Category Archives: Krize

Stav absolutní svobody

Dr. Michael LaitmanStvořitel vše stvořil proto, aby potěšil člověka. Potřebujeme ale nádobu, touhu, abychom přijali dobro, které nám chce dát. Chtěl dát radost, ze které se sám těší: odevzdání. Na světě žádná další radost neexistuje!

Nicméně, abychom cítili tuto radost, musíme mít opačné vlastnosti, nedostatek naplnění, protože opakem přání odevzdávat je přání přijímat potěšení.  Proto Stvořitel stvořil přání těšit se, umělé stvoření, které předtím neexistovalo, opačný otisk sebe sama.

A nyní v sobě stvoření cítí tyto protiklady. Na jednu stranu cítí, že je možné se radovat z naplnění svého přání. Pak ale provede kalkulaci a začne si přát odevzdávat. To jest, že už více nehledá naplnění.

Odevzdání není naplnění, ale vlastnost, přání dávat. V odevzdání, člověk není potěšen tím, co přijme na oplátku, ale sám akt odevzdání se pro něj stane naplněním.  Avšak v přijímání, čin je oddělen od naplnění. A když do mě naplnění vstoupí, cítím se potěšen. Tak mé přání a naplnění jsou dvě opačné věci a já musím tvrdě dřít, abych se naplnil, protože je mi opakem.

Avšak, v odevzdání potřebuji pouze cítit něčí přání a uspokojit je. A přímo tento čin, ku druhé osobě, kterou uspokojuji, se stává naplněním. Neočekávám, že bych přijal na oplátku jakoukoli odměnu. Mým potěšením je akt dávání.

Kvůli tomuto rozdílu se musí člověk, pracující s přijímáním, vždy kontrolovat a zvážit: Kolik jsem dal a kolik mi zaplatí? Je to tím, že platba nezáleží na mně, ale na druhém, na tom, kolik by mi chtěl dát. Pokud však pracuji v odevzdání a chci pouze to, nejsem závislí na nikom a mohu se sám rozhodnout, kde jsou mé hranice!

Proto ten, který kráčí po cestě odevzdání sám určuje, do jaké míry v ní chce být. A Stvořitel s ním souhlasí! Existuje tu pouze jeden obecný zákon odevzdání a lásky, který obklopuje a naplňuje celé stvoření. Na odevzdání neplatí žádné omezení či zákaz! Proto se každé stvoření může samo rozhodnout, na jaké úrovni vzhledem k této kvalitě, myšlence, úmyslu odevzdávat, chce být.

Nemůže tu být žádná kalkulace, kolik jsem dal a kolik mi bude zaplaceno. Není zapotřebí se bát, dal-li jsem méně, měl bych dostat méně. Jsem v tomto všezahrnujícím zákoně vzájemného odevzdání, obalujícím a naplňujícím celý vesmír, neboť „není nikoho jiného kromě Něj.” Já sám určím, na jakém stupni chci být. V souladu s tímto stupněm prožívám odhalení či ukrytí mé schopnosti odevzdávat, a do té míry se raduji.

[49673]
Z 1. části denní lekce kabaly 29/07/2011, Shamati #61

Změňme se společně

Dr. Michael Laitman

Fyzické činy v naší době neurčují nic. Příroda od nás žádá správný přístup. A to je ten problém. Neměli bychom rozdávat pomoc lidem, nebo se vzdát poslední košile. To co se od vás žádá, je jiný postoj. Musíte změnit sebe a nikoli způsob jak jednat.

Až dosud jsme jednali fyzicky, tak jak náš egoismus nebo falešný altruismus žádal. Dali jsme chleba pro chudé, a obecně řečeno, snažili jsme se změnit svět, jakkoliv se nám líbilo. Ale toho už bylo dost. Výsledky hovoří samy za sebe. Od této chvíle, jsme my ti, kteří se musí změnit.

