Category Archives: Láska

Vzájemná záruka je něco co závidět

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co bude egoista, který se ocitne ve společnosti vzájemné záruky závidět?

Odpověď: Bude závidět, že lidi kolem něho mají něco, co mu chybí. Oni si užívají svůj život, své vztahy, zatímco on nemá tento druh vztahů a neužívá si života.

Nakonec, mluvím o touze a potěšení. Pokud se stane zázrak a váš postoj k bližnímu se změní, budete vnímat věčný svět. Budete cítit, že byste měli žít a zároveň přijímat miliardkrát více než přijímáte v tomto světě. Celý tento svět se napájí od jiskry, která ho vytvořila, když prorazila z vyššího světa. Všechna potěšení jsou zde jen jiskrou vyššího světla, které odhalíte v duchovním světě.

To se nedá vyjádřit, ale člověk postupně zjišťuje, že je v tom velký přínos: jsem osvobozen a vycházím ze sebe, nejsem nikdy nemocný, povznáším se nad životem a smrtí, jsem zcela ponořen do nekonečna, nekonečného naplnění a dokonalosti. A vše, co potřebujete udělat, abyste toho dosáhli je vnitřní přechod od režimu „pro mě“ k režimu „pro druhé“.

Ve skutečnosti, člověk trpí hodně v jeho životě, aniž by si to uvědomoval. Již jsme si zvykli na neustálý spěch, tlak, různé povinnosti a obavy. Je opravdu možné žít bez obav, omezení a starostí? Nevíme, co to znamená být svobodný, když všechno dobro je před vámi a nic vás omezuje.

Kdybychom jen dokázali, aby se lidé sami přesvědčili, co se dá získat ve srovnání s jejich současným životem, uviděli by, že jsou v nejhorším stavu, v nejhorším ze světů. A oni mají možnost ho opustit: vše co potřebují udělat, je změnit svou pozornost od „Pro mě“ na „Pro nás.“ Nakonec, vše závisí na našem šíření, „agitaci“, jak Baal HaSulam na ni odkazuje.
[57978]
Z 5. částí každodenní lekce kabaly 18.10.2011, „Mír ve světě“

Letmé myšlenky na Shamati: „Co je den Páně a noc Páně v práci“

Dr. Michael Laitman

Je řečeno: „Temnota bude zářit jako světlo.“ Neexistuje žádný den nebo noc v naší vnitřní práci. Světlo svítí ve všem a vyplňuje celou Malchut nekonečna. Žijeme v oceánu světla. Jak může být noc?

V duchovnu nemáme žádný den nebo noc, ale cítíme různé změny v našich stavech. Je nutné rozlišovat tyto změny. Možná to jsou mé dny a noci, které cítím ve svém egoismu, kdy den znamená, že jsem vydělal a zvítězil, zatímco noc ukazuje, že nejsem tak šťastný. Mezitím, Stvořitelův den a noc jsou opačné. Pro něj je den možnost odevzdávat, milovat, naplnit a spojit, zatímco noc, naopak, je nedostatek sil odevzdání a lásky.

Proto musíme vždy rozlišovat, v čem žijeme: v temnotě noci nebo v denním světle, ve svém nebo Stvořitelově, a pokusit se zůstat ve správném rozlišení.
[57316]
Z 6. lekce kongresu v Torontu 18.9.2011

Událost Vzájemná záruka v Jeruzalému, 20.09.2011

Zde jsou některé fotografie z akce “Vzájemná záruka: všichni spolu” v Jeruzalému,  20. září 2011.

Mutual guarantee – in Jerusalem, 20.09.2011

mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-01
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-02
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-03
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-04
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-05
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-06
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-07
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-08
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-09
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-10
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-11
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-12
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-13
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-14
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-15
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-16
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-17
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-18
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-19
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-20
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-21
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-22
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-23
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-24
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-25
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-26
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-27
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-28
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-29
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-30

Proč Stvořiteli závidím?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak je možné Stvořiteli závidět?

Odpověď: Závidím Stvořiteli, že je tím, který dává.Vždyť se těmto vlastnostem učím od Něj, a jak jinak se mohu učit?

Problémem je, že co se týče nás, závist je přímo spojená s egoismem. A pokud někomu závidím, je to jako nechtít, aby měl něco dobrého. To je špatná závist. 

