Category Archives: Láska

Náboženský odpor vůči kabale

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč existuje takový odpor k učení kabaly na straně věřícího, Ortodoxního světa?

Odpověď: Moudrost kabaly byla odhalena díky Adamovi (“prvnímu muži”) před 5,770 lety. Napsal o ní knihu pod názvem Raziel HaMalach (Anděl Raziel). Toto učení se předávalo přes jeho žáky a o dvacet generací později přišel Abraham, mudrc, který žil ve starém Babylonu. 

Abraham uctíval hvězdy, duchy a stromy a vyráběl modly, dokud mu nebyla odhalena moudrost kabaly ve své celkové podobě. Napsal o tom v knize Sefer Yetzira (Kniha stvoření).

Abraham vyvedl své učedníky ven z Babylonu do země Canaenské. Zorganizoval z nich kabalistickou skupinu, která přetrvávala do doby samého pádu Chrámu. Všichni žili propojeně jako globální, integrální společnost, jako jeden muž s jedním srdcem. Avšak před 2,000 lety, v době pádu Chrámu, upadli z bratrské lásky do neodůvodněné nenávisti. 

Tato událost je to, co je nazýváno “pádem”, neboť z globálního světa upadli do našeho lidského egoismu. Tímto způsobem ztratili vnímání duchovního světa, vyšší dimenze, a začali se cítit tak, jako každý z nás nyní, myšleno pouze v tomto světě, každý odděleně, egoisticky. 

Namísto existence v moudrosti kabaly a kolektivu, uceleném systému, začali prociťovat pouze náš svět, jako jej lidé prožívají do dnes. V té době byla kabala, která je moudrostí, dosažením, poznáním a duchovní vědou, nahrazena náboženstvím a zbožnou vírou. Poté duchovní svět z jejich pohledu zmizel.

V této formě existujeme do dnes. Objevila se náboženství jako Judaismus, které dalo zrod Křesťanství, následované Islámem. Všechna tato náboženství existují, protože duchovní, globální a integrální svět je před námi skrytý. 

Nicméně, jak vyjde najevo, nebude pro náboženství místo. Stanou se kulturní tradicí národa. Proto je mezi kabalou a Judaismem taková resistence, která trvala posledních 2,000 let.

Věřící nenávidí kabalu, protože jim vysvětluje, že žijí ve tmě a neuvědomují si, kde se nacházejí a co činí. Přijde však čas, a především v naší době, kdy se budeme muset pozvednout z úrovně slepé víry na úroveň duchovního poznání.

[35040]
Z mé lekce v Paříži, 2/1/2011

Velmi jednoduše o lásce

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je to opravdová láska a je opravdu možná?

Odpověď: Podle návrhu jsme tak unikátní a komplexní že nemůžeme skutečně milovat partnera, naše rodiče a děti, lidi kolem nás, lidstvo, nebo Stvořitele, dokud to není všechno svázané do jednoho celku!

Vyvíjíme se v takové podobě, že naše podstata nám nedovolí milovat jen jednoho konkrétního jednotlivce. Člověk si myslí, že miluje své děti, manželku a možná i některé další lidi, ale nakonec se mu nedaří milovat žádného z nich. Vidí, že se něco neustále nedaří, bortí, a on běží proti zdi s veškerou svou touhou milovat. Ale proč je to tak?

Moudrost kabaly odhaluje toto tajemství, které nám říká, že láska může být jen absolutně dokonalá a všestranná. Pokud nemilujete všechny, nebudete moci cítit lásku k jakémukoli jednotlivci. To znamená, že musíte milovat vše, co existuje: Stvořitele, lidstvo, svět, ty, kteří jsou vám blízcí a drazí, ty, kteří jsou vzdáleni, vše jako jeden celek. To je jediný způsob, jak dosáhnout lásky. Jinak je to nemožné. Je mi líto, že vám to musím říct, ale je to pravda.

Kromě toho si myslíme, že láska je něco velmi vznešeného, něco nebeského. Po pravdě řečeno, láska je zvíře, je to něco velmi jednoduchého: akt sjednocení „těla s tělem.“ Pokud si přejeme vychovat toto zvíře, které žije mezi námi a je nazýváno „láska“, pak ho musíme krmit něčím, co nazýváme „vzájemné ústupky.“

Já ustupuji vám, a tím krmím naši lásku, a ta se stává „tlustší.“ Pak vy ustupujete mně, a naše láska roste. Jelikož jsme všichni sobci, ústupky jsou jediné činy, které nám mohou pomoci kultivovat lásku.