Místo toho, abychom měnili svět, chceme změnit sami sebe s pomocí vnějších sil. To je nový trend. Na této cestě uvidíme, jak se vše co se nám podařilo zavařit napravuje.

Pro člověka je ale těžké to přijmout. Myslí si: „Co mám změnit? Proč si místo toho nevezmete 10% více na daních.“ A proto to vyžaduje, veřejný konsensus, který učiní snadné, co se jeví jako obtížné. A pak už to tak těžké nebude. Kdyby o tom každý začal přemýšlet, pak se k nim šťastně připojím. Koneckonců, vliv lidí kolem mě pracuje sám o sobě. Nezáleží to na mně, já nic neurčuji. Jsem závislý na druhých.

A proto se nemusíme obrátit na každého člověka individuálně. Nejdůležitější je změna prostředí, obecný způsob myšlení ve světě. A vše ostatní se dostaví.
Z 5. části denní lekce kabaly 14.7.2011, „Arvut“

Když se problémy neřeší, jeden za druhým

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když nám člověk začne naslouchat, přirozeně se začne ptát: Co mám dělat?

Odpověď: Musíte získat více informací o tom, že světový blahobyt závisí na dobrém spojení mezi lidmi. A záleží na tom absolutně. Peníze, pracovní místo, důchod, dovolená, zdraví, ekologie, počasí, vzdělání, manželské vztahy – a vše co si jen lze představit, nesmí být postaveno nebo napraveno „přímo“.

Co je za problém? Pokud máme finanční krizi, tak budeme tisknout více peněz a dáme je komukoli je třeba. Existuje problém s Libyí? Pak bychom měli tlačit na Libyi. To je nesmysl, ale nikoli takový, kterému se můžeme smát. Je to velmi hořký nesmysl.

Bez ohledu na to v čem je problém, dnes není možné to řešit čelně, přímo, i když jsme přesně tak jednali v minulosti. Jak snadné vše bývalo: Něco se stalo tady, takže jsme to opravil, něco co se stalo tam, opravili jsme to tam. Ale toto přestává fungovat. Nyní to již není možné.

Skončili jsme v uzavřeném systému, a zatímco opravujete jednu z jeho částí, další část se porouchá. Dnes musíte znát celý systém. Dnes ho musíte zahrnout dovnitř sebe, myslet globálně jako on, a cítit ho jako celek. To je jediný způsob, jak dosáhnout úspěchu.

Proč jsou G7, 8 nebo 20 setkání k ničemu? Proč ani jediný vládní program nás nedostane z krize? To je celý důvod.

Musíme si uvědomit, že vzájemná záruka je řešení a správný přístup k problému.
Z 5. části denní lekce kabaly 14.7.2011, Arvut

Dejme věci do pořádku

Dr. Michael LaitmanModerní technologie umožňují zajistit všechny naše potřeby v 3-4 hodinovém pracovním dnu. Egoismus nás ale nutí usilovat o vyšší příjmy, což znamená, že produkujeme více a vnucujeme zbytečné výrobky a služby spotřebitelům.

To je důvod, proč téměř 60% nákladů na výrobek je jeho propagace. Jsme zvyklí na získávání a konzumování, procházení v obrovských obchodních domech místo parků a nahrazujeme „staré“ novým, protože se nepředpokládá, že rozbité věci by se měli opravovat, musí skončit v určitém čase, a musí být nahrazeny novými předměty. Toto vede k vyčerpání neobnovitelných zdrojů a drží lidi v práci osm hodin denně.

Pokud bychom odmítli výrobu veškerého nepodstatného zboží, kdybychom zastavili výrobu předmětů, které jsou záměrně vyrobeny tak aby rychle přestaly sloužit a nešlo je opravit, pak se uvolní až 80% zpracovatelského průmyslu, který by poskytl potřebnou úroveň existence veškeré světové populaci.
[46626]

Eurozóna se rozpadne do dvou let

Dr. Michael LaitmanV novinách (Centrum pro ekonomiku a obchodní výzkum (CERB))): „Dle dnes zveřejněné nové prognózy, je téměř jisté, že se eurozóna rozpadne do pěti let a pravděpodobně už roku 2013.