Dobrá závist je taková, když si přeji být takový jako je ten, kterému závidím.  Potíž s naším vnímáním je v tom, že nevidíme rozdíl mezi kvalitami jako takovými, které nejsou dobré ani špatné sami o sobě, a jejich implementací, která určuje vše. Naše egoistické přání přiřazujeme k těmto vlastnostem od počátku, protože takovým způsobem jsme pracovávali, totiž že všechny vlastnosti, všech “prvních 9 Sefirot”, se odívá na egoistické přání, pokaženou Malchut.

Nicméně, pokud si tyto kvality přestavím jako oděné na napravenou Malchut, pak závist, chtíč a  čest se budou zdát jako užitečné vlastnosti, které nám pomohou vyjít z tohoto světa a vzrůst výše. Vše záleží na tom, zda je použijeme k dosažení dávání. 

[52422]
Z 1. části denní lekce kabaly 21/8/2011

Budoucnost světa je v našich rukou

Dr. Michael LaitmanVážení přátelé!
Máte-li dobré materiály, vhodné pro šíření po celém světě s cílem propagovat jeho obecnou nápravu, prosím, pošlete nám je (v jakémkoli jazyce). [49447]

Ničíme své vlastní životy

Dr. Michael LaitmanVe vyšším světě je pouze láska a jednota, ale v okamžiku, kdy dosáhne našeho světa, se převrátí, protože náš svět je opakem toho duchovního. Shora, od Stvořitele, k nám sestupuje absolutní láska, ale zde, našima očima, vidíme nejhorší ze všech světů! Svatý čin odevzdání ve vyšším světě ovlivní naši egoistickou touhu zde v tomto světě, vyvolávaje v něm opačné reakce. Avšak síly jako takové byly úžasné!

Je to, jako když k tobě přijdu s láskou a dárky ze samé hlouby svého srdce a přeji si sdílet s tebou všechny své poklady, avšak vida, jak tě miluji, jsi šťastný, protože toho můžeš využít a vysát ze mě vše co mám. Myslíš si, „Jak báječné je to, že je tak laskavý, protože nyní ho můžu obrat na kost a zničit.”

Ode mě přichází láska a laskavý přístup, ale ty to vnímáš a používáš zcela opačným způsobem. Tak nám Stvořitel dává všechnu tu dobrotu a příležitosti, ale my využíváme jeho laskavý přístup obrácením v náš egoismus. Aktivujeme jej do plné síly a vše děláme opačným způsobem!

Stvořitel je dobrý, dokonalý a neměnící se. Je to jediná síla, která řídí celý svět. Avšak uvnitř nás se toto dobro odhaluje prostřednictvím činů a formy, ve které jsme ji schopni jako Jeho dobro vnímat. Proto v našem světě vidíme lidi zabíjet se navzájem, a že žijeme ve světě, který nemůže být horší!

Změním-li však svou představu, pak spatřím dokonalý svět Nekonečna, vyšší Světlo naplňující celý vesmír, svatou Šechinu. Avšak ve skutečnosti se nic nezměnilo. Jednoduše jsem koupil nové brýle.

[34921]
Ze 4. části denní lekce kabaly 9.2.2011, „Podstata moudrosti kabaly”

Náboženský odpor vůči kabale

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč existuje takový odpor k učení kabaly na straně věřícího, Ortodoxního světa?

Odpověď: Moudrost kabaly byla odhalena díky Adamovi (“prvnímu muži”) před 5,770 lety. Napsal o ní knihu pod názvem Raziel HaMalach (Anděl Raziel). Toto učení se předávalo přes jeho žáky a o dvacet generací později přišel Abraham, mudrc, který žil ve starém Babylonu. 

Abraham uctíval hvězdy, duchy a stromy a vyráběl modly, dokud mu nebyla odhalena moudrost kabaly ve své celkové podobě. Napsal o tom v knize Sefer Yetzira (Kniha stvoření).

Abraham vyvedl své učedníky ven z Babylonu do země Canaenské. Zorganizoval z nich kabalistickou skupinu, která přetrvávala do doby samého pádu Chrámu. Všichni žili propojeně jako globální, integrální společnost, jako jeden muž s jedním srdcem. Avšak před 2,000 lety, v době pádu Chrámu, upadli z bratrské lásky do neodůvodněné nenávisti. 

