Category Archives: Modlitba

Člověk má dvě vesla

Poznámka: Existuje podobenství: Rybář převážel na člunu člověka, který ho neustále popoháněl: „Pospěš si, přijdu pozdě do práce!“ A pak si všiml – a to je důležitý detail, že má rybář na jednom vesle napsáno „modli se“ a na druhém „pracuj“.

„K čemu to je?“ – zeptal se pasažér. „Na památku“, odpověděl rybář, „abych nezapomněl, že je nutné se modlit a pracovat“. (Pokračování textu…)

Neprosíme o to, co potřebujeme

Otázka: Existuje takový vtip nebo přirovnání, ani nevím, jak to říct. Tesař přijde do nebe. Potká tam Boha a povídají si. Bůh říká: „Jak já ti závidím!“ Tesař se ptá: „Proč?“ Protože za tebou neběhají tvoje stoličky a ustavičně tě neprosí: „Dej mi peníze, dej mi zdraví, dej mi štěstí.“

Otázka je taková: Čím Stvořitele rozčiluje člověk, který žádá: „Dej, dej, dej, dej“? (Pokračování textu…)

Jak najít brod v rozbouřené řece života

Poznámka: V Chile se vypráví takový jeden příběh. Byl jeden pastýř, který přecházel 40 let přes malou řeku po vratkém mostě. Celou dobu se bál, že spadne. Jednoho dne náhle spatří muže, který naproti němu přechází řeku přes brod, který nikdy neviděl. Pastýř volá na muže: „Chodím tudy už 40 let a tenhle brod neznám“. Muž mu odpovídá: „Vždyť ty jsi pastýř, který za sebou vede ovce. A ty sám, za kým jdeš?“

Odpověď: No to je dobré. Přemýšlej o tom, kdo tebe vede. (Pokračování textu…)

Nejdůležitější prostředek duchovního rozvoje

Úryvek z knihyDosahování Vyšších světů“.

Ale nejdůležitějším prostředkem duchovního rozvoje člověka je jeho prosba ke Stvořiteli o pomoc, aby posílil jeho touhu se duchovně rozvíjet, dal mu sílu k vítězství nad strachem z budoucnosti, když nebude postupovat podle egoistických pravidel, aby posílil jeho víru ve velikost a sílu Stvořitele, v Jeho jedinečnost, a také, aby mu dal sílu k potlačení neustálých silných podnětů k jednání podle vlastního mínění.

(Pokračování textu…)

Stradivariho tajemství

Otázka: Stradivari žil 92 let, vyrobil 600 houslí. A v pozdějších letech vyráběl housle, které mají jména a příběhy.

Nejnovější technologie se nedokážou ani přiblížit zvuku houslí Stradivari. Mezinárodní asociace výrobců houslí se mnohokrát pokoušela odhalit mistrovo tajemství, ale na nic nepřišla. Existují nejrůznější logická vysvětlení: dřevo bylo jiné, doba byla jiná, no, co jen chcete.

Řekněte mi, prosím, v čem je podle vás tajemství takových mistrů – Stradivariho houslí? (Pokračování textu…)

Dokud se nezačneme probouzet

Otázka: Ke Stvořiteli se neobracíme proto, že dostáváme rány kvůli našemu egoismu a trpíme, ale proto, že člověk chce opravdu být ve vlastnosti odevzdávání a lásky, ale nedaří se mu to. Chce být jako Stvořitel, chce milovat všechny a nemůže. Proto má zlomené srdce? (Pokračování textu…)

Jak mluvit se Stvořitelem

Poznámka: Dopis od vaší studentky: „Dobrý den, drahý učiteli! Obracím se na Vás s prosbou: naučte mě mluvit se Stvořitelem.

Kabalu studuji přes 12 let. Před dvěma měsíci mi zemřel manžel. Žili jsme spolu 28 let. On se naší vědou nezabýval, ale byl to takový anděl za mými zády, který mi pomáhal studovat, pracovat, šířit. Zemřel. Je to pro mě velmi těžké, srdce mi puká! Vaše články a videa mi pomáhají. (Pokračování textu…)

Dvě úrovně Tóry

Jsou nám předány dvě úrovně Tóry. První z nich je úroveň pro obyčejného člověka, která určuje pravidla chování členů určité společnosti v každodenním životě. Člověk musí v něco věřit, aby mohl žít v rámci vymezených pravidel a možná dokonce i o něco usiloval, pokud v sobě odhalí nějaké vyšší touhy. (Pokračování textu…)

Vše se dosahuje silou modlitby

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 7

Člověk nemůže usilovat o vlastnost odevzdání přirozenou cestou, protože to je v rozporu s naší přirozeností. Ale pokud se ve skupině snažím změnit sám sebe, pak začnu přijímat pomoc jak od skupiny, tak od Stvořitele. A pak můžu uspět. (Pokračování textu…)

Přitáhnout se k desítce

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 3

Otázka: Pokud se mi v mysli podaří vidět přátelé mnohem výše, než jsem, jak se k nim pak můžu přitáhnout? Co musí být v modlitbě, aby to nebyla modlitba za sebe?

Odpověď: Může to být modlitba za sebe. Snažím se o nápravu sebe, modlím se za sebe. Ale předtím mám možná modlitbu za to, abych viděl své přátelé na vyšší úrovni, výše sebe. (Pokračování textu…)