Kombinace úsporných balíčků, vývoz bržděný celkovou hodnotou eura a strukturální dopad tradičního exportu čelícímu obrovské konkurenci z východní Asie znamená, že vyhlídky růstu pro jižní Evropu v eurozóně jsou pochmurné. “

Můj komentář: EU není společenstvím, ale bazarem, fraškou, abych tak řekl, ale nikoli společenstvím. Ačkoli EU není nic víc, než unie egoistů, vybudované pro sebe posílení proti celému světu, jeho kolaps povede k degradaci členských států, protože jakékoli odcizení je proti silám přírody.

Bude to podobné starověkému Babylonu, který zanikl při rozdělení společnosti do jednotlivých částí v době Abrahama a Nimroda před 3700 roky.
[46779]

Jeden milionář na každých 500 lidí na Zemi

Dr. Michael Laitman

V médiích (z bog.com): Boston Consulting Group uvádí, že navzdory globální krizi, „milionářské domácnosti rostou co do počtu i bohatství. Představovaly pouze 0,9 procenta všech domácností, které však vlastní 39 procent světového bohatství, oproti 37 procentům v roce 2009. Počet milionářských domácností vzrostl o 12,2 procenta v roce 2010 asi na 12,5 mil.“ Jinými slovy, existuje jeden milionář na každých 500 lidí na Zemi.

Můj komentář: Tendence k rostoucímu počtu milionářů ukazuje rychlý pohyb směrem k realizaci zla, nerovnosti, která je v rozporu s celkovou rovnováhou, hlavním přírodním zákonem. Ale jak si to uvědomíme: přes katastrofy, nebo rozum? Jak se staneme toho tak vědomi, abychom zavedli jeden zákon sjednocení a rovnosti v rozumné spotřebě?
[47045]

Neochotně k jednotě

Dr. Michael LaitmanProč je stvořená bytost egoistická? Proč myslí člověk vždy na sebe? Proč nás příroda neudělala tak, abychom cítili a milovali každého jako svoje děti, které jsou nám ještě dražší než my sami? Proč jsme nedostali takové vlastnosti? Proč, jako neslavné kukačky, klademe naše vejce do hnízda někoho jiného?

Moudrost kabaly vysvětluje, že je to tak učiněno záměrně, že není nic náhodného na naší neochotě vážit si druhých. Naopak, vidíme druhé jako strašné, nepřátelské a cizí. Je psáno: „Milujte souseda svého, jako milujete sami sebe“, ale co je to za souseda? On není soused, je pro mě tím nejvzdálenějším a nejnenáviděnějším člověkem! Bylo by skvělé, kdyby jen málo z nich zbylo v tomto světě, sloužilo mým potřebám a zbytek může jít k čertu, zemřít. Pak by náš život byl ještě jednodušší, ne? Takto jsme všichni vytvořeni.

Takže, kabala vysvětluje, že tato vzájemná nenávist je nám dána úmyslně tak, abychom se nad ní zaměřili na jednotu, svázáni pouty lásky. „Láska“ znamená, že cítíme druhého, cítíme jeho potřeby nad našimi vlastními, a sloužíme tak abychom je naplnili, nejlépe jak můžeme.

Síla odmítání zůstává mezi námi v podobě nenávisti, jako jakýsi odpor, odporový prvek, který se nachází mezi body mikročipu. Ale my, i přes tento odpor mezi námi, dláždíme cestu nad něj a předáváme mu naší touhu, naši „elektřinu“, touhu být spolu. A tehdy najdeme energii v tomto odporu: energii lásky a osobní účasti.