Tato událost je to, co je nazýváno “pádem”, neboť z globálního světa upadli do našeho lidského egoismu. Tímto způsobem ztratili vnímání duchovního světa, vyšší dimenze, a začali se cítit tak, jako každý z nás nyní, myšleno pouze v tomto světě, každý odděleně, egoisticky. 

Namísto existence v moudrosti kabaly a kolektivu, uceleném systému, začali prociťovat pouze náš svět, jako jej lidé prožívají do dnes. V té době byla kabala, která je moudrostí, dosažením, poznáním a duchovní vědou, nahrazena náboženstvím a zbožnou vírou. Poté duchovní svět z jejich pohledu zmizel.

V této formě existujeme do dnes. Objevila se náboženství jako Judaismus, které dalo zrod Křesťanství, následované Islámem. Všechna tato náboženství existují, protože duchovní, globální a integrální svět je před námi skrytý. 

Nicméně, jak vyjde najevo, nebude pro náboženství místo. Stanou se kulturní tradicí národa. Proto je mezi kabalou a Judaismem taková resistence, která trvala posledních 2,000 let.

Věřící nenávidí kabalu, protože jim vysvětluje, že žijí ve tmě a neuvědomují si, kde se nacházejí a co činí. Přijde však čas, a především v naší době, kdy se budeme muset pozvednout z úrovně slepé víry na úroveň duchovního poznání.

[35040]
Z mé lekce v Paříži, 2/1/2011

Velmi jednoduše o lásce

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je to opravdová láska a je opravdu možná?

Odpověď: Podle návrhu jsme tak unikátní a komplexní že nemůžeme skutečně milovat partnera, naše rodiče a děti, lidi kolem nás, lidstvo, nebo Stvořitele, dokud to není všechno svázané do jednoho celku!

Vyvíjíme se v takové podobě, že naše podstata nám nedovolí milovat jen jednoho konkrétního jednotlivce. Člověk si myslí, že miluje své děti, manželku a možná i některé další lidi, ale nakonec se mu nedaří milovat žádného z nich. Vidí, že se něco neustále nedaří, bortí, a on běží proti zdi s veškerou svou touhou milovat. Ale proč je to tak?

Moudrost kabaly odhaluje toto tajemství, které nám říká, že láska může být jen absolutně dokonalá a všestranná. Pokud nemilujete všechny, nebudete moci cítit lásku k jakémukoli jednotlivci. To znamená, že musíte milovat vše, co existuje: Stvořitele, lidstvo, svět, ty, kteří jsou vám blízcí a drazí, ty, kteří jsou vzdáleni, vše jako jeden celek. To je jediný způsob, jak dosáhnout lásky. Jinak je to nemožné. Je mi líto, že vám to musím říct, ale je to pravda.

Kromě toho si myslíme, že láska je něco velmi vznešeného, něco nebeského. Po pravdě řečeno, láska je zvíře, je to něco velmi jednoduchého: akt sjednocení „těla s tělem.“ Pokud si přejeme vychovat toto zvíře, které žije mezi námi a je nazýváno „láska“, pak ho musíme krmit něčím, co nazýváme „vzájemné ústupky.“

Já ustupuji vám, a tím krmím naši lásku, a ta se stává „tlustší.“ Pak vy ustupujete mně, a naše láska roste. Jelikož jsme všichni sobci, ústupky jsou jediné činy, které nám mohou pomoci kultivovat lásku.

Musíme se naučit ustupovat! Existují pouze dvě pravidla v lásce: první z nich je stavět lásku na ústupcích, a druhé je, že láska může být jen all-inclusive, a pak se každá individuální láska také stane skutečností.
[30542]
Z diskuse s Arkadi Duchinem 22.12.2010

Silové pole lásky a dobroty

Dr. Michael LaitmanShamati #1: Je psáno, “není nikoho jiného kromě Něj.”  To znamená, že není ve světě žádné jiné síly, která by měla schopnost proti Němu cokoli učinit. 

Existuje jedna Vyšší síla, která řídí celý vesmír. A že člověk vidí, že jsou ve světě věci, které popírají Vyšší domácnost…. jinými slovy, zdá se nám, že existuje mnoho protisil, které ve světě operují, které přemáhají jedna druhou, a že je možné získat pomoc jedné síly, abychom se postavili druhé za využití této “mnohočetné síly.” …a důvodem je, že je to Jeho vůle. 