Musíme se naučit ustupovat! Existují pouze dvě pravidla v lásce: první z nich je stavět lásku na ústupcích, a druhé je, že láska může být jen all-inclusive, a pak se každá individuální láska také stane skutečností.
[30542]
Z diskuse s Arkadi Duchinem 22.12.2010

Silové pole lásky a dobroty

Dr. Michael LaitmanShamati #1: Je psáno, “není nikoho jiného kromě Něj.”  To znamená, že není ve světě žádné jiné síly, která by měla schopnost proti Němu cokoli učinit. 

Existuje jedna Vyšší síla, která řídí celý vesmír. A že člověk vidí, že jsou ve světě věci, které popírají Vyšší domácnost…. jinými slovy, zdá se nám, že existuje mnoho protisil, které ve světě operují, které přemáhají jedna druhou, a že je možné získat pomoc jedné síly, abychom se postavili druhé za využití této “mnohočetné síly.” …a důvodem je, že je to Jeho vůle. 

Tato jedna síla, která má neomezenou moc, chce, abychom byli natolik zmatení množstvím sil, přání, činů a vlastností, abychom v rámci této šlamastyky začali sami hromadit jedinou, existující sílu. Zdá se nám, že tento život je složitý a má mnoho tváří, avšak my jej musíme přivést v jednu touhu, jeden cíl a k jedné operující síle.  

Podobá se to tomu, jak učíme děti. Dáváme jim cvičení, ve kterých musí dát do kupy a opravit něco rozbitého, nepřipraveného či neúplného. Musí to opravit a dokončit sami. Takto musíme jednat každý moment svého života.

Zdá se nám, že je v životě velmi těžké tvrdě pracovat a vyvíjet úsilí, ale pokud jsme vykonali alespoň jednu věc za všemi těmi materiálními činy – pokud jsme dosbírali Vyšší sílu, aby bylo vidět, že On je ten jediný, který jedná, pak bychom nepotřebovali dělat cokoli dalšího!

Pracujeme v hmotném světě, abychom vyprodukovali mnoho věcí, ale ve skutečnosti jednoduše utíkáme před vyřešením jediného maličkého problému: rozeznat, že za všemi těmito problémy, detaily, myšlenkami a soudy existuje jedna síla, která stojí proti mně. Jsem já a On, a On mezi námi vytvořil všechny tyto dekorace, které mě mají zmást a prostřednictvím nich bych si k Němu měl najít svou cestu a cítit, že ke mně přichází od Něj! Toto je nazýváno vyjasněním.

Pokud každou vteřinu svého života, nezáleží na tom, co dělám, jestli s někým mluvím, či mě někdo napadá či naopak, někdo ke mě přistupuje dobře, nebo mám něco se zdravím, penězi nebo pozicí v práci či rodině, pokud se za všemi těmito událostmi snažím odhalit Stvořitele, pak začnu vše sjednocovat do jedné sítě, jako bych dělal výšivku. Začnu vidět a odhalovat systém spojení: Jeho program a postoj ke mně skrze všechny tyto lidi a všechny možné životní situace.

Najednou porozumím, co se v minulosti stalo a začnu vidět, co mi udělá v budoucnu. Trochu mi nechá nahlédnout, co musí být uděláno s různými problémy, učíc mě jako malé dítě. Musím tento život akceptovat jako jeho zkoumání — hledat Ho a najít Ho! Po všech mých snahách bych si měl vždy uvědomit, že není nikoho jiného kromě Něj a vše přichází pouze od Něj!

To se mi musí stát do takové míry, že jsem-li v té nejsložitější a nejnepříjemnější situaci, když dosáhnu totálního vyčerpání a zoufalství a jsem absolutně neschopen spojit je se Stvořitelem, přesto je ke Stvořiteli namířím a hledám důvod, proč se to tak stalo v této podobě a odkud to pochází. Pak odhalím, jak nádherné to je….