Budeme vydávat tuto energii, seznámíme se s ní a budeme si ji vědomi, tím, že dosáhneme celé síly přírody, jejích částí, a její nadčasové harmonie. V takovém stavu, nebudeme žít jako jednotlivci, každý ve svém malém prvku, ale mezi těmito prvky, porosteme dál a vystoupáme nad tento odpor. Vzájemná nenávist a láska bude dohromady stavět síť vzájemných vztahů mezi námi, která bude o stupeň vyšší než je dnes.

Právě teď žijeme ve stavu nelibosti mezi sebou, jako samostatné, odpojené, a rozbité odděleně prvky. Na druhou stranu, jak stoupáme, tvoříme jednotu, solidaritu, jednotu mezi námi, a začínáme zažívat tuto síť jako novou, vyšší dimenzi, kde teď začínáme žít. To je to, čemu říkáme věčný život. To je ve skutečnosti vyšší život: nadčasová, dokonalá existence, která leží nad tou současnou, omezenou smrtí, v podstatě nás zabíjející den co den.

To je důvod, proč potřebujeme egoistický odpor na jedné straně a jeho korekci láskou na straně druhé. Toto je místo, kde v sobě musíme konkrétně spojit dvě protichůdné vlastnosti. Láska zvítězí nad nenávistí a umožní nám vystoupat duchovně tak, že se můžeme vymanit z tohoto světa vzhůru, do dokonalosti a věčnosti.
[43582]
Z virtuální lekce, základy kabaly 15/5/2011

Hra na kočku a myš s egoismem

Dr. Michael Laitman

Otázka: Kabala mě naučila přijímat všechny problémy, které mi přicházejí do cesty s úsměvem. Je to špatně?

Odpověď: Věda kabaly dává člověku sílu pocítit, že všechny trable mají nějakou příčinu. A nezáleží na tom, zda z neštěstí pláčete nebo se smějete. Nejdůležitější věcí je, že je budete používat prospěšně, pro kroky vpřed. Neštěstí musí být vnímáno jako síla, která vás zavazuje postupovat.

Ale musíme se pokusit postupovat ještě předtím, než dostaneme ránu, stejně jako v kreslených filmech s Tomem a Jerrym, kde obrovská kočka chytá malou myš. Vždy ukazují, jak myš utíká kočce, která už už myš chytí, ale myš pokaždé uteče. Takto bychom měli utíkat směrem k cíli, zatímco problémy nás budou pronásledovat a poběží celou dobu hned za námi. Ale zkuste jim uniknout!

Musíme pochopit, že problémy jsou přesně to, co nám umožňuje běžet na správné místo a velmi rychle. Musíme se snažit být tou mazanou myší.

Z 2. lekce římského kongresu 21/5/11

Principy globální výchovy jasné každému

Dr. Michael LaitmanCelá moudrost kabaly je pouze metoda vzdělávání. Koneckonců, člověk se musí změnit a vyrůst z „malého divocha“ žijícího v tomto světě do člověka podobného Stvořiteli. Nemůžeme ho ani vytušit – cíl tak vznešený a nám opačný, který uniká našemu vnímání.

Cestou procházíme změnami, abychom se stále více podobali Stvořiteli. Tím že přeměníme sebe, odhalíme naše nové stavy v duchovním světě, na duchovních stupních. Všechny tyto stavy jsou v podstatě kroky vzdělávání. Jsme vychováváni vyšším Světlem, které nás obklopuje, měníme se a tím procházíme vzdělávacím procesem.

Proto kabala je metoda, která umožňuje, aby se člověk vzdělával v podobnosti ke Stvořiteli. Děláme to s pomocí učitele, zdrojů a skupiny nebo prostředí. Toto vzdělávání vyžaduje rozlišování mezi dětmi a dospělými, mezi muži a ženami, nebo různými typy lidí. Musíme hledat způsob, jak pomoci všem získat správné vzdělání.