Tato jedna síla, která má neomezenou moc, chce, abychom byli natolik zmatení množstvím sil, přání, činů a vlastností, abychom v rámci této šlamastyky začali sami hromadit jedinou, existující sílu. Zdá se nám, že tento život je složitý a má mnoho tváří, avšak my jej musíme přivést v jednu touhu, jeden cíl a k jedné operující síle.  

Podobá se to tomu, jak učíme děti. Dáváme jim cvičení, ve kterých musí dát do kupy a opravit něco rozbitého, nepřipraveného či neúplného. Musí to opravit a dokončit sami. Takto musíme jednat každý moment svého života.

Zdá se nám, že je v životě velmi těžké tvrdě pracovat a vyvíjet úsilí, ale pokud jsme vykonali alespoň jednu věc za všemi těmi materiálními činy – pokud jsme dosbírali Vyšší sílu, aby bylo vidět, že On je ten jediný, který jedná, pak bychom nepotřebovali dělat cokoli dalšího!

Pracujeme v hmotném světě, abychom vyprodukovali mnoho věcí, ale ve skutečnosti jednoduše utíkáme před vyřešením jediného maličkého problému: rozeznat, že za všemi těmito problémy, detaily, myšlenkami a soudy existuje jedna síla, která stojí proti mně. Jsem já a On, a On mezi námi vytvořil všechny tyto dekorace, které mě mají zmást a prostřednictvím nich bych si k Němu měl najít svou cestu a cítit, že ke mně přichází od Něj! Toto je nazýváno vyjasněním.

Pokud každou vteřinu svého života, nezáleží na tom, co dělám, jestli s někým mluvím, či mě někdo napadá či naopak, někdo ke mě přistupuje dobře, nebo mám něco se zdravím, penězi nebo pozicí v práci či rodině, pokud se za všemi těmito událostmi snažím odhalit Stvořitele, pak začnu vše sjednocovat do jedné sítě, jako bych dělal výšivku. Začnu vidět a odhalovat systém spojení: Jeho program a postoj ke mně skrze všechny tyto lidi a všechny možné životní situace.

Najednou porozumím, co se v minulosti stalo a začnu vidět, co mi udělá v budoucnu. Trochu mi nechá nahlédnout, co musí být uděláno s různými problémy, učíc mě jako malé dítě. Musím tento život akceptovat jako jeho zkoumání — hledat Ho a najít Ho! Po všech mých snahách bych si měl vždy uvědomit, že není nikoho jiného kromě Něj a vše přichází pouze od Něj!

To se mi musí stát do takové míry, že jsem-li v té nejsložitější a nejnepříjemnější situaci, když dosáhnu totálního vyčerpání a zoufalství a jsem absolutně neschopen spojit je se Stvořitelem, přesto je ke Stvořiteli namířím a hledám důvod, proč se to tak stalo v této podobě a odkud to pochází. Pak odhalím, jak nádherné to je….

Začnu dávat všechny ty komponenty do pořádku, do celkového obrazu a najednou zjistím, že On připravil vše jen pro mé vlatní dobro, abych dosáhl dalších odhalení! Nakonec odhalím, že vše kolem mě je jedna propojená síť Jeho přístupu ke mě prostřednictvím celého vesmíru a skrze všechny Vyšší světy. Jsem obklopen silovým polem Jeho lásky a já jsem v jeho středu. To je nazýváno odhalením Stvořitele jeho stvořením. 
[27117]
Ze 7. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 11/11/2010

Něžné světlo lásky

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co člověk cítí, když poprvé objeví, že je uvnitř Vyššího světla?

Odpověď: Člověk cítí teplo, nějaký druh uklidňujícího světla, nějakou zahalující mlhu, která naplňuje svět. Je to síla lásky, síla, která objímá, hladí, podporuje a chrání vás. Jako kdybyste cítili, že jste v lůně matky. Takto poznáte Vyššího: skrze to jak s námi Vyšší spirituální matka zachází, embryem žijícím v jejím lůně.
[23792]
Z kabaly pro začátečníky, „není nikdo jiný vedle něj“ 29.7.2010