Začnu dávat všechny ty komponenty do pořádku, do celkového obrazu a najednou zjistím, že On připravil vše jen pro mé vlatní dobro, abych dosáhl dalších odhalení! Nakonec odhalím, že vše kolem mě je jedna propojená síť Jeho přístupu ke mě prostřednictvím celého vesmíru a skrze všechny Vyšší světy. Jsem obklopen silovým polem Jeho lásky a já jsem v jeho středu. To je nazýváno odhalením Stvořitele jeho stvořením. 
[27117]
Ze 7. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 11/11/2010

Něžné světlo lásky

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co člověk cítí, když poprvé objeví, že je uvnitř Vyššího světla?

Odpověď: Člověk cítí teplo, nějaký druh uklidňujícího světla, nějakou zahalující mlhu, která naplňuje svět. Je to síla lásky, síla, která objímá, hladí, podporuje a chrání vás. Jako kdybyste cítili, že jste v lůně matky. Takto poznáte Vyššího: skrze to jak s námi Vyšší spirituální matka zachází, embryem žijícím v jejím lůně.
[23792]
Z kabaly pro začátečníky, „není nikdo jiný vedle něj“ 29.7.2010

Láska je nejsilnější zbraň

Dr. Michael LaitmanKaždý člověk chce žít ve světě, postaveném na lásce, ale nikdo nevěří, že je to možné. Láska existuje pouze v pohádkách pro děti, protože každý člověk chápe, že pro dítě je to dobré, že to dělá život bezpečnější než nepřátelství.

Ale co kdyby to bylo možné, aby byl svět takový? Žijeme ve světě, který je k nám nepřátelský, kde každý bojuje a soutěží mezi sebou, a kde je život stále horší a horší.

„Člověk je malý svět“, jeho hněv a krutost vůči světu se proti němu začínají obracet, když si uvědomí své sobecké touhy a nenávidí sám sebe! Tato rozpolcená osobnost se stává více a více viditelnou.

Teď si představte, že byste mohli změnit svůj názor a vaše vztahy na cestu péče a lásky. Co kdybychom náhle pozvedli a opravili celý svět, takže by nikdo nekradl, nikdo by neubližoval druhým a nikdo by nepoužíval druhé ve svůj prospěch? Viděli bychom opačný svět a nikdo by se nebál, že zítra bude jejich život zničen. Lidé by se neměli bát, že zítra zničíme Zemi a pohřbíme se pod odpadky z vlastní výroby.

Láska by nás zavazovala jednat nejlepším a nejsprávnějším způsobem. Nemuseli bychom hledat miliardy zaměstnání jen proto, aby byla populace zaměstnaná, produkujíc věci, které nikdo nepotřebuje. I kdyby nepracovali, každý člověk by dostal  to co potřebuje, protože pak lidé nebudou potřebovat žádné přebytky, neboť by žili v laskavém, přívětivém světě.

Pak bychom neznečišťovali zemi zbytečnými produkty, což je 90% všech věcí, které jsou vyrobeny. Pokud se podíváme na přírodu, není nic zbytečné. Podívejte se, jak je život organizován v živočišné říši, od počátku stvoření k jeho konci, ve všech formách, které jsou zahrnuty do přírodního cyklu, v němž se všechno opakovaně používá na 100% kapacity.

Všechny cykly jsou zcela uzavřené, s výjimkou věcí, které dělá člověk. Když člověk něco vyrábí, nevrací to přírodě v přírodní formě, ale pouze v podobě toxinů, které přírodu otravují.

Nicméně pokud bychom se chovali navzájem s láskou, učinili bychom svět naprosto čistý! Láska by zajistila, že bychom pro sebe nepožadovali žádný přebytek a pak be se vše normalizovalo. Jak rozdílné by to mohlo ode dneška být, kdy jsou všechny oceány plné odpadků a radioaktivního odpadu.

Jediné, co nám chybí v našem světě, je pozornost jednoho k druhému a vzájemná účast v integrovaném systému, a dostaneme se tam ze zoufalství.
[24733]
Z 4. Části denní lekce kabaly 24.10.2010, „Matan Torah“

Osvojení si sil, které postrádám

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou obdržel: Jak mohu vyjádřit svou lásku k přátelům, pokud zatím nejsem ve spirituálním světě?