Každá osoba, která přijímá duchovní probuzení, musí napravit sebe a usnadnit obecnou nápravu všech. V podstatě, „všichni“ jsou on sám. Pokud přistupuje k dalším tímto způsobem, musí je napravit. Avšak pokud se on sám oddělí od zbytku, stává se „reformátorem“, který pouze narušuje sám sebe a ostatní.

Budeme muset tyto záležitosti vyjasnit a formulovat je lehkým a srozumitelným způsobem. V této fázi se celé lidstvo blíží k realizaci moudrosti kabaly, začíná cítit potřebu vzdělávat se na úrovni korespondence ke Stvořiteli. V opačném případě začneme cítit, kolik neštěstí naše opozice k Němu přináší.

S tímto cílem na mysli, připravujeme seznam globálních vzdělávacích principů. Klíčem k úspěchu je, že by měly být srozumitelné pro každého. My sami máme poměrně dobrou představu o tom, kde pramení. Není pro nás těžké mluvit o těchto zásadách v jazyce kabaly a v jazyce, ve kterém je Baal HaSulam prezentuje, většinou v jeho článcích. Ale jak je můžeme učinit použitelné pro každou osobu na světě? To je problém, kterému dnes čelíme. Budeme se snažit ho vyřešit.
[38255]
Z 4. Části denní lekce kabaly 16.3.2011, Principy globálního vzdělávání

 
 

 

Řešení je mezi námi

Dr. Michael LaitmanOtázka z Japonska: Jaká by měla být naše vnitřní práce v mimořádných situacích? Zatímco se dívám na lekce, probíhá non-stop zemětřesení.

Odpověď: V těchto dnech se musíme soustředit na jednotu ještě víc a mít jistotu, že právě na základě našeho vnitřního úsilí budeme schopni zabránit podobným katastrofám ve světě, a to jak v Japonsku, tak i ve všech regionech, kde lidé nyní trpí.

Proč trpí? Proč nepostupují ke korekci správnou cestou? Proč se neprobudí a nevyjdou do ulic a nekřičí, „Mesiáš teď!“? Řečeno jinak, proč nepožadují nápravu, změnu, nový stav?

Proč místo toho volají po změně vlády? Jak jim to pomůže? Nikdo na tom nebude o nic lépe, když se to stane, a to ani v případě, že libyjský diktátor bude pryč. Vzniklá mezera se vyplní islámským radikalismem nebo jinou stranou, ale bude to jen slepá psychologická kompenzace. V praxi se lidé nebudou cítit lépe. Toto je stále cesta utrpení. 
V poslední době svět rychle získává další zbraně. Obnovujeme závod ve zbrojení, který byl dříve zastaven, jako bychom chtěli soutěžit, jak silní jsme. Ale jak hloupé to je hádat se jako malé děti! Přesto podívejte se, jak hodně energie a zdrojů to obnáší.

Ve výsledku, vše záleží na nás, na všech našich přátelích po celém světě, kteří obdrželi pohon k tomu být napraveni. Musíme se sjednotit zevnitř a pocítit, že jsme jeden celek. Pak tím, že chceme sjednotit celý svět do jednoho, budeme pomáhat druhým se také přiblížit. Koneckonců, jsou naší pasivní částí. Oni nejsou schopni se přiblížit sami o sobě, dokud jim neukážeme možnost se k nám připojit.

Jakmile člověk obdrží probuzení, bod v srdci, přijde k nám a připojí se ke všem těm, kteří aktivují a urychlují vývoj, přizpůsobují rychlost jejich práce rychlosti, při které vznikají nové Rešimot. Pak žádné síly, tsunami, revoluce, války ani další takové věci nás nebudou nutit k postupu negativním způsobem.

Vše závisí na našem úsilí, na míře s kterou pracujeme na sjednocení. Neexistuje jiné řešení pro celý svět.
[37940]
Ze 4. Části denní lekce kabaly 13.3.2011