi nimiž můžeme vytvořit rovnováhu.

Ale my ji nevytváříme a tak naneštěstí vidíme neustálé dramatické představení, které bychom mohli transformovat do něčeho normálního a lidského, co poskytuje štěstí, důvěru a inspiraci.

Skrze naši jednotu bychom mohli ovlivnit vládu, vůdce národů, jednoduše změnit jejich názory! Není zde nikdo, než účinkující. Odkud jejich myšlenky pocházejí? Odkud se objevují jejich touhy? Odkud pochází dnešní situace? Jak se toto vše integruje do jednoho světa? Abychom to odhalili, musíme se pozvednout na úroveň, na níž se tvorba celého systému řízení odehrává.

Otázka: Předpokládejme, že se mi tato myšlenka líbí, že s ní dokonce souhlasím. Dalších pět lidi souhlasí se mnou. Co potom?

Odpověď: Nic. Znamená to, že budete biti tak dlouho, dokud s tebou nebude souhlasit dalších pět milionů.

Otázka: Proč bych odsoudil sám sebe k takovému utrpení?

Odpověď: Nemáš jinou volbu! Systém řízení světa je nastaven k tomu, aby přivedl celé lidstvo k integrálnímu spojení mezi sebou. Celá příroda je k tomu zavázána.

Lidé strávili tolik času mimo všeobecné zákony přírody, že je nyní nezbytné pochopit a rozeznat zlou přirozenost, kterou vše začíná – egoismus. Ale svoboda volby byla lidem dána specificky k tomu, aby dosáhli rovnováhy vědomě a ne skrze rány.

Než se lidstvo stalo malou globální vesnicí se vzájemně provázanou ekonomikou, obchodem, vědou, kulturou atd., tato řeči o tom, že vše musí být vzájemně propojeno. To začalo v naší době, protože jsme vyrostli a stali jsme se společně uzamčenými v jednom systému.

Ovlivňujeme klima, život ostatních, cokoliv chceš! Všichni jsme jedinou masou, takže musíme dosáhnout dobrého společného porozumění.

Lidstvo začalo přemýšlet: Jak to můžeme udělat? Toto je starost každého vůdce, protože vidí, že nemůže kontrolovat situaci. Dokonce i Amerika závisí na všech ostatních. Jak mohou dělat, co je pro ně nejlepší? Nemohou to udělat žádným jiným způsobem! Je to proto, že celý systém se rozpadá. Každý je egoista a každý stát tahá za svůj provaz. Co s tím můžeš dělat? Nic.

Tak jak je tedy možné spojit všechny dohromady? A oni odpovídají: „Ó, ti Židé, kteří si tam sedí kdesi uprostřed svého malého národu, ti mohou něco udělat, ale nechtějí.“ Toto je to, co každý podvědomě cítí! A tento pocit stále narůstá.

A mají pravdu, protože v Tóře (moudrost kabaly) je řečeno: Závisí na nás celý svět. Kdyby byli Židé správně spojeni mezi sebou podle principu „Miluj bližního svého jako sám sebe“ (Leviticus 19:18), pak by ten samý stav existoval v celém světě.

Musíme přivést svět k vzájemné integrální spolupráci, to je cíl existence světa, k němuž se pohybuje celá příroda. Takže se objevila nutnost vrátit Židy na jejich místo, aby vytvořili integrální a propojený národ a stali se průvodcem v tomto konceptu pro celý svět.

Ve chvíli, kdy začneme mezi sebou vytvářet dobré vztahy, staneme se okamžitě majákem v očích světa! A ten vydechne úlevou: „Konečně začali ti Židé pracovat!“ A svět nám bude jen pomáhat.

Komentář: Ale na druhou stranu říkáte, že toto už se nějak děje.

Odpověď: Současně dochází k rozeznávání zla negativní cestou. Začínáme rozumět, že nemáme jinou možnost, Amerika ani nikdo jiný nám nepomůže, válka neustane a pokaždé to bude jen složitější. Na koho se můžeme spoléhat?

A tady začínají lidé postupně naslouchat, jako člověk, kterého uhodili, a stal se proto více citlivým. Ale takový vývoj skrze utrpení není žádoucí.

Komentář: Ale v národě jsou různé proudy: pravé křídlo, levé křídlo…

Odpověď: To jsou jen dětské hry! Chápeš, že lidé jsou loutky – do jejich srdcí jsou umístěny myšlenky a touhy a podle nich pak jednají. Vše je určováno pouze spojením mezi námi. Jedině v tomto smyslu máme vliv na historii, přírodu a svět.

Otázka: Takže podle vás se všichni lidé Izraele musí učit moudrosti kabaly?

Odpověď: Ne. Nepotřebují se učit nic. Potřebují pouze dosáhnout porozumění, že naše existence závisí na jednotě a spojení.

Moudrost kabaly není studium, ale opravdové spojení mezi lidmi, které Abraham učinil před 3500 lety, když vytvořil náš lid. Lidé z kmenů, rodin, různých malých národů, kteří žili ve starém Babylóně, se shromáždili kolem něho a sjednotili se nad všemi jejich odlišnostmi na základě společné ideologie. Tak se zformovali Židé.

[169254]

Z TV programů „Konfrontace. Jak vše skutečně funguje“. 28.10.2015