Má odpověď: Musíte každému ukázat, s jakým nadšením vše vnímáte, jak si skálopevně stojíte za snahou dosáhnout spirituality, jak se ochotně účastníte práce a šíření kabaly, jak jste připraven spojit se s přáteli a milovat je. To je úsilí, které byste měl vložit.

Musíte být otevřeným příkladem, což povzbudí ostatní. Takto v našem světě jednáme s malými dětmi. Stále jim dáváme příklad a to je vybízí k jednání. Pokud chceme, aby se na nás dítě usmálo, usmějeme se na něj.

Stejně bychom také měli jednat s přítelem. Pokud pro něj něco udělám, v zápětí jsem inspirován jeho reakcí. Dokonce, i když jen předstírám svůj zájem o spiritualitu, zapálí ho to a probudí. Mezitím jeho inspirace doopravdy probudí mě.

Začínám klamem a jeho prostřednictvím jsem skutečně inspirován. Vytvořím si pro sebe přesně takové prostředí, abych převzal jeho touhy jako svůj zákon. Celou dobu své prostředí ovlivňuji, ukazuji svou lásku přátelům, význam cíle, a svou připravenost potlačit sám sebe. Jako odpověď od něj dostávám všechny prvky, které mi pomohou dosáhnout Stvořitele. Obdržím jich tolikrát více, kolik lidí je ve skupině. Skupina mě zásobuje správnými silami, které postrádám.

Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 23/04/2010, článek „Ohledně lásky přátel”

Soužení lásky

Zohar, kapitola “Tazria,” bod 70: “…soužení lásky jsou lidem skryta.” Soužení lásky je stav, který je také znám jako „jsem nemocný láskou.“ To znamená, že nic nepotřebuji; chci pouze dávat, odevzdávat. Mé jediné přání je naplňovat tvou touhu.

Toto je přechodný stav, kdy velmi chci dávat, ale nejsem schopen. Jelikož jsem ještě nezískal clonu, nejsem schopen přijmout Světlo, abych naplnil tvou touhu. Láska je stav, kde cítím touhu druhého více než svou vlastní.

Zohar, kapitola “Tazria,” bod 72: Je psáno: „Lepší je otevřené pokárání, než láska, která je skryta,“ což znamená, že otevřené pokárání je lepší. A pokud je pokárání z lásky, je lidem skryto. Podobně ten, který svého přítele kárá s láskou, musí svá slova skrývat od lidí, aby jimi nebyl jeho přítel zahanben. A pokud jsou jeho slova před lidmi otevřená, nejsou s láskou.“

V našem světě přirozeně chceme skrývat svůj vztah a lásku mezi námi, protože láska vyžaduje obezřetnost. Chceme ji chránit od všeho, co by ji potenciálně mohlo ublížit. Ale co v duchovnu znamená „být zahanben“ nebo „odhalit lásku před ostatními“? Kdo jsou ti ostatní? Jsou to mé touhy.

Pokud se Stvořitelem dosáhnu spojení v jedné touze, pak ostatní touhy, ve kterých se s Ním nemohu spojit, jsou nazývány „ostatní.“ Proto na ně musím dávat pozor, aby neublížily mé lásce, stejně jako mít na paměti, že se všechno děje uvnitř.

Kámen, oddělený od hory

clip_image001Je psáno, že duše člověka je část Stvořitele, stejně jako kámen, který se odlomí od hory, zůstává částí hory. Stvořitel udělal jednu společnou touhu, skrze niž jsou všechny duše spojeny do jedné duše, nazývané „Adam,“ která je naplněna Světlem Nekonečna. Stav této duše se nazývá „Svět Nekonečna,“ a je nám dáván jako příklad dokonalosti.

Avšak nyní se cítím jako malá částečka, která je oddělena od druhých částí, nebo jako bod ve velkém systému. Když se toužím spojit s ostatními tím, že jim dávám a přijímám od nich kvůli tomu, abych se stal podobným Stvořiteli. Získávám Jeho formu a přicházím k Němu blíž. Pokud svou lásku sdílím s druhými dušemi (myšleno s ostatními částmi systému), pak přeměňuji kámen v horu.

Spojováním se s ostatními získávám jejich touhy, protože touha druhého člověka může být dosažena pouze, pokud ho miluješ. Proto je psáno, „Miluj svého bližního jako sebe sama je velkým pravidlem Tóry,“ kde slovo „Tóra“ znamená Vrchní Světlo, které Vrchní Světlo, které naplňuje celý systém duší (Stvořitele).

Když připojuji touhy svého přítele ke svým vlastním, stáváme se jediným celkem a oba z nás se stávají mnou. Pak, skrze svého přítele, k sobě připojuji třetího člověka a on se též stává připojeným a blízkým ke mně. Takto se postupně spojuji se všemi dušemi.

Čím větší je mé spojení s ostatními, tím vyšší je duchovní povznesení. Tak, jak moje spojení roste, zdolávám schody duchovních světů a přeměňuji se z malého kamene v celou skálu.

Co je clona?

Otázka, kterou jsem dostal: Co je clona? Z čeho se skládá a jak ji mohu rozpoznat?

Moje odpověď: Clona je síla, která vám umožňuje přemýšlet o ostatních místo přemýšlení o sobě. Je to když získáte odlišný způsob myšlení, cítění a dělání rozhodnutí. Když se to stane, je to jako byste byli znovu zrozeni!

To se nazývá zázrak – „Zázrak východu z Egypta.“ Je to když vyjdete ze své egoistické touhy a náhle se začnete starat o ostatní. Všechny vaše myšlenky začnou pracovat tímto způsobem.

Právě teď se to zdá jako děsivá změna. Kdo by to chtěl? A dokonce i když o tom mluvíme, uvnitř se toho velmi bojíme.

Avšak Vrchní Světlo na nás vykoná tuto změnu. Nevím, jak to udělá. Stane se to jednoduše stejným způsobem, jako nás stvořilo. Tato změna v člověku se nazývá zázrak. Světlo, které naši touhu vytvořilo, na ní také může provést tento „upgrade.“

Krize smaže válku pohlaví

Dvě otázky, které jsem dostal, o vztazích mezi muži a ženami:

Otázka: Stále je zde nevyřešená otázka týkající se chování (behavior) mezi muži a ženami, jejich konflikty jsou příkladem pro všechny konflikty v jakýchkoliv vztazích: pokud tento konflikt není vyřešen, nemůže zde být řešení pro všechny ostatní vztahy.

V moderním světě se ženy snaží stat se rovnými mužům – ne tím, že dělají stejnou  práce, ale tím, že získají stejné uznaní jako muži, hrající své hloupé globální hry, zatímco ženy nadále udržují celou domácnost, a všichni víme, že bez té nic ve světě nebude fungovat.

Jaké jsou zamýšlené  způsoby chování budoucího systému? A co si pan Laitman myslí  o paní Laitmanové vzhledem k tomuto tématu? Můžeme vidět paní Obamovou, paní Clintonovou, ale nikde nevidíme paní Laitmanovou!

Moje odpověď: Válka mezi pohlavími je smýšlená. Krize ji smaže a přivede všechny zpět k jejich přirozeným rolím. A až zaujmeme naše přirozené role, budeme se v životě cítit spokojeně.

Když jsem studoval s Rabašem, paní Laitmanová zasvětila spoustu své fyzické a emocionální energie, aby se starala o rodinu mého Učitele, a vždycky mi pomáhala na mé cestě. A pokračuje ve své podpoře dodnes!

Avšak “Kol Kvoda Bat Melech Pnima” (velikost ženy leží v její skromnosti – modesty) – nechce se veřejně prosazovat nebo být slavnou. Nemá touhu bavit veřejnost. Má děti a vnoučata je s tím zcela spokojená!

Otázka: V jedné ze svých řečí o mužích a ženách jste řekl: “Pokud chceme mít dobrou, šťastnou a úspěšnou rodinu s hodnými dětmi, napravme svou vnitřnost (internality), která se poté rozšíří i do vnějšku (externality).” Takže dokud se nenapravíme, proč bychom se měli ženit a rodit děti, které budou nešťastné?  

Moje odpověď: Abyste měli co napravovat! Podle tradice se během zásnub a svateb rozbíjí talíř a sklenice, což naráží na to, že svou cestu začínáme rozbití a nenapravení, a že se musíme společně napravit v manželství (Zivug). Manžel a manželka se spojují proto, aby mezi nimi byl odhalen Stvořitel  (Ish Ve Isha Ve Shechina Beynechem).